MojaLekáreň.sk
Hľadať

PSILO-BALSAM dermálny gél 20 g

Liek
PSILO-BALSAM dermálny gél 20 g

Varianty

Dermálny gél Psilo-Balsam je liek proti alergickým reakciám.

Viac informácií

Na sklade zajtra V utorok 4. 10. odosielame, u vás v stredu 5. 10.

5,19 €

Potrebujem poradiť

5,19 €

Pridajte ešte

Do košíka
Do košíka

PSILO-BALSAM dermálny gél 20 g

Psilo-Balsam je kožné antihistaminikum, liek proti alergickým reakciám. 

Psilo-Balsam sa používa na liečbu alergických a svrbivých prejavov pokožky pri jej podráždení vyvolanom nadmerným opaľovaním, popáleninami prvého stupňa, uštipnutím a bodnutím hmyzom, žihľavkou (urtikáriou) a na iné svrbivé prejavy pokožky rôznej etiológie, svrbivý ekzém a ovčie kiahne. Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Výhody produktu

 • rýchly nástup účinku
 • chladivý účinok gélu
 • možnosť aplikácie niekoľkokrát za deň
 • jednoduché a rýchle použitie u dospelých aj u detí

Rýchlo zmierni bolesť a svrbenie pri:

 • podráždení pokožky slnkom
 • uštipnutí hmyzom
 • alergických a svrbivých prejavoch kože
 • popáleninách horúcimi predmetmi
 • ovčích kiahňach
 • žihľavke
 • a iných prejavoch podráždenia pokožky

Lieková forma

Psilo-Balsam je dermálny gél.

Liečivá látka a jej množstvo

 • Liečivo je difenhydramíniumchlorid. 1 g gélu obsahuje 10 mg difenhydramíniumchloridu.
 • Ďalšie zložky sú: monohydrát cetylpyridíniumchloridu, glyceromakrogol-300-oktanodekanoát, kyselina polyakrylová, trometamol, čistená voda.

Ako užívať

Len na lokálne použitie – priamo v mieste aplikácie, kde znižuje svrbenie, podráždenosť, bolesť aj pálenie. Gél má aj lokálne anestetický účinok, ktorý spôsobuje miestne znecitlivenie kože a prispieva tak k celkovému zmierneniu príznakov.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v  písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka:

 • Dospelí, dospievajúci a deti staršie ako 2 roky. Psilo-Balsam sa má nanášať na postihnuté miesto pokožky 3 až 4-krát denne v tenkej vrstve a jemne rozotrieť. Gél sa rýchlo vstrebáva a na pokožke nezanecháva žiadne viditeľné zvyšky.

Psilo-Balsam nepoužívajte častejšie než je odporúčaná dávka.

Ak máte pocit, že účinok Psilo-Balsamu je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Dôležité upozornenie

Nie je vhodné pre tehotné ženy. Podanie tohto prípravku v období kojenia je možné, ale vždy by malo byť konzultované s lekárom.

Prečítajte si pozorne príbalovú informáciu, ktorá je súčasťou každého balenia.

Psilo-Balsam® je určený len na vonkajšie použitie. Nenanášajte na otvorené rany či na poranenú pokožku alebo sliznice. Ak sa vaše príznaky zhoršia alebo nedôjde k zlepšeniu, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.

Obsah balenia

Balenie obsahuje 20 g.

Nežiaduce účinky

Podobne ako všetky lieky, môže mať aj tento prípravok nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého - nežiaduce účinky nájdete v príbalovom letáku. 

Nežiaduce účinky môžete hlásiť:

 • priamo na adresu: ŠÚKL, Oddelenie farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26
 • alebo e-mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk 

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Informácie o produkte

Produktová rada:
Kód výrobku:
116235
Kód EAN:
4011548022597
Kód ŠUKL:
87123
ATC kód:
D04AA32
ATC názov:
Difenhydramín
Farmakoterapeutická skupina:
antipruriginóza, vrátane antihistaminík a anestetík | antipruriginóza, vrátane antihistaminík a anestetík | antihistaminiká na lokálne použitie | difenhydramín
Držiteľ rozhodnutia:

Oznámiť nežiaduce účinky

PSILO-BALSAM dermálny gél 20 g

Príbalovú informáciu k produktu PSILO-BALSAM dermálny gél 20 g stiahnete vo formáte doc tu: PSILO-BALSAM dermálny gél 20 g.doc

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06324-Z1B

 

Písomná informácia pre používateľa

Psilo-Balsam

dermálny gél

difenhydramíniumchlorid

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Psilo-Balsam a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Psilo-Balsam

3. Ako používať Psilo-Balsam

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Psilo-Balsam

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Psilo-Balsam a na čo sa používa

Psilo-Balsam je liek proti alergickým reakciám.

Psilo-Balsam sa používa na liečbu alergických a svrbivých prejavov pokožky pri jej podráždení vyvolanom nadmerným opaľovaním, popáleninami prvého stupňa, uštipnutím a bodnutím hmyzom, žihľavkou (urtikáriou) a na iné svrbivé prejavy pokožky rôznej etiológie, svrbivý ekzém a ovčie kiahne. Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Psilo-Balsam

Nepoužívajte Psilo-Balsam

- Ak ste alergický na difenhydramíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.).

- Na rozsiahle plochy tela.

- So žiadnym iným liekom, ktorý obsahuje difenhydramín, dokonca aj ak ho užívate ústami.

- U detí mladších ako 2 roky.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Psilo-Balsam, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Psilo-Balsam je určený len na vonkajšie použitie.

Psilo-Balsam nenanášajte na otvorené rany či na poranenú pokožku alebo sliznice.

Ak sa vaše príznaky zhoršia alebo nedôjde k zlepšeniu, povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Iné lieky a Psilo-Balsam

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Lokálne použitie Psilo-Balsamu sa nespájalo so žiadnymi interakciami.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Psilo-Balsam sa nemá používať počas tehotenstva a dojčenia, pretože nie sú dostupné žiadne údaje.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie sú známe žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

3. Ako používať Psilo-Balsam

Len na lokálne použitie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí, dospievajúci a deti staršie ako 2 roky.

Psilo-Balsam sa má nanášať na postihnuté miesto pokožky 3 až 4-krát denne v tenkej vrstve a jemne rozotrieť. Gél sa rýchlo vstrebáva a na pokožke nezanecháva žiadne viditeľné zvyšky.

Psilo-Balsam nepoužívajte častejšie než je odporúčaná dávka.

Ak máte pocit, že účinok Psilo-Balsamu je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak použijete viac Psilo-Balsamu, ako máte

Ak Psilo-Balsam užijete náhodne ústami, okamžite zavolajte svojmu lekárovi alebo choďte na najbližšie oddelenie pohotovosti.

Ak zabudnete použiť Psilo-Balsam

Pokračujte v liečbe podľa odporúčania. Nenanášajte si viac gélu než používate zvyčajne.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásili sa nasledovné vedľajšie účinky. Frekvencia nie je známa (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- reakcie precitlivenosti kože (ekzém, kontaktná dermatitída – zápal kože).

V prípade výskytu nežiaducich kožných reakcií (napr. ekzém a fotoalergické reakcie) nanášanie Psilo-Balsamu ukončite a okamžite vyhľadajte lekára.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Psilo-Balsam

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Po prvom otvorení tuby použite v priebehu 1 roka.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Psilo-Balsam obsahuje

- Liečivo je difenhydramíniumchlorid. 1 g gélu obsahuje 10 mg difenhydramíniumchloridu.

- Ďalšie zložky sú:

monohydrát cetylpyridíniumchloridu,

glyceromakrogol-300-oktanodekanoát,

kyselina polyakrylová,

trometamol,

čistená voda.

Ako vyzerá Psilo-Balsam a obsah balenia

Psilo-Balsam je dermálny gél, ktorý je dostupný v baleniach s 20 g alebo 50 g gélu.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

STADA Arzneimittel AG,

Stadastrasse 2-18,

61118 Bad Vilbel

Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v apríli 2016.

PSILO-BALSAM dermálny gél 20 g

PSILO-BALSAM dermálny gél 20 g

Máte otázky k produktu?
Opýtajte sa v diskusii

Pridať nový príspevok do diskusie

Mohlo by vás zaujímať

Do košíka
Do košíka
Spýtajte sa lekárnika

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.