Doprava zadarmo nad 20 €. Prihláste sa k newsletteru!
MojaLekáreň.sk

STREPSILS Jahoda bez cukru 24 pastiliek

Liek
STREPSILS Jahoda bez cukru 24 pastiliek

Pastilky bez cukru obsahujú liečivá, ktoré majú antiseptické účinky a ničia baktérie, ktoré spôsobujú bolesť a zápaly hrdla a v ústnej dutine.

Viac informácií

Na sklade zajtra Pozajtra odosielame, u vás v piatok 22. 10.

Bežná cena: 8,19 €
7,59 €
Ušetríte: 7 % (0,60 €)

Pridať do obľúbených Garancia dobrej rady

Pridajte ešte

Do košíka
Do košíka

STREPSILS Jahoda bez cukru 24 pastiliek

Pastilky Strepsils Jahoda bez cukru obsahujú liečivá amylmetakrezol a dichlórbenzénmetanol, ktoré majú antiseptické účinky a ničia baktérie, vírusy a kvasinky, ktoré spôsobujú bolesť a zápaly v dutine ústnej a hltane.

Pastilky Strepsils Jahoda bez cukru sa používajú na liečbu príznakov zápalových a infekčných ochorení dutiny ústnej, hltanu a na úľavu od bolesti v krku.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Liek je určený pre deti od 6 rokov.

Lieková forma

Ružové okrúhle pastilky s jahodovou chuťou a s vyrazeným „S“ na oboch stranách.

Liečivá látka a jej množstvo

 • Liečivá: amylmetakrezol, dichlórbenzénmetanol. Jedna pastilka obsahuje 0,6 mg amylmetakrezolu a 1,2 mg dichlórbénzenmetanolu.
 • Pomocné látky: jahodová aróma 052312B, ružový antokyanínový extrakt, sodná soľ sacharínu, kyselina vínna, maltitol, roztok, izomalt.

Ako užívať

Vždy užívajte Strepsils Jahoda bez cukru presne tak, ako je to uvedené v písomnej informácii, alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pastilky Strepsils Jahoda bez cukru sú určené dospelým, dospievajúcim a deťom starším ako 6 rokov.

Odporúčaná dávka je:

 • Dospelí: každé 2 – 3 hodiny nechať pomaly rozpustiť v ústach 1 pastilku. Maximálna dávka je 12 pastiliek počas 24 hodín.
 • Dospievajúci a deti staršie ako 6 rokov: každé 2-3 hodiny nechať pomaly rozpustiť 1 pastilku. Maximálna dávka je 6 pastiliek počas 24 hodín.
 • Starší pacienti: nie je potrebné upravovať dávkovanie.

Liek je určený na krátkodobú liečbu. Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa vyskytne horúčka, je potrebné vyhľadať lekára.

Na čo si dať pozor

Prečítajte si pozorne príbalovú informáciu, ktorá je súčasťou každého balenia. Neodporúča sa užívať v tehotenstve ani pri dojčení. Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované. Pastilka obsahuje izomalt a maltitol. Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Obsah balenia

Balenia obsahuje 24 pastiliek.

Nežiaduce účinky

 • Podobne ako všetky lieky, môže mať aj tento prípravok nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého - nežiaduce účinky nájdete v príbalovom letáku.
 • Nežiaduce účinky môžete hlásiť priamo na adresu: ŠÚKL, Oddelenie farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26 alebo e-mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Informácie o produkte

Značka:
Kód výrobku:
331201
Kód EAN:
5000158104723
Kód ŠUKL:
5507A
ATC kód:
R02AA20
ATC názov:
Rôzne
Farmakoterapeutická skupina:
laryngologiká | laryngologiká | antiseptiká | rôzne
Držiteľ rozhodnutia:

Oznámiť nežiaduce účinky

STREPSILS Jahoda bez cukru 24 pastiliek

Príbalovú informáciu k produktu STREPSILS Jahoda bez cukru 24 pastiliek stiahnete vo formáte doc tu: STREPSILS Jahoda bez cukru 24 pastiliek.doc

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2019/01239-Z1A 2

Písomná informácia pre používateľa

Strepsils Jahoda bez cukru

0,6 mg/1,2 mg tvrdé pastilky

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Strepsils Jahoda bez cukru a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strepsils Jahoda bez cukru

3. Ako užívať Strepsils Jahoda bez cukru

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Strepsils Jahoda bez cukru

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Strepsils Jahoda bez cukru a na čo sa používa

Pastilky Strepsils Jahoda bez cukru obsahujú liečivá amylmetakrezol a dichlórbenzénmetanol, ktoré majú antiseptické účinky a ničia baktérie, vírusy a kvasinky, ktoré spôsobujú bolesť a zápaly v dutine ústnej a hltane.

Pastilky Strepsils Jahoda bez cukru sa používajú na liečbu príznakov zápalových a infekčných ochorení dutiny ústnej, hltanu a na úľavu od bolesti v krku.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Liek je určený pre deti od 6 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strepsils Jahoda bez cukru

Neužívajte Strepsils Jahoda bez cukru

ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

liek nie je určený pre deti mladšie ako 6 rokov, lebo veľkosť pastilky nie je vhodná pre malé deti.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Strepsils Jahoda bez cukru, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Strepsils Jahoda bez cukru je určený na krátkodobú liečbu počas najviac 5 dní (pri dlhšom užívaní môže dôjsť k narušeniu rovnováhy normálnej ústnej mikroflóry a k nebezpečenstvu premnoženia patogénnych mikroorganizmov).

Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 3 dni, prípadne sa vyskytne horúčka, je potrebné vyhľadať lekára.

Deti

Strepsils Jahoda bez cukru nie je určený deťom mladším ako 6 rokov.

Iné lieky a Strepsils Jahoda bez cukru

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom užívaní s ďalšími lokálnymi (miestnymi) antiseptikami alebo antibiotikami môže dôjsť k prehĺbeniu protimikrobiálneho účinku.

Strepsils Jahoda bez cukru a jedlo a nápoje

Pastilky sa neodporúča užívať tesne pred jedlom alebo počas jedla. Nejedzte ani nepite aspoň 20 minút po použití tohto lieku.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek nebol testovaný na bezpečnosť v priebehu tehotenstva a dojčenia preto sa užívanie tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Strepsils Jahoda bez cukru nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Strepsils Jahoda bez cukru obsahuje izomalt a roztok maltitolu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Jedna pastilka obsahuje približne 1,8 g isomaltu a 0,46 g roztoku maltitolu.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej pastilke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

Liek neobsahuje cukor a môžu ho užívať aj diabetici.

3. Ako užívať Strepsils Jahoda bez cukru

Vždy užívajte Strepsils Jahoda bez cukru presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii, alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pastilky Strepsils Jahoda bez cukru sú určené dospelým, dospievajúcim a deťom starším ako 6 rokov.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí: každé 2 – 3 hodiny nechať pomaly rozpustiť v ústach 1 pastilku. Maximálna dávka je 12 pastiliek počas 24 hodín.

Dospievajúci a deti staršie ako 6 rokov: každé 2-3 hodiny nechať pomaly rozpustiť 1 pastilku. Maximálna dávka je 6 pastiliek počas 24 hodín.

Starší pacienti: nie je potrebné upravovať dávkovanie.

Liek je určený na krátkodobú liečbu. Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa vyskytne horúčka, je potrebné vyhľadať lekára.

Ak užijete viac pastiliek Strepsils Jahoda bez cukru, ako máte

Pri predávkovaní, alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom, sa poraďte s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu počas krátkodobého používania vyskytnúť, sú uvedené nižšie podľa nasledovných frekvencií:

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • alergické reakcie prejavujúce sa ako pocit pálenia v ústach, vyrážka, horúčka, hnačka;
 • bolesť brucha, pocit na vracanie, nepríjemný pocit v ústach.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Strepsils Jahoda bez cukru

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Strepsils Jahoda bez cukru obsahuje

 • Liečivá: amylmetakrezol, dichlórbenzénmetanol. Jedna pastilka obsahuje 0,6 mg amylmetakrezolu a 1,2 mg dichlórbénzenmetanolu.
 • Pomocné látky: jahodová aróma 052312B, ružový antokyanínový extrakt, sodná soľ sacharínu, kyselina vínna, maltitol, roztok, izomalt.

Ako vyzerá Strepsils Jahoda bez cukru a obsah balenia

Ružové okrúhle pastilky s jahodovou chuťou a s vyrazeným „S“ na oboch stranách.

Blister: PVC/PVDC/Al, škatuľka.

Obsah balenia: 6, 8, 10, 12, 16, 24 alebo 36 tvrdých pastiliek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

Výrobca

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Thane Road, NG90 2DB Nottingham,

Veľká Británia

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Holandsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2019.

STREPSILS Jahoda bez cukru 24 pastiliek

STREPSILS Jahoda bez cukru 24 pastiliek

Máte otázky k produktu?
Opýtajte sa v diskusii

Pridať nový príspevok do diskusie

Ďalšie balenia

STREPSILS Citrón bez cukru 24 pastiliek

Liek

Pastilky majú antiseptické účinky a ničia baktérie a vírusy, ktoré…

Na sklade zajtra

7,59 €

Mohlo by vás zaujímať

Do košíka
Do košíka
Spýtajte sa lekárnika

Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním.

Zistiť viac

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.