Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na bolesť » Prípravky na lokálne tlmenie bolesti

LIOTON 100 000 gel der 100 g

Liek
Kód výrobku: 115886

Lioton gel 100 000 je heparínový prípravok na vonkajšie použitie; samotný alebo kombinovaný so systémovou liečbou je vhodný na ošetrenie chorobných zápalových alebo úrazových stavov.

Viac informácií

Bežná cena: 12,50 €
11,20 €
Ušetríte: 10 % (1,30 €)

Skladom viac ako 5 kusov

Dnes odosielame, zajtra u vás.

Dnes odosielame, zajtra u vás.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie LIOTON 100 000 gel der 100 g

Lioton gel 100 000 je heparínový prípravok na vonkajšie použitie; samotný alebo kombinovaný so systémovou liečbou je vhodný na ošetrenie chorobných zápalových alebo úrazových stavov.

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2018/05383-Z1B

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

 

Lioton gel 100 000

1 000 IU/g gél

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 g gélu obsahuje 1 000 IU sodnej soli heparínu.

Pomocné látky so známym účinkom

 

Metylparahydroxybenzoát (E 218) a propylparahydroxybenzoát ako konzervačné látky.

 

Silica kvetu oranžovníka a levanduľová silica ako vonné zmesi. Obsahujú citral, citronelol, kumarín, d-limonén, farnezol, geraniol a linalol.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA

Gél.

Bezfarebný, takmer transparentný gél.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

  • Povrchové ochorenia ciev ako varikózne syndrómy a pridružené komplikácie, flebotrombóza, tromboflebitída, povrchová periflebitída, varikózne vredy.

  • Pooperačná varikoflebitída, komplikácie po safenektómii.

  • Traumatické poškodenia a hematómy, lokálne edémy a infiltráty, subkutánne hematómy.

  • Traumatické poruchy svalovo-šlachových a puzdrovo-väzivových štruktúr.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Aplikuje sa perkutánne jeden až tri razy denne 3 −10 cm gélu sa nanesie na postihnuté miesto a jemne sa rozotrie.

 

Pediatrická populácia

Skúsenosti s týmto liekom u detí sú obmedzené, preto sa nemá používať u detí.

 

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Ak sú prítomné hemoragické fenomény, aplikáciu tohto lieku treba starostlivo zvážiť.

Tento liek sa nemá aplikovať pri krvácaní, na otvorené rany a sliznice ani na infikované oblasti počas hnisania.

Tento liek obsahuje:

- Metylparahydroxybenzoát (E 218) a propylparahydroxybenzoát ako konzervačné látky. Môžu vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené).

- Silicu kvetu oranžovníka a levanduľovú silicu ako vonné zmesi. Obsahujú citral, citronelol, kumarín, d-limonén, farnezol, geraniol a linalol, ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

Aplikácia heparínu môže predĺžiť protrombínový čas u pacientov liečených perorálnymi antikoagulanciami.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Údaje o používaní tohto lieku počas gravidity a dojčenia nie sú dostupné.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Lioton gel 100 000 nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

Alergické reakcie na heparín po aplikácii na kožu sú veľmi zriedkavé. Zriedkavo sa však môže objaviť reakcia z precitlivenosti, ktorá sa prejavuje začervenaním a svrbením, príznaky zvyčajne vymiznú po prerušení aplikácie.

 

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

 

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

 

4.9 Predávkovanie

 

Doteraz neboli popísané žiadne symptómy spojené s predávkovaním Liotonom gel 100 000. V prípade predávkovania môže účinok heparínu antagonizovať protamíniumsulfát.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vazoprotektíva, heparíny a heparinoidy na lokálne použitie,
ATC kód: C05BA03.

 

Experimentálnymi farmakologickými štúdiami sa dokázalo, že Lioton gel 100 000 má po perkutánnnej aplikácii výrazné antiedémové, antigranulomatózne, protizápalové, antiexudatívne a antikoagulačné účinky.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetickými štúdiami na potkanoch sa preukázalo, že až do 24 hodín po aplikácii sa v plazme nachádza detekovateľná koncentrácia heparínu, maximálna koncentrácia v plazme sa dosiahne po ôsmich hodinách od aplikácie.

Heparín sa vylučuje hlavne obličkami. Lokálna aplikácia Liotonu gel 100 000 nespôsobuje u ľudí žiadne zmeny koagulačných parametrov krvi.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Počas sledovania akútnej toxicity na myšiach sa dokázalo, že Lioton gel 100 000 má veľmi nízku toxicitu po subkutánnej a intraperitoneálnej alikácii (LD50 2 000 mg/kg). Počas dlhodobej transkutánnej aplikácie sa dokázala dobrá lokálna a systémová znášanlivosť lieku.

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

karbomér 940

etanol 95 %

metylparahydroxybenzoát (E 218)

propylparahydroxybenzoát

silica kvetu oranžovníka (obsahujúca linalol, d-limonén, geraniol, citral, citronelol a farnezol)

levanduľová silica (obsahujúca linalol, d-limonén, geraniol a kumarín)

trolamín

čistená voda

 

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote 15 − 25 °C na suchom mieste.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Hliníková tuba s lakovanou vnútornou vrstvou so závitovým uzáverom z polyetylénu.

Obsah balenia: 30 g, 50 g, 100 g gélu.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.

Via Sette Santi 3

501 31 Florencia

Taliansko

 

8.  REGISTRAČNÉ ČÍSLO

46/0010/97-S

 

  1. DÁTUM  PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 14. januára 1997

Dátum posledného predĺženia registrácie: 11. júla 2003

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

03/2019

Informácie o produkte

Výrobca: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Značka: LIOTON
Kód výrobku: 115886
Kód EAN: 4013054017807
kód ŠUKL: 45268
Držiteľ rozhodnutia: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Gél obsahuje liečivo heparín vo forme sodnej soli. Patrí do skupiny liekov na ochorenia žíl a je vhodný aj na ošetrenie zápalových alebo úrazových stavov. Gél sa aplikuje na kožu, preniká cez kožu a pôsobí proti opuchu, proti zápalu, proti tvorbe výpotku a znižuje zrážanie krvi. Používa na liečbu:

  • povrchových ochorení ciev ako syndrómy týkajúce sa kŕčových žíl (varikózne syndrómy) a pridružené komplikácie, zápal hlbokých žíl (flebotrombóza), povrchový zápal žíl (tromboflebitída), zápal žilovej steny alebo okolia žily (povrchová periflebitída), vred predkolenia,
  • pooperačného zápalu kŕčových žíl (pooperačná varikoflebitída), komplikácií po operačnom odstránení povrchových podkožných žíl na dolných končatinách (safenektómia),
  • úrazov a krvných podliatin (hematómov), miestnych opuchov a infiltrátov (tkanív s nahromadenou tekutinou), podkožných krvných podliatín,
  • úrazov svalovo-šľachového a puzdrovo-väzivového aparátu.

Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie

Recenzie LIOTON 100 000 gel der 100 g

Diskusia

Diskusia LIOTON 100 000 gel der 100 g

Príbalový leták

Príbalový leták LIOTON 100 000 gel der 100 g

Príbalovú informáciu k produktu LIOTON 100 000 gel der 100 g zobrazíte alebo stiahnete tu: LIOTON 100 000 gel der 100 g.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam