Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Simvastatin-ratiopharm 20 mg tbl flm 49x20 mg (blis.)

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 127228

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Informácie o produkte

Kód výrobku: 127228
Kód EAN:

Príbalový leták

Príloha

.

1 k notifikácii o zmene, ev.

: 2

 

15

/068

14 - Z

1

B

Príloha

. 2 k notifikácii o zmene, ev.

20

14/0

3221 -

Z1B

Príloh

a

.

:

2015

/01467

V tejto pí

s

omnej informácii pre pou~ívate>

a s

a

d

ozvi

ete:

o je Simva

st

atin-ratiopharm a na

a

otrebu

jete vediee

predtým, ako u~ijete Simvastati

n-r

a

ti

opha

rm

Ako

u

jete vediee predtým, ako u~ijet

e S

i

mv

asta

tin-ra

t

iopharm

 

N

eu

~ívajte Simvastatin-ratiopharm:

ak

st

e al

ergick

ý na simvas

ta

tín alebo na ktorúko>vek z al

aí

c

h

zlo~

Váa leká

r

vám pred za

om

S

im

vast

atin-r

a

tiopharm u

ro

bí krvné vyaetrenie. Pomocou ne

ho

s

ko

ntro

luje,

ako vám fun

gu

je pe

de

c

hc

iee

, aby

- lie

ako itrakonazol, ketokonazol, flu

kon

a

zo

l al

ebo po

s

akonazol (

to lie

ých

in

fekc

ií),

-

o

gemfibrozil a bezafibrát (sú to

lie

vá n

a zni~

Simvastati

n

-ratiopharm neu~ívajte, ak ste t

eho

t

, po

kúaat

e

saX

^

`dlxzŽ’ÒØÚÞæò L

R T

X

` l

äË䮔®

”®ËxËx[A[A[

x[A[A[3hŸKd;CJKH PJ\^JaJ

Hs

H tH

Simvastati

n

-ratiopharm sa u~íva v dávke 10 

mg,

20

 mg

alebo

4

0 mg jeden

kr

át denne.

 

Pre deti (vo veku 10 

 1

7

 r

okov

) sa z

vy

po

enn

e

u

~ív

aná ve

Tak ako va

etky lieky, aj tento liek mô~e s

pôs

o

bo

vae

ved>

a

jaie ú

nk

y, hoci sa neprejavia u ka~dého

.

 

N

a

popí

sanie

ýs

kytu hlásených ved>ajaích ú

nko

v

s

ú po

u~ité

- nízky po

- n

e

ci

tliv

ose a

l

ebo slabos

e

v rukách a nohách

- bolese hla

vy,

po

cit

mrav

enia, závra

ty

- poruchy trávenia (bolese bru

cha

,

z

ápch

a, ply

Laboratórn

e

hodnoty

Zaznamenali sa zvýaenia

ho

d

t ni

ektorý

c

h laborató

rn

ych krvných vyaetrení funkcie p

e

e

ne

a h

odnôt

svalového e

nz

ýmu (kreatínkinázy).

 

Hlásenie v

ed>

aj

aíc

h ú

Lie

j

e simvastatín 10 mg, 20 mg v jedn

ej

f

il

mom

obalen

e

j tablete.

S

imvastatin-ratiopharm 10 mg: a

la

i

e

zlo~

monohydrát

l

aktózy, mikrokryatalická celuló

za,

pr

ed~

elatín

Táto písom

n

á informácia pre pou~ívate>a bo

la

n

ap

osle

dy akt

u

alizovaná

decembri 2015.

 

 

 

  

E 7

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu Simvastatin-ratiopharm 20 mg tbl flm 49x20 mg (blis.)

Diskusia

Diskusia k produktu Simvastatin-ratiopharm 20 mg tbl flm 49x20 mg (blis.)

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam