Obľúbené položky

Úvodná strana » Domácnosť a zvieratá » Chovateľské potreby » Chovateľské potreby pre psov » Antiparazitiká pre psov » Obojky proti kliešťom a blchám pre psov

KILTIX Antiparazitárny obojok pre veľkých psov obvod 70 cm 1 ks

Veterinárny liek
Kód výrobku: 446881

Antiparazitárny obojok Kiltix je veterinárny liek proti kliešťom a blchám s trvaním účinku až 7 mesiacov. Určený pre veľkých psov, obvod obojku 70 cm.

Viac informácií

Bežná cena: 22,17 €
19,99 €
Ušetríte: 10 % (2,18 €)

Skladom už iba 1 - 2 kusy

Dnes odosielame, zajtra u vás.

Dnes odosielame, zajtra u vás.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie KILTIX Antiparazitárny obojok pre veľkých psov obvod 70 cm 1 ks

Antiparazitárny obojok Kiltix je veterinárny liek proti kliešťom a blchám s trvaním účinku až 7 mesiacov. Určený pre veľkých psov, obvod obojku 70 cm.

Chráni psy proti kliešťom a blchám až 7 mesiacov

Obojok Kiltix je veterinárny liek proti kliešťom a blchám s trvaním účinku až 7 mesiacov

  • Je účinný proti najčastejším druhom kliešťov a bĺch
  • Je vhodný aj pre šteňatá od 3 mesiacov veku
  • Je vhodný pre všetky plemená psov

Spôsob podania

Obojok vyberte z vákuového balenia, rozbaľte a odstráňte prípadné kúsky plastových spojok.

Nasaďte zvieraťu obojok na krk tak, aby nebol príliš zatiahnutý (pri správnom nasadení sa dajú pod obojok vsunúť 2 prsty).

Voľný koniec obojka pretiahnite pútkom a odstrihnite presahujúce časti vo vzdialenosti 2 cm za pútkom.

Pravidelne kontrolujte, či je obojok správne zatiahnutý.

Obojok musí byť stále nasadený počas ochrannej lehoty 7 mesiacov. Účinkuje pri pohybe aj v pokoji.

Obojok snímte pred šampónovaním alebo keď pes pláva, a nasaďte ho, keď srsť vyschne.

Upozornenie

Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní každého lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov liekov. O účinkoch každého lieku sa bližšie poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Nepoužívať u mačiek!

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

 

Kiltix obojok pre malé psy

Kiltix obojok pre stredné psy

Kiltix obojok pre veľké psy

 

 

1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ IDENTICKÍ

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5, Česká republika

 

Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:

KVP Pharma + Veterinär Produkte, GmbH, Projensdorfer Straße 324, 24106 Kiel, Nemecko

 

2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

 

Kiltix obojok pre malé psy

Kiltix obojok pre stredné psy

Kiltix obojok pre veľké psy

Propoxur

Flumetrín

 

3. ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY

 

Účinné látky:

1 g obsahuje:

Propoxurum 100 mg

Flumethrinum 22,5 mg

 

 

Dĺžka

Hmotnosť

Propoxur

Flumetrín

Kiltix obojok pre malé psy

38 cm

12,5 g

1,250 g

0,280 g

Kiltix obojok pre stredné psy

53 cm

30,2 g

3,020 g

0,680 g

Kiltix obojok pre veľké psy

70 cm

45 g

4,500 g

1,013 g

 

Obojok žltej farby.

 

4. INDIKÁCIA(-E)

 

Liečba a prevencia napadnutia psov kliešťami (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) a blchami (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis) v trvaní 7 mesiacov.

 

5. KONTRAINDIKÁCIE

 

Nepoužívať u zvierat s poranenou kožou.

Nepoužívať u zvierat s mechanickou obštrukciou tráviacej alebo močovej sústavy, bronchiálnou astmou alebo inými pľúcnymi a kardiovaskulárnymi poruchami, pretože karbamáty môžu vyvolať kontrakcie hladkých svalov.

Nepoužívať u šteniat do 3 mesiacov.

Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinné látky alebo na niektorú pomocnú látku.

 

NEŽIADUCE ÚČINKY

 

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:

- veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 zvierat počas jednej liečby)

- časté (u viac ako 1, ale menej ako 10 zo 100 zvierat)

- menej časté (u viac ako 1, ale menej ako 10 z 1 000 zvierat)

- zriedkavé (u viac ako 1, ale menej ako 10 z 10 000 zvierat)

- veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 zvierat, vrátane ojedinelých hlásení).

 

Veľmi zriedkavo môžu byť pozorované behaviorálne príznaky, ako sú nepokoj alebo letargia.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa objavujú v mieste nasadenia obojka reakcie, ako sú svrbenie, sčervenanie kože, lézie a vypadávanie srsti.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa u niektorých zvierat po nasadení obojka môže vyskytnúť mierne svrbenie alebo sčervenanie kože.

Veľmi zriedkavo sa po perorálnej expozícii môžu objaviť príznaky, ako sú vracanie, hnačka alebo slinenie.

 

Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte vášho veterinárneho lekára.

 

7. CIEĽOVÝ DRUH

 

Psy.

 

8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA(-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU

 

Pre malých psov je určený jeden obojok s dĺžkou 38 cm (12,5 g).

Pre stredných psov je určený jeden obojok s dĺžkou 53 cm (30,2 g).

Pre veľkých psov je určený jeden obojok s dĺžkou 70 cm (45 g).

Len na vonkajšie použitie.

 

9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

 

Účinok obojka nastupuje 24 hodín po nasadení obojka. Obojok musí byť stále nasadený počas ochrannej lehoty 7 mesiacov. Účinkuje pri pohybe, aj v pokoji.

Obojok snímte pred šampónovaním alebo keď pes pláva, a nasaďte ho, keď srsť vyschne.

 

Obojok vyberte z ochranného vrecka tesne pred nasadením.

Obojok rozviňte a odstráňte prípadné kúsky plastových spojok. Nasaďte zvieraťu obojok na krk tak, aby nebol príliš zatiahnutý (pri správnom nasadení sa dajú pod obojok vsunúť 2 prsty).

Voľný koniec obojka pretiahnite pútkom a odstrihnite presahujúce časti vo vzdialenosti 2 cm za pútkom.

Pravidelne kontrolujte, či je obojok správne zatiahnutý.

 

Zvieratá s rozstrapatenou, matnou alebo mastnou srsťou majú byť pred nasadením obojka vykúpané a vyšampónované. Ak sa obojok opakovane namočí (dážď, plávanie, kúpanie), môže to ovplyvniť jeho účinnosť.

Účinnosť a dĺžka účinku obojka závisí od dĺžky, hustoty a stavu srsti a od stupňa zamorenia parazitmi. Pri poklese účinnosti obojka môže byť nutné vymeniť ho ešte pred vypršaním deklarovanej dĺžky účinnosti.

 

Pri napadnutí blchami je často zamorené i okolie zvieraťa (pelechy, koberce, závesy atď.). Odporúča sa preto ošetriť vhodnými prípravkami proti blchám a pravidelne vysávať aj okolie zvieraťa. Toto opatrenie znižuje zamorenosť okolia a predlžuje ochranu proti novému napadnutiu psov blchami.

 

10. OCHRANNÁ LEHOTA

 

Nie je určený pre potravinové zvieratá.

 

11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

 

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento veterinárny liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na obale.

 

12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA

 

Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh:

Kliešte spravidla uhynú a odpadnú z hostiteľa do 3 dní po napadnutí bez toho, aby sali krv. Počas

liečby môže ojedinele dôjsť k prisatiu kliešťov. Za nepriaznivých podmienok sa preto nedá

jednoznačne zamedziť prenosu infekčného ochorenia kliešťom.

 

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:

Skladujte oddelene od potravín a krmiva.

Obojok je akaricíd a insekticíd určený na vonkajšie použitie. Zamedzte kontaktu obojka s ústnou dutinou zvieraťa.

 

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:

Veterinárny liek obsahuje karbamát. V prípade toxických príznakov ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi..

Osoby so známou precitlivenosťou na propoxur a/alebo flumetrín alebo niektorú pomocnú látku sa majú vyhýbať kontaktu s obojkom.

Zabráňte kontaktu obojka s kožou a očami. Ak sa po kontakte s obojkom vyvinú symptómy ako začervenanie kože, opuch pier, tváre a očí alebo sťažené dýchanie, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu alebo obal lekárovi.

Deti by sa mali vyhýbať kontaktu so zvieratami, ktoré nosia obojok. S obojkom sa nehrajte, nežujte, alebo ho neoblizujte, hlavne deti.

Odporúča sa ošetriť zviera večer. Nedovoľte zvieratám, ktoré nosia tento obojok, spať s ich majiteľmi, hlavne s deťmi.

Po manipulácii s obojkom si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou.

Až do použitia uchovávajte obojok v ochrannom vrecúšku a kartónovej škatuli.

 

Ďalšie opatrenia

I keď občasný kontakt s vodou neznižuje účinnosť obojku, pred plávaním a kúpaním psa je potrebné ho odstrániť.

Zabráňte psom nosiacim obojok prístup k vodným zdrojom

Liek je vysoko toxický pre ryby, vodné organizmy, vtáky a včely.

Tento liek môže spôsobiť dlhotrvajúci nežiaduci dopad na životné prostredie.

 

Gravidita:

Nebola stanovená bezpečnosť veterinárneho lieku počas gravidity. Pre obe účinné látky nebol podaný dôkaz o embryotoxickom a teratogénnom účinku alebo o reprodukčnej toxicite.

 

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:

Liečba inými akaricídmi alebo insekticídmi sa v čase nosenia obojka neodporúča.

 

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá):

Vzhľadom na charakter obojka je nepravdepodobný výskyt klinických príznakov spôsobených predávkovaním účinných látok. Žiadne lokálne alebo systémové nežiaduce účinky (klinická biochémia, hematológia, cholínesteráza, močový status, parametre správania) neboli pozorované pri nasadení 2 obojkov zároveň u psov rôznych plemien, veku alebo hmotnosti.

Príznaky otravy karbamátmi, ako sú slinenie, zúženie zrenice, vracanie alebo hnačka, sa môžu vyskytnúť zvlášť vtedy, keď zviera obojok žuje alebo požije.

Ak sa objavia klinické príznaky otravy karbamátmi, liečba vyžaduje symptomatické opatrenia a intravenózne podanie antidota atropínu.

 

13. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

 

Nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

 

Lieky sa nesmú likvidovať prostredníctvom odpadovej vody alebo odpadu v domácnostiach.

O spôsobe likvidácie liekov, ktoré už nepotrebujete, sa poraďte so svojím veterinárnym lekárom alebo lekárnikom. Tieto opatrenia by mali byť v súlade s ochranou životného prostredia.

Liek je vysoko toxický pre ryby, vodné organizmy, vtáky a včely.

Nekontaminujte rieky, vodné nádrže, vodné toky, priehrady a iné vodné zdroje nepoužitým produktom alebo odpadovým materiálom.

 

14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽ

 

15. ĎALŠIE INFORMÁCIE

 

Len pre zvieratá.

Výdaj lieku nie je viazaný na veterinárny predpis.

 

Veľkosť balenia:

1 obojok s dĺžkou 38,0 cm a hmotnosťou 12,5 g

1 obojok s dĺžkou 53,0 cm a hmotnosťou 30,2 g

1 obojok s dĺžkou 70,0 cm a hmotnosťou 45 g

 

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto veterinárnom lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

 

Informácie o produkte

Výrobca: KVP PHARMA UND VETERINÄRPRODUKTE GMBH, KIEL
Značka: KILTIX
Kód výrobku: 446881
Kód EAN: 4007221034957
Držiteľ rozhodnutia: KVP PHARMA UND VETERINÄRPRODUKTE GMBH, KIEL

Recenzie

Recenzie KILTIX Antiparazitárny obojok pre veľkých psov obvod 70 cm 1 ks

Diskusia

Diskusia KILTIX Antiparazitárny obojok pre veľkých psov obvod 70 cm 1 ks

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam