Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Viac zistíte tu.

Název

Dostupnost

Cena

V košíku máte za €.

Vybíráme pro vás

Produkt
Produkt
Produkt

Bioderma 2+1

Volajte 0221 201 380

PROSTIN E2 tbl vag tbl vag 4x3 mg (bli.)

PROSTIN E2 tbl vag tbl vag 4x3 mg (bli.)

Informácie len pre odborníkov v zdravotníctve.

Popis tovaru PROSTIN E2 tbl vag tbl vag 4x3 mg (bli.)

Čítajte pozorne príbalovú informáciu.

Kód výrobku: 116960
Kód SUKL: 0033732
PROSTIN E2 tbl vag
dinoprostonum
vaginálne tablety

Držiteľ rozhodnutia o registráciii
Pfizer Europe MA EEIG, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Veľká Británia


ZLOŽENIE LIEKU
Liečivo: dinoprostonum (dinoprostón) 3 mg v 1 vaginálnej tablete
Pomocné látky: lactosum (laktóza), cellulosum microcristallinum (mikrokryštalická celulóza), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý), maydis amylum (kukuricový škrob), magnesii stearas (magnéziumstearát)


FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA
Oxytotiká (látky zvyšujúce tonus maternice), prostaglandíny


CHARAKTERISTIKA
Farmakodynamika
Dinoprostón patrí do skupiny prostagladnínov E, ktoré pôsobia na hladké svalstvo, endogénna substancia sa označuje ako prostaglandín E2 (PGE2). Dinoprostón indukuje kontrakcie svalstva maternice v každom období tehotenstva. Pôsobí predovšetkým ako dilatátor ciev a bronchodilatátor bronchiálnych svalov. Predpokladá sa, že vaginálna absorpcia PGE2 stimuluje produkciu endogénneho PGE2 a PGF2, podobne ako je to pri spontánnom pôrode.
Farmakokinetika
Po vložení tablety sa PGE2 rýchlo vstrebáva (merané ako PGE2-metabolity) a maximálnu hladinu dosahuje za 40 minút. PGE2 sa rýchlo metabolizuje na 13, 14-dihydro, 15-keto PGE2, ktoré sa konvertujú na 13, 14-dihydro, 15-keto PGA2, ktoré sa kovalentne viažu na albumín.
Zaznamenala sa individuálna systémová absorpcia. Predpokladá sa, že je to podmienené rozdielnosťou vaginálnej sliznice u rôznych pacientok.


INDIKÁCIE
PROSTIN E2 tbl vag sa indikujú na vyvolanie pôrodu, zvlášť u pacientok s priaznivými sťahmi, kedy nie sú fetálne ani maternálne kontraindikácie.


KONTRAINDIKÁCIE
PROSTIN E2 tbl vag sa nesmú použiť, ak je pacientka precitlivená na prostaglandíny alebo ostatné zložky lieku.

Liek sa nesmie použiť za nasledujúcich okolností:

1. U pacientok, u ktorých sú oxytotické lieky všeobecne kontraindikované alebo tam, kde dlhodobé kontrakcie maternice nie sú vhodné ako napríklad pri:
-prípady s anamnézou cisárskeho rezu alebo po závažnom chirurgickom zákroku na maternici,
-prípady, v ktorých je cefalopelvický nepomer
-prípady, v ktorých je prítomná fetálna malprezentácia
-prípady, v ktorých je podozrenie alebo jednoznačná prítomnosť preexistujúcej tiesne plodu,
-prípady s anamnézou alebo existujúcim ťažkým pôrodom a/alebo pôrodu
s poraneniami
-viacnásobná multipara s piatimi alebo viacerými predchádzajúcimi ukončenými graviditami.
2. U pacientok s ruptúrou membrán.
3. U pacientok s anamnézou alebo existujúcim zápalovým ochorením malej panvy, napriek zodpovedajúcej predchádzajúcej liečbe.
4. U pacientok s podozrením alebo jednoznačnou prítomnosťou placenta praevia alebo s nevysvetliteľným vaginálnym krvácaním počas gravidity.
5. U pacientok s aktívnym srdcovým, pľúcnym, obličkovým alebo pečeňovým ochorením.


INTERAKCIE
Odkedy sa zistilo, že prostaglaníny potencujú účinok oxytocínu, neodporúča sa používať tieto lieky spolu. Ak sa používajú následne po sebe, činnosť maternice treba starostlivo sledovať.


NEŽIADUCE ÚČINKY
Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky sú dávenie, nauzea a hnačka. Do úvahy treba brať určité zriedkavé prípady: precitlivenosť na liek, ruptúra maternice, zastavenie srdca. Ďalšie nežiaduce účinky hlásené v spojitosti s dinoprostonom uvedené v klesajúcom poradí sú:
pľúcna embolizácia amniovou tekutinou,
abrupcia placenty,
narodenie mŕtveho plodu, úmrtie novorodenca,
hyperkontraktilita maternice alebo hypertonus,
tieseň plodu,
hypertenzia systémová u matky,
bronchospazmus/astma,
rýchla dilatácia krčka,
horúčka,
bolesti chrbtice,
vyrážka,
vaginálne symptómy pocit tepla, podráždenie, bolesť.
Pri použití prostaglandínu E2 na vyvolanie pôrodu sa zistili ďalšie nežiaduce účinky: hyperkontraktilita maternice s bradykardiou plodu, hyperkontraktilita bez bradykardie plodu, nízke Apgar skóre u novorodenca.


DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA
Vaginálne tablety sa vkladajú hlboko do pošvovej klenby.
Jedna tableta (3 mg) sa vloží hlboko do pošvovej klenby. Ak pôrod nezačne, druhá tableta sa môže aplikovať po 6-8 hodinách. Maximálna dávka je 6 mg.


UPOZORNENIA
Liek sa môže podávať len v nemocniciach a na špecializovaných pôrodníckych klinikách, kde je zabezpečená nepretržitá 24-hodinová lekárska kontrola.
Pri zaobchádzaní s liekom treba predchádzať kontaktu s kožou. Po podaní lieku si treba dôkladne umyť ruky s mydlom a vodou.
So zvýšenou pozornosťou sa musí PROSTIN E2 tbl vag podávať na vyvolanie pôrodu pacientkám s:
astmou alebo anamnézou astmy
epilepsiou alebo anamnézou epilepsie
glaukómom alebo zvýšeným vnútroočným tlakom
s poškodenými funkciami srdca, pečene alebo obličiek
pri hypertenzii
Podobne, ako ostatné oxytotické lieky, prostaglandíny sa musia podávať s opatrnosťou pacientkám s oslabenou (zjazvenou) maternicou.
Pri indukcii pôrodu sa musia starostlivo určiť cefalopelvické pomery. Pri indukcii pôrodu sa musí starostlivo sledovať činnosť maternice, stav plodu a pokračovanie dilatácie krčka maternice, aby sa zistili možné príznaky neželanej odpovede, napr. hypertonus, zosilnené kontrakcie maternice alebo tieseň u plodu.
V prípadoch, keď je známa hyperkontraktilita maternice alebo tetanická kontrakcia maternice, sa počas pôrodu odporúča neustále sledovanie aktivity maternice a stavu plodu (ak je to možné). Pri zosilnených kontrakciách maternice treba myslieť na riziko ruptúry maternice.


VAROVANIE
Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti uvedeného na obale.


BALENIE
4 vaginálne tablety


UCHOVÁVANIE
Liek uchovávajte v chladničke, pri teplote 2 - 8C.
Ak sú tablety v balení v sklenenej liekovke, treba ich spotrebovať najneskôr do 1 mesiaca od otvorenia liekovky.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU
Apríl 2008

Diskusia k tovaru PROSTIN E2 tbl vag tbl vag 4x3 mg (bli.)

Nadpis:
Príspevok:
Vkladať diskusné príspevky môžu iba prihlásení zákazníci.
Ak ste registrovaný, prihláste sa. Zaregistrovať sa môžete tu.
Produkt bol pridaný do Váąho nákupného koąíka.
ukáza? koąík