Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na vlasy » Lieky na lupiny

STIEPROX shp (fľaša HDPE) 1x100 ml

Kód výrobku: 115973
STIEPROX obsahuje liečivo nazývané ciklopiroxolamín, ktoré patrí do skupiny liečiv nazývaných antimykotiká.

Viac informácií

9,79

Skladom do 24 hodín

Odosielame v pondelok 25. 2., u vás v utorok 26. 2.

Odosielame v pondelok 25. 2., u vás v utorok 26. 2.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - STIEPROX shp (fľaša HDPE) 1x100 ml

STIEPROX obsahuje liečivo nazývané ciklopiroxolamín, ktoré patrí do skupiny liečiv nazývaných antimykotiká.
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Stieprox

1,5 % šampón

ciklopiroxolamín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 4 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je STIEPROX a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete STIEPROX

3. Ako používať STIEPROX

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať STIEPROX

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je STIEPROX a na čo sa používa

STIEPROX obsahuje liečivo nazývané ciklopiroxolamín, ktoré patrí do skupiny liečiv nazývaných antimykotiká. STIEPROX sa používa na liečbu začervenanej, šupinatej, svrbiacej kože temena hlavy (nazývanej seboroická dermatitída).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete STIEPROX

Nepoužívajte STIEPROX

- ak ste alergický na ciklopiroxolamín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Ak si nie ste istý, pred použitím STIEPROXU sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Upozornenia a opatrenia

  STIEPROX je určený len na vonkajšie použitie.

  Pred použitím šampónu sa poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak máte šedivé, biele alebo chemicky poškodené vlasy (napríklad následkom farbenia vlasov). STIEPROX môže, v zriedkavých prípadoch, vyvolať zmeny farby vlasov.

  STIEPROX nie je učený pre deti mladšie ako 12 rokov. Jeho bezpečnosť a účinnosť v tejto vekovej skupine nie sú známe.

Zabráňte vniknutiu STIEPROXU do očí. Môže spôsobiť štípanie a podráždenie. Ak vám STIEPROX náhodne vnikne do očí, postihnuté miesto si umyte vodou.

Iné lieky a STIEPROX

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Nepoužívajte tento liek, ak ste tehotná alebo dojčíte.

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o bezpečnosti použitia STIEPROXU u tehotných žien.

Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, povedzte to svojmu lekárovi.

Ak počas liečby so STIEPROXOM predsa otehotniete, povedzte to svojmu lekárovi.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie sú známe účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

STIEPROX obsahuje dipropylénglykol

STIEPROX obsahuje dipropylénglykol (v zmesi vonných látok AF 17050). Táto zložka môže u niektorých ľudí vyvolať podráždenie kože.

3. Ako používať STIEPROX

  Používajte STIEPROX dvakrát až trikrát týždenne počas štyroch týždňov.

  STIEPROX používajte len na vlasy, temeno hlavy a priľahlé oblasti, ak sú tiež postihnuté.

  Môžete používať jemný šampón počas dní, keď nepoužívate STIEPROX.

Ako aplikovať STIEPROX

   Navlhčite vlasy.

   Použite dostatočné množstvo STIEPROXU, aby ste ním pokryli vlasy na temene hlavy a priľahlé oblasti, ak sú tiež postihnuté. Použitím končekov prstov dobre premasírujte temeno hlavy a priľahlé oblasti, ak je to potrebné.

   Dôkladne opláchnite temeno hlavy a vlasy.

   Zopakujte kroky 2 až 4. Počas dvoch aplikácií nechajte STIEPROX v kontakte s temenom hlavy tak, aby bol celkový čas jeho pôsobenia tri až päť minút.

    Zabráňte vniknutiu STIEPROXU do očí. Ak sa tak stane, dôkladne si oči vypláchnite čistou vodou.

Ak náhodne prehltnete STIEPROX

Zložky obsiahnuté v STIEPROXE pravdepodobne nie sú škodlivé, keď sa prehltnú v malom množstve. Ak sa vám STIEPROX náhodne dostane do úst, ihneď si ich vypláchnite vodou. Ak náhodne prehltnete veľké množstvo STIEPROXU, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sa môžu vyskytovať s určitou frekvenciou (častosťou výskytu), ktorá je definovaná takto:

- veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

- časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

- zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

Pri používaní STIEPROXU boli pozorované nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi časté:

 podráždenie kože*

 svrbenie*

Časté:

 vyrážka*

 pocit pálenia

 začervenanie v mieste aplikácie*

Zriedkavé:

 alergická reakcia

 odlupovanie kože*

 ekzém (svrbivá kožná vyrážka)*

 vypadávanie vlasov*

 zmeny farby vlasov

 zmeny štruktúry vlasov (suché, matné alebo mdlé vlasy)

Niektoré z týchto vedľajších účinkov (označné „*“) môžu byť aj príznakmi ochorenia, na ktoré sa liečite. Preto, ak pociťujete niektorý z týchto príznakov po prvýkrát po použití STIEPROXU, alebo sa zhorší podráždenie kože, začervenanie alebo svrbenie, prerušte používanie STIEPROXU a povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať STIEPROX

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne opatrenia na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaške a na vonkajšom obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo STIEPROX obsahuje

- Liečivo je ciklopiroxolamín, 1,5 g v 100 g.

- Ďalšie zložky sú sodná soľ lauromakrogolsulfátu, kokamidopropylbetain, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, diolamid kyseliny kokosovej, hexylénglykol, oleylalkohol, polysorbát 80, polykvaternium-10, aróma AF17050 (obsahujúca dipropylénglykol), hydroxid sodný, čistená voda.

Ako vyzerá STIEPROX a obsah balenia

STIEPROX je jasne žltý až bledo oranžový šampón dodávaný v 60 ml, 100 ml, 125 ml, 150 ml, 250 ml, 350 ml alebo 500 ml fľaške. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.

Galvaniho 7/A

821 04 Bratislava

Slovenská republika

Výrobca:

Stiefel Laboratories (Ireland) Limited

Finisklin Business Park

Sligo

Írsko

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32-36

D- 23843 Bad Oldesloe

Nemecko

Famar Nederland B.V

Industrieweg 1

5531 AD BLADEL

Miestny zástupca

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o

tel.: 02/48 26 11 11

email: recepcia.sk@gsk.com

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Cyprus: Stieprox 1.5% Σαμπουάν

Česká republika: Stieprox

Dánsko: Sebiprox 1.5% Shampoo

Fínsko: Stieprox 1.5% Shampoo

Francúzsko: Sebiprox 1.5% Shampooing

Grécko: Stieprox Shampoo 1.5%

Litva: Stieprox 1.5% šampūnas

Lotyšsko: Stieprox 1.5% Shampoo

Malta: Sebiprox 1.5% Shampoo

Nemecko: Sebiprox 1,5% Loesung

Nórsko: Sebiprox 1,5% Sjampo

Portugalsko: Sebiprox

Rakúsko: Stieprox 1,5% Shampoo

Slovenská republika: Stieprox 1,5 % šampón

Španielsko: Sebiprox 1,5% champú

Švédsko: Sebiprox 1.5% schampo

Taliansko: Sebiprox 1,5% Shampoo

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 08/2015.

4

Informácie o produkte

Značka: STIEPROX
Kód výrobku: 115973
Kód EAN: 00002911005624

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

STIEPROX obsahuje liečivo nazývané ciklopiroxolamín, ktoré patrí do skupiny liečiv nazývaných antimykotiká. Šampón sa používa na liečbu začervenanej, šupinatej, svrbiacej kože temena hlavy (nazývanej seboroická dermatitída).  Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

STIEPROX shp (fľaša HDPE) 1x100 ml – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu STIEPROX shp (fľaša HDPE) 1x100 ml zobrazíte alebo stiahnete tu: STIEPROX shp (fľaša HDPE) 1x100 ml.doc

Recenzie

Recenzie produktu STIEPROX shp (fľaša HDPE) 1x100 ml

Diskusia

Diskusia k produktu STIEPROX shp (fľaša HDPE) 1x100 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam