Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na nervový systém » Lieky na odvykanie od fajčenia

NICORETTE Classic Gum med 4 mg 105 žuvačiek

Liek
Kód výrobku: 121829
Liečivá žuvačka určená na liečbu závislosti od nikotínu. Znižuje chuť na cigaretu a zmierňuje niektoré nepríjemné abstinenčné príznaky.

Viac informácií

Bežná cena: 34,29 €
31,00
Ušetríte: 10 % (3,29 €)

Skladom už iba 1 - 2 kusy

Zajtra odosielame, u vás pozajtra.

Zajtra odosielame, u vás pozajtra.

Doprava ZADARMO

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie NICORETTE Classic Gum med 4 mg 105 žuvačiek

Liečivá žuvačka určená na liečbu závislosti od nikotínu. Znižuje chuť na cigaretu a zmierňuje niektoré nepríjemné abstinenčné príznaky.

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č..2012/07592

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Classic Gum 2 mg

Nicorette Classic Gum 4 mg

liečivá žuvačka

(nicotini resinas)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Nicorette Classic Gum obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa príznaky Vášho ochorenia zhoršia alebo ak sa nezlepšia do 6 týždňov, musíte kontaktovať lekára.

  Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

  Čo je Nicorette Classic Gum a na čo sa používa

  Čo potrebujete vedieť skôr ako použijete liek Nicorette Classic Gum

  Ako užívať liek Nicorette Classic Gum

  Možné nežiaduce účinky

  Ako uchovávať Nicorette Classic Gum

  Obsah balenia a ďalšie informácie

  ČO JE NICORETTE CLASSIC GUM A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum sú určené na liečbu závislosti od nikotínu.

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum sú určené na zníženie chuti na cigaretu a na zmiernenie abstinenčných príznakov, čo uľahčuje odvykanie od fajčenia u fajčiarov motivovaných prestať fajčiť.

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum slúžia ako podporný liek na prekonanie dočasnej abstinenčnej fázy fajčenia alebo k jednoduchšiemu zníženiu počtu vyfajčených cigariet u fajčiarov, ktorí nemôžu alebo nechcú prestať fajčiť.

Pokiaľ prestanete fajčiť a Vaše telo už nedostáva nikotín vstrebaný z tabaku, môžete pociťovať nepríjemné pocity, ktoré sa nazývajú abstinenčné príznaky. Pomocou lieku Nicorette Classic Gum môžete týmto príznakom predísť, prípadne nepríjemné pocity zmierniť – po určitú dobu budete svojmu telu liečivými žuvačkami Nicorette Classic Gum dodávať malé množstvo nikotínu, ktorý je obsiahnutý v čistej forme a nespôsobuje zdravotné riziká spojené s fajčením.

Zdravotné riziko súvisiace s fajčením spôsobujú škodlivé látky, ktoré obsahuje tabak.

Odborná rada a podpora Vášho okolia spravidla zlepšuje nádej na úspech.

  ČO POTREBUJETE VEDIEŤ SKÔR AKO UŽIJETE NICORETTE CLASSIC GUM

Neužívajte liek Nicorette Classic Gum

  ak ste alergický/á (precitlivený/á) na nikotín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Nicorette Classic Gum

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum užívajte len po porade s lekárom v týchto prípadoch:

  pokiaľ ste v minulosti prekonali závažnú srdcovo-cievnu príhodu alebo ste boli v posledných 4 týždňoch hospitalizovaný pre srdcovú nevoľnosť, napr. cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu, nestabilná angína pektoris (tlaková alebo pálivá bolesť za hrudnou kosťou), srdcová arytmia (nepravidelný tlkot srdca)

  pokiaľ ste podstúpili transplantáciu srdcovo-cievneho bajpasu alebo angioplastiku (chirurgický zákrok na spriechodnenie cievy).

  pokiaľ máte neliečený vysoký krvný tlak

  pokiaľ máte ochorenie pečene a/alebo závažnú chorobou obličiek

  pokiaľ máte cukrovku, pretože ukončenie fajčenia môže znamenať zníženú potrebu dávok inzulínu

  pokiaľ máte hypertyreózo (zvýšená činnosť štítnej žľazy) alebo feochromcytóm (nádor drene nadobličiek)

  pokiaľ máte žalúdočné alebo dvanástnikové vredy

  pokiaľ máte ochorenie čeľusťového kĺbu

Liek obsahuje sorbitol. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára predtým ako užijete tento liek.

Pacienti so zubnou protézou môžu mať ťažkosti so žuvaním Nicorette Classic Gum. Liečivá žuvačka sa môže prilepiť na umelý chrup a v zriedkavých prípadoch ho môže aj poškodiť.

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum sa osobám mladším ako 18 rokov nemajú podávať bez výslovného odporúčania lekára.

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum nie sú určené pre nefajčiarov.

Dávky nikotínu, ktoré sú dospelými fajčiarmi počas liečby znášané, môžu vyvolať závažné príznaky otravy u mladších detí a môžu viesť až k smrti dieťaťa. Liečivé žuvačky preto uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Používanie iných liekov Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Buďte obzvlášť opatrný, ak užívate lieky, ktoré obsahujú teofylín, takrín, klozapín, ropinirol, imipramín, olanzapín, klomipramín, fluvoxamín, kofeín, fenacetín, furosemid, paracetamol, benzodiazepíny, haloperidol, cimetidín, flekainid alebo pentazocín.

Classic Gum a jedlo a nápoje

Počas žuvania liečivej žuvačky Nicorette Classic Gum nič nepite, nejedzte a  nefajčite.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Fajčenie môže veľmi vážne poškodiť plod alebo dojča, a preto by ste mali v tehotenstve alebo v období dojčenia prestať fajčiť, pokiaľ možno bez použitia liekov obsahujúcich nikotín.

Nikotín prestupuje do materského mlieka v  množstve, ktoré môže byť škodlivé pre dojčené dieťa. V období dojčenia liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum neužívajte.

Ak nedokážete prestať fajčiť bez liekov obsahujúcich nikotín, užívajte liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum iba po porade s lekárom. Ak Vám Váš lekár liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum odporučil, neužívajte ich počas dvoch hodín pred dojčením, ale čo najskôr po dojčení. Znížite tým množstvo nikotínu v materskom mlieku.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

  AKO UŽÍVAŤ NICORETTE CLASSIC GUM

Počas liečby liečivými žuvačkami Nicorette Classic Gum vynaložte všetko úsilie na to, aby ste prestali úplne fajčiť.

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum užívajte vtedy, keď sa dostaví túžba po cigarete. Obzvlášť na začiatku je dôležité liečivú žuvačku žuvať veľmi pomaly. Po približne 30 minútach sa celé množstvo nikotínu uvoľní a vstrebe sa sliznicou ústnej dutiny. Liečivú žuvačku preto žuvajte pomaly a s prestávkami! Ak sa budete počas prvých dvoch dní presne riadiť uvedenými pokynmi, zvyknete si na určité tempo žuvania. Tým bude zaistený najvhodnejší prísun nikotínu a súčasne zamedzíte nepríjemným nežiaducim účinkom z príliš rýchleho žuvania.

Chuť žuvačky je pre fajčiarov prijateľná, niekedy však môže trvať 1 – 2 dni než si na chuť zvyknete.

Zvyčajný postup

  Najprv žujte pomaly Nicorette Classic Gum niekoľko sekúnd a urobte prestávku.

  Po prestávke žujte znovu 10-krát a potom presuňte liečivú žuvačku na 1 alebo 2 minúty pod jazyk alebo medzi ďasno a líce.

  Žujte znova 10-krát a potom nechajte liečivú žuvačku opäť odpočinúť.

  Takto žujte pol hodinu.

Pokiaľ ste si na chuť žuvačky zvykli, podľa potreby môžete rýchlosť žuvania zrýchliť.

Deti a mladiství

Bezpečnosť a účinnosť u detí a mladistvých fajčiarov sa nehodnotila.

Liek Nicorette Classic Gum nesmú používať deti a mladiství do 18 rokov.

Dospelí (vrátane starších pacientov)

Úvodná dávka liečivých žuvačiek Nicorette Classic Gum je individuálna podľa stupňa Vašej závislosti od nikotínu. Používanie 8 – 12 liečivých žuvačiek vhodnej sily za deň má byť pre liečbu dostačujúce. Silne závislí fajčiari (Fagerströmovo skóre závislosti na nikotíne  6 alebo fajčenie > 20 cigariet denne ) alebo pacienti, ktorým sa nepodarilo prestať fajčiť po používaní liečivých žuvačiek Nicorette Classic Gum 2 mg, majú začať liečbu s liečivými žuvačkami Nicorette Classic Gum 4 mg.

V ostatných prípadoch je vhodné začať liečbu s liečivými žuvačkami Nicorette Classic Gum 2 mg.

Denne sa nemá použiť viac ako 24 liečivých žuvačiek.

1) Ukončenie fajčenia

Dĺžka liečby je pomocou liečivých žuvačiek Nicorette Classic Gum trvá zvyčajne najmenej 3 mesiace. Potom sa má dávka nikotínu postupne znižovať tak, že sa znižuje počet užitých liečivých žuvačiek Nicorette Classic Gum za deň, v závislosti na potrebe fajčiť. Liečba sa má ukončiť pri poklese dennej potreby na 1 - 2 liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum.

2) Zníženie počtu cigariet

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum sa užívajú vždy, keď pacient pocíti potrebu fajčiť, s cieľom predĺžiť interval bez fajčenia a znížiť počet vyfajčených cigariet v priebehu dňa na čo najmenšiu možnú mieru. Ak sa nepodarí znížiť počet vyfajčených cigariet v priebehu 6 týždňov, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc.

Pacient sa má pokúsiť skončiť s fajčením, len čo je na to pripravený, avšak najneskôr do 6 mesiacov od začiatku liečby. Ak sa nepodarí ukončiť fajčenie do 9 mesiacov od začiatku liečby, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc.

Pravidelné užívanie liečivých žuvačiek Nicorette Classic Gum počas viac ako 12 mesiacov sa neodporúča.

Niektorí bývalí fajčiari však môžu pociťovať potrebu dlhšej liečby liekom Nicorette Classic Gum, aby sa vyhli návratu k fajčeniu.

Odporúča sa, aby bývalí fajčiari nosili pri sebe liečivú žuvačku Nicorette Classic Gum aj po ukončení fajčenia a užili ju v prípade, ak pocítia náhlu potrebu fajčiť.

Odborná rada a podpora Vášho okolia spravidla zlepšuje šancu na úspech.

3) Dočasná abstinencia

Užitie liečivej žuvačky Nicorette Classic Gum je možné aj v situáciách, kedy je potrebné vyhnúť sa fajčeniu, napr. v nefajčiarskych priestoroch, alebo keď fajčiar nechce fajčiť a pritom pociťuje silnú potrebu zapáliť si.

Ak užijete viac lieku Nicorette Classic Gum, ako máte

Nikotínom sa môžete predávkovať, ak užívate liek Nicorette Classic Gum a/alebo súčasne fajčíte a/alebo súčasne užívate iné formy náhradnej nikotínovej terapie alebo pokiaľ patríte k fajčiarom s nízkym stupňom závislosti na nikotíne.

Pokiaľ ste užili viac liečivých žuvačiek alebo liečivú žuvačku nedopatrením užilo dieťa, poraďte sa so svojim lekárom alebo ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Príznaky predávkovania sú podobné ako pri akútnej otrave nikotínom a zahŕňajú nevoľnosť, zvýšené slinenie, bolesti brucha, hnačku, potenie, bolesti hlavy, závraty, poruchy sluchu a výrazný pocit slabosti. Po vysokých dávkach môžu byť tieto príznaky nasledované znížením krvného tlaku, , slabým a nepravidelným pulzom, dýchacími ťažkosťami, vyčerpanosťou, zlyhaním krvného obehu a celkovými kŕčmi.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

  MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum môžu spôsobiť vedľajšie účinky, ktoré sú podobné ako pri používaní nikotínu iným spôsobom. Vedľajšie účinky sú spravidla závislé na dávke.

Veľmi časté vedľajšie účinky (u viac než 1 z 10 liečených pacientov):

bolesti hlavy, tráviace ťažkosti, nevoľnosť, čkanie, bolesti žuvacích svalov, podráždenie v ústach a pažeráku.

Časté vedľajšie účinky (výskyt u menej než 1 z 10 a viac než 1 zo 100 liečených pacientov):

závraty, vracanie.

Menej časté vedľajšie účinky (výskyt u menej než 1 zo 100 a viac než 1 z 1000 liečených pacientov):

búšenie srdca, začervenanie pokožky, žihľavka.

Zriedkavé vedľajšie účinky (výskyt u menej než 1 z 10 000 a viac než 1 z 1000 liečených pacientov):

alergické reakcie vrátane opuchov kože a slizníc na rôznych miestach, ktoré môžu viesť k život ohrozujúcim stavom.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (výskyt u menej než 1 z 10 000 liečených pacientov) vrátane samostatných hlásení:

dočasná nepravidelná činnosť srdca.

Niektoré popísané vedľajšie účinky ako napríklad závraty, bolesti hlavy a poruchy spánku, môžu súvisieť s abstinenčnými príznakmi a súvisia s nízkym prísunom nikotínu.

Nikotín uvoľňovaný z liečivej žuvačky môže niekedy na začiatku liečby vyvolať slabé podráždenie pažeráka, zvýšiť slinenie, vyvolať čkanie.

V súvislosti s ukončením fajčenia môžu v ústach vznikať afty, avšak ktorých súvislosť s používaním nikotínu je nejasná.

Liečivá žuvačka Nicorette Classic Gum sa môže prilepiť na umelý chrup a v zriedkavých prípadoch ho môže aj poškodiť.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ NICORETTE CLASSIC GUM

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte Nicorette Classic Gum po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a každom blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie

6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo liek Nicorette Classic Gum obsahuje

Nicorette Classic Gum 2 mg:

nicotini resinas 10 mg, odpovedá nicotinum (nikotín) 2 mg.

Pomocné látky: hydrogénuhličitan sodný, uhličitan sodný, sorbitol, glycerol 85 %, aróma, sorbitol 70 % kryštalizujúci, základ žuvacej hmoty.

Classic Gum 4 mg:

Liečivo: nicotini resinas 20 mg, odpovedá nicotinum (nikotín) 4 mg

Pomocné látky: uhličitan sodný, sorbitol, glycerol 85 %, aróma, sorbitol 70 % kryštalizujúci, chinolínová žlť, základ žuvacej hmoty.

Ako vyzerá liek Nicorette Classic Gum a obsah balenia

Nicorette Classic Gum 2 mg

béžová liečivá žuvačka štvorcového tvaru o veľkosti 14 x 14 x 5 mm.

Nicorette Classic Gum 4 mg

žltá liečivá žuvačka štvorcového tvaru o veľkosti 14 x 14 x 5 mm.

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum sú umiestnené v PVC/ALU blistri. Jednotlivé blistre sú uložené v škatuli.

Obsah balenia

30 a 105 liečivých žuvačiek.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

McNeil AB

251 09 Helsingborg

Miestny zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii v SR:

Johnson & Johnson, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, tel. +421 232 408 400

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novembri 2012.

Nicorette_Classic_PIL_CZ harmonisation_OCT_2009

Informácie o produkte

Výrobca: Johnson & Johnson s.r.o.
Značka: NICORETTE
Kód výrobku: 121829
Kód EAN: 3574660513936
kód ŠUKL: 36717
Držiteľ rozhodnutia: Johnson & Johnson s.r.o.

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liečivá žuvačka patrí do skupiny liekov používaných pri odvykaní od fajčenia a je určená na liečbu závislosti od nikotínu. Znižuje chuť na cigaretu a zmierňuje niektoré nepríjemné abstinenčné príznaky, ktoré fajčiari pociťujú, keď sa snažia prestať fajčiť (napríklad podráždenosť, priberanie, závraty, bolesti hlavy, nespavosť). Používa sa:

 • na uľahčuje odvykanie od fajčenia u fajčiarov motivovaných prestať fajčiť,
 • ako pomoc fajčiarom prekonať abstinenčnú fázu pri prechodnom vynechaní fajčenia,
 • na zníženie počtu vyfajčených cigariet u fajčiarov, ktorí nemôžu alebo nechcú prestať fajčiť.

Liečivé žuvačky neobsahujú látky ako napríklad decht a oxid uhoľnatý, ktoré obsahuje cigaretový dym, a preto nemajú také zdravotné riziko ako má fajčenie. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie

Recenzie NICORETTE Classic Gum med 4 mg 105 žuvačiek

Diskusia

Diskusia NICORETTE Classic Gum med 4 mg 105 žuvačiek

Príbalový leták

Príbalový leták NICORETTE Classic Gum med 4 mg 105 žuvačiek

Príbalovú informáciu k produktu NICORETTE Classic Gum med 4 mg 105 žuvačiek zobrazíte alebo stiahnete tu: NICORETTE Classic Gum med 4 mg 105 žuvačiek.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam