Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

TRI-REGOL 21+7 tbl obd 1x(21+7)

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 128012

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Informácie o produkte

Kód výrobku: 128012
Kód EAN:

Príbalový leták

1/11
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls117533/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře a lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je TRI-REGOL 21+7 a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TRI-REGOL 21+7 užívat
3. Jak se TRI-REGOL 21+7 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku TRI-REGOL 21+7
6. Další informace
Název léku
TRI-REGOL 21+7
obalené tablety
Každý blistr s tabletami obsahuje následující léčivé látky:
6 růžových tablet: jedna tableta obsahuje 0,03 mg ethinylestradiolum a 0,05 mg
levonorgestrelum
5 bílých tablet: jedna tableta obsahuje 0,04 mg ethinylestradiolum a 0,075 mg levonorgestrelum
10 žlutých tablet: jedna tableta obsahuje 0,03 mg ethinylestradiolum a 0,125 mg
levonorgestrelum
7 hnědých placebo tablet: jedna tableta obsahuje 76,05 mg ferrosi fumaras
Pomocné látky:
Všechny tablety (růžové, bílé a žluté) obsahují: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-
stearát, mastek, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, sacharosu, uhličitan vápenatý, oxid
titaničitý (E171), kopovidon, makrogol 6000, povidon, sodnou sůl karmelosy a navíc ještě
růžové tablety: červený oxid železitý (E172) a žluté tablety: žlutý oxid železitý (E172).
Hnědé tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl karmelosy, magnesium-stearát,
povidon, mastek, bramborový a kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, sachaosa, uhličitan
vápenatý, oxid titaničitý (C.I.77891, E171), kopovidon, červený oxid železitý (C.I. 77491,
E172), makrogol 6000.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.,
Gyömrői út 19-21,
2/11
H-1103 Budapešť,
Maďarsko
VY a PILULKY
Jak se organismus připravuje na těhotenství? ( menstruační cyklus)
V podstatě můžete otěhotnět (počít) kdykoli od počátku menstruace (běžně od dospívání) až
do ukončení menstruace (menopauza). Každý menstruační cyklus trvá přibližně 28 dní.
Přibližně v polovině cyklu se uvolňuje vajíčko z jednoho vaječníku do vejcovodu. Tomuto
procesu říkáme ovulace.
Vajíčko putuje vejcovodem k děloze. Při pohlavním styku se z partnerova penisu uvolní
miliony spermií do pochvy. Některé ze spermií se přes dělohu dostanou až do vejcovodů.
Pokud je vajíčko v jednom z nich a spermie se k němu dostane, můžete otěhotnět. Tato fáze je
početí.
Oplodněné vajíčko se uhnízdí ve sliznici dělohy a v průběhu devíti měsíců se vyvine
v novorozence. Vajíčko může přežívat až dva dny a spermie pět dní. K otěhotnění může dojít
při pohlavním styku pět dní před ovulací a několik dní po ní. Neoplodněné vajíčko se uvolní na
konci menstruačního cyklu spolu se sliznicí dělohy v průběhu menstruačního krvácení.
Jak působí přirozené hormony?
Menstruační cyklus je kontrolován dvěma pohlavními hormony: estrogenem a progesteronem.
Hladina estrogenu se zvyšuje v první polovině menstruačního cyklu a umožní vytvoření tenké
výstelky v děložní dutině, která umožní uhnízdění vajíčka, pokud dojde k jeho oplodnění.
Účinek progesteronu se projeví v menstruačním cyklu později a připravuje výstelku dělohy
k těhotenství.
Pokud nedojde k otěhotnění, vytváří se méně hormonů, což umožní uvolnění výstelky
z dělohy, která se při menstruaci - periodě vyplavuje z dělohy.
Pokud otěhotníte, ovaria a placenta (touto je spojen rostoucí plod s dělohou, umožňuje jeho
výživu) vytváří progesteron a estrogen zamezí uvolnění dalšího vajíčka. To znamená, že
v průběhu těhotenství nedochází k ovulaci ani periodickému krvácení.
Jak působí pilulky?
Kombinované antikoncepční pilulky, včetně přípravku TRI-REGOL 21+7, obsahují hormony,
které jsou podobné těm, které se vytváří v organismu (estrogen a progesteron). Tyto hormony
zabraňují početí stejným způsobem, jako přirozené hormony brání otěhotnění v případě, že již
těhotenství probíhá.
Kombinovaná kontraceptiva brání početí třemi způsoby:
1. Brání uvolnění vajíčka a oplodnění spermií.
2. Zahušťují sekret v děložním hrdle tak, aby ztížil průchod spermie.
3. Výstelka děložní nedosáhne takové tloušťky, aby se mohlo vajíčko uhnízdit.
1. CO JE TRI-REGOL 21+7 A K ČEMU SE UŽÍVÁ ?
TRI-REGOL 21+7 je kombinované orální kontraceptivum, jeden ze skupiny přípravků
nazývaných pilulky. Obsahuje dva typy hormonů: estrogen (ethinylestradiol) a progesteron
3/11
(levonorgestrel). TRI-REGOL 21+7 je trifázické kontraceptivum. Znamená to, že krabička
obsahuje v každém balení tři hladiny hormonů, které odpovídají změněným hladinám
v normálním menstruačním cyklu. Tyto hormony brání každoměsíčnímu uvolnění vajíčka
z vaječníků (ovulaci), zahušťují také hlen (mucus) hrdla děložního (cervix) tak, aby ztížil
proniknutí spermie k vajíčku a mění výstelku dělohy tak, že je méně pravděpodobné uhnízdění
oplozeného vajíčka.
Lékařský výzkum a rozsáhlé zkušenosti ukazují, že při správném užívání jsou pilulky účinnou a
návratnou formou kontracepce.
Zapamatujte si, že kombinované orální kontraceptivum jako je TRI-REGOL 21+7 Vás
nechrání před pohlavně přenosnými chorobami (například AIDS). K tomu účelu slouží
kondom.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, DŘÍVE NEŽ ZAČNETE TRI-
REGOL 21+7 UŽÍVAT?
Neužívejte přípravek:
Pokud se Vás týká některý z níže uvedených stavů, musíte tuto skutečnost oznámit svému
lékaři dříve, než začnete přípravek užívat. Je na lékaři, aby rozhodl, zda je TRI-REGOL 21+7
pro Vás vhodný nebo Vám doporučí jinou metodu kontracepce.
Bez porady s lékařem nesmíte TRI-REGOL 21+7 užívat v případě, že:
- máte nebo jste měla v minulosti poruchu postihující krevní oběh, zvláště stavy související se
vznikem trombózy - sraženiny v cévě (například žilní trombóza v oblasti končetin, plic,
srdce, mozku, očí nebo jiné části těla);
- jste někdy měla záchvat bolesti na hrudi (anginu pectoris) nebo závažné onemocnění srdce
či mrtvici (projevuje se slabostí nebo brněním poloviny těla);
- Vy nebo blízký příbuzný jste prodělali onemocnění, které zvyšuje riziko vzniku trombu
(viz také odstavec Pilulka a trombóza);
- máte cukrovku s postižením cév;
- jste měla nebo máte postižení zraku cévního původu;
- máte vysoký krevní tlak (hypertenzi);
- máte závažné nebo nedávné onemocnění jater (včetně nádorového) nebo žlučníku;
- máte rakovinu prsu nebo jinou rakovinu, například vaječníku, čípku děložního nebo dělohy;
- pozorujete poševní krvácení, jehož příčina nebyla objasněna;
- jste měla nebo trpíte na migrénu;
- jste alergická na účinné látky nebo jakoukoli pomocnou látku tohoto přípravku;
- jste těhotná nebo byste mohla být těhotná;
Pokud se projeví kterýkoli z výše uvedených stavů v průběhu užívání přípravku TRI-REGOL
21+7, přestaňte jej užívat a neprodleně vyhledejte lékaře. Do té doby používejte jinou metodu
kontracepce, například kondom.
4/11
Kdy vyhledat lékaře:
Pravidelné prohlídky
Předtím, než začnete tabletky pravidelně užívat, Vás musí lékař pečlivě vyšetřit a požádat o
zodpovězení některých otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a Vašich blízkých
příbuzných v minulosti i současnosti. Musí Vás také vyšetřit, změřit krevní tlak a vyloučit
těhotenství. Budete také pravidelně sledována v průběhu užívání tablet, převážně při dalším
předepisování.
Oznamte lékaři, pokud se Vás týkají níže uvedené skutečnosti - objeví-li se poprvé nebo dojde
k jejich zhoršení v průběhu užívání pilulek. Lékař Vám může doporučit přípravek TRI-REGOL
21+7 vysadit a používat jinou pro Vás vhodnou metodu kontracepce.
Máte-li poprvé migrénu nebo již existující se zhoršila nebo je četnější.
Máte-li příznaky, které mohou být způsobeny tvorbou krevní sraženiny (viz také
odstavec Pilulka a trombóza) například:
- nezvyklá bolest nebo křeče v nohách;
- náhlá bolest na hrudníku, která může vystřelovat do levé ruky;
- náhlá dušnost nebo zhoršení dýchání;
- náhlý kašel z neznámé příčiny;
- jakákoli nezvyklá, těžká nebo dlouhotrvající bolest hlavy;
- jakékoli náhlé postižení zraku (zhoršení, nejasné vidění);
- nezřetelná řeč nebo jakékoli zhoršení řeči;
- závrať (pocit nejistoty);
- závrať, mdloba, křeče;
- náhlá slabost v polovině těla nebo snížení citlivosti;
- zhoršení hybnosti (známé jako motorické poruchy); nebo
- výrazná bolest břicha (známé jako akutní břicho).
Chirurgické výkony nebo imobilizace (nemožnost běžného pohybu). Musíte přerušit
užívání přípravku TRI-REGOL 21+7 nejméně čtyři týdny před plánovaným velkým
výkonem (například operační zákrok v oblasti břicha) nebo jakýkoli výkonem na
nohách. Také v případě dlouhodobé imobilizace (například jste dlouhodobě
připoutána na lůžko po úraze nebo operaci nebo máte sádru kvůli zlomenině nohy).
Lékař Vám poradí, kdy můžete opět začít TRI-REGOL 21+7 užívat.
Těhotenství.
Před užíváním TRI-REGOL 21+7 musíte lékaře upozornit i na následující okolnosti,
protože může dojít k jejich zhoršení v průběhu užívání pilulek. Stejně tak co nejdříve oznamte
lékaři, objeví-li se některý z uvedených zdravotních problémů, i když si jich všimnete poprvé.
Lékař Vám může doporučit TRI-REGOL 21+7 vysadit a používat jinou pro Vás vhodnou
metodu kontracepce.
5/11
Pokud Vy nebo blízký příbuzný má poruchu lipidového (tukového) metabolismu,
zvýšenou hladinu cholesterolu nebo triglyceridů. Při této poruše je zvýšené riziko
onemocnění slinivky (pankreatu), nazývané pankreatitida.
Pokud máte:
- zvýšený krevní tlak (hypertenzi);
- žluté zabarvení kůže (žloutenku);
- svědění celého těla (pruritus);
- žlučníkové kameny;
- vrozenou chorobu nazvanou porfyrie;
- systémový lupus erythematodes - SLE (zánětlivé onemocnění, které může
postihovat některé části těla včetně kůže, kloubů a vnitřních orgánů);
- poruchu krvetvorby zvanou hemolyticko-uremický syndrom - HUS (porucha, kdy
dochází k tvorbě sraženin v ledvinách a tím k poruše jejich funkce);
- poruchu pohyblivosti zvanou Syndenhamova chorea;
- vyrážku známou jako gestační (těhotenský) herpes;
- vrozenou poruchu sluchu otoskleróza;
- porušenou funkci jater;
- cukrovku;
- depresi;
- Crohnovu chorobu nebo ulcerativní kolitidu (chronické zánětlivé střevní
onemocnění);
- hnědavé skvrny na obličeji a těle (chloasma), které lze omezit tím, že se
nevystavujete slunečním ani umělým ultrafialovým paprskům.
Pilulky a trombóza
Trombóza je vznik krevní sraženiny, která může způsobit neprůchodnost cévy.
K trombóze někdy dochází v hlubokých žilách na nohou (hluboká žilní trombóza). Uvolní-li se
krevní sraženina z místa svého vzniku v žíle, může se dostat až do plicních tepen a zablokovat
je. Tak vznikne tzv. "plicní embolie". Hluboká žilní trombóza se vyskytuje vzácně. Může k ní
dojít nezávisle na tom, zda užíváte pilulku či nikoli. Může vzniknout i v případě, že otěhotníte.
Riziko je vyšší u žen, které pilulku užívají, než u těch, které ji neužívají, přesto však není tak
vysoké jako v těhotenství.
Krevní sraženiny se mohou velmi zřídka vyskytnout v cévách srdce (tak dojde k srdeční
příhodě) nebo v mozku (kde způsobí cévní mozkovou příhodu). Extrémně vzácně mohou
krevní sraženiny vzniknout v játrech, ve střevu, v ledvině nebo v oku.
Velmi vzácně může trombóza způsobit vážné trvalé postižení nebo může být dokonce
smrtelná.
Riziko srdeční příhody nebo cévní mozkové příhody stoupá s věkem. Zvyšuje se také
kouřením. Užíváte-li pilulku, měla byste přestat kouřit, a to především tehdy, je-li Vám více
než 35 let.
Dojde- li během užívání pilulky k vzestupu krevního tlaku, může Vám lékař doporučit, abyste
užívání ukončila.
Riziko vzniku žilní trombózy se dočasně zvyšuje v souvislosti s operací nebo imobilizací
(znehybněním) (např. máte-li nohu v sádře nebo na dlaze). U žen užívajících pilulky může být
toto nebezpečí ještě vyšší. Upozorněte svého lékaře, že užíváte pilulky, dostatečně dlouho před
očekávanou hospitalizací nebo chirurgickým výkonem. Váš lékař Vám může doporučit, abyste
6/11
přerušila užívání pilulek několik týdnů před plánovanou operací nebo dočasnou imobilizací.
Poradí Vám, kdy můžete v užívání opět pokračovat.
Zaznamenáte-li jakýkoli možný příznak trombózy, přerušte užívání pilulek a vyhledejte
okamžitě lékaře. (Viz "Kdy vyhledat lékaře?").
Zapamatujte si také, že některé okolnosti zvyšují riziko trombózy. Například:
- věk;
- kouření, zejména pokud jste starší 35ti let;.
- diabetes (cukrovka);
- nadváha;
- vysoký krevní tlak;
- zánět žil (zánět povrchových žil), křečové žíly;
- chlopenní vada srdce nebo nějaká porucha srdečního rytmu;
- kdokoli z Vašich blízkých příbuzných má nebo měl trombózu, srdeční příhodu nebo cévní
mozkovou příhodu;
- migréna;
- epilepsie;
- Vy nebo Váš blízký příbuzný má nebo měl vysokou hladinu cholesterolu nebo
triglyceridů v krvi (krevních tuků);
- kdokoli ve Vaší blízké rodině měl nebo má karcinom prsu;
- onemocnění jater nebo žlučníku;
- Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida (chronické zánětlivé onemocnění střev);
- systémový lupus erythematodes (SLE, celkové onemocnění pojivové tkáně, které se
může projevit i na kůži);
- hemolyticko-uremický syndrom (HUS, porucha krevní srážlivosti vedoucí k selhání
ledvin);
- srpkovitá anémie;
- chloasma (žlutohnědé pigmentové skvrny na kůži, především obličeje). Pokud ano,
vyhněte se přílišnému slunění a nevystavujte se ultrafialovému záření;
- nedávný porod (po porodu je zvýšené riziko trombózy);
- těžší chirurgický zákrok, jakýkoli zákrok na nohách, který omezuje hybnost, sádra,
bandáže;
Pokud se některý z těchto stavů objeví poprvé, zopakuje se nebo se zhorší během užívání
přípravku TRI-REGOL 21+7, kontaktujte svého lékaře.
Pilulka a rakovina
U žen užívajících pilulky je o něco častěji diagnostikována rakovina prsu než u žen stejného
věku, které pilulky neužívají. Toto lehké zvýšení počtu diagnostikovaných případů rakoviny
prsu postupně mizí v průběhu deseti let od ukončení užívání pilulek. Není známo, jestli je
rozdíl způsoben pilulkou. Důvodem může být i skutečnost, že ženy jsou častěji vyšetřovány a
karcinom prsu je tak odhalen dříve.
Vzácně byly zaznamenány u žen užívajících pilulky nezhoubné (benigní) jaterní nádory
(tumory) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) jaterní nádory (tumory). Tyto nádory (tumory)
mohou vést k vnitřnímu krvácení. Objeví-li se silná bolest břicha, vyhledejte okamžitě lékaře.
7/11
U žen užívajících dlouhodobě pilulky je častěji popsán výskyt rakoviny děložního hrdla. Tato
skutečnost nemusí být zapříčiněna pilulkou, ale důvodem může být sexuální chování a další
faktory.
Těhotenství
Pokud si myslíte, že jste těhotná, přestaňte užívat přípravek TRI-REGOL 21+7 a vyhledejte
svého lékaře. Než tak učiníte, používejte jinou (bariérovou) metodu kontracepce.
Kojení
Neužívejte přípravek TRI-REGOL 21+7 v průběhu kojení nebo přestaňte kojit, pokud ho
užíváte.
Užívání přípravku TRI-REGOL 21+7 s jídlem a pitím
Pokud užíváte TRI-REGOL 21+7, vystříhejte se nadměrného pití alkoholických nápojů
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
TRI-REGOL 21+7 nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na řízení dopravních prostředků nebo
obsluhu strojů.
Důležité informace o některých složkách přípravku TRI-REGOL 21+7:
Pokud Vám lékař sdělil, že je některý druh cukru pro vás nevhodný, informujte jej, že hodláte
užívat přípravek TRI-REGOL 21+7.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Upozorněte svého lékaře nebo lékárníka, že užíváte nebo jste v nedávné době užívala také jiné
léky (i ty, které nejsou vázané na lékařský předpis).
Některé léky mohou účinnost přípravku TRI-REGOL 21+7 ovlivnit.
Pokud v průběhu pravidelného užívání přípravku TRI-REGOL 21+7 máte užívat i jiné léky,
upozorněte lékaře (případně zubního lékaře při předpisu antibiotik) na tuto skutečnost. Sdělí
Vám, zda je nutné použít další antikoncepční metodu a na jak dlouhou dobu.
Léky, které mohou účinnost přípravku TRI-REGOL 21+7 omezit jsou:
antibiotika (např. ampicilin, tetracyklin a rifampicin);
léky podávané při epilepsii nebo jiném onemocnění (primidon, karbamazepin,
oxkarbamazepin, topiramat, hydantiony nebo barbituráty);
ritonavir (lék podávaný při léčbě HIV infekce);
griseofulvin (podává se při léčbě mykóz);
rostlinné látky obsažené v třezalce tečkované.
8/11
Při současném podávání těchto léků je třeba používat i jinou metodu kontracepce
následujících sedm dní, např. kondom. Lékař Vám může doporučit používat jinou metodu
kontracepce i déle.
Pokud užíváte antibiotika, vždy se poraďte s lékařem ohledně dalších metod kontracepce.
Pokud Vám lékař předepisuje jakýkoli lék, upozorněte jej, že užíváte kombinované
kontraceptivum. TRI-REGOL 21+7 může působení jiných léků ovlivňovat. Interakce se
mohou týkat i léků, které jste donedávna užívala nebo i těch, které v nejbližší době budete
užívat.
Před jakýmkoli laboratorním vyšetřením krve upozorněte lékaře nebo pracovníky
laboratoře, že užíváte orální kontracepci, protože může ovlivnit výsledky některých
laboratorních testů.
3. JAK SE TRI-REGOL 21+7 UŽÍVÁ?
První užití přípravku TRI-REGOL 21+7, první balení.
Začněte užívat TRI-REGOL 21+7 první den cyklu, tzn. první den menstruačního krvácení.
Žádná další kontracepční opatření nejsou nutná.
Užívání můžete zahájit i 2. až 5. den menstruace, ale v takovém případě je nutné v prvních 7
dnech používat ještě jinou kontracepční metodu (bariérovou). To platí pouze tehdy, pokud
užíváte první balení.
Pilulku užívejte ve stejnou denní dobu každý den. Může se zdát jednodušší užít ji vždy před
spaním nebo po probuzení.
Užívejte každý den v pořadí uvedeném na balení až do poslední 28. pilulky z každého balení.
Po užití 21 pilulek s hormony pokračujte s dalšími 7 hnědými bez hormonu (placebo) na
dalších sedm dní. S největší pravděpodobností v této době dojde ke krvácení. Obyčejně
krvácení začíná 2. nebo 3. den po polknutí poslední tabletky s hormony (žluté) a nemusí
skončit do doby, než začnete užívat tablety z dalšího balení. Není nutné použít už žádnou další
kontracepční metodu v průběhu sedmidenního užívání tablet bez hormonu - hnědých za
předpokladu, že po dobu 21 dní jste užívala pilulky správně a příští balení načnete včas.
Další balení
Po sedmidenní přestávce bez hormonu (užívání hnědých pilulek), začněte užívat další balení.
Začněte s užíváním nezávisle na krvácení. Vždy začínejte užívat z nového balení ve stejný den
v týdnu.
Přechod na TRI-REGOL 21+7 z jiného kombinovaného hormonálního kontraceptiva
(kombinované tabletky, vaginálního kroužku, transdermální náplasti)
S podáváním tablet přípravku TRI-REGOL 21+7 se začíná bezprostředně další den po užití
poslední aktivní tablety z předcházejícího balení (nebo odstranění náplasti nebo vaginálního
kroužku) nebo maximálně jeden den po pravidelném období bez tablet (nebo bez placeba, bez
náplasti nebo bez kroužku) od ukončení předcházející kontracepční metody.
Přechod na TRI-REGOL 21+7 z kontracepční pilulky s obsahem pouze progestagenu
(minipilulka)
Můžete nahradit minipilulku za TRI-REGOL 21+7 následující den ve stejnou dobu. V takovém
případě je nutné při pohlavním styku použít navíc doplňkovou bariérovou metodu kontracepce
v průběhu prvních sedmi dnů užívání přípravku TRI-REGOL 21+7.
9/11
Přechod na TRI-REGOL 21+7 z kontracepční injekce nebo implantátu uvolňujícího
progesteron
Pokud jste dostávala injekci nebo měla implantát pouze s hormonem progesteron, můžete
zahájit užívání přípravku TRI-REGOL 21+7 v den, kdy jste měla dostat příští injekci nebo
v den, kdy Vám byl odstraněn implantát. V kterémkoli z těchto případů je však nutné při
pohlavním styku použít navíc doplňkovou bariérovou metodu kontracepce v průběhu prvních
sedmi dnů užívání tablet.
Po porodu, samovolném potratu nebo umělém přerušení těhotenství
V těchto případech je nutné se poradit s lékařem.
Užívání přípravku TRI-REGOL 21+7 lze zahájit ihned po potratu, pokud k němu došlo
v prvních třech měsících těhotenství. V takovém případě není nutné použít jinou kontracepční
metodu.
Po potratu nebo porodu ve druhém trimestru těhotenství se doporučuje zahájit užívání 21.-28.
den od porodu nebo potratu. Kombinované kontracepční tabletky se nedoporučují užívat
v případě kojení, protože omezují tvorbu mléka. Pokud začnete s užíváním později, musíte v
průběhu prvních sedmi dnů používat navíc doplňkovou bariérovou metodu kontracepce.
V případě, že došlo k pohlavnímu styku před zahájením užívání, je třeba předem vyloučit
těhotenství nebo vyčkat na první menstruační krvácení.
Co dělat, když zapomenete užít pilulku?
Postupujte podle následujícího doporučení.
Pokud uplynulo méně než 12 hodin, ochrana před početím není ovlivněna. Okamžitě si
pilulku vezměte a příští tabletu užijete již v obvyklou dobu. Může se stát, že během jednoho
dne užijete dvě tablety.
Jestliže však uplynulo více než 12 hodin nebo jste zapomněla užít více než jednu tabletu,
kontracepční ochrana může být snížena a musíte použít doplňkovou metodu kontracepce. Čím
více tablet zapomenete užít, tím je větší riziko selhání kontracepce.
Dále postupujte podle následujících pravidel:
Jedna tableta vynechaná v 1. týdnu
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety
současně) a následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní
používejte navíc další kontracepční opatření (bariérovou metodu kontracepce).
Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před vynecháním tablety, je možné, že otěhotníte.
Neprodleně kontaktujte svého lékaře.
Jedna tableta vynechaná ve 2. týdnu
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety
současně) a následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Spolehlivost pilulky zůstává
zachována a nemusíte používat další kontracepční opatření. V případě, že jste vynechala více
než jednu tabletu, musíte používat po dobu dalších sedmi dnů i jinou kontracepční metodu.
Jedna tableta vynechaná ve 3. týdnu
Riziko selhání kontracepce je bezprostřední vzhledem k nadcházejícímu intervalu bez
kontracepce. Přesto však není potřebné použít další kontracepční opatření za předpokladu, že
po dobu 7 dnů předcházejících vynechání první tabletky užila žena všechny tablety správně.
10/11
Pokud to není tento případ, doporučuje se postupovat podle níže uvedeného schématu a
současně po dobu sedmi dnů zajistit další kontracepční metodu.
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety
současně) a následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího balení začněte užívat
hned po užití poslední tablety z balení stávajícího s obsahem hormonu, takže nebude žádné
období s užíváním hnědých pilulek (bez hormonu) mezi dvěma baleními. Krvácení z
vysazení se může dostavit až po využívání druhého balení, ale může se objevit špinění a
intermenstruační krvácení v době užívání tablet.
Pokud jste zapomněla užít tablety a očekávané krvácení se nedostavilo v období užívání tablet
bez hormonu (hnědé tablety), můžete být těhotná.
Výše jmenované se nevztahuje pro případ, kdy jste zapomněla vzít hnědou tabletu, protože
neobsahuje hormon.
Co dělat v případě zvracení/průjmu ?
Dojde-li během 3 až 4 hodin po užití tablety ke zvracení, nemusí dojít k úplnému vstřebání.
V takovém případě lze aplikovat postup při vynechání tablety uvedený v odstavci výše. Průjem
může snížit účinek tím, že omezí vstřebávání. Pokud žena nechce měnit obvyklé schéma
užívání, musí užít zvláštní tabletu(y) obsahující hormon z jiného balení.
Jak posunout nebo oddálit krvácení?
V takovém případě se poraďte s lékařem.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i TRI-REGOL 21+7 nežádoucí účinky.
Ženy, které užívaly TRI-REGOL 21+7 udávaly níže uvedené nežádoucí účinky.
Nevolnost;
Změnu tělesné hmotnosti nebo zadržování tekutin v těle;
Změny sexuální touhy (libida);
Depresivní nálady;
Bolest hlavy;
Citlivost prsů;
Hnědavé skvrny v obličeji a na těle podobné jako v těhotenství (chloasma);
Nepravidelné krvácení nebo vynechané krvácení;
Krvácení a špinění mimo pravidelný cyklus v prvních měsících užívání, které vymizí
jakmile dojde k ustálení stavu při užívání přípravku TRI-REGOL 21+7 (pokud je
krvácení nebo špinění dlouhodobé, zhorší se nebo se opět se objeví, vyhledejte lékaře);
Změny poševní sekrece;
Kožní vyrážka nebo akné;
Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci,
oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
Nežádoucí účinky, které se pozorují v průběhu léčby přípravkem TRI-REGOL 21+7 jsou
obyčejně mírné a ustupují po jeho vysazení.
11/11
KDY MUSÍTE TRI-REGOL 21+7 VYSADIT OKAMŽITĚ
Pokud zpozorujete kterýkoli z níže uvedených stavů v průběhu užívání přípravku,
neužívejte další tabletu a okamžitě vyhledejte lékaře. Dále používejte jinou
nehormonální kontracepci, jako je kondom.
Při první migréně nebo pokud jsou záchvaty častější nebo se zhorší;
Silná bolest hlavy nebo častější než dříve;
Náhlá změna zraku nebo těžkosti při mluvení nebo vidění;
Nezvyklá bolest nohou nebo křeče, prudká bolest na hrudi nebo náhlá dušnost, ostrá
bolest na hrudníku nebo pocit tíhy, trvalý kašel nebo vykašlávání krve;
Zhoršení citlivosti rukou nebo nohou;
Zežloutnutí;
Výrazné zvýšení krevního tlaku;
Změny hladiny tuků v krvi;
Těhotenství;
Zhoršení stavů, které jste pociťovala v průběhu předchozího těhotenství nebo užívání
pilulek v minulosti;
Silná bolest břicha.
5. UCHOVÁVÁNÍ přípravku TRI-REGOL 21+7
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek se po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
6. DALŠÍ INFORMACE
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Česká republika:
Gedeon Richter
Na Strži 65
140 00 Praha 4
Tel: +420 261 141 200
e-mail:richtergedeon@richtergedeon.cz
Datum poslední revize textu
15.9.2010

Recenzie

Recenzie produktu TRI-REGOL 21+7 tbl obd 1x(21+7)

Diskusia

Diskusia k produktu TRI-REGOL 21+7 tbl obd 1x(21+7)

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam