Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Chrípka, nachladnutie » Bolesť v krku » Zvhčujúce pastilky

TANTUM VERDE Orange & Honey 3 mg x 20 pastiliek - recenzie

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 331172
Tantum Verde sa používa pri zápaloch a opuchoch dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch ďasien, paradontóze, zápaloch mandlí, predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri zubnom ošetrení a zápaloch sliznice ústnej dutiny.

Viac informácií

6,40

Dostupnosť: skladom 1 - 2 ks

Tovar odošleme 17. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 18. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Tantum Verde sa používa pri zápaloch a opuchoch dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch ďasien, paradontóze, zápaloch mandlí, predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri zubnom ošetrení a zápaloch sliznice ústnej dutiny.

Informácie o produkte

Výrobca: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Značka: TANTUM VERDE
Kód výrobku: 331172
Kód EAN: 8000036014707
Držiteľ rozhodnutia: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO

Liek vo forme pastiliek obsahuje liečivo benzydamín, ktoré má výrazné protizápalové, dezinfekčné a bolesť utišujúce vlastnosti a preto je určený na liečbu zápalov a opuchov dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch ďasien, paradentóze, zápaloch mandlí, predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri konzervatívnom a extraktívnom zubnom ošetrení a zápaloch sliznice ústnej dutiny. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2015/05691-ZIB


 


 


Písomná informácia pre používateľa


 


Tantum Verde Orange & Honey


benzydamíniumchlorid


3 mg tvrdé pastilky


 


 


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik


-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.


-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.


-        Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.


         To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.


-                 Ak sa  do 7 dní nebudete cítiť lepšie, alebo  sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


 


 


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Tantum Verde Orange & Honey a na čo sa používa


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Tantum Verde Orange & Honey


3. Ako užívať Tantum Verde Orange & Honey


4. Možné vedľajšie účinky


5. Ako uchovávať Tantum Verde Orange & Honey


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 


 


1.         Čo je Tantum Verde Orange & Honey a na čo sa používa


 


Liečivo benzydamín má výrazné protizápalové, dezinfekčné a bolesť utišujúce vlastnosti. Na základe  lokálneho podania a rýchleho nástupu účinku v zapálenom tkanive sa onedlho po podaní dostaví úľava a ústup ťažkostí. Pastilky na cmúľanie Tantum Verde Orange & Honey  sa lokálne dobre znášajú a sú účinnou liečbou zápalových prejavov spojených s bolesťou v ústnej dutine a v krku.


 


Tantum Verde Orange & Honey sa používa pri zápaloch a opuchoch dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch ďasien, paradontóze, zápaloch mandlí, predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri zubnom ošetrení a zápaloch sliznice ústnej dutiny. Liek môžu používať dospelí, mladiství a deti od 4 rokov, ktoré sú schopné pomaly cmúľať pastilku. Keďže pastilky neobsahujú cukor, sú vhodné aj pre pacientov s cukrovkou. Ak sa  do 7 dní nebudete cítiť lepšie, alebo  sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


 


 


2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Tantum Verde Orange & Honey


 


Pastilky Tantum Verde Orange & Honey nepoužívajte:


 


-          ak ste alergický  na benzydamíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


 


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete používať Tantum verde Orange & Honey, obráťte sa na svojho  lekára alebo lekárnika.


 


Iné lieky a Tantum verde Orange & Honey


Vzájomné pôsobenie pri súbežnej liečbe s inými bežnými liekmi nebolo pozorované.


 


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu  lekárnikovi.


 


Tehotenstvo a dojčenie


 


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Aj keď štúdie nepreukázali účinky lieku na poškodenie plodu, má sa liek v tehotenstve používať iba na odporučenie lekára. Pretože nemožno vylúčiť prienik liečiva do materského mlieka, nemá sa Tantum Verde Orange & Honey používať počas dojčenia.


 


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Pri správnom používaní lieku nedochádza k ovplyvneniu pozornosti pri vedení vozidiel alebo pri obsluhe strojov.


 


Tantum Verde Orange & Honey obsahuje farbivo (oranžovú žlť), ktoré môže vyvolať alergické reakcie.


 


 


3.         Ako používať Tantum Verde Orange & Honey


 


Vždy užívajte Tantum Verde Orange & Honey presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


 


Zvyčajne sa užíva 1 pastilka najviac 6-krát denne s odstupom 1 a pol hodiny až 3 hodiny. Pastilka sa nechá pomaly rozpustiť v ústach.


Pokiaľ nedôjde k ústupu alebo zmierneniu príznakov choroby do 7 dní alebo sa stav zhorší, prípadne  sa vyskytnú vedľajšie účinky alebo nezvyčajné reakcie, vyhľadajte lekára. Bez porady s lekárom nepoužívajte liek dlhšie ako 14 dní.


 


Ak užijete viac pastiliek Tantum Verde Orange & Honey, ako máte


 


Prekročenie dávky (pri prehltnutí Tantum Verde Orange & Honey vo väčších dávkach) môže viesť k prechodným vedľajším účinkom ako sú poruchy spánku, nepokoj, optické halucinácie (hmlisté videnie, farebné a biele plochy pred očami).


Pri prípadnom výskyte vedľajších účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií na liek sa o ďalšom používaní lieku poraďte s lekárom.


 


 


4.         Možné vedľajšie účinky


 


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


 


Aj keď je liek zvyčajne dobre tolerovaný, niekedy sa môžu vedľajšie účinky vyskytnúť. Bezprostredne po použití pastiliek Tantum Verde Orange & Honey sa môže vyskytnúť pocit stŕpnutosti v ústach a hrtane. Tento účinok po krátkom čase vymizne.


 


V ojedinelých prípadoch môže po užití Tantum Verde Orange & Honey dôjsť k ľahkému páleniu ústnej sliznice, vo výnimočných prípadoch k nevoľnosti alebo nutkaniu na vracanie.


 


Hlásenie vedľajších účinkov


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 


 


 


5.         Ako uchovávať Tantum Verde Orange & Honey


 


Tento liek uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 30 °C.


 


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


 


Nepoužívajte pastilky po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale za skratkou EXP používanou na označenie dátumu exspirácie. Dátum exspirácie  sa vzťahuje na posledný deň v danom  mesiaci.


 


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie


 


 


6.         Obsah balenia a ďalšie informácie


 


Čo  Tantum Verde Orange & Honey obsahuje


 


-          Liečivo je benzydamíniumchlorid. Jedna pastilka obsahuje 3 mg benzydamíniumchloridu.


-          Ďalšie zložky sú: izomalt (E 953), draselná soľ acesulfamu, monohydrát kyseliny citrónovej, pomarančová príchuť, príchuť medu, levomentol, chinolínová žlť (E 104), oranžová žlť (E 110).


 


Ako vyzerá Tantum Verde Orange & Honey  a obsah balenia


 


Tantum Verde Orange & Honey sú oranžové pastilky pomarančovo-medovej chuti.


 


Každá pastilka je balená individuálne v papieri. Každých 10 pastiliek je uložených v samostatnom papierovo-hliníkovom obale, ktorý je vložený do papierovej škatuľky.


Balenie je doplnené písomnou informáciou pre používateľa.


 


Veľkosť balenia: 20 pastiliek


 


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


 


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


Angelini Pharma Österreich GmbH


Gewerbestrasse 18-20


2102 Bisamberg


Rakúsko


 


Výrobca:


A.C.R.A.F. S.p.A.


Via Vecchia del Pinocchio 22


60131 Ancona
Taliansko


 


 


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná vo februári 2016. .

Recenzie

Recenzie produktu TANTUM VERDE Orange & Honey 3 mg x 20 pastiliek

Diskusia

Diskusia k produktu TANTUM VERDE Orange & Honey 3 mg x 20 pastiliek

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam