Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky a liečivé prípravky na oči » Liečivé prípravky na podráždené oči

LIVOSTIN GTT OPH OCNE KVAPKY 4ML

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 122400
Livostin sa používa na rýchlu a dlhotrvajúcu úľavu pri očných ťažkostiach ako sú pálenie, sčervenanie, opuch a slzenie očí spojené s alergickou reakciou na trávy, peľ, plesne, prach a iné látky.

Viac informácií

6,85

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 27. 3. 2018, predpokladaný termín doručenia 28. 3. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Livostin sa používa na rýchlu a dlhotrvajúcu úľavu pri očných ťažkostiach ako sú pálenie, sčervenanie, opuch a slzenie očí spojené s alergickou reakciou na trávy, peľ, plesne, prach a iné látky.

Informácie o produkte

Výrobca: Johnson & Johnson s.r.o.
Značka: JOHNSON & JOHNSON
Kód výrobku: 122400
Kód EAN: 3574661073408
Držiteľ rozhodnutia: Johnson & Johnson s.r.o.

Liek sa používa na rýchlu a dlhotrvajúcu úľavu pri očných ťažkostiach ako sú pálenie, sčervenanie, opuch a slzenie očí spojené s alergickou reakciou na trávy, peľ, plesne, prach a iné látky. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03694-ZIA


Písomná informácia pre používateľa


LIVOSTIN 0,5 mg/ml

očná suspenzná instilácia

levokabastín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

- Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Livostin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Livostin

3. Ako používať Livostin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Livostin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Livostin a na čo sa používa


Livostin očná suspenzná instilácia sa používa na rýchlu a dlhotrvajúcu úľavu pri očných ťažkostiach ako sú pálenie, sčervenanie, opuch a slzenie očí spojené s alergickou reakciou na trávy, peľ, plesne, prach a iné látky.


Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Livostin


Nepoužívajte Livostin

- ak ste alergický na levokabastín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Livositn, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak nosíte kontaktné šošovky. Tak ako pri iných očných liekoch, ktoré obsahujú konzervačnú látku benzalkóniumchlorid, propylénglykol a estery, počas liečby liekom Livostin sa pacientom neodporúča nosiť mäkké (hydrofilné) kontaktné šošovky, pretože môže spôsobiť podráždenie očí. Pred aplikáciou vyberte kontaktné šošovky z očí a počkajte najmenej 15 minút pred opakovaným vložením do oka. Livostin môže zmeniť sfarbenie kontaktných šošoviek.


Iné lieky a Livostin

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Livostin a jedlo a nápoje

Nepotrebujete dodržiavať žiadne zvláštne opatrenia.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Livostin očná instilácia neovplyvňuje pozornosť a koncentráciu. Zvýšená opatrnosť sa však vyžaduje, ak vediete vozidlo alebo obsluhujete stroje ihneď po použití Livostinu očnej instilácie, pretože sa u vás môže objaviť podráždenie očí, bolesť, opuch, svrbenie, začervenanie, pocit pálenia v oku, slzenie alebo rozmazané videnie.


Livostin obsahuje benzalkóniumchlorid a propylénglykol

Tento liek obsahuje benzalkóniumchlorid. Môže vyvolať podráždenie očí. Zabráňte kontaktu s mäkkými očnými šošovkami. Pred aplikáciou vyberte kontaktné šošovky a počkajte najmenej 15 minút pred opakovaným vložením do oka. Je známe, že vyvoláva zmenu sfarbenia mäkkých kontaktných šošoviek.

Propylénglykol môže vyvolať podráždenie pokožky.3. Ako používať Livostin


Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Livostin očná instilácia sa vyrába vo forme suspenzie. Preto treba pred každým použitím fľašku dôkladne potriasť. Obvyklá dávka u detí a dospelých je 1 kvapka Livostinu do každého spojovkového vaku 2-krát denne. Ak sú symptómy veľmi silné, môže sa 1 kvapka do každého oka aplikovať 3 až 4-krát za deň.


Pred použitím očnej instilácie úplne odstráňte bezpečnostný krúžok z fľašky.


1. Pred otvorením fľašku dôkladne potraste.

2. Hlavu čo najviac zakloňte.

3. Fľašku stlačte a opatrne kvapnite 1 kvapku do vnútorného kútika oka.

Potom stiahnite dolnú mihalnicu, pričom hlava zostáva zaklonená, aby kvapky prenikli medzi dolnú časť oka a dolnú mihalnicu. Žmurknutím sa kvapky dostanú do celého oka.4. Postup 3 zopakujte aj pre druhé oko.


Nedotýkajte sa fľaškou oka, aby sa do zvyšného obsahu fľašky nedostali nečistoty.

V liečbe pokračujte až do zlepšenia príznakov.

Očnú instiláciu nepoužívajte dlhšie ako 1 mesiac po jej otvorení.


Ak použijete viac Livostinu, ako máte

Ak by ste náhodou vypili celú fľašku lieku Livostin, budete sa pravdepodobne cítiť mierne ospalý. V takomto prípade vyhľadajte lekára. Kým tak urobíte, najlepšie je dovtedy piť veľa vody.


Informácia pre lekára v prípade predávkovania liekom Livostin

V prípade náhodného požitia lieku Livostin má pacient vypiť veľa nealkoholických tekutín, aby sa urýchlilo vylúčenie levokabastínu obličkami.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nežiaduce účinky, ktoré boli zaznamenané po použití očnej instilácie Livostin sú:

 • Alergická reakcia charakterizovaná opuchom tváre, pier, úst a hrdla, žihľavkou, skrátením dychu, sipotom a problémom s prehĺtaním

 • Búšenie srdca (palpitácie)

 • Precitlivenosť

 • Bolesť očí

 • Podráždenie oka

 • Zápal spojoviek

 • Opuch očného viečka

 • Opuch očí

 • Zápal očného viečka

 • Nahromadenie krvi v oku

 • Reakcie v mieste podania, ktoré môžu byť pociťované ako pálenie, sčervenanie, bolesť, opuch, svrbenie očí, slzenie alebo rozmazané videnie

 • Podráždenie kože v mieste, kde bol kontakt s liekom

 • Žihľavka

 • Bolesť hlavy


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať Livostin


Livostin očnú instiláciu uchovávajte pri teplote do 25 C. Livostin očná suspenzná instilácia sa nemá používať viac ako 1 mesiac po prvom otvorení fľaše.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Livostin očná suspenzná instilácia obsahuje

- Liečivo je levokabastíniumchlorid 0,54 mg v 1 ml, čo zodpovedá levokabastínu 0,5 mg v 1 ml.

- Ďalšie zložky sú: propylénglykol, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hypromelóza, polysorbát 80, benzalkóniumchlorid, dihydrát edetanu disodného, voda na injekciu.


Ako vyzerá Livostin a obsah balenia

5 ml fľaška z umelej hmoty s kvapkadlom s obsahom 4 ml sterilnej bielej mikrosuspenzie.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

McNeil Products Limited

c/o Johnson & Johnson Limited

Roxborough Way, Foundation Park

Maidenhead, Berkshire SL3 6UG

Spojené kráľovstvo


Výrobca

Famar S.A.

Agiou Dimitriou 63

17456 Alimos Attiki

Grécko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.

4


Recenzie

Recenzie produktu LIVOSTIN GTT OPH OCNE KVAPKY 4ML

Diskusia

Diskusia k produktu LIVOSTIN GTT OPH OCNE KVAPKY 4ML

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám