Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Viac zistíte tu.

Název

Dostupnost

Cena

V košíku máte za €.

Vybíráme pro vás

Produkt
Produkt
Produkt

Bioderma 2+1

Volajte 0221 201 380

TRI-REGOL 21+7 tbl obd 1x(21+7)

TRI-REGOL 21+7 tbl obd 1x(21+7)

Informácie len pre odborníkov v zdravotníctve.

Popis tovaru TRI-REGOL 21+7 tbl obd 1x(21+7)

Čítajte pozorne príbalovú informáciu.

Kód výrobku: 128012
Kód SUKL: 0058761
Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2011/07484


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽKY

TRI-REGOL 21+7
obalené tablety
(etinylestradiol, levonorgestrel + ferrous(II) fumarát)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš liek.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.Čo je Tri-Regol 21+7 a na čo sa používa
2.Skôr ako užijete Tri-Regol 21+7
3.Ako užívať Tri-Regol 21+7
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať Tri-Regol 21+7
6.Ďalšie informácie


1.ČO JE TRI-REGOL 21+7 a NA ČO SA POUŽÍVA

Ako sa vaše telo pripravuje na tehotenstvo (menštruačný cyklus)
Otehotnieť (počať) môžete od obdobia, keď dostanete prvú menštruáciu (zvyčajne v puberte) až po obdobie, keď vaše menštruačné cykly skončia (menopauza). Každý menštruačný cyklus trvá 28 asi dní. Zhruba v polovici cyklu sa uvoľní vajíčko z jedného z vaječníkov, ktoré pokračuje do vajcovodu. Nazývame to ovulácia.
Vajíčko ďalej cestuje z vajcovodu do maternice. Pri pohlavnom styku sa do vašej vagíny z partnerovho pohlavného údu uvoľnia milióny spermií. Niektoré z nich pokračujú v ceste cez maternicu do vajcovodov. V prípade, že v jednom z vajcovodov sa nachádza vajíčko a jedna zo spermií ho dosiahne, môžete otehotnieť. Toto sa nazýva počatím.
Oplodnené vajíčko sa zahniezdi vo výstelke maternice a trvá to 9 mesiacov, kým sa z neho vyvinie dieťa. Keďže vajíčko dokáže prežiť dva dni a spermia až päť, otehotnieť môžete, ak ste mali pohlavný styk od piatich dní pred ovuláciou až do obdobia niekoľkých dní po nej. Ak spermia vajíčko neoplodní, vajíčko sa vyplaví počas menštruačného cyklu zároveň s výstelkou maternice. Tento proces sa nazýva perióda.

Ako pracujú prirodzené hormóny?
Váš menštruačný cyklus je riadený dvomi pohlavnými hormónmi, ktoré sa tvoria vo vaječníkoch: estrogén a progesterón (ktorý je progestagén).Hladiny estrogénov sa zvyšujú počas prvej polovice menštruačného cyklu a spôsobujú, že v maternici hrubne jej výstelka, čím sa maternica pripravuje na prijatie vajíčka, ak dôjde k počatiu. V neskoršom štádiu menštruačného cyklu pôsobí progesterón a mení výstelku maternice, aby ju pripravil sa na tehotenstvo.
Ak k tehotenstvu nedôjde, vaše telo bude produkovať menej týchto hormónov, čo následne spôsobí odlupovanie výstelky maternice. Ako bolo vyššie spomenuté, výstelka maternice sa vyplaví počas periódy. Avšak ak otehotniete, vaše vaječníky a placenta (ktorá spája dieťa s maternicou a vyživuje ho), tvoria progesterón a estrogén aj naďalej, aby zabránili uvoľneniu ďalšieho vajíčka. To znamená, že počas tehotenstva nebudete ovulovať, ani mať periódy.

Ako účinkuje tabletka?
Kombinovaná antikoncepčná tabletka, ako je Tri-Regol 21+7, obsahuje hormóny, ktoré sú podobné tým, ktoré vytvára vaše telo (estrogén a progestagén). Tieto hormóny napomáhajú predísť vášmu otehotneniu tak, ako vaše prirodzené hormóny bránia ďalšiemu otehotneniu, keď už tehotná ste.
Kombinovaná antikoncepčná tabletka vás chráni pred otehotnením tromi spôsobmi, a to tak, že

1. Vaše vaječníky neuvoľnia vajíčko, ktoré by mohlo byť oplodnené spermiou.
2. Kvapalina na krčku vašej maternice zhustne, čím sťaží spermiám možnosť preniknúť do nej.
3. Výstelka maternice nezhrubne dostatočne na to, aby sa v nej mohlo zahniezdiť vajíčko.

Tri-Regol 21+7 je kombinovaná perorálne (ústami podávaná) antikoncepcia, jedna zo skupiny liečiv často označovaných ako tabletka. Obsahuje dva typy hormónov: estrogén, etinylestradiol a progestagén, levonorgestrel. Tri-Regol 21+7 je trojfázová antikoncepcia. Znamená to, že existujú tri hladiny hormónov v každom balení, ktoré odrážajú meniace sa hladiny v normálnom menštruačnom cykle. Tieto hormóny blokujú každomesačné uvoľňovanie vajíčka z vaječníka (ovulácia). Taktiež zvyšujú hustotu tekutiny (hlienu) v krčku maternice (cervix), čím sa sťaží prienik spermií k vajíčku a menia výstelku maternice, čím je menej pravdepodobné, že prijme oplodnené vajíčko.
Lekársky výskum a rozsiahle skúsenosti ukázali, že ak sa užíva správne, tabletka je efektívnou reverzibilnou formou antikoncepcie.
Pamätajte si, že kombinované perorálne antikoncepčné tabletky ako Tri-Regol 21+7 vás neochráni proti pohlavne prenosným chorobám (ako je AIDS). Tento typ ochrany poskytujú iba prezervatívy.


2.SKÔR AKO UŽIJETE TRI-REGOL 21+7

Neužívajte Tri-Regol 21+7 Keď ste alergická (precitlivená) na etinylestradiol alebo levonogestrel alebo na ktorúkoľvek z ďalších látok Tri-Regolu 21 + 7.
Neužívajte Tri-Regol 21+7, ak sa na vás vzťahuje ktorýkoľvek zo stavov uvedených ďalej. Ak máte ktorékoľvek z ochorení uvedených ďalej, upozornite na to svojho lekára. Váš lekár potom môže rozhodnúť, Tri-Regol 21+7 nie je pre vás vhodný a poradí vám inú antikoncepčnú metódu.

Upozornite svojho lekára, ak
ste niekedy mali poruchu postihujúcu krvný obeh známu ako trombóza (napríklad krvné zrazeniny v nohách, pľúcach, srdci, mozgu, očiach alebo v iných častiach tela);
ste v minulosti mali infarkt alebo angínu pektoris (silné bolesti na hrudníku) alebo mozgovú príhodu (ako je náhla slabosť alebo brnenie v niektorej časti tela);
máte alebo sa vo vašej blízkej rodine vyskytuje akýkoľvek zdravotný stav, ktorý u vás zvyšuje riziko vzniku krvných zrazenín (pozri aj časť Tabletka a trombóza);
ak máte cukrovku s cievnymi zmenami;
ak máte alebo ste niekedy mali očné ochorenie ;
ak máte vysoký krvný tlak (hypertenzia);
ak máte alebo ste v minulosti mali ochorenie pečene;
ak máte alebo ste v minulosti mali nádory pečene;
ak máte rakovinu prsníka alebo inú rakovinu, napríklad rakovinu vaječníkov, rakovinu krčka maternice alebo rakovinu maternice (uterus);
ak máte nezvyčajné genitálne krvácanie;
ak máte alebo ste niekedy mali migrénu;
ak ste tehotná alebo sa domnievate, že môžete byť.

Ak budete mať počas užívania Tri-Regolu 21 + 7 niektorý z týchto stavov, neužívajte ďalšie tablety a ihneď kontaktujte svojho lekára. Dovtedy používajte inú metódu antikoncepcie ako napríklad prezervatív alebo pesar plus spermicídy.

Buďte zvlášť opatrná pri užívaní Tri-Regolu 21+7
Pravidelné lekárske kontroly
Predtým, ako začnete užívať Tri-Regol 21+7, lekár vám odoberie anamnézu tak, že sa vás opýta na váš zdravotný stav a na zdravotný stav členov vašej rodiny. Lekár vám vyšetrí krvný tlak a uistí sa, že nie ste tehotná. Môže vykonať tiež ďalšie vyšetrenia. Hneď ako začnete užívať Tri-Regol 21+7, váš lekár vám bude robiť pravidelné lekárske vyšetrenia. Bude sa to diať vtedy, keď pôjdete k lekárovi pre ďalšie tabletky.

Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak...
máte počas užívania Tri-Regolu 21 + 7 niektorý zo stavov uvedených nižšie. Taktiež neužívajte žiadne ďalšie tablety, kým o tom neprehovoríte so svojím lekárom. Dovtedy používajte inú metódu antikoncepcie ako napríklad prezervatív alebo pesar plus spermicídy.
Ak dostanete migrénu po prvýkrát alebo ak ste už mávali migrény, ale tie sa zhoršili alebo sa vyskytujú častejšie ako predtým.

Príznaky vytvárania krvných zrazenín. (Pozri tiež časť Tabletka a trombóza) Tieto symptómy zahŕňajú:
nezvyčajnú bolesť alebo opuch nôh;
náhlu prudkú bolesť na hrudníku, ktoré sa môže šíriť do ľavej paže;
náhlu dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním;
náhly kašeľ bez zjavného dôvodu;
akúkoľvek nezvyčajnú, závažnú alebo dlhotrvajúcu bolesť hlavy;
akékoľvek náhle zmeny vášho zraku (ako napríklad strata videnia alebo neostré videnie);
nezreteľnú reč alebo akékoľvek iné problémy ovplyvňujúce vašu reč;
vertigo (pocit krútenia hlavy);
závrat, mdloby alebo kŕče;
náhla slabosť alebo necitlivosť na jednej strane alebo časti tela;
ťažkosti pri pohybe po (známe ako pohybové poruchy), alebo
silná bolesť brucha (známa ako akútne brucho).
Operácia alebo imobilizácia (neschopnosť pohybovať sa ako obvykle). Musíte prestať užívať Tri-Regol 21+7 najmenej štyri týždne pred plánovaným väčším chirurgickým výkonom (napr. operáciou žalúdka) alebo v prípade akéhokoľvek chirurgického výkonu na dolných končatinách. Taktiež vtedy, ak nie ste pohyblivá dlhší čas (napríklad ležíte v posteli po úraze alebo operácii alebo máte sadru na zlomenej nohe). Lekár vám oznámi, kedy znova môžete začať brať Tri-Regol 21 + 7.
Tehotenstvo.

Informujte svojho lekára skôr, ako začnete brať Tri-Regol 21+7, ak...
viete, že trpíte niektorým z týchto ochorení. Ak je to váš prípad, musíte to svojmu lekárovi oznámiť, pretože tieto ochorenia sa môžu počas užívania tabletky zhoršiť. Ak sa niektoré z týchto ochorení ešte zhorší, alebo ho máte prvýkrát, informujte o tom svojho lekára čím skôr. Lekár vám môže odporučiť prestať užívať Tri-Regol 21+7 a poradiť používanie inej metódy antikoncepcie.
Ak máte alebo sa vo vašej rodine vyskytuje určitá porucha hodnôt tukov v krvi nazývaná hypertriglyceridémia, pretože táto porucha môže zvýšiť riziko ochorenia pankreasu, ktoré sa nazýva pankreatitída.

Ak máte:
vysoký krvný tlak (hypertenzia);
zožltnutie pokožky (žltačka);
svrbenie celého tela (pruritus);
žlčové kamene;
dedičné ochorenie nazývané porfýria;
systémový lupus erythematosus SLE (zápalové ochorenie, ktoré môže ovplyvniť mnoho častí tela, vrátane kože, kĺbov a vnútorných orgánov);
poruchu krvi nazývanú hemolytický uremický syndróm HUS (porucha, pri ktorej krvné zrazeniny zapríčiňujú zlyhanie obličiek);
poruchu pohybu nazývanú Sydenhamova chorea,
vyrážku známu ako herpes gestationis;
dedičnú formu hluchoty známu ako otoskleróza;
poruchy funkcie pečene;
diabetes;
depresiu;
Crohnovu chorobu alebo ulceróznu kolitídu (chronické zápalové ochorenie čriev);
hnedé škvrny na tvári a tele (chloazma), ktoré môžete zredukovať tým, že sa nebudete vystavovať slnku a nebudete používať soláriá alebo solárne lampy.

Tabletka a trombóza
Niektoré štúdie poukázali na to, že riziko vzniku rôznych porúch krvného obehu je mierne zvýšené u žien, ktoré užívajú kombinovanú antikoncepciu v porovnaní s tými, ktoré ju neužívajú. Užívanie môže viesť k trombóze. Trombóza je stav, keď krvná zrazenina môže zablokovať krvnú cievu. Zrazenina sa môže vytvoriť v žilách (žilová trombóza) alebo v tepnách (arteriálna trombóza). Väčšinu krvných zrazenín možno liečiť bez dlhodobého ohrozenia. Trombóza ale môže spôsobiť vážne trvalé následky, alebo dokonca spôsobiť smrť, hoci sa to stáva vzácne.
Krvné zrazeniny sa niekedy tvoria v hlbokých žilách dolných končatín (hlboká žilová trombóza). Ak sa takáto krvná zrazenina uvoľní zo žily, v ktorej sa vytvorila, môže dôjsť až k pľúcnym tepnám, zablokovať ich a spôsobiť pľúcnu embóliu.
Veľmi zriedkavo sa krvné zrazeniny môžu tiež vytvoriť v cievach srdca (kde spôsobia srdcový infarkt) alebo mozgu (spôsobia mozgovú príhodu).
Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže krvná zrazenina vzniknúť na iných miestach, ako je pečeň, črevo, obličky alebo oko.
Krvná zrazenina sa môže vyvíjať bez ohľadu na to, či užívate tabletku alebo nie. Môže to tiež nastať, keď otehotniete. Riziko je vyššie u žien, ktoré užívajú tabletku ako u žien, ktoré tabletku neužívajú, ale neprevyšuje riziko existujúce počas tehotenstva. Trombóza je najpravdepodobnejšia v prvom roku užívania akejkoľvek kombinovanej antikoncepcie.
U zdravých žien, ktoré nie sú tehotné a neužívajú tabletku, je asi 5 až 10 prípadov trombózy na každých 100 000 žien za rok.
U žien užívajúcich antikoncepčnú tabletku s nízkym obsahom estrogénu je asi 40 prípadov trombózy na každých 100 000 žien za rok.
U tehotných žien je to asi 60 prípadov trombózy na každých 100 000 tehotenstiev za rok.
Príznaky tvorby krvných zrazenín sú uvedené v časti Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak. 
Ak si všimnete možné znaky trombózy, prestaňte užívať tabletku a ihneď kontaktujte svojho lekára. Do tej doby používajte inú metódu antikoncepcie ako napríklad prezervatív alebo pesar a spermicídy (látky, ktoré ničia spermie).

Majte na pamäti, že určité podmienky môžu riziko trombózy zvyšovať. Medzi ne patria:
vek (riziko vzniku srdcového infarktu alebo mŕtvice vzrastá s vekom);
fajčenie (u silných fajčiarok a pri zvyšujúcom sa veku sa riziko trombózy zvyšuje) Ak užívate tabletku, prestaňte fajčiť, najmä ak máte viac ako 35 rokov.
ak niektorý člen vašej rodiny mal v minulosti akékoľvek ochorenie spôsobené krvnými zrazeninami alebo srdcový infarkt, príp. mozgovú mŕtvicu;
ak máte nadváhu (obezitu);
ak máte poruchu metabolizmu tukov (lipidov) v krvi alebo iné veľmi zriedkavé ochorenie krvi;
ak máte vysoký krvný tlak (hypertenzia);
ak máte ochorenie srdcových chlopní alebo istú poruchu srdcového rytmu;
ak ste nedávno porodili (riziko trombózy po pôrode je zvýšené);
ak máte cukrovku (diabetes mellitus);
ak máte systémový lupus erythematosus SLE (zápalové ochorenie, ktoré môže ovplyvniť mnoho častí tela, vrátane kože, kĺbov a vnútorných orgánov);
ak máte poruchu krvi nazývanú hemolytický uremický syndróm HUS (porucha, pri ktorej krvné zrazeniny zapríčiňujú zlyhanie obličiek);
ak máte Crohnovu chorobu alebo ulceróznu kolitídu (chronické zápalové ochorenie čriev);
ak dostanete migrénu prvýkrát alebo ak ste už mali migrény, ale tie sa zhoršujú a vyskytujú sa častejšie než predtým
ak ste mali operáciu, akýkoľvek chirurgický výkon na nohách alebo ste sa nemohli pohybovať ako zvyčajne.

Riziko vzniku hlbokej žilovej trombózy sa u vás dočasne zvýši po operácii alebo kedykoľvek, keď sa nemôžete pohybovať ako zvyčajne (napríklad ak máte nohu alebo nohy v sadre alebo dlahe). Ak užívate tabletku, toto riziko môže byť vyššie. V dostatočnom predstihu predtým, ako pôjdete do nemocnice alebo na operáciu, informujte svojho lekára, že užívate antikoncepčnú tabletku. Lekár vám môže odporučiť prestať užívať tabletky niekoľko týždňov pred operáciou alebo po nej. Pokiaľ na to nie je čas, lekár vám môže dať liek na zníženie rizika vzniku trombózy. Lekár vám tiež povie, kedy môžete začať znova po skončení rekonvalescencie užívať tabletku..

Tabletka a rakovina
Niektoré štúdie zistili, že v prípade dlhodobého užívania tabletky sa môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny krčka maternice. Toto zvýšené riziko nemusí spôsobovať tabletka a môže byť následkom sexuálneho správania a iných okolností.
Riziko rakoviny prsníka sa vzťahuje na každú ženu, bez ohľadu na to, či užíva tabletku alebo nie. Rakovina prsníka je zriedkavá u žien do 40 rokov. Rakovina prsníka bola zistená o čosi častejšie u žien, ktoré užívajú tabletku než u žien rovnakého veku, ktoré ju neužívajú. Keď prestanete užívať tabletku, vaše riziko sa zníži tak, že 10 rokov od ukončenia užívania tabletky je riziko nálezu karcinómu prsníka rovnaké ako u žien, ktoré tabletku nikdy neužívali. Ako sa zistilo, je menej pravdepodobné, že sa rakovina prsníka zhorší u žien, ktoré užívajú tabletku, v porovnaní so ženami, ktoré ju neužívajú.
Zriedkavo môže užívanie tabletky viesť k ochoreniam pečene, ako je žltačka a benígne nádory pečene. Veľmi zriedkavo sa u dlhodobých užívateliek tabletka spájala s niektorými formami zhubných nádorov pečene (rakovina). Nádory pečene môžu viesť k život ohrozujúcemu vnútrobrušnému krvácaniu (krvácanie do brucha). Preto, ak máte v hornej časti brucha bolesť, ktorá neustupuje, informujte o tom svojho lekára. Lekára informujte aj v prípade, že vám zožltne pokožka (žltačka).

Užívanie iných liekov s Tri-Regolom 21+7
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky môžu brániť správnemu pôsobeniu Tri-Regolu 21+7
Ak počas užívania Tri-Regolu 21 + 7 užívate akékoľvek iné lieky, určite o tom informujte svojho lekára (alebo stomatológa, ak vám predpísal antibiotiká). Váš lekár (alebo zubný lekár) vám môže povedať, či máte použiť ďalšie antikoncepčné opatrenia, a na ako dlho.

Lieky, ktoré niekedy môžu zabrániť, aby Tri-Regol 21 + 7 účinkoval správne, sú:
antibiotiká (ako ampicilín, tetracyklín a rifampicín, troleandomycín);
lieky používané na liečbu epilepsie alebo iných chorôb, ako primidón, karbamazepín, oxkarbazepín, topiramát, hydantoíny alebo barbituráty (ako fenobarbital);
ritonavir (liek používaný na liečbu HIV infekcií);
griseofulvín (liek používaný na liečbu plesňových infekcií);
modafinil (liek používaný na liečbu hyperaktivity alebo porúch spánku)
rastlinný prípravok všeobecne známy ako ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).

Kým užívate tieto lieky a aj počas ďalších siedmich dní po ich skončení, budete musieť používať inú metódu antikoncepcie ako napríklad prezervatív. Lekár vám môže odporučiť používať tieto prídavné opatrenia dokonca ešte dlhšie.

Ak užívate antibiotiká, vždy sa lekára opýtajte na doplnkové opatrenia. Ak vám predpisuje akékoľvek lieky, vždy spomeňte, ste užívate kombinovanú tabletku.

Rastlinný prípravok s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) môže zabrániť, aby perorálna antikoncepcia účinkovala správne a nemá sa užívať v rovnakom čase ako tento liek. Ak už prípravok s obsahom ľubovníka užívate, prestať ho užívať a informujte svojho lekára pri najbližšej návšteve.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Tehotenstvo
Ak sa domnievate, že môžete byť tehotná, prestaňte užívať Tri-Regol 21 + 7 a ihneď to oznámte svojmu lekárovi. Až do rozhovoru s lekárom používajte inú metódu antikoncepcie ako je prezervatív alebo pesar so spermicídmi.

Dojčenie
Skôr ako začnete užívať Tri-Regol 21+7, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Tri-Regol 21+7 sa nemá užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Tri-Regol 21+7 nemá alebo má iba zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Tri-Regolu 21+7
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Pred vyšetrením krvi
Povedzte svojmu lekárovi alebo pracovníkovi v laboratóriu, že užívate antikoncepčnú tabletku, pretože perorálna antikoncepcia môže ovplyvniť výsledky niektorých testov.


3.AKO UŽÍVAŤ TRI-REGOL 21+7

Vždy užívajte Tri-Regol 21+7 presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Toto balenie je navrhnuté tak, aby vám pomohlo pamätať si, že máte užiť tabletku.

Začíname s prvým balením
Prvú tabletku užite v prvý deň menštruácie. Je to prvý deň vášho cyklu deň, kedy začína krvácanie.
Ak začnete na 2. až 5. deň menštruácie, musíte počas prvých siedmich dní užívania tabliet použiť tiež inú metódu antikoncepcie, ako prezervatív, ale to sa týka len prvého balenia.
Tabletku môžete užiť kedykoľvek, ale máte ju užívať približne v rovnakom čase každý deň. Možno bude pre vás najjednoduchšie, ak ju budete užívať ako poslednú v noci alebo ako prvú hneď ráno. Tabletku užívajte denne v uvedenom poradí, až kým užijete všetkých 28 tabliet v balení.
Po ukončení užívania všetkých 21 tabliet s obsahom hormónov, pokračujte v užívaní 7 hnedých nehormonálnych (placebo), tabliet, počas ktorého dôjde ku krvácaniu z vysadenia. Krvácanie zvyčajne nastane na druhý alebo tretí deň po požití poslednej tablety obsahujúcej hormón a nemusí skončiť do začiatku užívania ďalšieho balenia.
Ak ste užívali 21 tabletiek obsahujúcich hormóny správne, počas 7-dňového intervalu bez hormónov nemusíte používať inú formu antikoncepcie a ďalšie balenie začnite užívať načas.

Ďalšie balenie
Ďalšie balenie začnite užívať po 7 dňovom intervale s tabletami bez obsahu hormónov. Urobte tak bez ohľadu na čo, či ešte krvácate alebo už nie. Nové balenie začnete užívať vždy v ten istý deň týždňa.

Prechod na Tri-Regol 21+7 z inej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (kombinovaná tabletka, vaginálny krúžok, transdermálna náplasť)
Tri-Regol 21 + 7 máte začať užívať deň po tom, ako ste užili poslednú aktívnu tabletu v blistri s predchádzajúcimi antikoncepčnými tabletkami (alebo ako vám odstránili náplasť alebo vaginálny krúžok), alebo najneskôr nasledujúci deň po zvyčajnom intervale bez tabletiek (alebo bez náplasti alebo krúžku, alebo po intervale s placebom) vašej predchádzajúcej antikoncepcie.

Prechod na Tri-Regol 21+7 z tabletky obsahujúcej iba progestagén
Tabletky obsahujúce iba progestagén môžete prestať užívať kedykoľvek a začať s užívaním Tri-Regolu 21 + 7 na druhý deň v rovnakom čase. Ale počas pohlavného styku počas prvých 7 dní, počas ktorých užívate tabletky, určite používajte doplnkové opatrenia (napr. prezervatív alebo spermicídy).

Prechod na Tri-Regol 21+7 z antikoncepčnej injekcie alebo implantátu
Ak ste dostávali injekciu alebo mali implantát s obsahom hormónu progestagén, môžete začať užívať Tri-Regol 21 + 7 v deň, kedy ste mali dostať ďalšiu injekciu alebo v deň odstránenia implantátu. Počas pohlavného styku v prvých 7 dňoch, počas ktorých užívate tabletky, však musíte použiť inú metódu antikoncepcie (napr. prezervatív alebo spermicídy).

Začíname po pôrode, prerušení tehotenstva alebo po potrate
Po pôrode, potrate alebo prerušení tehotenstva vám má lekár poradiť, ako užívať tabletku.
Používať Tri-Regol 21 + 7 môžete začať ihneď po potrate alebo prerušení tehotenstva, ktoré sa vyskytnú v priebehu prvých troch mesiacov tehotenstva. V tomto prípade nie je nutné prijímať ďalšie antikoncepčné opatrenia.
Ak ste po pôrode alebo potrate, ktorý sa udial počas druhých troch mesiacov tehotenstva, Tri-Regol 21 + 7 môžete začať užívať 21 až 28 dní po pôrode alebo po potrate. Ak dojčíte, kombinovaná tabletka sa neodporúča, pretože môže znížiť prietok mlieka. Počas prvých 7 dní užívania tabliet musíte používať alternatívnu antikoncepciu (napr. prezervatív). Ak ste mali nechránený pohlavný styk, nemáte začať užívať Tri-Regol 21 + 7 až do objavenia sa menštruácie alebo pokiaľ ste si nie istá, že nie ste tehotná. Ak máte akékoľvek otázky o začatí Tri-Regolu 21 + 7 po pôrode alebo potrate, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Čo robiť, ak zabudnete užiť tabletku?
Ak zabudnete užiť tabletku, riaďte sa týmito pokynmi.

Ak sa užitie tabletky oneskorí o 12 hodín alebo menej.
Antikoncepčná ochrana by nemali byť narušená, ak užijete tabletku ihneď a pokračujete v užívaní ďalších tabletiek vo zvyčajnom čase. Môže to znamenať, že užijete dve tabletky v jeden deň.

Ak meškáte s užitím tabletky viac ako 12 hodín alebo ste vynechali viac ako jednu tabletku.

Ak meškáte s užitím tabletky viac ako 12 hodín alebo ste vynechali viac ako jednu tabletku, vaša antikoncepčná ochrana môže byť znížená, takže je nutné použiť osobitnú ochranu. Čím viac tabliet ste vynechali, tým väčšie je riziko, že sa antikoncepčná ochrana znížila. V tomto prípade postupujte podľa pokynov pre každodennú prax:

Čo robiť, ak vynecháte tabletku v prvom týždni?
Poslednú vynechanú tabletu musíte užiť, len čo si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz. Potom pokračujte v užívaní ďalších tabliet vo zvyčajnom čase. Počas nasledujúcich 7 dní musíte použiť bariérovú metódu antikoncepcie, napríklad prezervatív. Ak ste mali pohlavný styk v týždni pred vynechaním tablety, musí sa brať do úvahy možnosť otehotnenia. Čím viac tabliet sa vynechalo a čím bližšie k intervalu s užívaním placebo tabliet sa tak stalo, tým väčšie je riziko otehotnenia.

Čo robiť, ak vynecháte tabletku v druhom týždni?
Poslednú vynechanú tabletu musíte užiť okamžite, len čo si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť 2 tablety naraz. Potom máte pokračovať v užívaní tabliet vo zvyčajnom dennom čase. Za predpokladu, že počas 7 dní pred vynechaním tablety boli tablety užívané správnym spôsobom, nie je potrebné prijímať ďalšie antikoncepčné opatrenia. Avšak, ak to tak nie je, alebo ak sa vynechala viac ako 1 tableta, máte použiť inú metódu antikoncepcie po dobu 7 dní.

Čo robiť, ak vynecháte tabletku v treťom týždni?
Poslednú vynechanú tabletu musíte užiť, len čo si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť 2 tablety naraz. Potom máte pokračovať v užívaní tabliet vo zvyčajnom dennom čase. Potom ihneď po užití poslednej tablety v aktuálnom balení máte začať užívať ďalšie balenie, t.j. bez intervalu bez užívania tabliet medzi baleniami. Krvácanie z vysadenia je nepravdepodobné až skončenia druhého balenia, ale počas užívania tabliet sa môže vyskytnúť špinenie alebo krvácanie z prieniku.
Môžete tiež prestať užívať tablety zo súčasného balenia. V takom prípade dodržte dobu bez užívania tabliet minimálne 7 dní, vrátane dní, kedy ste zabudli užiť tablety. Potom pokračujte v užívaní ďalšieho balenia.
Ak ste vynechali tablety a neskôr nedošlo ku krvácaniu z vysadenia v intervale s placebo tabletami, musí sa zvážiť možnosť tehotenstva.

Čo robiť, ak máte žalúdočné ťažkosti?
Ak ste mali nevoľnosť alebo hnačku, tabletka nemusí účinkovať. Pokračujte v jej užívaní, ale od prvého dňa vracania alebo hnačky nie ste chránená. Počas pohlavného styku v čase podráždenia žalúdka a počas nasledujúcich siedmich dní použite inú metódu, napríklad prezervatív,

Čo robiť, ak chcete posunúť alebo oddialiť menštruáciu?
Ak chcete posunúť alebo oddialiť vašu menštruáciu, poraďte sa so svojím lekárom

Ak užijete viac Tri-Regolu 21+7, ako máte
Ak užijete viac Tri-Regolu 21+7, ako máte, nie je pravdepodobné, že vám to uškodilo, ale môžete cítiť nevoľnosť, vracať alebo krvácať z pošvy. Ak máte niektorý z týchto príznakov, obráťte sa na svojho lekára, ktorý vám poradí, ak je to potrebné, čo máte urobiť.


4.MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Tri-Regol 21+7 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť s určitými frekvenciami, ktoré sú definované takto:

Veľmi časté:(postihujú viac ako 1 pacientku z 10)
Časté:(postihujú 1 až 10 pacientok zo 100)
Menej časté:(postihujú 1 až 10 pacientok z 1 000)
Zriedkavé:(postihujú 1 až 10 pacientok z 10 000)
Veľmi zriedkavé:(postihujú menej ako 1 pacientku z 10 000)
Neznáme:(z dostupných údajov sa frekvencia nedá určiť)

Veľmi časté: Bolesť prsníkov.
Časté: Depresívne nálady, bolesť hlavy, pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť, akné, hnedé škvrny na tvári a tele podobné škvrnám, ktoré sa vyskytujú v tehotenstve (chloazma), nepravidelné krvácanie alebo vynechanie krvácania, priberanie na váhe.
Menej časté: Rakovina prsníka, zmeny libida (záujem o sex), nervozita, vysoký krvný tlak,
Zriedkavé: Vysoké hladiny lipidov (tukov) v krvi, strata sluchu, upchanie ciev (embolizmus), zápalové ochorenie čriev (Crohnova choroba).
Veľmi zriedkavé: Ochorenie pečene, pohybové ťažkosti , infarkt, zápal pankreasu, špeciálne autoimunitné ochorenie (systémový lupus erythematosus).
Neznáme: Zadržiavanie tekutín v tele, závraty, migréna, vyrážka, bolestivé krvácanie, podráždenie očí spôsobené kontaktnými šošovkami, precitlivenosť, zhoršenie epilepsie, mazotok (seborea).

DÔVODY PRE OKAMŽITÉ UKONČENIE UŽÍVANIA TRI-REGOLU 21+7
Ak sa počas užívania Tri-Regolu 21 + 7 vyskytne ktorýkoľvek z týchto stavov, neužite ďalšie tablety a ihneď to oznámte svojmu lekárovi. Dovtedy používajte inú nehormonálnu metódu antikoncepcie ako napr. prezervatív.

Výskyt migrény po prvýkrát alebo ak sa existujúca migréna vyskytuje častejšie ako predtým alebo sa zhoršuje
Neobvykle silná bolesť hlavy alebo ak máte bolesti hlavy častejšie ako predtým
Náhle zmeny vášho zraku alebo ťažkosti pri hovorení alebo videní
Nezvyčajné bolesti alebo opuch nôh, ostré bolesti v hrudníku alebo náhla dýchavičnosť, zvieravé bolesti alebo pocity ťažoby na hrudníku, pretrvávajúci kašeľ alebo vykašliavanie krvi.
Znížená citlivosť v ruke alebo v nohe
Zožltnutie vašej pokožky (žltačka)
Významné zvýšenie krvného tlaku
Zmeny hladiny lipidov (tukov) v krvi
Tehotenstvo
Definitívne zhoršenie stavov, ktoré sa zhoršili v priebehu predchádzajúceho tehotenstva alebo pri užívaní tabletky v minulosti.
Silné bolesti brucha.

Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5.AKO UCHOVÁVAŤ TRI-REGOL 21+7

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte Tri-Regol 21+7 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Tri-Regol 21+7 obsahuje

Liečivá sú etinylestradiol, levonorgestrel and fumarát železnatý (II).
I. ružové obalené tablety
Každá obalená tableta obsahuje 30 mikrogramov etinylestradiolu a 50 mikrogramov levonorgestrelu.
II. biele obalené tablety
Každá obalená tableta obsahuje 40 mikrogramov etinylestradiolu a 75 mikrogramov levonorgestrelu.
III. okrové obalené tablety
Každá obalená tableta obsahuje 30 mikrogramov etinylestradiolu a 125 mikrogramov levonorgestrelu.
Ferridon (placebo) obalené tablety
Každá obalená tableta obsahuje 76,05 mg fumarátu železnatého (II).

Ďalšie zložky sú
I. ružové obalené tablety
Jadro tablety: koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, mastenec, kukuričný škrob, monohydrát laktózy (33 mg).
Obal tablety: sodná soľ karmelózy, povidón, červený oxid železitý, koloidný oxid kremičitý bezvodý, makrogol 6000, kopovidón, oxid titaničitý, uhličitan vápenatý, mastenec, sacharóza (22,013 mg).
II. biele obalené tablety
Jadro tablety: koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, mastenec, kukuričný škrob, monohydrát laktózy (33 mg).
Obal tablety: sodná soľ karmelózy, povidón, koloidný oxid kremičitý bezvodý, makrogol 6000, kopovidón, oxid titaničitý, uhličitan vápenatý, mastenec, sacharóza (22,013 mg).
III. okrové obalené tablety
Jadro tablety: koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, mastenec, kukuričný škrob, monohydrát laktózy (33 mg).
Obal tablety: sodná soľ karmelózy, povidón, žltý oxid železitý, koloidný oxid kremičitý bezvodý, makrogol 6000, kopovidón, oxid titaničitý, uhličitan vápenatý, mastenec, sacharóza (22,013 mg).
Ferridon (placebo) obalené tablety
Jadro tablety: koloidný oxid kremičitý bezvodý, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát, zemiakový škrob, povidón, mastenec, kukuričný škrob, monohydrát laktózy (24,55 mg).
Obal tablety: sodná soľ karmelózy, povidón, červený oxid železitý, koloidný oxid kremičitý bezvodý, makrogol 6000, kopovidón, oxid titaničitý, uhličitan vápenatý, mastenec, sacharóza (38,295 mg).

Ako vyzerá Tri-Regol 21+7 a obsah balenia

I. Ružové svetlé bikonvexné okrúhle cukrom obalené tablety.
II. Biele svetlé bikonvexné okrúhle cukrom obalené tablety.
III. Okrové svetlé bikonvexné okrúhle cukrom obalené tablety.
Ferridon (placebo) obalené tablety: Červenohnedé svetlé bikonvexné okrúhle cukrom obalené tablety.

Veľkosť balenia: 1 x 21 + 7 alebo 3 x 21 + 7 obalených tabliet
Vnútorné balenie: PVC/PVDC/Al blister, kalendárové balenie, písomná informácia pre používateľky.
Vonkajšie balenie: papierová škatuľka.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
H-1103 Budapešť
Maďarsko

Táto písomná informácia pre používateľky bola naposledy schválená v
januári 2012

Diskusia k tovaru TRI-REGOL 21+7 tbl obd 1x(21+7)

Nadpis:
Príspevok:
Vkladať diskusné príspevky môžu iba prihlásení zákazníci.
Ak ste registrovaný, prihláste sa. Zaregistrovať sa môžete tu.
Produkt bol pridaný do Váąho nákupného koąíka.
ukáza? koąík