Podrobné informácie

Voltaren Actigo Extra 25 mg je liek na úľavu bolesti, ktorý tiež zmierňuje prejavy zápalu (opuch) a znižuje horúčku.

Informácie o produkte

Výrobca: GLAXOSMITHKLINE
Značka: VOLTAREN
Kód výrobku: 117151
Kód EAN: 8588002163395
Držiteľ rozhodnutia: GLAXOSMITHKLINE

Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03764


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Voltaren Actigo Extra 25 mg
obalené tablety
draselná soľ diklofenaku

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám
povedal(povedala) váš lekárnik.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok,obráťte sa na svojho lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
Ak sa do 5 dní v prípade bolesti alebo do 3 dní v prípade horúčky, nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.Čo je Voltaren Actigo Extra 25 mg a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Voltaren Actigo Extra 25 mg
3.Ako užívať Voltaren Actigo Extra 25 mg
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať Voltaren Actigo Extra 25 mg
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Voltaren Actigo Extra 25 mg a na čo sa používa

Voltaren Actigo Extra 25 mg obsahuje diklofenak, ktorý patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové liečivá (NSAID). Voltaren Actigo Extra 25 mg je liek na úľavu bolesti, ktorý tiež zmierňuje prejavy zápalu (opuch) a znižuje horúčku.

Voltaren Actigo Extra 25 mg prináša úľavu od:
bolesti svalov, bolesti kĺbov, bolesti chrbta, bolesti hlavy, bolesti zubov, menštruačných bolestí;
príznakov prechladnutia a chrípky (vrátane bolesti a škriabania v hrdle a iných sprievodných bolestí) a znižuje horúčku.

Ako Voltaren Actigo Extra 25 mg pôsobí

Voltaren Actigo Extra 25 mg tablety zmierňujú príznaky zápalu, bolesti a opuchov tým, že blokujú
syntézu molekúl (prostaglandínov) zodpovedných za zápal, bolesť a horúčku. Neovplyvňujú príčinu zápalu a horúčky.

Ak máte akékoľvek otázky, ako Voltaren Actigo Extra 25 mg pôsobí, opýtajte sa svojho lekára alebo
lekárnika.

Ak sa nebudete cítiť lepšie do 5 dní v prípade bolesti alebo do 3 dní v prípade horúčky, alebo sa vaše príznaky zhoršia, musíte sa poradiť s lekárom.


2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Voltaren Actigo Extra 25 mg

Ak vám tento liek predpísal lekár, starostlivo dodržiavajte jeho pokyny, ktoré sa môžu líšiť od všeobecných informácií obsiahnutých v tejto písomnej informácii.

Neužívajte Voltaren Actigo Extra 25 mg :


keď ste alergický (precitlivený) na diklofenak alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Voltaren Actigo Extra 25 mg uvedených na konci tejto písomnej informácie pre používateľa v časti 6 a na konci časti 2,

keď ste niekedy mali alergickú reakciu po užití liekov na liečbu bolesti, zápalu alebo horúčky, ako sú diklofenak, ibuprofén alebo kyselina acetylsalicylová (látka  používaná aj na prevenciu zrážania krvi). Takouto reakciou môže byť astma, dýchavičnosť, kožné vyrážky, opuch tváre, nádcha. Ak ste si nie istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom,

keď máte preukázané ochorenie srdca a /alebo mozgovocievne ochorenie, napríklad, ak ste prekonali srdcový infarkt, mozgovocievnu príhodu, tranzitórny ischemický atak (TIA) alebo upchatie ciev srdca alebo mozgu alebo operáciu na odstránenie prekážky v cievach alebo bypass,

keď máte alebo ste mali problémy s krvným obehom (ochorenie periférnych ciev),

keď v súčasnosti máte alebo ste mali vred žalúdka alebo tenkého čreva,

keď spozorujete krv v stolici alebo čierne sfarbenie stolice (prejavy krvácania z tráviaceho traktu),

keď máte závažné ochorenie obličiek alebo pečene,

keď ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, pretože za týchto okolností, užívanie tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg pre vás nie je vhodné.

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Voltaren Actigo Extra 25 mg:

ak ste niekedy mali ťažkosti s tráviacim traktom, ako sú napríklad žalúdočné vredy, krvavá alebo čierna stolica,

ak ste mali problémy s trávením alebo pálením záhy po predchádzajúcom užívaní liekov proti bolesti alebo zápalu,

ak máte problémy s črevami,

ak užívate iné lieky proti bolesti alebo zápalu,

ak máte astmu,

ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami,

ak máte alebo ste mali problémy so srdcom,

ak máte opuchnuté nohy,

ak ste ohrozený dehydratáciou (napr. pri odvodnení organizmu, pri hnačke, pred alebo po väčšom chirurgickom zákroku),

ak máte poruchu krvácavosti alebo iné ochorenia krvi vrátane zriedkavého ochorenia pečene nazvaného pečeňová porfýria.

Skôr ako začnete užívať diklofenak, uistite sa, že váš lekár vie o tom, že
fajčíte
máte cukrovku
máte ischemickú chorobu srdca, krvnú zrazeninu, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol alebo zvýšené triglyceridy

Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej nutnej
doby.

Ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, neužívajte tablety Voltaren Actigo Extra 25 mg, skôr, než o tom nepoviete svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Iné upozornenia

Lieky ako je Voltaren Actigo Extra 25 mg môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu (infarkt myokardu) alebo cievnej mozgovej príhody. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhom trvaní liečby.
Neprekračujte odporúčanú dávku 3 tablety denne alebo dĺžku liečby (do 5 dní pri liečbe bolesti alebo do 3 dní pri liečbe horúčky)
Ak ste niekedy počas užívania Voltarenu spozorovali príznaky ako sú problémy so srdcom alebo cievami, ako bolesť na hrudníku, dýchavičnosť, slabosť, alebo poruchy reči, okamžite kontaktujte svojho lekára.
Voltaren Actigo Extra 25 mg môže prekrývať príznaky infekcie (napr. bolesť hlavy, vysoká horúčka) a môže sťažovať ich odhalenie. Ak sa necítite dobre a potrebujete navštíviť lekára, nezabudnite ho informovať o užívaní tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg,
Dlhodobé užívanie akéhokoľvek lieku proti bolesti hlavy môže túto bolesť zhoršiť. V prípade, že k tejto situácii už došlo alebo je podozrenie, že k nej dôjde, vyhľadajte lekársku pomoc.


Iné lieky a Voltaren Actigo Extra 25 mg

Je zvlášť dôležité povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak užívate nejaké z nasledujúcich liekov:

Lítium alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI,) (lieky používané na liečbu depresie)
Digoxín (liek používaný pri ťažkostiach so srdcom)
ACE inhibítory alebo betablokátory (na liečbu vysokého tlaku krvi a zlyhania srdca)
Diuretiká (lieky používané na zvýšenie vylučovania moču)
Lieky používané na liečbu cukrovky, okrem inzulínu
Iné protizápalové lieky alebo lieky proti bolesti ako sú kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofén
Kortikosteroidy (lieky používané na zmiernenie zápalu kdekoľvek v tele)
Lieky na prevenciu krvnej zrážavosti (antiagreganciá alebo antikoagulanciá)
Metotrexát (liek používaný na liečbu niektorých druhov rakoviny alebo proti zápalu kĺbov)
Cyklosporín, takrolimus (lieky používané najmä u pacientov po transplantácii orgánov)
Trimetoprim (liek používaný na prevenciu alebo na liečbu infekcií močových ciest)
Chinolónové antibakteriálne liečivá (niektoré lieky používané proti infekciám)
Vorikonazol (liek na liečbu mykotických - plesňových ochorení)
Fenytoín (liek na liečbu záchvatov epilepsie)
Cholestipol a cholestyramín (lieky upravujúce hladinu cholesterolu)

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Voltaren Actigo Extra 25 mg jedlo a nápoje

Na dosiahnutie väčšej účinnosti užite tablety pred jedlom.

Starší ľudia

Rovnako ako pri iných liekoch proti bolesti môžu starší ľudia silnejšie reagovať na účinky tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg ako ostatní dospelí. Starostlivo dodržiavajte inštrukcie a užívajte najmenší počet tabliet, ktoré sú dostatočné na navodenie úľavy od ťažkostí. Zvlášť u starších pacientov je dôležité, aby nežiaduce účinky okamžite hlásili svojmu lekárovi.

Deti a mladiství (do 14 rokov)

Liek Voltaren Actigo Extra 25 mg, tablety nepodávajte deťom a mladistvým do 14 rokov.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tehotenstvo
Ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, informujte o tom svojho lekára a neužívajte Voltaren Actigo Extra 25 mg. Je zvlášť dôležité neužívať tablety Voltaren Actigo Extra 25 mg v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože to môže poškodiť plod a spôsobiť ťažkosti pri pôrode.

Dojčenie
Neužívajte Voltaren Actigo Extra 25 mg pokiaľ dojčíte, pretože to môže uškodiť Vášmu dieťaťu. Informujte svojho lekára, ak dojčíte.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek.

Plodnosť
Rovnako ako iné protizápalové lieky môže užívanie diklofenaku, liečiva tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg spôsobovať problémy s počatím. Po prerušení užívania lieku sa všetko vráti do pôvodného stavu. Napriek tomu, informujte svojho lekára, pokiaľ plánujete otehotnieť alebo máte problémy s počatím.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Voltaren Actigo Extra 25 mg nemá väčšinou žiadny vplyv na vedenie vozidla a obsluhu strojov. Napriek tomu tak, ako iné lieky proti bolesti, môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť poruchy videnia, závraty a ospalosť. Ak sa u Vás tieto príznaky prejavia, neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje. O tom, že máte tieto ťažkosti, informujte čo najskôr svojho lekára.

Dôležité informácie o niektorých zložkách obalených tabliet

Tablety Voltaren Actigo Extra 25 mg obsahujú sacharózu. Ak Vám lekár niekedy povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa o tom so svojím lekárom skôr, ako užijete tento liek.


3.Ako užívať Voltaren Actigo Extra 25 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí a mladiství od 14 rokov
Pri objavení sa príznakov, užite 1 tabletu. V prípade potreby pokračujte s užívaním 1 tablety s odstupom 4 až 6 hodín. Neužite viac než 3 tablety denne.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Je dôležité, aby ste užívali najnižšiu dávku tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg potrebnú na úľavu od bolesti a aby ste neužívali tento liek dlhšie, ako je potrebné.

Ako sa Voltaren Actigo Extra 25 mg užíva

Tabletu prehltnite celú a zapite pohárom vody.
Pre maximálnu účinnosť užívajte tablety pred jedlom.

Ako dlho sa má Voltaren Actigo Extra 25 mg užívať

Neužívajte tablety Voltaren Actigo Extra 25 mg dlhšie ako 5 dní pri liečbe bolesti a dlhšie ako 3 dni pri liečbe horúčky. Pokiaľ príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, kontaktujte svojho lekára, aby bolo isté, že nie sú spôsobené vážnym ochorením.

Ak užijete viac tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg ako máte

Ak omylom užijete priveľa tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg, okamžite to oznámte lekárovi alebo lekárnikovi alebo vyhľadajte nemocničnú pohotovostnú službu. Môžete potrebovať lekársku pomoc.

Ak zabudnete užiť Voltaren Actigo Extra 25 mg

Ak ste zabudli užiť dávku, užite ju hneď, keď si spomeniete. Ak je však už takmer čas na ďalšiu dávku, jednoducho užite ďalšiu tabletu vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné

Niektoré závažné menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť 1 až 10 z 1000 pacientov), sa môžu objaviť najmä pri dlhodobom užívaní vysokých denných dávok (150 mg). Očakáva sa, že pri krátkodobom užívaní nízkych dávok diklofenaku (75 mg denne) je frekvencia ich výskytu nižšia.
palpitácie, náhla a ťaživá bolesť na hrudi (príznaky infarktu myokardu alebo srdcového záchvatu). dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním v polohe ležmo, opuch chodidiel alebo nôh (príznakysrdcového zlyhania).
Niektoré zriedkavé (môžu sa prejaviť u 1 z 1000 osôb) alebo veľmi zriedkavé (môžu sa prejaviť u 1 z 10 000 osôb) vedľajšie účinky môžu byť závažné.

Silná bolesť žalúdka, krv v stolici alebo čierna stolica, vracanie krvi, krvavá hnačka.
Alergická reakcia zahŕňajúca ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, opuch tváre, úst, jazyka alebo hrdla často býva spojená s kožnou vyrážkou. Kolaps.
Náhle ťažkosti s dýchaním a pocit úzkosti v hrudníku so sipotom alebo kašľom (príznaky astmy).
Náhla a výrazná bolesť hlavy, stuhnutá šija, ťažkosti pri hovorení,
Kŕče.
Kožné vyrážky a pľuzgiere, olupovanie kože, purpurové škvrny na koži, vznik pľuzgierov na ústach alebo očiach, zápal kože s popraskaním alebo odlupovaním.
Opuchy ramien, rúk, nôh a chodidiel (edém).
Akékoľvek zmeny vzhľadu alebo množstva moču, zvýšený výskyt bielkovín v moči, prítomnosť krvi v moči.
Zožltnutie kože alebo očí (príznaky zápalu/zlyhania pečene), zvýšené hodnoty pečeňových testov.
Nezvyčajné krvácanie alebo podliatiny, vysoká horúčka alebo pretrvávajúca bolesť hrdla. časté infekcie
Zvýšená citlivosť kože na slnečné žiarenie.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z týchto vedľajších účinkov, prestaňte užívať tieto tablety a okamžite informujte svojho lekára.

Lieky ako Voltaren Actigo Extra 25 mg môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu (tiež nazývaného infarkt myokardu) alebo cievnej mozgovej príhody. Akékoľvek riziko je pravdepodobnejšie pri vysokých dávkach a pri dlhodobej liečbe.

Ďalšie vedľajšie účinky

Ďalšie nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť, sú väčšinou mierne. Niektoré účinky boli zaznamenané pri užívaní vyšších dávok diklofenaku, liečiva tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg, počas dlhšej doby. Ak sa u Vás tieto účinky vyskytujú, informujte svojho lekára alebo lekárnika.

Časté vedľajšie účinky (môžu sa prejaviť u 1 z 10 osôb):
Bolesť brucha, bolesť žalúdka, hnačka, nauzea, vracanie, plynatosť, znížená chuť do jedla
Bolesť hlavy, závraty
-Kožná vyrážka
-Závrat

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa prejaviť u 1 z 1 000 osôb)
-Ospalosť
-Svrbivá vyrážka

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa prejaviť u 1 z 10 000 osôb):
Nízky počet bielych krviniek, nízky počet červených krviniek
Zápcha, bolestivé miesta v ústach (vriedky), opuchnutý, červený a boľavý jazyk, poruchy vnímania chuti, kŕče v hornej časti brucha
Svrbenie a začervenanie kože, vypadávanie vlasov
Mravčenie alebo znížená citlivosť v rukách alebo nohách, triaška
Neostré videnie, zvonenie v ušiach, búšenie srdca, zhoršenie sluchu
Zmeny nálady, ťažkosti so spaním, dezorientácia

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.Ako uchovávať Voltaren Actigo Extra 25 mg

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale.

Neužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo obsahuje liek Voltaren Actigo Extra 25 mg

Liečivom tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg je draselná soľ diklofenaku. Každá tableta obsahuje 25 mg draselnej soli diklofenaku.

Ďalšie zložky sú magnéziumstearát, povidón, koloidný oxid kremičitý bezvodý, sodná soľ karboxymetylškrobu, kukuričný škrob, fosforečnan vápenatý, mikrokryštalická celulóza, makrogol 8000, červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), sacharóza.

Ako vyzerá Voltaren Actigo Extra 25 mg a obsah balenia

Voltaren Actigo Extra 25 mg sú okrúhle svetločervené cukrom obalené tablety.
Balenie obsahuje 10 alebo 20 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/29, Praha, Česká republika

Výrobca:
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/29, Praha, Česká republika
Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, D-81379, Mníchov, Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/ 2014.

Recenzie

Recenzie produktu VOLTAREN ACTIGO EXTRA TBL OBD20X25MG

Diskusia

Diskusia k produktu VOLTAREN ACTIGO EXTRA TBL OBD20X25MG

Pridať nový príspevok do diskusie