Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na gynekologické problémy, antikoncepcia » Antikoncepcia

PHARMATEX vaginálny krém crm vag (tuba Al) 1x72 g

Liek
Kód výrobku: 116933
Indikácie PHARMATEX vaginálny krém je určený na lokálnu (miestnu) antikoncepciu.

Viac informácií

7,39

Skladom 1 - 2 ks

Odosielame dnes, u vás zajtra.

Odosielame dnes, u vás zajtra.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam
Podrobné informácie
Recenzie (2)
Diskusia
Príbalový leták

Podrobné informácie

Podrobné informácie PHARMATEX vaginálny krém crm vag (tuba Al) 1x72 g

Indikácie PHARMATEX vaginálny krém je určený na lokálnu (miestnu) antikoncepciu.
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľku

PHARMATEX vaginálny krém

benzalkóniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

  Čo je Pharmatex vaginálny krém a na čo sa používa

  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Pharmatex vaginálny krém

  Ako používať Pharmatex vaginálny krém

  Možné vedľajšie účinky

  Ako uchovávať Pharmatex vaginálny krém

  Obsah balenia a ďalšie informácie

  Čo je Pharmatex vaginálny krém a na čo sa používa

Lokálna kontracepcia: táto metóda významne znižuje možnosť nežiaduceho otehotnenia, ale neodstraňuje ju úplne.

Na dosiahnutie maximálnej účinnosti treba dodržiavať pokyny uvedené v písomnej informácii.

Pharmatex vaginálny krém je lokálna (miestna) antikoncepcia so spermicídnym účinkom (ničiacim oplodňovaciu schopnosť spermií) a antiseptickým účinkom (pôsobiacim na niektorých pôvodcov infekčných chorôb, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom).

Pharmatex vaginálny krém účinkuje okamžite po aplikácii do pošvy a jeho antikoncepčný účinok pretrváva minimálne počas 10 hodín.

Pharmatex vaginálny krém je určený na lokálnu (miestnu) antikoncepciu.

Jeho použitie sa odporúča pre všetky plodné ženy a predovšetkým v nasledujúcich prípadoch:

  ak sa nesmie použiť dočasná alebo trvalá perorálna (užívaná ústami) antikoncepcia;

  nemožnosť použitia vnútromaternicového telieska alebo jeho neznášanlivosť;

  antikoncepcia v období po pôrode, počas dojčenia alebo po potrate a v období pred menopauzou;

  antikoncepcia pri príležitostnom pohlavnom styku;

  počas perorálnej (užívanej ústami) antikoncepcie v prípade, že si žena zabudla vziať antikoncepčnú tabletu (do konca cyklu treba používať obe antikoncepčné metódy);

  môže sa používať v kombinácii s lokálnou antikoncepciou vnútromaternicovým telieskom (zvlášť počas súbežnej liečby s nesteroidnými antireumatikami).

  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Pharmatex vaginálny krém

Nepoužívajte Pharmatex vaginálny krém

  ak ste alergická na benzalkóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

  ak používate iné vaginálne podávané lieky,

  ak používate mydlo (uvedené v časti 3).

Predtým, ako začnete používať Pharmatex vaginálny krém, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika .

Iné lieky a Pharmatex vaginálny krém

Ak teraz používate, alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, , povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Súčasne s touto antikoncepciou sa nesmie používať žiaden iný vaginálny liek, lebo akékoľvek lokálne (vaginálne) podávané liečivá môžu inaktivovať spermicídne účinky Pharmatexu vaginálny krém. Ak používate iný vaginálny liek, musíte ho prestať používať skôr, ako začnete antikoncepciu s Pharmatexom vaginálny krém.

Tehotenstvo a dojčenie

Pharmatex vaginálny krém sa môže používať počas tehotenstva a aj počas dojčenia.

.Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

  Ako používať Pharmatex vaginálny krém

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pharmatex vaginálny krém aplikujte pred každým pohlavným stykom.

  Pripevnite aplikátor na tubu s vaginálnym krémom a naplňte ho po značku. Aplikátor plňte opatrne, aby sa v náplni nevytvorili vzduchové bubliny.

  Naplnený aplikátor snímte z tuby, vsuňte ho opatrne čo najhlbšie do pošvy a pomalým stláčaním piestu aplikátora vytlačte vaginálny krém hlboko do pošvy (vaginálny krém sa ľahšie aplikuje v polohe ležmo). Antikoncepčná ochrana je okamžitá a trvá minimálne 10 hodín.

  Pri opakovanom pohlavnom styku aplikujte ďalšiu dávku vaginálneho krému.

Spermicídny účinok tohto lieku sa stráca pri akomkoľvek kontakte s mydlom:

  Hygiena vonkajších pohlavných orgánov po pohlavnom styku je možná iba bez použitia mydla. Musíte zabrániť kontaktu mydla s vagínou, a to ako pred stykom, tak aj po ňom, lebo mydlo i v stopových množstvách ničí liečivo.

  S výplachom pošvy po pohlavnom styku je treba počkať najmenej 2 hodiny.

Používanie a súčasné podávanie iných vaginálnych prípravkov je zakázané z dôvodu možných interakcií.

  Z rovnakých dôvodov sa nesmú robiť výplachy pošvy pred pohlavným stykom.

Pharmatex vaginálny krém sa musí používať systematicky pred každým stykom bez ohľadu na fázu cyklu.

Pred použitím sa dôkladne oboznámte s princípom tohto typu antikoncepcie. Pharmatex vaginálny krém sa nemá používať bez oboznámenia sa s informáciami uvedenými v písomnej informácii pre používateľku. Antikoncepčný účinok Pharmatexu vaginálny krém závisí od jeho správneho použitia.

Pri zistení akýchkoľvek príznakov ochorenia pohlavných ciest (pocit pálenia v pošve, výtok poranenie genitálií) používanie Pharmatexu vaginálny krém okamžite prerušte a kontaktujte lekára.

Pharmatex vaginálny krém sa môže používať súčasne s kondómom.

Ak použijete viac Pharmatexu vaginálny krém, ako máte

Prípady predávkovania sú veľmi zriedkavé. Prejavy sú zhodné s príznakmi ako pri precitlivenosti. Pri predávkovaní alebo náhodnom požití dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

  Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pharmatex vaginálny krém je veľmi dobre tolerovaný.

V prípade precitlivenosti sa môžu vyskytnúť alergie, ako napr. pálenie, sčervenanie, zvýšená dráždivosť a svrbenie.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.*Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

  Ako uchovávať Pharmatex vaginálny krém

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a tube. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

  Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Pharmatex vaginálny krém obsahuje

Liečivo je benzalkóniumchlorid. V 1 g vaginálneho krému je 12 mg benzalkóniumchloridu.

Ďalšie zložky sú monohydrát kyseliny citrónovej, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, makrogolpalmitostearát, levanduľová silica, čistená voda.

Ako vyzerá Pharmatex vaginálny krém a obsah balenia

Vaginálny krém: biely mastný krém s levanduľovou vôňou.

Balenie Pharmatex vaginálny krém obsahuje 1 tubu s obsahom 72 g vaginálneho krému a aplikátor.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL

22 avenue Aristide Briand

94110 Arcueil

Innothera Chouzy

Chouzy sur Cisse

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júni 2017.

Informácie o produkte

Výrobca: Laboratoire Dermatologique ACM, Francie
Značka: PHARMATEX
Kód výrobku: 116933
Kód EAN: 3400970001040
Držiteľ rozhodnutia: Laboratoire Dermatologique ACM, Francie

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Indikácie
PHARMATEX vaginálny krém je určený na lokálnu (miestnu) antikoncepciu.
Jeho použitie sa odporúča pre všetky pohlavne aktívne ženy a predovšetkým v nasledujúcich prípadoch:
• dočasná alebo trvalá kontraindikácia perorálnej antikoncepcie;
• kontraindikácia pre použitie vnútromaternicového telieska alebo jeho neznášanlivosť;
• antikoncepcia v období po pôrode, počas dojčenia alebo potrate a v období pred menopauzou;
• antikoncepcia pri príležitostnom pohlavnom styku.
• počas perorálnej kontracepcie v prípade, že si žena zabudla vziať antikoncepčnú tabletu (do konca cyklu treba používať obe antikoncepčné metódy);
• môže sa používať v kombinácii s lokálnou antikoncepciou vnútromaternicovým telieskom (zvlášť počas simultánnej liečby s nesteroidnými antireumatikami). Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie (2)

Recenzie PHARMATEX vaginálny krém crm vag (tuba Al) 1x72 g

Recenzie od 2 užívateľov s celkovým hodnotením 100 %.

Pridať recenziu produktu

100 %

neštípe, nedráždi
aplikátor na viac použití- nie 100% hygienické
100 %

No čo Vám budem hovoriť, lokálna nehormonálna antikoncepcia...

Diskusia

Diskusia PHARMATEX vaginálny krém crm vag (tuba Al) 1x72 g

Príbalový leták

Príbalový leták PHARMATEX vaginálny krém crm vag (tuba Al) 1x72 g

Príbalovú informáciu k produktu PHARMATEX vaginálny krém crm vag (tuba Al) 1x72 g zobrazíte alebo stiahnete tu: PHARMATEX vaginálny krém crm vag (tuba Al) 1x72 g.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam