Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Chrípka, nachladnutie » Kašeľ » Tlmenie kašľa

ROBITUSSIN Expector sirup 100 ml - recenzie

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 122190
Robitussin Expectorans je liek na vykašliavanie, ktorý pomáha uvoľňovať hlien a riedke výlučky z priedušiek. Pomáha zmierniť nahromadenie hlienu v hrudi u dospelých a detí od 2 rokov.

Viac informácií

5,18

Dostupnosť: skladom > 5 ks

Tovar odošleme 16. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 17. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Robitussin Expectorans je liek na vykašliavanie, ktorý pomáha uvoľňovať hlien a riedke výlučky z priedušiek. Pomáha zmierniť nahromadenie hlienu v hrudi u dospelých a detí od 2 rokov.

Informácie o produkte

Výrobca: Pfizer/Whitehall
Značka: ROBITUSSIN
Kód výrobku: 122190
Kód EAN: 9088881327011
Držiteľ rozhodnutia: Pfizer/Whitehall

Sirup obsahuje liečivo guajfenezín. Je to liek na vykašliavanie, ktorý pomáha uvoľňovať hlien a riedke výlučky z priedušiek na umožnenie produktívnejšieho kašľa a pomáha zmierniť nahromadenie hlienu v horných dýchacích cestách. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/04401


Písomná informácia pre používateľa

Robitussin Expectorans
100 mg/5 ml, sirup
guajfenezín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
Ak sa do 7 dní (3 dní u detí) nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť
na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.Čo je Robitussin Expectorans a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Robitussin Expectorans
3.Ako užívať Robitussin Expectorans
4.Možné vedľajšie účinky
5Ako uchovávať Robitussin Expectorans
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1.Čo je Robitussin Expectorans a na čo sa používa

Robitussin Expectorans obsahuje liečivo guajfenezín. Je to liek na vykašliavanie, ktorý pomáha uvoľňovať hlien a riedke výlučky z priedušiek na umožnenie produktívnejšieho kašľa a pomáha zmierniť nahromadenie hlienu v hrudi u dospelých a detí od 2 rokov.

Ak sa do 7 dní (3 dní u detí) nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Robitussin Expectorans

Neužívajte Robitussin Expectorans
ak ste alergický na guajfenezín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.),
ak máte ochorenie myastenia gravis,
nepoužívajte u detí do 2 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Robitussin Expectorans, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
- ak máte chronický kašeľ, ktorý sa vyskytuje pri fajčení alebo chronickom ochorení pľúc, ako je astma alebo rozdutie pľúc (emfyzém).

Ukončite užívanie Robitussinu Expectorans a poraďte sa s lekárom, ak kašeľ pretrváva viac ako 7 dní (3 dní u detí), vracia sa alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkou alebo pretrvávajúcou bolesťou hlavy. Toto môžu byť znaky závažného stavu.

Neprekračujte odporúčanú dávku.

Iné lieky a Robitussin Expectorans
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Tento liek neužívajte súbežne s inými liekmi proti kašľu. Tento liek zvyšuje účinnosť liekov na upokojenie a spanie a liekov, ktoré znižujú napätie svalstva.

Robitussin Expectorans a jedlo, nápoje a alkohol
Počas liečby Robitussinom Expectorans sa treba vyvarovať alkoholickým nápojom alebo liekom obsahujúcim alkohol.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Musí sa vziať do úvahy, že tento liek obsahuje 2,5% (V/V) alkoholu.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Ľudia, ktorí vedú vozidlá a obsluhujú stroje si musia uvedomiť, že tento liek obsahuje alkohol.

Robitussin Expectorans obsahuje
- sorbitol a maltitol. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku,
- 2,5% (V/V) etanolu (alkohol), t.j. až 206 mg na 10 ml dávku, čo zodpovedá 5,15 ml piva alebo 2,15 ml vína na 10 ml dávku. Liek je škodlivý pre ľudí trpiacich alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u tehotných a dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.

Informácia pre diabetikov: nie je pravdepodobné, že by sladidlá obsiahnuté v lieku ovplyvnili vašu cukrovku.
Tento liek neobsahuje cukor a nevyvoláva tvorbu zubného kazu.
Použitie tohto lieku môže viesť k pozitívnym výsledkom dopingových testov.


3.Ako užívať Robitussin Expectorans

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je: Dospelí a dospievajúci od 12 rokov:
10 ml každé 4 hodiny.

Použitie u detí od 6 do 12 rokov:
5 ml každé 4 hodiny.

Použitie u detí od 2 do 6 rokov:
2,5 ml každé 4 hodiny.
Pred použitím sa poraďte s lekárom.

Na vnútorné použitie.
Robitussin Expectorans sa nesmie podávať deťom do 2 rokov (pozri časť "Neužívajte Robitussin Expectorans").
Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
Ak váš kašeľ pretrváva dlhšie ako 7 dní (3 dni u detí), vracia sa alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkami alebo pretrvávajúcou bolesťou hlavy, ukončite užívanie Robitussinu Expectorans a poraďte sa s lekárom. Môžu to byť znaky závažného stavu.

Ak užijete viac Robitussinu Expectorans, ako máte
V prípade náhodného predávkovania prerušte užívanie a okamžite vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

Ak zabudnete užiť Robitussin Expectorans
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní Robitussinu Expectorans sa môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:
nevoľnosť, vracanie, precitlivenosť. Častosť týchto vedľajších účinkov je zriedkavá (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.Ako uchovávať Robitussin Expectorans

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

Nepoužívajte tento liek, ak je poškodené povrchové tesnenie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Robitussin Expectorans obsahuje
- Liečivo je guajfenezín.
5 ml sirupu obsahuje 100 mg guajfenezínu.

- Ďalšie zložky sú glycerol, sodná soľ karmelózy, benzoan sodný, etanol (96% V/V), levomentol, bezvodá kyselina citrónová, karamel, roztok maltitolu (E965) (sorbitol 80/55), prírodná višňová aróma, kryštalizujúci sorbitol (70%) (E420), nátriumcyklamát, draselná soľ acesulfamu, čistená voda.

Ako vyzerá Robitussin Expectorans a obsah balenia
Robitussin Exoectorans je tmavá červenohnedá tekutina s typickou vôňou a višňovou arómou. Robitussin Expectorans je dostupný v 50 ml alebo 100 ml fľašiach z hnedého skla so samotesniacim uzáverom a odmerným pohárom (10 ml).

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Pfizer Corporation Austria GmbH
Consumer Healthcare
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Viedeň, Rakúsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.Tower 115 Pribinova 25 811 09 Bratislava
Tel.: +421 2 3355 5500

Výrobca:
Doppel Farmaceutici S.r.l.
Via Martiri delle Foibe 1
29016 Cortemaggiore (Piacenza)
Taliansko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2014.

Recenzie

Recenzie produktu ROBITUSSIN Expector sirup 100 ml

Diskusia

Diskusia k produktu ROBITUSSIN Expector sirup 100 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Akciová ponuka do vašej schránky

Výhodné ponuky nemusíte hľadať, pošleme vám ich e-mailom.

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.

Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam