Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Homeopatiká » Homeopatiká polykomponenty

BOIRON Oscillococcinum 1 g 30 pilulek

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 230558
Homeopatický liek, tradične používaný pri liečbe chrípkových stavov (horúčka, prechladnutie, bolesti).

Viac informácií

23,50
Bežná cena: 26,30 €, Ušetríte: 11 % (2,80 €)

Dostupnosť: skladom > 5 ks

Tovar odošleme 19. 2. 2018, predpokladaný termín doručenia 20. 2. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Homeopatický liek, tradične používaný pri liečbe chrípkových stavov (horúčka, prechladnutie, bolesti).

Informácie o produkte

Výrobca: BOIRON
Značka: BOIRON
Kód výrobku: 230558
Kód EAN: 3352712006144
Držiteľ rozhodnutia: BOIRON

Liek sa používa na základe poznatkov uvedených v Materia Medica Homeopatica. Podporný homeopatický liek na liečbu chrípkových stavov. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príloha

3 k notifikácii o zmene, ev.

.

: 2013/0632

7

 

Písomná informácia pre pou~ívat

e>

 

OSCILLOCOCCINUM

pilulky v jednodávkovom obale

Homeopatický li

e

k

 

Anas barbariae, hepatis et cordis extrac

tum 2

 

0K

 

Pozorne si pre

t

ajte celú písomnú informáciu predtým, ako za

nformácie.

V~dy u~ívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám poveda

l

váa lekár al

e

bo lekárnik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Mo~no bude potrebné, aby ste si ju znovu pre

Ak potrebujete alaie informácie alebo radu, obráete sa na svojho lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

te sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchko

>

V tejto pís

omnej informácii pre pou~ívate

>

e

te:

1. o je Oscillococcinum a na

2. o potrebujete vediee predtým, ako u~ijete O

s

cillococcinum

3. Ako u~ívae Oscillococcinu

m

4.

M

o~né ved>ajaie ú

i

nky

5. Ako uchovávae Oscillococcinum

6. Obsah balenia a alaie informácie

 

 

1. o je Oscillococcinum a na

 

Oscillococcinum je homeopatický liek, tradi

(horú

c

hladnutie, bolesti).

 

Ak sa do 3 dní nebudete cítie lepaie alebo sa budete cítie horaie, musíte sa obrátie na lekára.

 

 

2. o potrebujete vediee predtým, ako u~ijete Oscillococcinum

 

Nepou~ívaj

te Oscillococcinum

- ak ste al

e

rgický na l

i

e

la

 

Upozornenia a

o

patrenia

Ak vám váa lekár povedal, ~e nezn

áaat

e

niektoré cukry, kont

a

ktujte svojho lekára pred u~itím lieku.

 

Iné lieky a Oscillococcinum

}iadne interakcie nie sú známe.

Ak u~

ívate alebo ste v poslednom

e

károvi alebo le

k

árnikovi.

 

Oscillococcinum a jedlo a nápoje

Vzájomné pôsobenie pri sú

 

Tehotenstvo a doj

Ak ste tehotná alebo doj

s

a so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako za

e

 

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nebol zistený ~iadny vplyv pri

3. Ako u~í

vae Oscillococcinum

 

V~dy u~

í

vajte tento

liek presne tak, ako je to uvedené

v

 tejto písomnej informácii pre pou~ívate>a alebo ako vám poveda

l

váa lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste ni

e

istý, overte si to u 

s

vojho lekára alebo lekárnika.

 

Odporú

zvýaeného výskytu chrípkových ochorení: 1 dávka 1 krát tý~denne.

Pri prvých príznakoch chrípkového stavu

:

1 dávka

j

skôr. Následne zopakovae eate 2-3 krát v aesehodinovom intervale.

V rozvinutom atádiu chrípkového stavu: 1 dávka ráno a ve

z | š œ ˆ

Š

š

M·OJQJmHnHuhVi hôg”OJQJ"hVi hôg”OJQJ\mHnHu%hVi h

ô

g”5OJQJ\mHnHuhVi hôg”OJQJmHnHu"hVi hôg”5OJQJmHnHuhÓz95

 

4. Mo~né

ved>ajaie ú

 

Tak ako v

a

,

aj tento liek mô~e spôsobovae v

ed

>ajaie ú

 

Hlásenie ved>a

j

aích ú

Ak sa u vás vyskytne akýko>v

ek ve

d

>ajaí ú

e

né v tejto písomnej informácii pre pou~ívate>a. Ved>ajaie ú

t

vom národného s

y

stému hlásenia uvedeného v HYPERLINK "http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc"Prílohe V.

 

Hlásením ved>ajaích ú

h

to lieku.

 

 

5. Ako uchovávae Oscillococcinum

 

Tento liek

uchovávajte mimo doh>adu a dos

a

hu detí.

Uc

h

ovávajte pri teplote do 25°C.

Nepo

u~

t

uli po Dátum exspirácie.

 

Nelikvidujte liek

y odp

a

dovou vodou alebo dom

o

vým odpadom. Nepou~itý liek vráete do lekárne. Tieto opatrenia pomô~u chránie ~ivotné prostredie.

 

 

6. O

bsah balenia a alaie informácie

 

- Lie

Anas barbariae hepatis et cor

d

is extractum 20

 

K (0,01ml/g)

(extrakt z pe

 

- alaie zlo~ky sú sacharóza a laktóza.

 

Ako vyzerá Oscillococcinum a obsah balenia

Papierová akatu>a s obsahom 3, 6, 12, 18 alebo 30 dávok piluliek v jednodávkovom obale (tub

a

PP a uzáver PE) po 1 g a písomná informácia pre pou~ívate>a.

 

N

a trh nemusia bye uvedené vaetky ve>kosti balenia.

 

Dr~ite> rozhodnutia o re

Dr~ite> r

ozhodnutia o registrácii

BOIRON

2 avenue de

l Ouest Lyonnais

69510 Messimy

FR

AN

CÚZSKO

 

Výrobcovia

BOIRON

20 rue de la Libération

69110 Sainte Fo

y

-lès-Lyon

FRANCÚZSKO

 

BOIRON

2 avenue de l

Ouest

Lyonnais

69510 Messim

y

FRANCÚZSKO

 

Ak potrebujete akúko>vek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu dr~ite>a ro

zhodnutia o registrácii:

Slovenská republika

BOIRON SK, s.r.o.

Lama

SK-841 04 Bratislava

Tel

:

+ 00421 2 59 2

 

1 811

e- mail: boiron@boiron.sk

 

Táto písom

ná informácia pre pou~ívate>a

bola naposl

e

dy aktualizovaná v 11/2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu BOIRON Oscillococcinum 1 g 30 pilulek

Diskusia

Diskusia k produktu BOIRON Oscillococcinum 1 g 30 pilulek

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam