Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Viac zistíte tu.

Název

Dostupnost

Cena

V košíku máte za €.

Vybíráme pro vás

Produkt
Produkt
Produkt

Bioderma 2+1

Volajte 0221 201 380

Sorbimon 40 mg tbl 100x40 mg

Sorbimon 40 mg tbl 100x40 mg

Informácie len pre odborníkov v zdravotníctve.

Popis tovaru Sorbimon 40 mg tbl 100x40 mg

Čítajte pozorne príbalovú informáciu.

Kód výrobku: 124347
Kód EAN: 4030096104425
Kód SUKL: 0076405
PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O zmene REGISTRÁCIi, EV. Č.: 2108/00468

Písomná informácie pre používateľov

Sorbimon 20 mg
Sorbimon 40 mg
(isosorbidi mononitras)
tablety

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecko

Zloženie:

Liečivo:
isosorbidi mononitras (izosorbidmononitrát) 20 mg, resp. 40 mg v 1 tablete

Pomocné látky:
lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), maydis amylum pregelificatum (hydrolyzovaný kukuričný škrob), copovidonum (kopovidón), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý), magnesii stearas (magnéziumstearát)

Farmakoterapeutická skupina:
VazodilatanS

Charakteristika:
Sorbimon je antianginózny liek. Liek sa nesmie použiť na potlačenie akútneho anginózneho záchvatu. Účinkom Sorbimonu sa uvoľňuje hladká svalovina cievnej steny.

Indikácie:
profylaxia a dlhodobá liečba anginy pectoris,
liečba ťažkých chronických srdcových insuficiencií v kombinácii so srdcovými glykozidmi, diuretikami, ACE inhibítormi.

Kontraindikácie:

Sorbimon 20 mg a Sorbimon 40 mg sa nesmie užívať pri:
známej precitlivenosti na nitráty alebo pomocné látky obsiahnuté v lieku,
akútnom obehovom zlyhaní (šok, obehový kolaps),
kardiogénnom šoku, pokiaľ nie je zabezpečený intraaortálnou kontrapulzáciou alebo pozitívne inotropnými liekmi dostatočne vysoký ľavokomorový diastolický tlak,
súčasnom podávaní inhibítorov fosfodiesterázy typu 5 sildenafilu (liek Viagra R), pretože potencionálne zosilňuje účinok liečiva na pokles tlaku krvi,
výraznej hypotenzii (systolický tlak krvi 90 mm Hg).

Nežiaduce účinky:
Na začiatku liečby sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy (nitrátové bolesti hlavy), ktoré podľa skúsenosti väčšinou odznejú po niekoľkých dňoch po ďalšom užívaní.
Pri začatí liečby, ale aj pri zvýšení dávky môže byť pozorovaný pokles tlaku krvi a/alebo ortostatická hypotenzia, spoločne s reflektorickým zvýšením tepovej frekvencie, sprevádzanej zmätenosťou, závratmi a pocitom slabosti.
Môže sa vyskytnúť nevoľnosť, vracanie, prchavé povrchové sčervenanie kože (flush) a alergické kožné reakcie.
Môže prísť k výraznému poklesu tlaku krvi so zosilnením príznakov anginy pectoris (paradoxné pôsobenie nitrátov). Boli pozorované kolapsové stavy s bradykardickými poruchami srdcového rytmu a synkopami.
Celkom ojedinelo sa môže vyskytnúť exfoliatívna dermatitída.

Upozornenie:
Bol popísaný vývoj tolerancie a výskyt skríženej tolerancie s inými nitrátmi pri chronickej kontinuálnej liečbe izosorbidmononitrátom vo vysokých dávkach. Aby sa predišlo oslabeniu účinku alebo strate účinnosti treba sa vyhnúť aplikácii vysokých kontinuálnych dávok.
Pri podávaní izosorbidmononitrát môže nastať v dôsledku relatívneho prerozdelenia krvného toku v hypoventilovaných alveolách prechodná hypoxémia a u pacientov s koronárnou srdcovou chorobou aj ischémia.

Interakcie:
Účinky lieku Sorbimon 20 a 40 mg a iných liekov užívaných súčasne sa môžu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár má byť preto informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate, alebo začnete užívať počas liečby tabletami Sorbimon 20 a 40 mg, a to na lekársky predpis alebo bez neho. Ak vám bude ďalší lekár predpisovať nejaký iný liek, informujte ho, že už užívate Sorbimon.
Zníženie krvného tlaku účinkom tabliet Sorbimon 20 a 40 mg môže byť zosilnené súčasným podávaním vazodilatačných látok, blokátorov vápnikového kanála, liekov na liečbu vysokého krvného tlaku, tricyklických antidepresív a alkoholu. Súčasným užívaním s inhibítormi fosfodiesterázy typu 5 sildenafilu (napr. liek Viagra) sa môže účinok lieku Sorbimon značne zvýšiť. Sorbimon môže zosilniť zvýšený krvný tlak vyvolaný ergotamínom.

Dávkovanie:
Sorbimon 20 mg
Užíva sa 2-krát denne 1 tableta Sorbimon 20 mg (čo zodpovedá 40 mg izosorbidmononitrátu). U pacientov s vyššou potrebou nitrátov sa môže dávka zvýšiť na 3-krát denne 1 tabletu (čo zodpovedá 60 mg izosorbidmononitrátu). Výnimočne sa môže dávka zvýšiť na 2-krát denne 2 tablety (čo zodpovedá 80 mg izosorbidmononitrátu). Pri užívaní dvoch dávok lieku denne je potrebné dodržať 6 8 hodinový interval medzi dávkami.

Sorbimon 40 mg
Užíva sa 1-krát denne 1 tableta alebo 2-krát denne 1/2 tablety Sorbimon 40 mg (40 mg izosorbidmononitrátu).
Dávka môže byť v prípade potreby zvýšená na 3-krát denne 1/2 tablety (60 mg izosorbidmononitrátu) alebo výnimočne na dávku 2-krát denne 1 tabletu (80 mg izosorbidmononitrátu). Pri užívaní dvoch dávok lieku denne je potrebné dodržať 6 8 hodinový interval medzi dávkami.

Spôsob a dĺžka užívania
Tablety sa prehĺtajú po jedle a nerozhryzené s malým množstvom tekutiny.
Liečba sa má začať s najnižšími možnými dávkami, ktoré sa postupne zvyšujú až na požadovanú dávku.

Upozornenie:
V humánnej praxi nie sú dostatočné skúsenosti s užívaním lieku v čase gravidity a počas laktácie. Pokusy na zvieratách nepreukázali žiadne poškodenia plodu. I napriek tomu je nutné dôkladne zvážiť pomer rizika potenciálneho poškodenia plodu k prospechu liečby pre matku. Nie je známe, či sa izosorbidmononitrát vylučuje do materského mlieka.
Vzhľadom na možný pokles krvného tlaku môžu tablety Sorbimon 20 a 40 mg negatívne ovplyvniť schopnosť vykonávať činnosti, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť (napr. vedenie motorových vozidiel, obsluha strojov, práce vo výškach a pod.). Toto platí najmä pri súčasnom konzumovaní alkoholu.
Činnosti, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť, môžete vykonávať len na základe výslovného súhlasu lekára.
Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku deťmi, prípadne dospelými, sa poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom.

Uchovávanie:
Uchovávajte pri teplote do 25 C. Chráňte pred svetlom a vlhkosťou.

Varovanie:
Liek sa nesmie užívať po uplynutí použiteľnosti (exspirácia) uvedenej na obale.
Uschovávajte mimo dosahu detí.

Balenie:
Sorbimon 20 mg: 20, 50 a 100 tabliet.
Sorbimon 40 mg: 20, 50 a 100 tabliet.

Dátum poslednej revízie:
Apríl 2008

Diskusia k tovaru Sorbimon 40 mg tbl 100x40 mg

Nadpis:
Príspevok:
Vkladať diskusné príspevky môžu iba prihlásení zákazníci.
Ak ste registrovaný, prihláste sa. Zaregistrovať sa môžete tu.
Produkt bol pridaný do Váąho nákupného koąíka.
ukáza? koąík