Doprava zadarmo nad 20 €. Prihláste sa k newsletteru!
MojaLekáreň.sk

Pravidla súťaže Vypečené Vianoce

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže organizovanej pod názvom "Vypečené Vianoce budú" (ďalej len "súťaž") je obchodná spoločnosť Pears Health Cyber, sro, Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika, IČ 25784684, zapísaná v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 69981 (ďalej len "organizátor").

2. Doba trvania súťaže

Súťaž bude prebiehať od 1. 11. 2018 00:01 hodín do 20. 12. 2018 do 23:59 hod

3. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky, pri splnení týchto podmienok:

  • Registruje sa, alebo sa prihlási k svojmu užívateľskému účtu v internetovom obchode MojaLekáreň.sk.
  • Súhlasí s týmito Pravidlami súťaže - tento súhlas v sebe zahŕňa súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu MojaLekáreň.sk.
  • Nezapojila sa do súťaže “Vypečené Vánoce“ na webe Lékárna.cz.

​Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Pears Health Cyber ​​s.r.o. ani osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba vylúčená zo súťaže, cena sa tejto osobe neodovzdá.

4. Mechanika súťaže

Každý účastník sa môže súťaže po dobu jej trvania zúčastniť na stránke www.mojalekaren.sk/vianoce a po kliknutí na tlačidlo Upiecť výhru alebo priamo na rúru tak môže získať nasledovnú odmenu, a to:

  • bežnú dennú výhru v podobe zľavy, dopravy zadarmo či darčeka k nákupu v internetovom obchode MojaLekáreň.sk. Na výber má vždy z 3 náhodne vybratých bežných denných výhier. Výhra má formu kódu, ktorý je možné uplatniť v košíku pri nákupe v internetovom obchode MojaLekáreň.sk. Každý kód je možné uplatniť iba raz, a to do 23:59 hod. nasledovného dňa od jeho získania. Pokiaľ účastník nevyužije kód sám, môže ho poskytnúť na využitie tretej osobe.
  • hlavnú výhru dňa v podobe zľavy na nákup v internetovom obchode MojaLekáreň.sk v hodnote 30 €. Výhra má formu kódu, ktorý je možné uplatniť v košíku pri nákupe v internetovom obchode MojaLekáreň.sk. Každý kód je možné uplatniť iba raz, a to do 31. 12. 2018, 23:59 hod. Ak účastník nevyužije kód sám, môže ho poskytnúť na využitie tretej osobe.

V jednej objednávke je možné uplatniť najviac jeden zľavový kód. Súťažiaci môže uplatniť všetky svoje výhry v samostatných objednávkach.

Priradenie bežných a špeciálnych denných výhier účastníkom súťaže vykonáva automatizovaný algoritmus formou náhodného priradenia výhry v priebehu dňa. Mechanizmus náhody neumožňuje nijako ovplyvniť výber výhercov ani organizátorom súťaže.

Účastníci súťaže budú o získanej výhre informovaní priamo na stránkach súťaže v sekcii Moje výhry na stránke www.mojalekaren.sk/vianoce.

Súťaže sa možno zúčastniť v každom dni trvania súťaže nanajvýš raz, iba mimoriadne 1x za dobu trvania súťaže sa možno zúčastniť súťaže v rovnakom dni dvakrát, a to tak, že súťažiaci druhýkrát v rovnakom dni klikne na tlačidlo Upiecť výhru alebo na samotnú rúru a je vyzvaný ku splneniu jednej z nasledujúcich podmienok:

Súťažiaci je spravidla vyzvaný na splnenie prvej podmienky. V prípade, že už je z minulosti k odberu noviniek prihlásený, je vyzvaný na splnenie druhej podmienky. Po splnení podmienky, ku ktorej bol vyzvaný, je súťažiacemu umožnené sa zapojiť do súťaže v tomto dni znova.

Organizátor si vyhradzuje právo akúkoľvek výhru uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou podobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane organizátora nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplácať v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú organizátorovi.

5. Osobné údaje

Súťažiaci udeľuje podľa Zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon") svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ním nahlásených v rámci súťaže za účelom odovzdania výhry a informovania o priebehu súťaže podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Správcom osobných údajov v zmysle zákona je organizátor súťaže.

Účastník súťaže má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže povedie k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Súťažiaci má ďalej práva podľa § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Zb., tz. najmä právo prístupu k informáciám o spracovaní údajov, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako aj právo na náhradu prípadnej ujmy podľa príslušných právnych predpisov. Viac informácií o ochrane osobných údajov >

Súťažiaci má právo obrátiť sa na organizátora alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v prípade podozrenia z porušenia svojich práv.

6. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Českej republiky ani oprávnené záujmy organizátora.

Organizátor týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Organizátor si vyhradzuje právo robiť kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia súťaže, pozastavenia súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nezákonného konania alebo iného škodlivého správania zo strany účastníka ako je napr. manipulácia s výsledkami alebo iné konanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže.

Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Aktuálne, úplné a záväzné znenie pravidiel súťaže je k dispozícii u organizátora súťaže na www.mojalekaren.sk/vianoce, v prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkou na marketing@lekarna.cz.

Tieto pravidlá sú platné a účinné od 1. 11. 2018.

Spýtajte sa lekárnika

Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním.

Zistiť viac

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.