Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Kožné problémy » Pleseň, mykózy

NIZORAL Šampón 2% 1x60 ml

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 115974
Nizoral šampón 2 % je liek, ktorý sa používa na liečbu infekcií kože spôsobených mikroskopickými hubami. Nizoral šampónom 2 % je možné liečiť ako vlasatú časť hlavy, tak aj rozsiahlejšie plochy na hrudníku alebo na tvári.

Viac informácií

10,68

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 19. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 22. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Nizoral šampón 2 % je liek, ktorý sa používa na liečbu infekcií kože spôsobených mikroskopickými hubami. Nizoral šampónom 2 % je možné liečiť ako vlasatú časť hlavy, tak aj rozsiahlejšie plochy na hrudníku alebo na tvári.

Informácie o produkte

Výrobca: Johnson & Johnson s.r.o.
Značka: NIZORAL
Kód výrobku: 115974
Kód EAN: 3574660599664
Držiteľ rozhodnutia: Johnson & Johnson s.r.o.

Šampón sa používa na liečbu infekcií kože spôsobených mikroskopickými hubami. Šampónom je možné liečiť ako vlasatú časť hlavy tak aj rozsiahlejšie plochy na hrudníku alebo na tvári.
Používa sa na rôzne infekcie kože, ktoré môžete rozpoznať ako:
- šupiny na hlave (lupiny)
- červenohnedé škvrny so žltými alebo bielymi odlupujúcimi sa šupinami zvyčajne na tvári alebo hrudníku (seboroická dermatitída)
- malé, hnedé alebo bielo sfarbené nepravidelné škvrny na trupe (pityriasis versicolor).
Liekom je možné tieto infekcie liečiť alebo im predchádzať. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č. 2013/04192

Písomná informácia pre používateľa

Nizoral šampón 2 %
šampón
(ketoconazolum)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
Ak sa v prípade pityriasis versicolor do 7 dní a v prípade lupín alebo seboroickej dermatitídy do 5 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.Čo je Nizoral šampón 2 % a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nizoral šampón 2 %
3.Ako používať Nizoral šampón 2 %
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať Nizoral šampón 2 %
6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Nizoral šampón 2 % a na čo sa používa

Nizoral šampón 2 % je liek, ktorý sa používa na liečbu infekcií kože spôsobených mikroskopickými hubami. Nizoral šampónom 2 % je možné liečiť ako vlasatú časť hlavy, tak aj rozsiahlejšie plochy na hrudníku alebo na tvári.

Používa sa na rôzne infekcie kože, ktoré môžete rozpoznať ako:
šupiny na hlave (lupiny)
červenohnedé škvrny so žltými alebo bielymi odlupujúcimi sa šupinami zvyčajne na tvári alebo na hrudníku (seboroická dermatitída)
malé, hnedé alebo bielo sfarbené nepravidelné škvrny na trupe (pityriasis versicolor).
Nizoral šampónom 2 % je možné tieto infekcie liečiť alebo im predchádzať.

Ak sa v prípade pityriasis versicolor do 7 dní a v prípade lupín alebo seboroickej dermatitídy do 5 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nizoral šampón 2 %

Nepoužívajte Nizoral šampón 2 %

ak ste precitlivený/á (alergický/á) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Precitlivenosť sa po použití Nizoral šampónu 2 % prejavuje svrbením a sčervenaním kože.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Nizoral šampón 2 %, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tak ako pri užívaní všetkých šampónov, zabráňte jeho styku s očami. V prípade preniknutia a styku s očami, vypláchnite oči vodou.

Iné lieky a Nizoral šampón 2 %

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pozornosť vyžaduje súčasné používanie kortikosteroidov v krémoch, mastiach alebo v pleťovej vode (liečivá používané na liečbu kožných problémov).
Ak používate takéto lieky, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika skôr ako začnete liečbu Nizoral šampónom 2 %. Nizoral šampón 2 % môžete začať používať ihneď, neprerušte však užívanie kortikosteroidov zo dňa na deň. Koža môže reagovať sčervenaním alebo svrbením.

V liečbe kortikosteroidmi pokračujte nasledovne:
užívajte rovnaké dávky počas 1 týždňa,
postupne znižujte dávky v priebehu 1-2 týždňov,
potom liečbu kortikosteroidmi ukončite úplne.
V prípade pochybností sa poraďte s lekárom alebo s lekárnikom.

Nizoral šampón 2 % a jedlo a nápoje
Nizoral šampón 2 % môžete používať nezávisle od jedla.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Nie je známe riziko súvisiace s užívaním Nizoral šampónu 2 % počas tehotenstva alebo dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nizoral šampón 2 % neovplyvňuje schopnosť vedenia vozidiel a obsluhu strojov.

3. Ako používať Nizoral šampón 2 %

Nizoral šampón 2 % je určený na použitie u dospievajúcich a dospelých.
Vždy používajte Nizoral šampón 2 % presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Umyte postihnuté miesta kože Nizoral šampónom 2 % a nechajte ho pôsobiť 3-5 minút pred opláchnutím.
Dbajte na to, aby ste dokonale umyli aj vlastnú kožu a nie iba vlasy. Zvyčajne stačí na jedno umytie 1 dávka vytlačená do dlane.
Ako často je nutné Nizoral šampón 2 % používať závisí od typu infekcie a od potreby jej liečby alebo prevencie.

- Šupiny na hlave (lupiny) a červenohnedé škvrny so žltými alebo bielymi odlupujúcimi sa šupinami na tvári alebo na hrudníku (seboroická dermatitída).
Liečba: 2-krát týždenne počas 2 až 4 týždňov.
Prevencia opakovaného výskytu ochorenia: 1-krát týždenne alebo 1-krát za 2 týždne.

- Malé, hnedé alebo bielo sfarbené nepravidelné škvrny na trupe (pityriasis versicolor).
Liečba: 1-krát denne počas 5 dní.
Prevencia opakovaného výskytu ochorenia: každoročne pred nástupom leta 1-krát denne počas troch po sebe nasledujúcich dní.

Použitie u detí a dospievajúcich
Nizoral šampón 2 % je určený na použitie u dospievajúcich a dospelých.

Ak použijete viac lieku Nizoral šampón 2 %, ako máte
Nizoral šampón 2 % sa nesmie prehltnúť. Ak ste neúmyselne prehltli Nizoral šampón 2 %, vyhľadajte svojho lekára.

Informácia pre lekára v prípade predávkovania sa pacienta
V prípade náhodného prehltnutia sa odporúčajú len podporné a symptomatické opatrenia.
Aby nenastala aspirácia a dávenie, neodporúča sa výplach žalúdka.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Menej často sa môžu vyskytnúť reakcie v mieste aplikácie, ktoré zahŕňajú pľuzgiere; olupovanie kože; zápal vlasových folikul; svrbenie; podráždenie; pocit pálenia kože; červenú, suchú alebo citlivú kožu; vyrážky; akné; padanie vlasov; zmena štruktúry vlasov; (alergické) reakcie z precitlivenosti; podráždenie očí alebo zvýšené slzenie; lokalizovaný ekzém alebo skreslené vnímanie chuti. Môže sa tiež objaviť náhly opuch kože alebo slizníc na tvári, očiach alebo perách; žihľavka alebo zmena farby vlasov. Ak netolerujete šampón, prerušte liečbu.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Nizoral šampón 2 %

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Fľaša - Nizoral šampón 2 % uchovávajte pri teplote 15 až 25 °C. Chráňte pred svetlom. Fľašu vždy dôkladne uzavrite.
Vrecká - Nizoral šampón 2 % uchovávajte pri teplote 15 až 30 °C. Chráňte pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši/vrecku po Dátum exspirácie/EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Nizoral šampón 2 % obsahuje
Liečivo je ketoconazolum (ketokonazol) s obsahom 20 miligramov v 1 grame šampónu.

Nizoral šampón 2 % ďalej obsahuje pomocné látky: nátriumlaurylsulfát, monolaurylester sulfojantaránu disodného, dietanolamid kyseliny kokosovej, kvarternizovaný živočíšny kolagén, makrogol 120 metylglukózodioleátu, parfém, imidomočovina, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, sodná soľ erytrozínu, chlorid sodný, čistená voda.

Ako vyzerá Nizoral šampón 2 % a obsah balenia

Nizoral šampón 2 % sa dodáva
v papierovej škatuli s 1 fľašou s obsahom 60 ml,
v papierovej škatuli s 1 fľašou s obsahom 100 ml,
v papierovej škatuli so 6 vreckami, každé s obsahom 6 ml.
v papierovej škatuli s 12 vreckami, každé s obsahom 6 ml.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
McNeil Products Limited
c/o Johnson & Johnson, Ltd.
Foundation Park, Roxborough Way,
Maidenhead, Berkshire SL6 3UG
Veľká Británia

Výrobca
Janssen Pharmaceutica N.V.,
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse, Belgicko

Miestny zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii v SR:
Johnson & Johnson, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, tel. +421 232 408 400

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2013.

Recenzie

Recenzie produktu NIZORAL Šampón 2% 1x60 ml

Diskusia

Diskusia k produktu NIZORAL Šampón 2% 1x60 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Pleseň, mykózy

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam