Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na chrípku a nachladnutie

THEISS ECHINACEA FORTE SOL 50ML - recenzie

Liek
Kód výrobku: 328174
Dr.Theiss Echinacea forte je rastlinný liek na krátkodobú prevenciu a liečbu prechladnutia. Liek nesmú užívať deti do 1 roku života, používanie u detí vo veku 1-12 rokov sa neodporúča.

Viac informácií

4,52

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 25. 7. 2018, predpokladaný termín doručenia 26. 7. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - THEISS ECHINACEA FORTE SOL 50ML

Dr.Theiss Echinacea forte je rastlinný liek na krátkodobú prevenciu a liečbu prechladnutia. Liek nesmú užívať deti do 1 roku života, používanie u detí vo veku 1-12 rokov sa neodporúča.

PRÍLOHA Č. 3 K ROZHODNUTIU O REGISTRÁCII, EV. Č. 1546/2001

Písomná informácia pre používateľov

Dr.Theiss Echinacea forte

perorálny roztok

Liečivo: vytlačená šťava z čerstvých kvitnúcich kvetov druhu Echinacea purpurea

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Dr.Theiss Echinacea forte obozretne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.

  Túto informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 10 dní, musíte kontaktovať lekára.

  Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

  Čo je Dr.Theiss Echinacea forte a na čo sa používa

  Skôr ako užijete Dr.Theiss Echinacea forte

  Ako užívať Dr.Theiss Echinacea forte

  Možné vedľajšie účinky

  Ako uchovávať Dr.Theiss Echinacea forte

  Ďalšie informácie

1. ČO JE DR.THEISS ECHINACEA FORTE A NA ČO SA POUŽÍVA

Dr.Theiss Echinacea forte je rastlinný liek na krátkodobú prevenciu a liečbu prechladnutia.

2. SKÔR AKO UŽIJETE DR.THEISS ECHINACEA FORTE

Neužívajte Dr.Theiss Echinacea forte perorálny roztok:

- Ak ste precitlivený na účinnú látku, alebo ktorúkoľvek rastlinu z čeľade Asteraceae (Compositae).

Pre vlastný imunostimulačný účinok sa echinacea nesmie užívať v prípadoch pokročilého štádia systémových porúch, autoimúnnych ochoreniach, imunodeficienciách, imunosupresii a ochoreniach bielych krviniek.

- Liek nesmú užívať deti do 1 roku života. Používanie u detí vo veku 1-12 rokov sa neodporúča.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Dr.Theiss Echinacea forte - Pri užívaní lieku sa nepredpokladá predávkovanie a otrava. Liek obsahuje 22 obj. % etanolu, alebo 17,37 g etanolu v 100 ml. V 100 ml to predstavuje 5,5 cl, v 50 ml to zodpovedá 2,75 cl brandy. Tento fakt je treba zobrať do úvahy pri neúmyselnom požití väčšieho množstva lieku.

- Ak sa príznaky ochorenia zhoršia, alebo sa objaví vysoká teplota počas užívania lieku, je potrebné poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom.

- U atopických pacientov môže nastať riziko anafylaktických reakcií. Je potrebné, aby sa pacienti s touto anamnézou poradili pred použitím lieku so svojím lekárom.

Užívanie iných liekov

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Liekové a iné interakcie neboli hlásené.

Užívanie lieku Dr.Theiss Echinacea forte s jedlom a nápojmi

Podávanie lieku nezávisí od doby stravovania (pred alebo po jedle).

Neboli hlásené žiadne interakcie s jedlom a nápojmi.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte s so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Údaje (niekoľko stoviek tehotných žien) nepoukazujú na vedľajšie účinky echinacey počas tehotenstva, alebo na zdravie plodu/novorodenca. Údaje týkajúce sa imunitného systému novorodenca nie sú k dispozícii. Doteraz nie sú dostupné ani iné relevantné epidemiologické údaje. Užívanie lieku v tehotenstve a pri dojčení sa z dôvodu chýbania dostačujúcich údajov neodporúča, iba ak ho odporučí lekár.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neboli vykonané štúdie o účinkoch a schopnosti viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje.

Dr.Theiss Echinacea forte obsahuje 22 obj. % alkoholu. Tento fakt je potrebné zobrať do úvahy pri obsluhe strojov a schopnosti viesť vozidlo.

3. AKO UŽÍVAŤ DR.THEISS ECHINACEA FORTE

Vždy užívajte Dr. Theiss Echinacea forte presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka lieku pre dospievajúcich nad 12 rokov, dospelých a starších pacientov je dávka 55 kvapiek 3–4x denne (ekvivalentné 2,75 ml roztoku). Liek Dr.Theiss Echinacea forte sa užíva nezriedený alebo rozpustený v studenom nápoji. Po užití lieku sa odporúča vypiť pohár vody.

Liek nesmú užívať deti do 1 roku života. Užívanie lieku u detí vo veku 1-12 rokov sa neodporúča.

Na prevenciu a liečbu neužívajte liek dlhšie ako 10 dní. Liečbu začnite pri prvých príznakoch ochorenia. Ak príznaky ochorenia pretrvávajú viac než 10 dní, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Ak užijete viac lieku Dr.Theiss Echinacea forte ako máte, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť Dr.Theiss Echinacea forte, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte podľa návodu od nasledujúcej dávky.

Ak prestanete užívať Dr.Theiss Echinacea forte predčasne, nie je to na závadu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

  MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Dr.Theiss Echinacea forte môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Môžu sa vyskytnúť reakcie z precitlivenosti (vyrážky, urtikárie, Stevens-Johnsonov syndróm, angioneurotický edém pokožky, Quinckeho edém, obštrukčný bronchospazmus, astma a anafylaktický šok). Echinacea môže vyvolať alergické reakcie u atopických pacientov. Boli hlásené aj súvislosti s autoimúnnymi ochoreniami (diseminovaná encefalitída, erytema nodosum, imunotrombocytopénia, Evansov syndróm, Sjögrenov syndróm s renálnou tubulárnou dysfunkciou).

Pri dlhodobom užívaní viac ako 8 týždňov sa môže objaviť leukopénia.

Frekvencia výskytu vedľajších účinkov nie je známa. Ak sa objavia iné vedľajšie účinky, je potrebné poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ DR.THEISS ECHINACEA FORTE

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Dr.Theiss Echinacea forte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na dne škatule

a na fľaštičke po výraze EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Po otvorení originálneho balenia lieku spotrebujte liek do štyroch týždňov.

Uchovávajte flaštičku v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Dr.Theiss Echinacea forte obsahuje

- Liečivo je (v 100 ml perorálneho roztoku) :

75,6 ml vytlačenej šťavy z čerstvých kvitnúcich kvetov druhu Echinacea purpurea (1,5 – 2,5 : 1)

  Ďalšia zložka je:

Etanol 96 % V/V 24,4 ml.

Ako vyzerá Dr.Theiss Echinacea forte a obsah balenia

Fľaštička z hnedého skla s kvapkacím uzáverom a etiketou, písomná informácia pre používateľov.

Vonkajší obal: papierová škatuľa.

Obsah: 50 ml, 100 ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Dr.Theiss Naturwaren GmbH Michelinstr. 10, 664 06 Homburg, , SRN

Tel.: 0049 68 41 Postfach 1559 66406 Homburg Michelinstr. 10 70 91 51

0049 68 41 70 91 53

E-mail: info@naturwaren-theiss.de

Dr. Theiss Naturwaren GmbH Postfach 1559 66406 Homburg Michelinstr. 10 66424 Homburg Tel: 06841 7090 Fax: 06841 709-265 E-Mail: info@naturwaren-theiss.de Internet: www.naturwaren-theiss.de Dr. Theiss Naturwaren GmbH Postfach 1559 66406 Homburg Michelinstr. 10 66424 Homburg Tel: 06841 7090 Fax: 06841 709-265 E-Mail: info@naturwaren-theiss.de Internet: www.naturwaren-theiss.de

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte prosím miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Naturprodukt, spol. s r.o.

Nádražná 20

SK- 900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel: 00421 45 94 52 90

Fax: 00421 45 94 52 88

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2009.

4

Informácie o produkte

Výrobca: NATURPRODUKT CZ
Kód výrobku: 328174
Kód EAN: 4016369701188
Držiteľ rozhodnutia: NATURPRODUKT CZ

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Dr.Theiss Echinacea forte je rastlinný liek na krátkodobú prevenciu a liečbu prechladnutia. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

THEISS ECHINACEA FORTE SOL 50ML – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu THEISS ECHINACEA FORTE SOL 50ML zobrazíte alebo stiahnete tu: THEISS ECHINACEA FORTE SOL 50ML.doc

Recenzie

Recenzie produktu THEISS ECHINACEA FORTE SOL 50ML

Diskusia

Diskusia k produktu THEISS ECHINACEA FORTE SOL 50ML

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám