Doprava zadarmo nad 20 €. Prihláste sa k newsletteru!
MojaLekáreň.sk

Pravidlá pre Facebookové súťaže

I. Všeobecné ustanovenia

1. Účastníkom súťaže sa stáva každý účastník, ktorý akceptuje pravidlá súťaže, spĺňa tieto podmienky a zašle prostredníctvom komentára na Facebooku odpoveď na príspevok organizátora. Presná definícia komentára, účastníka, času trvania súťaže je popísaná v Mechanizme súťaže.

2. Organizátorom súťaže je spoločnosť PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., Praha 8, Voctářova 2449/5, PSČ 180 00, IČ: 25784684, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 69981 (ďalej len „organizátor“).

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a osoby im blízke.

4. Organizátor nemusí uchovávať otázky účastníkov a nemá povinnosť na otázky odpovedať.

5. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž alebo zmeniť jej pravidlá.

6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodnúť s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.

7. Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať aj jej pravidlá.

8. Organizátor si vyhradzuje právo zmazať také komentáre, ktoré budú urážlivé či inak nevhodné (t. j. nebudú sa týkať témy súťaže), nevyžiadanú reklamu a prípadne zablokovať ich autorov.

9. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, sponzorované alebo spojené so spoločnosťou Facebook a táto spoločnosť za ich priebeh nijako nezodpovedá. Informácie poskytnuté v rámci súťaží nebudú tejto spoločnosti nijako sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaží musia byť adresované organizátorovi, nie Facebooku.

II. Osobnostné práva a ochrana osobných údajov

1. Účastník súťaže poskytuje vložením komentára ako odpoveď na súťažnú otázku organizátorovi výslovný súhlas s tým, aby organizátor súťaže spracoval ním poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, názov facebookového profilu a prípadne doručovaciu adresu a e-mail) vo svojej marketingovej databáze a databázach všetkých spracovateľov tejto databázy za účelom ponuky obchodu a služieb.

2. Organizátor súťaže týmto informuje každého účastníka súťaže, ktorý poskytol v súťaži svoje osobné údaje k spracovaniu podľa predchádzajúceho odseku, o jeho právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon"), t. j. najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že účastník má právo prístupu k nim a že má právo pri porušení zákona sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie nápravy, ako aj o ďalších právach vyplývajúcich z §§ 11 a 21 tohto zákona. Súhlas na spracovanie údajov môže byť za podmienok zákona kedykoľvek odvolaný na adrese sídla organizátora.

III. Mechanizmus súťaže

Miesto a čas konania súťaže​

Súťaž prebieha v rámci SR v čase od uverejnenia súťažného príspevku do dňa uvedeného v príspevku (vrátane). Súťažný príspevok je označený hashtag #sutazmojalekarensk.

Účastníci súťaže (ďalej len "súťažiaci")​

Súťažiacim môže byť iba fyzická osoba staršia ako 15 rokov, prípadne osoba mladšia ako 15 rokov, ktorá bude v prípade výhry zastúpená zákonným zástupcom, s bydliskom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Súťažiaci musí byť užívateľom Facebooku a po celý čas konania súťaže tu musí mať svoj aktívny účet. Tento účet musí spĺňať všetky pravidlá použitia Facebooku, ktoré sú uvedené tu: www.facebook.com/policies a https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/Ak Facebookový účet súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu zanikne či ukončí svoju aktivitu (vrátane blokácie), môže byť súťažiaci vylúčený zo súťaže a stráca nárok na akúkoľvek výhru.

Súťažiaci musí použiť v súťaži svoj vlastný účet na Facebooku, účasť v súťaži prostredníctvom inej osoby je vylúčená. 

Do súťaže budú zaradení iba takí súťažiaci, ktorí spĺňajú stanovené podmienky súťaže.

Účasť v súťaži je dobrovoľná.

IV. Vyhodnotenie súťaže

Po uplynutí času konania každej súťaže, organizátor vyhodnotí komentáre pod súťažným príspevkom na Facebooku a zaradí do náhodného výberu iba tie, ktoré obsahujú správne odpovede (ak ide o tipovaciu súťaž, kde je len jedna odpoveď správna) alebo tie, ktoré podľa svojho uváženia vyberie (u súťaží, kde súťažiaci do komentára píše svoje osobné skúsenosti či inak požadované texty).

Výherca, ktorý splnil všetky podmienky súťaže zverejní organizátor vždy pod súťažným príspevkom najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po skončení súťaže. Výber výherných komentárov prebehne úplne náhodne. Organizátor výhercu pod súťažným príspevkom označí (Facebook tag), k čomu súťažiaci svojou účasťou vyslovuje svoj súhlas.

Organizátor súťaže má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže súťažiacimi a je oprávnený s okamžitou platnosťou vylúčiť súťažiaceho, ak bude mať podozrenie, že súťažiaci dosiahol výsledok v súťaži podvodným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže. Toto rozhodnutie organizátora je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.

V. Výhry a ich doručenie

1. Výherca poskytne v priamej správe (Messenger) svoju doručovaciu adresu usporiadateľovi.

2. Výhry budú potom zaslané poštou na výhercom uvedenú poštovú adresu na Slovensku. Pri vrátení zásielky organizátor urobí jeden ďalší pokus o doručenie.

3. Výhry nie sú súdne vymáhateľné. Výhry sú vždy uvedené netto, po prípadnom odvode zrážkovej dane.

VI. Zverejnenie pravidiel

Tieto pre súťaž záväzné pravidlá budú zverejnené po celý čas trvania súťaže k dispozícii na tejto webovej stránke. Na túto stránku povedie zo súťažného facebookového príspevku vždy link.

Spýtajte sa lekárnika

Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním.

Zistiť viac

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.