MojaLekáreň.sk
Hľadať

BOIRON STODAL sirup 200 ml

Homeopatický liek
BOIRON STODAL sirup 200 ml

Homeopatický liek, ktorý sa tradične používa na symptomatickú liečbu kašľa rôzneho pôvodu.

Viac informácií

Na sklade zajtra Pozajtra odosielame, u vás vo štvrtok 1. 12.

7,39 €

Potrebujem poradiť

7,39 €

Najčastejšie nakúpené spoločne

Do košíka
Do košíka

BOIRON STODAL sirup 200 ml

Homeopatický liek sa používa na základe poznatkov uvedených v Materia Medica Homeopatica. Sirup pôsobí pri symptomatickej liečbe kašľa rôzneho pôvodu.

Výhody produktu

 • Príjemná chuť.
 • Neutlmuje a nevyvoláva ospalosť.
 • Vhodný pre deti od dvoch rokov a dospelých.

Lieková forma

BOIRON Stodal je sirup.

Liečivá látka a jej množstvo

Liečivá:
100 g sirupu obsahuje:    

 • Pulsatilla (poniklec lúčny) 6 CH……………………………………………..    0,95 g
 • Antimonium tartaricum (vínan antimonito-draselný) 6 CH……………….....    0,95 g
 • Rumex crispus (štiav kučeravý) 6 CH …………………………………….....    0,95 g
 • Myocarde (srdce) 6 CH……………………………………………………....    0,95 g
 • Bryonia (posed biely) 3 CH…………………………………………………..    0,95 g
 • Coccus cacti (červec nopálový) 3 CH………………………………………..    0,95 g
 • Ipecacuanha (uragoga pravá) 3 CH ……………………………………….....    0,95 g
 • Spongia tosta (hubka umývacia) 3 CH  …………………………………......    0,95 g
 • Sticta pulmonaria (jamkatec pľúcny) 3 CH…………………………………..    0,95 g
 • Drosera MT (rosička okrúhlolistá – materská tinktúra).. …………………......    0,95 g
 • Polygala sirup…………………………………………....................................    19,00 g
 • Tolu sirup……………………………….……………......................................    19,00 g

Ďalšie zložky sú karamel, sacharóza (súčasť sirupov), jednoduchý sirup, etanol 96%, kyselina benzoová.

Ako užívať

Na perorálne použitie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka:

Deti (od 2 do 11 rokov): 1 dávka (5 ml) pomocou priloženej odmerky 3- až 5-krát denne.

Dospelí a dospievajúci (11 až 18 rokov): 1 dávka (15 ml) pomocou priloženej odmerky 3- až 5-krát denne.

Na čo si dať pozor

Prečítajte si pozorne príbalovú informáciu, ktorá je súčasťou každého balenia.

Pred použitím v tehotenstve alebo počas dojčenia sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Obsah balenia

Balenie obsahuje 200 ml.

Nežiaduce účinky

Podobne ako všetky lieky, môže mať aj tento prípravok nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého - nežiaduce účinky nájdete v príbalovom letáku.
Nežiaduce účinky môžete hlásiť priamo na adresu:
ŠÚKL, Oddelenie farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26
alebo e-mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk   

Informácie o produkte

Výrobca:
Značka:
Produktová rada:
Kód výrobku:
179513
Kód EAN:
3100067
Kód ŠUKL:
60073
ATC kód:
V03AX
ATC názov:
Iné liečivá
Farmakoterapeutická skupina:
všetky ostatné liečivá | všetky ostatné liečivá | iné liečivá
Držiteľ rozhodnutia:
Země původu:
Francúzsko

Oznámiť nežiaduce účinky

BOIRON STODAL sirup 200 ml

Príbalovú informáciu k produktu BOIRON STODAL sirup 200 ml stiahnete vo formáte doc tu: BOIRON STODAL sirup 200 ml.doc

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2017/06018-Z1B

Písomná informácia pre používateľa

STODAL

sirup

Homeopatický liek

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik .

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 • Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1.  Čo je STODAL a na čo sa používa

2.  Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete STODAL

3.  Ako užívať STODAL

4.  Možné vedľajšie účinky

5.  Ako uchovávať STODAL

6.  Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je STODAL a na čo sa používa

STODAL je homeopatický liek, ktorý sa tradične používa na symptomatickú liečbu kašľa rôzneho pôvodu.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete STODAL

Nepoužívajte STODAL

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Iné lieky a STODAL

Žiadne interakcie (vzájomné pôsobenie s inými liekmi) nie sú známe.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

STODAL a jedlo a nápoje

Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní lieku STODAL, jedla a nápojov nebolo zistené.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

STODAL nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

STODAL obsahuje sacharózu, etanol 96 % a kyselinu benzoovú

Jedna dávka pre deti (5 ml) obsahuje 3,75 g sacharózy, 0,065 g etanolu a 5,35 mg kyseliny benzoovej.

Jedna dávka pre dospelých (15 ml) obsahuje 11,25 g sacharózy, 0,2 g etanolu a 16,05 mg kyseliny benzoovej.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Tento liek obsahuje etanol (alkohol). Škodlivý pre tých, ktorí trpia alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u dojčiacich a tehotných žien detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s poruchou funkcie pečene alebo epilepsiou.

Kyselina benzoová môže zhoršiť novorodeneckú žltačku (žltnutie kože a očí) (až do veku 4 týždňov).

3. Ako užívať STODAL

Na perorálne použitie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka:

Deti (do 11 rokov): 1 dávka (5 ml) pomocou priloženej odmerky 3- až 5-krát denne.

Dospelí a dospievajúci (11 až 18 rokov): 1 dávka (15 ml) pomocou priloženej odmerky 3- až 5-krát denne

Ak užijete viac STODALU, ako máte

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť STODAL

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať STODAL

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C.

Chráňte pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo STODAL obsahuje

Liečivá:
100 g sirupu obsahuje:    
Pulsatilla (poniklec lúčny) 6 CH……………………………………………..    0,95 g
Antimonium tartaricum (vínan antimonito-draselný) 6 CH……………….....    0,95 g
Rumex crispus (štiav kučeravý) 6 CH …………………………………….....    0,95 g
Myocarde (srdce) 6 CH……………………………………………………....    0,95 g
Bryonia (posed biely) 3 CH…………………………………………………..    0,95 g
Coccus cacti (červec nopálový) 3 CH………………………………………..    0,95 g
Ipecacuanha (uragoga pravá) 3 CH ……………………………………….....    0,95 g
Spongia tosta (hubka umývacia) 3 CH  …………………………………......    0,95 g
Sticta pulmonaria (jamkatec pľúcny) 3 CH…………………………………..    0,95 g
Drosera MT (rosička okrúhlolistá – materská tinktúra).. …………………......    0,95 g
Polygala sirup…………………………………………....................................    19,00 g
Tolu sirup……………………………….……………......................................    19,00 g
Ďalšie zložky sú karamel, sacharóza (súčasť sirupov), jednoduchý sirup, etanol 96%, kyselina benzoová.

Ako vyzerá STODAL a obsah balenia

Papierová škatuľa s obsahom 200 ml sirupu vo fľaši z hnedého skla, polyetylénový šraubovací uzáver, poistka proti kvapkaniu, polypropylénová odmerka s obsahom 5 ml a písomná informácia pre používateľa.

Papierová škatuľa s obsahom 200 ml sirupu vo fľaši z hnedého skla, polyetylénový šraubovací uzáver, bez poistky proti kvapkaniu, polypropylénová odmerka s obsahom 5 ml a písomná informácia pre používateľa.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francúzsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Slovenská republika

BOIRON SK, s.r.o.

Lamačská cesta 3/A

SK-841 04 Bratislava

Tel: + 00421 2 59 201 811

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2020.

BOIRON STODAL sirup 200 ml

BOIRON STODAL sirup 200 ml

Máte otázky k produktu?
Opýtajte sa v diskusii

Pridať nový príspevok do diskusie

Obľúbené produkty v kategórii

Do košíka
Do košíka
Spýtajte sa lekárnika

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.