Podrobné informácie

Informácie o produkte

Značka: TRAVEL - GUM
Kód výrobku: 114831
Kód EAN: 9088880458693

Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príloha č. 1 k žiadosti o zmenu v registrácii lieku, ev. č.: 2011/00934


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

TRAVEL-GUM 10 mg
TRAVEL-GUM 20 mg
dimenhydrinatum
žuvacie tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
-Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.Čo je TRAVEL-GUM a na čo sa používa
2.Skôr ako užijete TRAVEL-GUM
3.Ako užívať TRAVEL-GUM
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať TRAVEL-GUM
6.Ďalšie informácie1.ČO JE TRAVEL-GUM A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivo dimenhydrinát obsiahnuté v žuvacích tabletách TRAVEL-GUM je antihistaminikum, zvlášť účinné pri nevoľnosti a vracaní. Pôsobí na nervové dráhy orgánu rovnováhy (vestibulárne neuróny). Žuvaním tabliet sa liečivo uvoľňuje a vstrebáva sa do krvi aj sliznicou úst. Tento spôsob podávania je výhodný na cestách alebo pre deti, pretože sa liek nemusí prehĺtať. Preto je účinný, aj keď sa nevoľnosť a vracanie už prejavili. TRAVEL-GUM sa prednostne hodí na liečbu nevoľnosti pri cestovaní (kinetóza).

Liek je určená na
Kinetózu (nevoľnosť a vracanie pri cestovaní autom, vlakom, lietadlom a loďou).


2.SKÔR AKO UŽIJETE TRAVEL-GUM

Neužívajte TRAVEL-GUM
keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek TRAVEL-GUM.
meď máte fenylketonúriu (kvôli obsahu aspartámu)
pri akútnom astmatickom záchvate,
pri zúžení žalúdkovo-črevného traktu alebo ústia močového mechúra,
pri nepriechodnosti čriev,
počas liečby inhibítormi MAO (liekmi proti depresii) a tiež 1-2 týždne po jej ukončení.
keď máte záchvatovité ochorenia (epilepsia, eklampsia),
keď máte zelený zákal (glaukóm) a pri zväčšení prostaty.

Pri nedostatku glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy je potrebná opatrnosť.
Pri podozrení na mozgový nádor môže byť diagnóza nádoru sťažená.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní TRAVEL-GUM
Žuvacie tablety TRAVEL-GUM sa nemajú prehĺtať, pretože to môže zosilniť nutkanie na vracanie. Neúmyselné prehltnutie však nie je nebezpečné.
Ak ťažkosti pretrvávajú, alebo po podaní nedošlo k očakávanému výsledku, je potrebné sa čo najskôr poradiť s lekárom.

Upozornenie pre chorých na cukrovku:
Jedna žuvacia tableta obsahuje 0,416 g cukru (odpovedá 0,04 glycidovej jednotky).

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri použití lieku TRAVEL-GUM žuvacie tablety sa môže zosilniť účinok iných súčasne

užívaných liekov:
- lieky na spanie a upokojenie
- anticholínergíká (napr. liekov na Parkinsonovu chorobu, liekov proti depresii)

Rovnako sa zosilní účinok alkoholu.
Maskuje sa škodlivý účinok určitých antibiotík na orgán rovnováhy.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Liek sa nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia.
V prípade tehotenstva sa poraďte so svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Dimenhydrinát môže svojím ľahkým tlmiacim účinkom znížiť reakčnú schopnosť, preto je potrebná opatrnosť pri účasti na cestnej premávke a pri obsluhe strojov.


3.AKO UŽÍVAŤ TRAVEL-GUM

Vždy užívajte TRAVEL-GUM presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak nie je predpísané inak, treba presne dodržať uvedené dávkovanie.
Ak viete, že trpíte kinetózou, začnite 15-30 minút pred začiatkom cesty žuvať 1 žuvacia tabletu TRAVEL-GUM. Tabletu žuvajte asi 10 minút. Ak by ste aj napriek tomu pociťovali ťažkosti, potom pri prvých príznakoch použite ďalšiu žuvaciu tabletu.
Ak neviete, či trpíte kinetózou, TRAVEL-GUM začnite žuvať čo najskôr po výskyte prvých ťažkostí (nevoľnosť, vracanie).

Účinok jednej žuvacej tablety pretrváva podľa individuálnej reakcie 1 3 hodiny.

Deťom do 4 rokov sa TRAVEL-GUM nemá podávať.

Pre deti od 4 do 12 rokov a starších dospelých je vhodnejšie používať žuvacie tablety TRAVEL-GUM 10 mg. Deti vo veku 4 12 rokov a starší pacienti môžu užiť 3 4 žuvacie tablety TRAVEL-GUM 10 mg.

Pre dospelých je vhodnejšie užívať žuvacie tablety TRAVEL-GUM 20 mg.
Ak užijete viac ako 6-7 žuvacích tabliet denne, musíte počítať s výskytom silnejšej únavy, prípadne s inými vedľajšími účinkami.

Ak užijete viac TRAVEL-GUM , ako máte
Antihistaminikum dimenhydrinát pri predávkovaní spôsobuje prejavy otravy typické pre
antihistaminiká. Prejavy intoxikácie sa podobajú prejavom otravy atropínom: halucinácie, motorický
nepokoj, hypertermia, sucho v ústach a nose, rozšírené zreničky, dychové ťažkosti, atónia močového
mechúra, tachykardia. Sedatívny účinok antihistaminík sa prejavuje výrazným útlmom CNS.
Osobitne ohrozené sú deti; otravy dimenhydrinátom môžu ohroziť život.
Pri podozrení na predávkovaníe okažite vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj TRAVEL-GUM môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ospalosť, suchosť v ústach a nosovej sliznici, pokles krvného tlaku.
Ojedinele: nepokoj, nervozita a nespavosť (hlavne u detí).
Občas: žalúdkovo-črevné ťažkosti, poruchy zraku, ťažkosti pri močení, závrat, bolesti hlavy, svalová
slabosť, porucha hybnosti (zvlášť pri vyššom dávkovaní).
Kožné reakcie z precitlivenosti (zvýšená precitlivenosť kože na svetlo).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5.AKO UCHOVÁVAŤ TRAVEL-GUM

Uchovávajte pri teplote do 25° C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte TRAVEL-GUM po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo TRAVEL-GUM obsahuje

TRAVEL-GUM 10 mg
Liečivo je dimenhydrinatum (dimenhydrinát) 10 mg v jednej žuvacej tablete.
Ďalšie zložky sú aspartamum (aspartám), saccharinum natricum (sodná soľ sacharínu), saccharosum (sacharóza), sorbitolum (sorbitol), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý), dextrinum (dextrín), massa manducabilis (žuvačková masa), magnesii stearas (magnéziumstearát), mentholum (mentol), aroma menthae piperitae (aróma mäty piepornej), magnesii oxidum (oxid horečnatý), talcum (mastenec), cera alba (biely vosk), adeps solidus (neutrálny tuk), zeinum (zeín), glycinum (glycín), copolymeri methacrylati S solutio 12,5% (roztok metakrylátového kopolyméru S 12,5%).
Prísady v obale žuvacej tablety: copolymeri methacrylati E solutio 12,5% (roztok metakrylátového kopolyméru E 12,5%), magnesii stearas (magnéziumstearát), saccharosum (sacharóza), povidonum 25 (povidón 25), macrogolum 35 000 (makrogol 35 000), amyli hydrolysati sirupus (glukózový sirup), calcii carbonas (uhličitan vápenatý), mentholum (mentol), kalii dihydrogenophosphas (dihydrogén-fosforečnan draselný), titanii dioxidum (oxid titaničitý), talcum (mastenec), aroma menthae piperitae (aróma  mäty piepornej), cera montana praeparata (upravený montánny vosk).

TRAVEL-GUM 20 mg
Liečivo je dimenhydrinatum (dimenhydrinát) 20 mg v jednej žuvacej tablete
Ďalšie zložky sú aspartamum (aspartám), saccharinum natricum (sodná soľ sacharínu), saccharosum (sacharóza), sorbitolum (sorbitol), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý), dextrinum (dextrín), massa manducabilis (žuvačková masa), magnesii stearas (magnéziumstearát), mentholum (mentol), aroma menthae piperitae (aróma mäty piepornej), magnesii oxidum (oxid horečnatý), talcum (mastenec), cera alba (biely vosk), adeps solidus (neutrálny tuk), zeinum (zeín), glycinum (glycín), copolymeri methacrylati S solutio 12,5% (roztok metakrylátového kopolyméru 12,5%).
Prísady v obale žuvacej tablety: copolymeri methacrylati E solutio 12,5% (roztok metakrylátového kopolyméru E 12,5%), magnesii stearas (magnéziumstearát), saccharosum (sacharóza), povidonum 25 (povidón 25), macrogolum 35000 (makrogol 35 000), amyli hydrolysati sirupus (glukózový sirup), kalii dihydrogenophosphas (dihydrogénfosforečnan draselný), calcii carbonas (uhličitan vápenatý), titanii dioxidum (oxid titaničitý), talcum (mastenec), aroma menthae piperitae (aróma mäty piepornej), mentholum (mentol), cera montana praeparata (upravený montánny vosk).

Ako vyzerá TRAVEL-GUM a obsah balenia

TRAVEL-GUM je biela lesklá bikonvexná žuvacia tableta.

Veľkosť balenia
TRAVEL-GUM 10 mg a 20 mg obsahuje 10 žuvacích tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MEDA Pharma GmbH
1230 Viedeň
Rakúsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2011.


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa

rozhodnutia o registrácii:

Meda Pharma spol. s r.o.
Trnavská cesta 50
Bratislava 821 02
Tel: +421 2 49 14 01 71
Fax: +421 2 49 14 01 75
e-mail: info@meda.sk

Recenzie

Recenzie produktu TRAVEL - GUM 10 mg tbl mnd 10x10 mg

Diskusia

Diskusia k produktu TRAVEL - GUM 10 mg tbl mnd 10x10 mg

Pridať nový príspevok do diskusie