Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na bolesť » Lieky na bolesť v krku » Zvhčujúce pastilky

SEPTOLETE CHERRY PAS ORD 18X1,2MG

Liek
Kód výrobku: 122128
Pastilky Septolete Cherry majú miestny protibakteriálny účinok, dezinfikujú ústnu dutinu a hrdlo. Používajú sa na miestnu liečbu miernych foriem infekcie ústnej dutiny a hrdla, pri zápaloch ďasien a sliznice ústnej dutiny, pri príznakoch nachladnutia a chrípky, ako je bolesť, sucho a škriabanie v hrdle, pri zachrípnutí a sťaženom dýchaní.

Viac informácií

4,19

Skladom do 24 hodín

Odosielame v pondelok 25. 2., u vás v utorok 26. 2.

Odosielame v pondelok 25. 2., u vás v utorok 26. 2.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - SEPTOLETE CHERRY PAS ORD 18X1,2MG

Pastilky Septolete Cherry majú miestny protibakteriálny účinok, dezinfikujú ústnu dutinu a hrdlo. Používajú sa na miestnu liečbu miernych foriem infekcie ústnej dutiny a hrdla, pri zápaloch ďasien a sliznice ústnej dutiny, pri príznakoch nachladnutia a chrípky, ako je bolesť, sucho a škriabanie v hrdle, pri zachrípnutí a sťaženom dýchaní.
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Septolete Cherry

1,2 mg tvrdé pastilky

Antiseptikum pre ústnu dutinu a hrdlo s príchuťou čerešne

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

  Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Septolete Cherry a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Septolete Cherry

3. Ako používať Septolete Cherry

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Septolete Cherry

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Septolete Cherry a na čo sa používa

Tvrdé pastilky Septolete Cherry majú miestny protibakteriálny účinok. Obsahujú antiseptikum cetylpyridíniumchlorid, ktorý ničí mnohé typy baktérií a húb a tiež pôsobí proti vírusom. Pastilky dezinfikujú ústnu dutinu a hrdlo, čo zmierňuje zápal a tým predchádza rozvoju ťažkých bakteriálnych zápalov. Vďaka svojim dobrým zvlhčujúcim vlastnostiam a nízkemu povrchovému napätiu cetylpyridíniumchlorid dosahuje aj ťažko prístupné miesta sliznice úst a hrdla, kde zabraňuje rastu baktérií.

Pastilky Septolete Cherry majú príjemnú a osviežujúcu chuť čerešne. Neobsahujú cukor, ktorý je potrebný pre rast baktérií, a tým nepodporujú tvorbu zubného kazu.

Pastilky sa používajú:

  na miestnu liečbu miernych foriem infekcie ústnej dutiny a hrdla (zápal hrtana a hltana a začínajúca angína),

  pri zápaloch ďasien a sliznice ústnej dutiny (gingivitída, stomatitída),

  pri príznakoch nachladnutia a chrípky, ako je bolesť, sucho a škriabanie v hrdle,

  pri zachrípnutí a sťaženom dýchaní.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako začnete používať Septolete Cherry

Nepoužívajte Septolete Cherry

  ak ste alergický na cetylpyridíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Septolete Cherry, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  Ak máte otvorené rany v ústnej dutine, pretože cetylpyridíniumchlorid spomaľuje hojenie rán.

  Ak máte závažné infekcie sprevádzané vysokou teplotou, bolesťou hlavy a vracaním, navštívte lekára, najmä ak nenastane zlepšenie vášho stavu do troch dní.

  Ak ste diabetik, musíte mať na pamäti, že každá pastilka obsahuje približne 1 g maltitolu. Maltitol môže ovplyvniť hladinu cukru v krvi v dôsledku pomalého rozkladu a vstrebávania v tráviacom trakte.

Nemajú sa používať vyššie dávky ako sú odporúčané.

Pastilky Septolete Cherry sa neodporúča používať deťom mladším ako 4 roky.

Iné lieky a Septolete Cherry

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nie sú žiadne údaje o vplyve lieku Septolete Cherry na iné lieky.

Septolete Cherry a jedlo a nápoje

Pastilky sa nemajú používať tesne pred jedlom alebo spolu s jedlom.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Tento liek sa neodporúča používať počas tehotenstva a dojčenia kvôli nedostatku údajov o bezpečnosti.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pastilky Septolete Cherry nemajú žiadny alebo majú zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Septolete Cherry obsahuje maltitol a manitol

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto lieku. Pastilky obsahujú prírodné farbivá, preto môžu meniť zafarbenie, ak sú dlhšie umiestnené na svetlom mieste.

Pastilky obsahujú náhradné cukry (maltitol, manitol), ktoré môžu vo vyšších dávkach spôsobiť hnačku (môžu mať mierny laxatívny účinok).

Vyššie dávky glycerolu môžu spôsobiť bolesť hlavy a tráviace problémy.

3. Ako používať Septolete Cherry

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka pre dospelých a deti od 12 rokov je 8 pastiliek denne. 1 pastilku si nechajte rozpustiť v ústach každé 2 až 3 hodiny.

Odporúčaná dávka pre deti vo veku od 4 do 10 rokov je do 4 pastiliek denne. Pre deti od 10 do 12 rokov je to najviac 6 pastiliek denne. 1 pastilka sa môže nechať rozpustiť v ústach každé 3 až 4 hodiny.

Nepoužívajte pastilky tesne pred a počas jedla.

Ak máte pocit, že účinok Septolete Cherry je príliš silný alebo slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak použijete viac Septolete Cherry, ako máte

Nakoľko je obsah liečiva v pastilkách nízky, riziko predávkovania je minimálne. Pri použití veľkého množstva pastiliek sa môžu objaviť tráviace ťažkosti: nevoľnosť, vracanie a hnačka.

V takomto prípade prestaňte používať pastilky, vypite veľa vody alebo mlieka a prekonzultujte to so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete použiť Septolete Cherry

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa pastilky používajú tak ako je odporúčané, vedľajšie účinky sa vyskytujú veľmi zriedkavo.

U citlivých ľudí sa pri používaní vyšších dávok, ako sa odporúča, môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti ako následok podráždenia sliznice tráviacich orgánov. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu objaviť prejavy precitlivenosti.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Ako uchovávať Septolete Cherry

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25ºC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Septolete Cherry obsahuje

  Liečivo je cetylpyridíniumchlorid.

Každá tvrdá pastilka obsahuje 1,2 mg cetylpyridíniumchloridu.

  Ďalšie zložky sú: tekutý maltitol, maltitol, manitol, levomentol, silica citrónovníka, glycerol, panenský ricínový olej, bezvodý koloidný oxid kremičitý, stearan horečnatý, povidón, voskové leštidlo, oxid titaničitý E171, čerešňová aróma, kyselina karmínová – prírodné červené farbivo E120 (, ktoré obsahuje aj vodu, hydroxid draselný a kyselinu citrónovú E330).

Ako vyzerá Septolete Cherry a obsah balenia

Tvrdé pastilky sú fialové okrúhle a mierne vypuklé.

V škatuľke je 18 tvrdých pastiliek (dva blistre po 9 tvrdých pastiliek).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Turčianska 2, 821 09 Bratislava, info.sk@krka.biz, tel.č.: 02/571 04 501.

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2017.

Informácie o produkte

Výrobca: KRKA
Značka: KRKA
Kód výrobku: 122128
Kód EAN: 3838989528898
Držiteľ rozhodnutia: KRKA

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Pastilky sa užívajú:
• na lokálnu liečbu miernych foriem infekcie ústnej dutiny a hrdla (zápal hrtana a hltana a začínajúca angína),
• pri zápaloch ďasien a sliznice ústnej dutiny (stomatitída, gingvitída),
• pri symptómoch nachladnutia a chrípky, ako bolesť, sucho a škriabanie v hrdle,
• pri zachrípnutí a sťaženom dýchaní. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

SEPTOLETE CHERRY PAS ORD 18X1,2MG – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu SEPTOLETE CHERRY PAS ORD 18X1,2MG zobrazíte alebo stiahnete tu: SEPTOLETE CHERRY PAS ORD 18X1,2MG.doc

Recenzie

Recenzie produktu SEPTOLETE CHERRY PAS ORD 18X1,2MG

Diskusia

Diskusia k produktu SEPTOLETE CHERRY PAS ORD 18X1,2MG

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam