Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na trávenie » Lieky na nadúvanie a plynatosť

ESPUMISAN cps 40 mg (blis.PVC/Al) 1x50 ks

Liek
Kód výrobku: 114770

Symptomatická liečba žalúdkovo-črevných ťažkostí spôsobených nahromadením plynu napr.

Viac informácií

Bežná cena: 4,70 €
4,30
Ušetríte: 9 % (0,40 €)

Skladom 1 - 2 ks

Odosielame dnes, u vás zajtra.

Odosielame dnes, u vás zajtra.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam
Podrobné informácie
Recenzie (1)
Diskusia
Príbalový leták

Podrobné informácie

Podrobné informácie ESPUMISAN cps 40 mg (blis.PVC/Al) 1x50 ks

Symptomatická liečba žalúdkovo-črevných ťažkostí spôsobených nahromadením plynu napr.

Príloha č.: 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/06100

Písomná informácia pre používateľa

40 mg, mäkké kapsuly

Pre deti od 6 rokov, dospievajúcich a dospelých

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajśí účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

  Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Espumisan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Espumisan

3. Ako užívať Espumisan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Espumisan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Espumisan a na čo sa používa

Espumisan obsahuje liečivo simetikónktorý pôsobí proti nadúvaniu v tráviacom trakte a používa sa aj ako pomôcka pred diagnostickým vyšetrením.

Liečivo simetikón spôsobuje rozpad plynových bublín v mase potravy a v hliene tráviaceho traktu. Plyn uvoľnený týmto procesom sa vstrebáva črevnou stenou a odstraňuje pohybom čriev.

  na symptomatickú liečbu žalúdkovo-črevných ťažkostí súvisiacich s hromadením plynu, napríklad plynatosť, nadúvanie a pocit plnosti

  ako príprava na diagnostické vyšetrenie v oblasti brucha, napríklad rtg vyšetrenie a sonografia (ultrazvuk).

Ťažkosti súvisiace s plynatosťou môžu byť tiež znakom funkčných porúch v žalúdkovo-črevnej oblasti a prejavujú sa pocitom tlaku a plnosti, predčasným pocitom najedenia, grganím, škŕkaním v črevách a nadúvaním.

Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým , ako užijete Espumisan.

Neužívajte Espumisan

  ak ste alergický na simetikón, oranžovú žltú FCF (E 110), metyl parahydroxybenzoát (E 218) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Espumisan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

V prípade, že sa u vás objavia a/alebo pretrvávajú ťažkosti v brušnej dutine, navštívte lekára, aby sa mohla určiť príčina ťažkostí a možné základné ochorenie, ktoré si vyžaduje liečbu.

Iné lieky a Espumisan

Nie sú známe žiadne interakcie s inými liekmi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vzhľadom na účinok simetikónu a schopnosť nevstrebávať sa z tráviaceho traktu do tela, sa neočakávajú žiadne negatívne účinky Espumisanu počas užívania v tehotenstve a počas dojčenia.

Nie sú k dispozícii klinické údaje o použití Espumisanu u tehotných žien.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.

3. Ako užívať Espumisan

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie

Odporúčaná dávka je:

Pri žalúdočno-črevných ťažkostiach súvisiacich s plynatosťou, napríklad nafukovanie, plynatosť, pocit plnosti:

Frekvencia užívania

Deti od 6 rokov, dospievajúci a dospelí

2 kapsuly (zodpovedajúce 80 mg simetikónu)

3 až 4 krát denne

Poznámka: Tiež je možné užívať Espumisan po operáciách.

Pre malé deti a dojčatá sú prístupné iné formy liečiva.

Espumisan sa užíva s jedlom alebo po jedle, i pred spanín, ak je to potrebné.

V prípade potreby sa Espumisan môže užívať aj dlhodobo. Prosím, prečítajte si časť 2: „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Espumisan“.

Ako príprava na diagnostické vyšetrenie v oblasti brucha, napríklad rtg a sonografia (ultrazvuk):

1 deň pred vyšetrením

Ráno pred vyšetrením

2 kapsuly 3 krát denne

zodpovedá 240 mg simetikónu)

2 kapsuly

(zodpovedá  80 mg simetikónu)

Ak užijete viac Espumisanu, ako máte

Otrava je prakticky vylúčená. Aj veľké množstvá Espumisanu sú znášané bez problémov. Liečivo v lieku Espumisan rozkladá penu v žalúdkovo-črevnom trakte výlučne na fyzikálnom princípe. Simetikón sa nevstrebáva a je chemicky alebo biologicky nemenný počas prechodu črevom.

k zabudnete užiť Espumisan

Vynechanú dávku môžete kedykoľvek nahradiť.

Ak prestanete užívať Espumisan

Ťažkosti sa môžu znovu prejaviť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Doteraz neboli pozorované žiadne vedľajšie účinky súvisiace s užívaním Espumisanu.

Farbivo oranžová žltá FCF (E110) môže vyvolať alegické reakcie.

Metyl parahydroxybenzoát (E 218) môže vyvolať reakcie precitlivenosti (pravdepodobne oneskoreného typu).

Hlásenie vedľajších účinov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Ako uchovávať Espumisan

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri, a na škatuľke po "EXP". Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekaŕne, Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Espumisan obsahuje

Liečivo je simetikón.

Každá mäkká kapsula lieku Espumisan obsahuje 40 mg simetikónu.

Ďalšie zložky sú:

metyl parahydroxybenzoát (E218) (Ph.Eur.), želatína, glycerol (85 %), chinolínová žlť (E 104), oranžová žlť FCF (E 110).

Ako vyzerá Espumisan a obsah balenia

Espumisan sú takmer okrúhle žlté mäkké kapsuly s lemom a hladkým povrchom.

Obsah kapsúl je bezfarebný a môže byť mierne zakalený.

Espumisan je dostupný v baleniach po:

25 mäkkých kapsúl

50 mäkkých kapsúl

100 mäkkých kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Glienicker Weg 125

D-12489 Berlín

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2014.

Informácie o produkte

Výrobca: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Značka: ESPUMISAN
Produktová rada: Domáca lekárnička
Kód výrobku: 114770
Kód EAN: 4013054002001
Držiteľ rozhodnutia: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Symptomatická liečba žalúdkovo-črevných ťažkostí spôsobených nahromadením plynu napr. plynatosť, nadúvanie, pocit plnosti spôsobený nadmerným množstvom plynov zažívacom trakte. Pomocná medikácia pri diagnostických vyšetreniach brušnej dutiny (rtg vyšetrenia, sonografia, gastroskopia). Zníženie penenia v črevách pri intoxikácii saponátmi. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie (1)

Recenzie ESPUMISAN cps 40 mg (blis.PVC/Al) 1x50 ks

Recenzie od 1 užívateľa s celkovým hodnotením 80 %.

Pridať recenziu produktu

80 %

vyskušať

skusim proti naduvaniu, uvidime

Diskusia

Diskusia ESPUMISAN cps 40 mg (blis.PVC/Al) 1x50 ks

Príbalový leták

Príbalový leták ESPUMISAN cps 40 mg (blis.PVC/Al) 1x50 ks

Príbalovú informáciu k produktu ESPUMISAN cps 40 mg (blis.PVC/Al) 1x50 ks zobrazíte alebo stiahnete tu: ESPUMISAN cps 40 mg (blis.PVC/Al) 1x50 ks.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam