Doprava zadarmo nad 20 €. Prihláste sa k newsletteru!
MojaLekáreň.sk

OPHTHALMO-SEPTONEX očná mast 5 g

Liek
OPHTHALMO-SEPTONEX očná mast 5 g

Očná masť vhodná na liečbu nehnisavých zápalov, pri zápaloch viečok a spojoviek, pri poškodení rohovky a po úrazoch.

Viac informácií

Na sklade viac ako 5 kusov Zajtra odosielame, u vás pozajtra.

7,39 €

Pridať do obľúbených Potrebujem poradiť

Pridajte ešte

Do košíka
Do košíka

OPHTHALMO-SEPTONEX očná mast 5 g

Ophthalmo-Septonex sa používa u dospelých aj detí pri zápaloch viečok a spojoviek, pri poškodení rohovky po vybratí cudzích teliesok a po úrazoch. Liek je možné krátkodobo použiť aj v ťarchavosti a pri dojčení.

Lieková forma

Očná masť.

Liečivá látka a jej množstvo

Liečivo je karbetopendecínium-bromid 5 mg v 5 g očnej masti.

Ako užívať

 • Deti a dospelí: Masť sa aplikuje 3-5x denne do spojovkového vaku alebo na kožu očných viečok postihnutého oka (očí).  Dĺžka liečby bez porady s lekárom: 14 dní.
 • Spôsob použitia: Liek je určený iba na očné použitie. Masť sa nanáša na vnútornú stranu dolného očného viečka. Po aplikácii očnej masti je vhodné ponechať ošetrované oko 2-3 minúty zatvorené. Pred prvým použitím sa odporúča vytlačiť a odstrániť asi 1 cm masti. Pri súčasnej liečbe očnými instiláciami sa masť používa zvyčajne na noc. Pri aplikácii viacerých mastí je nutné medzi ich podaním nechať interval najmenej 10 minút. Obal lieku sa nemá dotýkať oka, očných viečok ani okolitých častí. Počas liečby sa neodporúča nosiť kontaktné šošovky.

Na čo si dať pozor

Prečítajte si pozorne príbalovú informáciu, ktorá je súčasťou každého balenia. Liek sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia. Očná masť môže bezprostredne po aplikácii spôsobiť prechodné rozmazané videnie, ktoré po veľmi krátkej dobe ustúpi. Liek sa má uchovávať pri teplote do 25 °C.

Obsah balenia

Balenie obsahuje 5 g.

Nežiaduce účinky

 • Podobne ako všetky lieky, môže mať aj tento prípravok nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého - nežiaduce účinky nájdete v príbalovom letáku.
 • Nežiaduce účinky môžete hlásiť priamo na adresu: ŠÚKL, Oddelenie farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26 alebo e-mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Informácie o produkte

Výrobca:
Produktová rada:
Kód výrobku:
122329
Kód EAN:
8594739201002
Kód ŠUKL:
00876
ATC kód:
S01AX
ATC názov:
Iné antiinfektíva
Farmakoterapeutická skupina:
oftalmologiká | antiinfektíva | iné antiinfektíva
Držiteľ rozhodnutia:

Oznámiť nežiaduce účinky

OPHTHALMO-SEPTONEX očná mast 5 g

Príbalovú informáciu k produktu OPHTHALMO-SEPTONEX očná mast 5 g stiahnete vo formáte doc tu: OPHTHALMO-SEPTONEX očná mast 5 g.doc

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene ev. č.: 2016/02343-ZIB

Písomná informácia pre používateľa

Ophthalmo-Septonex

5 mg/5 g očná masť

karbetopendecínium-bromid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Ophthalmo-Septonex a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ophthalmo-Septonex

3. Ako používať Ophthalmo-Septonex

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ophthalmo-Septonex

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Ophthalmo-Septonex a na čo sa používa

Ophthalmo-Septonex očná masť má dezinfekčné vlastnosti a je preto vhodná na liečbu nehnisavých zápalov prednej časti oka.

Ophthalmo-Septonex sa používa u dospelých aj detí pri zápaloch viečok a spojoviek, pri poškodení rohovky po vybratí cudzích teliesok a po úrazoch.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ophthalmo-Septonex

Nepoužívajte Ophthalmo-Septonex

ak ste alergický na karbetopendecín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

pri zníženej tvorbe sĺz a pri zápaloch rohovky a spojovky s obmedzeným vylučovaním sĺz.

Upozornenia a opatrenia

Pri závažných poraneniach oka sa o použití lieku poraďte s lekárom.

Ak sa počas 3 dní liečby vaše ťažkosti výrazne nezlepšia alebo sa dokonca zhoršia alebo sa u vás vyskytnú nezvyčajné reakcie, poraďte sa s lekárom.

Iné lieky a Ophthalmo-Septonex

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi a to i o liekoch, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu.

Vzájomné ovplyvnenie účinku očnej masti Ophthalmo-Septonex a iných očných mastí nie je známe. Napriek tomu nepoužívajte bez súhlasu lekára súbežne s touto masťou iné očné lieky, vrátane tých, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

Ak vám očný lekár bude predpisovať nejaké iné lieky, oznámte mu, že používate očnú masť Ophthalmo-Septonex.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Ophthalmo-Septonex sa môže krátkodobo používať aj počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Bezprostredne po aplikácii masti dochádza prechodne k rozmazanému videniu, ktoré po veľmi krátkom čase ustúpi. Počas tejto doby sa neodporúča viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Ophthalmo-Septonex obsahuje vosk z ovčej vlny (lanolín).

Vosk z ovčej vlny (lanolín) môže spôsobiť miestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu).

3. Ako používať Ophthalmo-Septonex

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajne sa dospelým aj deťom vnáša do spojovkového vaku alebo nanáša na kožu viečok malé množstvo očnej masti 3 až 5-krát denne, maximálne 14 dní.

Pri súbežnej liečbe očnými kvapkami sa masť používa zvyčajne na noc.

Je vhodné po vnesení masti do očnej štrbiny nechať oko zatvorené na 2 až 3 minúty, aby účinná látka neodtiekla so slzami a mohla sa vstrebať rohovkou a spojovkou.

 • Ak sa používajú dve alebo viac očných mastí, je nutné medzi ich použitím nechať uplynúť aspoň 10 minút.

Pred prvým použitím sa odporúča vytlačiť a odstrániť asi 1 cm masti.

 • Ak sa počas 3 dní liečby vaše ťažkosti výrazne nezlepšia alebo sa dokonca zhoršia alebo sa u vás vyskytnú nezvyčajné reakcie, poraďte sa s lekárom.
 • Ak použijete viac Ophthalmo-Septonexu, ako máte
 • Ak liek náhodne prehltne dieťa, vyhľadajte lekára.
 • Ak zabudnete použiť Ophthalmo-Septonex
 • Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 • Ak prestanete používať Ophthalmo-Septonex

Po predčasnom ukončení liečby sa môže váš stav opäť zhoršiť.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Po vnesení do spojovkového vaku môže očná masť u citlivejších pacientov vyvolať prechodný pocit pálenia alebo môže dôjsť ku sčerveneniu kože viečok.

Pri nepríjemnom pocite pálenia alebo iných nezvyčajných reakciách sa poraďte s lekárom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Ophthalmo-Septonex

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Doba použiteľnosti po prvom otvorení sú 4 týždne. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ophthalmo-Septonex obsahuje

 • Liečivo je karbetopendecínium-bromid 5 mg v 5 g očnej masti.
 • Ďalšie zložky sú biela vazelína, vosk z ovčej vlny (lanolín), biely vosk, čistená voda.

Ako vyzerá Ophthalmo-Septonex a obsah balenia

Vzhľad lieku: masť bielej až žltkastej farby.

Veľkosť balenia: 5 g očnej masti.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 103 37 Praha 10, Česká republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 04/2019

OPHTHALMO-SEPTONEX očná mast 5 g

100 %
Pre mňa veľmi dobrý používam ho pri problémoch už niekoľko rokov.

OPHTHALMO-SEPTONEX očná mast 5 g

Máte otázky k produktu?
Opýtajte sa v diskusii

Pridať nový príspevok do diskusie

Mohlo by vás zaujímať

Do košíka
Do košíka
Spýtajte sa lekárnika

Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním.

Zistiť viac

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.