Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Chrípka, nachladnutie » Zvýšená teplota, horúčka

PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650mg/10mg 12 vreciek - recenzie

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 117800
Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg sa užíva pri príznakoch chrípky a prechladnutia, vrátane horúčky, bolesti pri zápale prinosových dutín, bolesti hlavy, v hrdle, kĺbov a svalov. Pomáha tiež pri nádche, uvoľňuje upchatý nos a dutiny. Liek je určený pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov.

Viac informácií

7,77

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 18. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 19. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg sa užíva pri príznakoch chrípky a prechladnutia, vrátane horúčky, bolesti pri zápale prinosových dutín, bolesti hlavy, v hrdle, kĺbov a svalov. Pomáha tiež pri nádche, uvoľňuje upchatý nos a dutiny. Liek je určený pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov.

Informácie o produkte

Výrobca: Zentiva sk
Značka: PARALEN
Kód výrobku: 117800
Kód EAN: 8594739213142
Držiteľ rozhodnutia: Zentiva sk

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv – paracetamolu a fenylefríniumchloridu. Paracetamol pôsobí proti bolesti a horúčke, fenylefríniumchlorid uvoľňuje dýchacie cesty. Liek je určený na odstránenie príznakov chrípky a prechladnutia, vrátane horúčky, bolesti pri zápale prinosových dutín, bolesti hlavy, bolesti v hrdle a bolesti kĺbov a svalov. Pomáha tiež pri nádche, uvoľňuje upchatý nos a prinosové dutiny a tým uľahčuje dýchanie. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev.č.:2014/02461-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg
prášok na perorálnu suspenziu
paracetamol, fenylefríniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek , pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg
3. Ako užívať Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg
4. Možné vedľajšie účinky lieku
5. Ako uchovávať Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1.Čo je Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg a na čo sa používa

Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg obsahuje kombináciu dvoch liečiv paracetamolu a fenylefrínu. Paracetamol pôsobí proti bolesti a horúčke, fenylefrín uvoľňuje dýchacie cesty.
Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg je určený na odstránenie príznakov chrípky a prechladnutia, vrátane horúčky, bolesti pri zápale prinosových dutín, bolesti hlavy, bolesti v hrdle a bolestí kĺbov a svalov. Pomáha tiež pri nádche, uvoľňuje upchatý nos a prinosové dutiny a tým uľahčuje dýchanie.
Tento liek užívajte len vtedy, keď príznaky chrípky a nachladnutia sprevádza upchatý nos alebo prinosové dutiny. Ak nemáte upchatý nos máte užívať jednozložkové lieky obsahujúce len paracetamol.
Liek je určený pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov.


2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg

Neužívajte Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg,
ak ste precitlivený (alergický) na paracetamol, fenylefríniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
ak máte ťažké ochorenie pečene,
ak máte vysoký krvný tlak alebo ťažké ochorenie srdca alebo ciev,
ak máte zvýšenú funkciu štítnej žľazy (hypertyreóza),
ak máte cukrovku,
ak máte zelený zákal (glaukóm) s úzkym uhlom,
ak trpíte zadržovaním moču,
ak máte nádor drene nadobličiek (feochromocytóm),

ak súčasne užívate niektoré lieky:
na liečenie depresie alebo Parkinsonovej choroby, zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) alebo ste ich užívali v posledných 2 týždňoch,
na liečenie depresie, zo skupiny tricyklických antidepresív,
na vysoký krvný tlak alebo ochorenie srdca, zo skupiny betablokátorov.

Ak si nie ste istý či sa vás uvedené týka, poraďte sa so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia
O užívaní lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak
ste tehotná alebo dojčíte,
máte závažný typ málokrvnosti nazývaný hemolytická anémia,
ste boli lekárom informovaný, že máte nízky počet granulocytov (druh bielych krviniek) v krvi,
máte problémy s požívaním alkoholu,
ste muž a máte zväčšenú prostatu,
máte Raynaudov syndróm (prejavujúci sa zmenami farby kože a pocitom chladu),
máte prieduškovú astmu,
máte nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy,
máte ochorenie pečene a obličiek,
užívate iné lieky (pozri časť Iné lieky a Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg).

Užívanie vyšších než odporúčaných dávok môže viesť k riziku ťažkého poškodenia funkcie pečene.

Deti a dospievajúci
Liek nie je určený pre deti a dospievajúcich mladších ako 15 rokov.

Iné lieky a Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg, ak užívate:
iné lieky obsahujúce paracetamol,
iné lieky na chrípku a nachladnutie,
iné lieky na obmedzenie zdurenia sliznice nosa (dekongestíva),
lieky na liečbu depresie, Parkinsonovej choroby, vysokého krvného tlaku alebo ochorenia srdca (pozri časť 2 Neužívajte Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg).

O používaní lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak užívate:
lieky na liečbu nevoľnosti a vracania (metoklopramid a domperidón),
liek na zníženie tukov v krvi (cholestyramín),
lieky na riedenie krvi (warfarín alebo iné kumaríny),
lieky na epilepsiu (glutetimid, fenobarbital, fenytoín, primidon, karbamazepín, lamotrigín),
rifampicín alebo izoniazid (na liečbu tuberkulózy)
zidovudín (na liečbu infekcie HIV a AIDS),
kyselinu acetylsalicylovú alebo iné nesteroidné protizápalové lieky,
lieky na liečbu migrény (ergotamín a metylsergid),
digoxín (používa sa na podporu činnosti srdca),
sympatomimetiká na liečbu upchatého nosa alebo astmy,
lieky a výživové doplnky obsahujúce ľubovník bodkovaný.

Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg a jedlo, nápoje a alkohol
Ak sa počas liečby objavia zažívacie ťažkosti, užívajte liek spolu s jedlom. Počas liečby sa nesmú požívať alkoholické nápoje, pretože sa môže zvýšiť riziko poškodenia pečene. Tento liek nemajú užívať osoby, ktoré majú problémy s dlhodobým požívaním alkoholu.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.
Užívanie lieku počas tehotenstva a dojčenia sa neodporúča.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
U citlivých jedincov môže liek vyvolať závrat a tak nepriaznivo ovplyvniť aktivity vyžadujúce zvýšenú pozornosť. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, ak sa u vás vyskytne závrat.

Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg obsahuje aspartám, sacharózu a sodík
Tento liek obsahuje aspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre pacientov s fenylketonúriou.
Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg obsahuje 2,8 g sacharózy v jednej dávke. Je potrebné vziať to do úvahy u pacientov s cukrovkou. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom skôr ako začnete tento liek užívať.
Tento liek obsahuje 5,3 mmol (121,39 mg) sodíka v jednej dávke. Toto je potrebné vziať do úvahy u pacientov dodržujúcich diétu s nízkym obsahom sodíka.


3.Ako užívať Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii, alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí, vrátane starších osôb a mladiství od 15 rokov: 1- až 4-krát denne obsah jedného vrecka rozpustený v pohári horúcej (nie vriacej) vody. Podľa chuti môžete osladiť medom alebo cukrom. Interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako štyri hodiny.

Neužívajte viac ako 4 vrecká počas 24 hodín.

Pacienti so zníženou funkciou obličiek a pečene
Pred použitím lieku sa o úprave dávkovania poraďte so svojím lekárom. Po posúdení vášho aktuálneho zdravotného stavu vám môže odporučiť zníženie dávok alebo predĺženie dávkovacieho intervalu.

Bez odporúčania lekára neužívajte Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg dlhšie ako 7 dní.
Ak ťažkosti po liečbe neustupujú, zhoršujú sa alebo pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, vyhľadajte lekára a poraďte sa o ďalšom postupe.

Ak užijete viac lieku Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg ako máte
V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom ihneď vyhľadajte lekára, aj keď nie sú prítomné žiadne príznaky predávkovania, pretože je tu riziko ťažkého poškodenia pečene prejavujúceho sa až po dlhšej dobe.

Ak zabudnete užiť Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg
Užite nasledujúcu dávku ihneď ako si spomeniete. Dodržte však odstup medzi jednotlivými dávkami minimálne 4 hodiny. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Okamžite ukončite liečbu a vyhľadajte lekára, ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nižšie uvedených veľmi zriedkavých vedľajších účinkov:
nevoľnosť, žihľavka, náhly opuch, pocit tlaku v hrudníku so sťaženým dýchaním alebo prehĺtaním (príznaky anafylaxie),
opuch rôznych častí tela, najčastejšie tváre alebo oblasti krku,
závažné kožné reakcie z precitlivenosti zahŕňajúce vyrážky, často zahŕňajúce vredy v ústach, hrdle, nose, na genitáliách, zápal očných spojoviek (červené a opuchnuté oči) a môžu postupovať k vytváraniu pľuzgierov a odlupovaniu kože,
bolesť hrdla, vriedky v ústach , náhla vysoká horúčka.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť sú uvedené nižšie, podľa frekvencie výskytu:

Časté (môžu sa vyskytnúť až u 1z 10 liečených):
bolesti hlavy, závraty, nespavosť.

Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 liečených):
nevoľnosť, nepokoj, nervozita.

Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 liečených):
poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu bielych krviniek a krvných doštičiek. Poruchy krvi môžu mať nasledovné príznaky: bezbolestné guľaté a tvarovo určené fialové škvrny na koži, niekedy sa zoskupujú do väčších plôch, krvácanie z ďasien, krvácanie z nosa alebo podliatiny, zvýšená náchylnosť k infekciám, únava, bolesť hlavy).
kožné reakcie z precitlivenosti (zahŕňajúce vyrážku, náhly výskyt opuchov vyskytujúcich sa v tkanive pod povrchom kože),
sipot, ťažkosti s dýchaním,
poruchy funkcie pečene a obličiek,
veľmi rýchly a nepravidelný tep srdca, zvýšený krvný tlak,
vracanie, hnačka.

Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov):
bolesť očí, pichanie v očiach, rozmazané videnie, poruchy citlivosti alebo neznášanlivosť svetla,
-akútny glaukóm s uzavretým uhlom (náhle rozmazané videnie, silná bolesť očí alebo neznášanlivosť svetla, kruhy okolo svetelných zdrojov),
-zmenený tep srdca (zrýchlený alebo nepravidelný).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.Ako uchovávať Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 C v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg obsahuje
Liečivá sú paracetamol 650 mg a fenylefríniumchlorid 10 mg v jednom vrecku.
Ďalšie zložky sú: sacharóza, trinátriumcitrát, kyselina citrónová, kyselina vínna, prírodná citrónová aróma v prášku, aspartám, citrónová aróma v prášku, kyselina askorbová, povidón 25, farbivo z podzemku kurkumy dlhej.

Ako vyzerá Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg a obsah balenia
Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/ 10 mg je krémový žltobiely prášok s citrónovou chuťou a vôňou, balený vo vreckách z papiera s nánosom lesklej živice, s AL/PE fóliou.
Vrecká sa vkladajú spolu s písomnou informáciou pre používateľa do papierovej škatuľky.

Veľkosť balenia: 5, 6, 10 alebo 12 vreciek.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2014.

Logo Zentiva

Recenzie

Recenzie produktu PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650mg/10mg 12 vreciek

Diskusia

Diskusia k produktu PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650mg/10mg 12 vreciek

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam