Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na trávenie » Lieky na zápchu a preháňadlá

LAXYGAL gto por 7,5 mg/1 ml 1x25 ml

Liek
Kód výrobku: 115112
Liek obsahuje pikosíran sodný.

Viac informácií

3,49

Skladom viac ako 5 kusov

Zajtra odosielame, u vás pozajtra.

Zajtra odosielame, u vás pozajtra.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie LAXYGAL gto por 7,5 mg/1 ml 1x25 ml

Liek obsahuje pikosíran sodný.
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

LAXYGAL

7,5 mg /1 ml, perorálne roztokové kvapky

pikosíran sodný

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

    Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

    Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

Ak sa do 10 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je LAXYGAL a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete LAXYGAL

3. Ako užívať LAXYGAL

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať LAXYGAL

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je LAXYGAL na čo sa používa

LAXYGAL je laxatívum.

Liečivo tohto preháňadla pôsobí priamo na črevnú stenu.

Laxygal je vhodný na krátkodobé užívanie pri akútnej funkčnej zápche (napr. pri zmene pobytu) a pri druhotnej zápche sprevádzajúcej iné choroby. Ak sa stolica neupraví do 10 dní, odporúča sa poradiť s lekárom. U nevyliečiteľne chorých a za zvláštnych okolností možno na odporúčanie lekára pripustiť dlhodobé chronické užívanie lieku.

Pri organicky podmienenej zápche (choroby ritného kanála, bolestivé hemoroidy) možno liek užívať

počas prechodnej doby trvania ťažkostí. Podľa pokynov lekára možno Laxygal užiť aj pri príprave na RTG alebo na endoskopické vyšetrenie.

Pri dlhotrvajúcej zápche je lepšie poradiť sa o užívaní Laxygalu s lekárom.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete LAXYGAL

Neužívajte LAXYGAL

    ak ste alergický na liečivo, na látky triarylmetanového radu a parabény alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Laxygal sa nesmie užívať pri náhlych príhodách brušných (zápal slepého čreva, črevná

nepriechodnosť, zápal slinivky brušnej, priškrtenie prietrže, zápal pobrušnice, akútny zápal čreva).

Tieto stavy sa vyznačujú náhlym vznikom prudkých bolestí brucha, nútením na vracanie, vracaním,

zastavením odchodu plynov. Pri výskyte týchto príznakov neberte žiadne lieky a ihneď vyhľadajte

lekára.

Laxygal sa tiež nesmie užívať pri ťažkej dehydratácii organizmu (nadmernej strate tekutín

Laxygal sa nesmie podávať deťom mladším ako 4 roky.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Laxygal, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Užívanie Laxygalu nie je vhodné po brušných operáciách a v období dojčenia.

Bez odporúčania lekára nemá byť Laxygal užívaný dlhodobo (dlhšie ako 10 dní). Dlhšie užívanie

môže zápchu zhoršiť.

Deti a dospievajúci

Laxygal sa nesmie podávať deťom mladším ako 4 roky.

Deťom starším ako 4 roky by mal byť Laxygal podávaný iba na odporúčanie lekára.

Iné lieky a Laxygal

Pri pravidelnom užívaní Laxygalu môže súčasné podávanie močopudných liekov alebo

adrenokortikoidov spôsobiť poruchy hospodárenia organizmu s vodou a s minerálmi. Narušenie tejto

rovnováhy môže zvýšiť citlivosť na srdcové glykozidy.

Súčasné užívanie širokospektrálnych antibiotík znižuje preháňavý účinok Laxygalu.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Bez porady s lekárom neužívajte súčasne s Laxygalom iné voľne predajné lieky.

Tehotenstvo dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

V tehotenstve užívajte Laxygal iba na odporúčanie lekára. Užívanie lieku v období dojčenia nie je vhodné.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Laxygal nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Laxygal obsahuje sorbitol a etylparabén

Liek obsahuje 6,8 g sorbitolu. Ak je užívaný v súlade s odporúčaniami, jedna dávka obsahuje do 0,9 g

sorbitolu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Nevhodné pre ľudí s fruktózovou neznášanlivosťou. Môže mať mierny laxatívny účinok.

Liek obsahuje konzervačnú látku etylparabén, ktorá môže vyvolať alergickú reakciu, a to

aj oneskorene (s odstupom niekoľkých hodín po užití lieku).

3. Ako užívať Laxygal

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár neurčil inak, odporúčajú sa tieto dávky:

Dospelí a deti nad 10 rokov: 12 až 24 kvapiek večer

Deti od 4 až 10 rokov: 6 až 12 kvapiek večer

Normálne dochádza k účinku Laxygalu po 6 až 12 hodinách. Zvyšovaním alebo znižovaním uvedenej dávky možno nájsť optimálnu dávku pre každého jednotlivca, aby došlo k želanej konzistencii stolice.

Laxygal možno užiť s tekutinou alebo bez nej. Liek je najvhodnejšie užiť večer pred spaním, aby

k vyprázdneniu došlo ráno.

Ak užijete viac Laxygalu, ako máte

Pri predávkovaní, ktorého príznaky sú kŕčovitá bolesť v podbrušku s opakovaným vyprázdňovaním

čreva, je nutné poradiť sa s lekárom.

Ak zabudnete užiť Laxygal

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri krátkodobom užívaní Laxygalu sa vedľajšie účinky zvyčajne neprejavujú. Pri dlhodobom užívaní narúša nácvik spontánneho vyprázdňovania stolice, zhoršuje a udržuje kŕčovitú zápchu; vo vyššej dávke môže vyvolať (podľa individuálnej citlivosti) bolestivé kŕče čriev, hnačku, riziko nerovnováhy vody a elektrolytov (draslík, sodík); hnačka, bolesti brucha, nevoľnosť, vracanie, chudnutie, slabosť, poruchy menštruácie, nechutenstvo, depresívne stavy; zmeny svalovej steny čriev, rozšírenie čreva.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Laxygal

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom vnútornom obale, na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Laxygal obsahuje

Liečivo je natrii picosulfas (pikosíran sodný) 7,5 mg v 1 ml (= 18 kvapiek).

Ďalšie zložky sú sodná soľ etylparabénu (E215), sorbitol 70 % nekryštalizujúci (E420), kyselina chlorovodíková (E507), čistená voda.

Ako vyzerá Laxygal a obsah balenia

Číra, slabo žltohnedá kvapalina.

Hnedá fľaštička s originálnym uzáverom z plastickej hmoty a kvapkacou vložkou, písomná informácia

pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 10 ml, 25 ml, 30 ml

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komárov, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.

<p>
4</p>

Informácie o produkte

Výrobca: TEVA PHARMACEUTICALS
Značka: TEVA PHARMACEUTICALS
Kód výrobku: 115112
Kód EAN: 8594737032011
kód ŠUKL: 90416
Držiteľ rozhodnutia: TEVA PHARMACEUTICALS

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek obsahuje pikosíran sodný. Liek je laxatívum, pôsobí priamo na črevnú stenu. Liek sa užíva:

  • krátkodobo pri akútnej funkčnej zápche (napríklad pri zmene pobytu) a pri druhotnej zápche sprevádzajúcej iné choroby.
  • dlhodobo u nevyliečiteľne chorých a za zvláštnych okolností iba na odporúčanie lekára.
  • počas prechodnej doby trvania ťažkostí pri organicky podmienenej zápche (choroby ritného kanála, bolestivé hemoroidy) na odporúčanie lekára.
  • pri príprave na RTG alebo na endoskopické vyšetrenie na odporúčanie lekára.

Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie

Recenzie LAXYGAL gto por 7,5 mg/1 ml 1x25 ml

Diskusia

Diskusia LAXYGAL gto por 7,5 mg/1 ml 1x25 ml

Príbalový leták

Príbalový leták LAXYGAL gto por 7,5 mg/1 ml 1x25 ml

Príbalovú informáciu k produktu LAXYGAL gto por 7,5 mg/1 ml 1x25 ml zobrazíte alebo stiahnete tu: LAXYGAL gto por 7,5 mg/1 ml 1x25 ml.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam