Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Liečivé prípravky proti bolesti

PARACUT TBL 30X500MG - recenzie

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 332355
Paracut sa používa na liečbu miernej až stredne silnej bolesti hlavy vrátane migrény, zubov, svalov, v hrdle, pri menštruácii, reumatického pôvodu, chrbta a kĺbov.

Viac informácií

1,54

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 23. 2. 2018, predpokladaný termín doručenia 26. 2. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Paracut sa používa na liečbu miernej až stredne silnej bolesti hlavy vrátane migrény, zubov, svalov, v hrdle, pri menštruácii, reumatického pôvodu, chrbta a kĺbov.

Informácie o produkte

Výrobca: FRESENIUS KABI
Značka: PARACUT
Kód výrobku: 332355
Kód EAN: 6410530088135
Držiteľ rozhodnutia: FRESENIUS KABI

Liek patrí do skupiny liekov proti bolesti a horúčke nazývaných analgetiká a antipyretiká. Používa sa na liečbu miernej až stredne silnej bolesti:

  • hlavy, vrátane migrény
  • zubov
  • svalov
  • v hrdle
  • pri menštruácii
  • reumatického pôvodu
  • chrbta a kĺbov.

Liek sa používa proti horúčke a na zmiernenie príznakov chrípky a prechladnutia. Tiež sa používa na liečbu miernej a stredne silnej bolesti spojenej s osteoartritídou. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POU}ÍVATE=OV

 

Paracut 500 mg

tablety

 

paracetamol

 

 

Pozorne si pre

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avaak aj tak musíte u~ívae Paracut obozretne, aby sa dosiahli

aj

lepaie

výsledk

y

.

Túto

p

ísomnú infor

m

á

ciu si uschovajte. Mo

~

Ak potrebujete a

l

a

Ak sa pr

íznaky

Váaho

ochorenia nezlepaia do 3 dní, alebo ak sa zhoraia

, musíte kontaktovae lekára.

- Ak za

V tejto písomnej informácii pre pou~ívate>ov sa dozviete:

1. o je Paracut a na

2. Skôr ako u~ijete Paracut

3. Ako u~ívae Paracut

4. Mo~né ved>ajaie ú

5. Ako uchovávae Paracut

6. alaie informácie

 

 

1. O JE Paracut A NA O SA POU}ÍVA

 

Paracut patrí do s

ku

piny li

e

kov pro

t

i bole

s

t

i a horú

n

azývaných analgetiká

a

lebo antipyretiká.

 

Paracut sa pou~íva na lie

e

silnej bolesti:

hlavy vrátane migrény

zubov

svalov

v hrdle

pri mena

truáci

i

reumat

ického pôvodu

chrbta a k:bov.

 

Paracut sa pou~íva proti horú

 

 

2. SKÔR AKO U}IJETE Paracut

 

Neu~ívajte Paracut

- ke ste alergický (precitlivený) n

a

paracet

a

mol ale

b

o na k

t

o

rúko>vek z 

alaích zlo~iek Para

c

ut.

- ke máte záva~nú nedostato

- k

e

- ke v rovnakom

ktoré

m

ô~u ov

plyvnie

- ke sa vo Vaaom tele

nenachádza dostato

- ke trpíte málokrvnoseou v dôsledku rozpadu

- ke trpíte závisloseou od alkoholu.

 

Bute zvláae o

- ak máte zmenenú

- ak v rovnakom

 

Pri u~ívaní tohto lieku nepite alkoholické nápoje a neu~ívajte ~iadne iné lieky, ktoré obsa

hu

jú para

c

etamol.

U~ív

a

n

ie iných lie

k

o

v

Ak u~ívate alebo s

t

e v poslednom

v

ýdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu

lekáro

v

i alebo

lekárnikovi.

 

Zvýaená opatrnose je potrebná, ak

u~ívate lieky, ktoré obsahujú:

metoklopramid alebo domperidón (pri nevo>nosti a ea~kostiach s trávením)

cholestyramín (na zní~enie cholesterolu)

warfarín alebo iné lie

Skôr ako za

 

Tehotenstvo

Paracetamol nie je vhodné podávae v prvých troch mesiacoch tehotenstva. Od atvrtého mesiaca tehotenstva musí podanie paracetamolu zvá~ie lekár. Pri u~ívaní odporú

et

amolu v

 

tehoten

s

tve sa

n

epreukázali

~

iadne akodlivé ú

k

y na plod.

 

Doj

Paracetamol sa v malých mno~stvách vylu

d

o

materského mlieka. `kodlivé ú

menané

.

Pri kr

átkodobej lie

í nie je nutné preruaie doj

 

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Paracut nemá ~iadny vplyv na schopnose viese vozidlo alebo obsluhovae stroje.

 

 

3. AKO U}ÍVAd Paracut

 

V~dy u~ívajte ParacutFJ

Dospelí, mladiství a deti vo veku od 12 rokov s telesnou hmotnoseou nad 40 kg:

1  2 tablety (500  1000 mg) pod>a potreby 1 a~ 4-krát denne s 

ka

je 400

 

mg (8

t

abliet

s

 obsahom 500

m

g paracetamolu). Pri

d

lhodobej lie

n

u

e 2500 mg (5 tabliet s obsahom 500 mg paracetamolu).

 

Deti od 6 do

12 rok

o

v:

Pol

tablety a~ 1 tableta (250  500 mg) pod>a potreb

y 1 a~ 4-krát denne s 

 

Pokia> do 3 dní ea~kosti

Neu~ívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

 

Ak máte alaie otázky týkajúce sa pou~itia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

 

4. MO}NÉ VED=AJ`IE Ú INKY

 

Tak ako vaetky lieky, aj Paracut mô~e spôsobovae ved>ajaie ú

av

ia u ka

~

Pri do

d

r

~iavaní odp

o

r

ú

>

i

ako napr. ko~ná vyrá~ka alebo zriedkavo mô~e dôjse ku kU

dkej s

v

aloviny

prieduaiek (bronchospazmus). Zriedkavo sa mô~u v

yskytnúe poruchy krvotvorby ako napr. nedostatok krvných doati

Tento liek nevy~aduje ~iadne zvláatne podmienky na uchovávanie

 

Lieky sa nesmú likvidovae odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepou~itý liek vráete do lekárne. Tieto opatrenia pomô~u chránie ~ivotné prostredie.

 

 

6. AL`IE INFORMÁCIE

 

 

- Lie

et

amol. J

e

dna tab

l

eta ob

s

a

huje 500 mg

p

a

racetamolu.

- alai

e

zlo~ky sú povidón, mikrokryatalická celulóza, sodná so> karboxyme

t

y

lakrobu, kyselina steárová, magnéziumstearát.

 

Ako vyzerá Paracut a

obsah

balenia

Tablety Paracut 500 mg sú biele v tvare kapsuly s 

deliacou ryhou. `írka tablety je 7,5 mm a d:~ka 18 mm.

 

Tablety Paracut 500 mg sa dodávajú v baleniach po:

10 alebo 30 tabliet balených do PVC/hliníkových blistrov v papierovej akatuli.

100 tabliet balený

Nie vaetky ve>kosti balenia musia bye uvedené na trh.

 

Dr~ite> rozhodnutia o registrácii

 

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

FI-13500 Hämeenlinna

Fínsko

 

 

Táto písomná informácia pre pou~ívate>ov bola naposledy schválená v 10/2012.

 

 

 

 

 

 

 

Príloha

 

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu PARACUT TBL 30X500MG

Diskusia

Diskusia k produktu PARACUT TBL 30X500MG

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam