Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na chrípku a prechladnutie » Lieky na zvýšenú teplotu a horúčku

PANADOL JUNIOR sup 250 mg 1x10 ks - diskusia

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 117773
Liek obsahuje paracetamol, liečivo proti bolesti (analgetikum) a na zníženie horúčky (antipyretikum).

Viac informácií

2,30

Dostupnosť: skladom > 5 ks

Tovar odošleme 20. 2. 2018, predpokladaný termín doručenia 21. 2. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Liek obsahuje paracetamol, liečivo proti bolesti (analgetikum) a na zníženie horúčky (antipyretikum).

Informácie o produkte

Výrobca: GSK -OTC
Značka: PANADOL
Kód výrobku: 117773
Kód EAN: 8596149000343
Držiteľ rozhodnutia: GSK -OTC

Liek obsahuje paracetamol, liečivo proti bolesti (analgetikum) a na zníženie horúčky (antipyretikum). Liek je určený na zníženie horúčky sprevádzajúcej chrípku a prechladnutie, rovnako ako infekčné ochorenia detského veku (napr. osýpky, rubeola, ovčie kiahne, šarlach, mumps) a očkovanie. Liek je tiež vhodný na tlmenie bolesti sprevádzajúcej prerezávanie zúbkov, bolesti zubov, bolesti v krku a bolesti hlavy. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Písomná informácia pre pou~ívate>

PANADOL JUNI

O

R

250

mg

k

y

 

paraceta

m

o

l

 

Pozorne si pre

a

jte celú písomnú informáciu predtým, ako za

formácie.

V~dy u~ívajte pou~ívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váa

lekár a

l

e

bo lekárnik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Mo~no bude potrebné, aby ste si ju zn

o

vu pre

Ak potrebujete alaie informácie alebo radu, obráete sa na

s

v

ojho le

k

árnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

V

 tejto písomnej informácii pre pou

~

í

vate>a sa do

z

viete:

1. o

j

e Panadol J

u

n

ior a na

í

va

2. o potrebujete vediee predtým, ako pou~ijete Panadol Junior

3. Ako pou~ívae Panadol Junior

4. Mo~

né ved>ajaie ú

5. Ako uchovávae Panadol Junior

6. Obsah balenia a alaie informácie

 

 

1. o je Panadol Junior a 

na

a

pou~íva

 

Panadol Junior

)

a na zní~enie horú

 

Panadol Junior

n

a

zní~e

n

ie horú

2

. o potrebujete vediee predtým,

a

k

o pou~ijete

P

anadol

Junior

Nepou~ívaj

t

e

Panadol Junior

- ak

j

e vaae dieea alergické na paracetamol alebo na ktorúko>vek z alaích zlo~iek tohto lieku (uvedených v 

asti 6).

pri záva~nom ochorení pe

pre záva~nej hemolytickej anémii (chudokrvnose z rozpadu

ených kr

v

i

niek)

pri krvácaní z kone

pri zápale hrubého

 

Panadol Junior

sa nemá podávae súbe~ne s inými liekmi, ktoré poakodzujú pe

Vzh>ad

o

m

na obsa

h

lie

 

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako za

T

ento liek je ur

sn

o

u hmotnoseou

od 15

kg, pozr

i

A

k

o pou~ívae Panadol

J

unior.

 

Iné lieky a Panadol Junior

Ak teraz vaae dieea teraz u~íva alebo v poslednom

ve bude u~ívae alaie lieky (aj na lekársky predpis), povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

u~ívani

e

lieku s niektorými liekmi na spanie, proti epilepsii, niektorých antibiotík mô~e viese k

 

poakodeniu pe

v

s

trebáva

n

ia paracetamolu, cholestyramín ju mô~e zní~ie. Pri pravidelnom dlhodobom pou~ívaní paracetamolu sa mô~e zvýaie ú

3

. Ako pou~ívae Panadol Junior

 

V

~

d

y pou~ívajte

tento

liek pre

s

ne tak, ako

j

e to uvedené v tejto

p

ísomnej informácii pre pou~ívate>a alebo ako vám povedal lekár alebo lekárnik alebo zdravotná sestra. FJ

Lfht„†œž Ê̪ ¢

²

´

j l   

ëÕÀ¨ëzëÀëÀÕÀÕÀëbJëÀëÀëÀëÀë.h%ehe56CJOJQJ^JaJmHsH.h%eh

a²CJOJQ

J

\h%eh a²5CJOJQJ\^JaJmHsH(h%eheCJOJQJ^JaJmHsH+h%ehe5

CJOJQ

J

^JaJmHsH(h%eh a²CJOJQJ^JaJmHsHHJh„†ž ¬ ¶

l  î

¼¾úéÙÑÉѽ°¤Ÿ‹‹°‹°

& F„þÿ„7„Éý]„þÿ^„7`„Éýgdw¡gdw¡

& F„þÿ]„þÿgdw¡ „7„Éý^„7`„Éýgdw¡ $

4. Mo~né ved>ajaie ú

 

Ta

k

a

ko vaetky li

e

ky, aj

tento l

i

ek mô~e sp

ô

s

obovae ved>ajaie ú

Liek Panadol Junior

dobre znáaa, ale mô~u sa vyskytnúe nasledujúce ved>ajaie ú

 

Zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 1 000 osôb)

zvýaená

h

ladina pe

zvýaené hladiny kreatinínu v sére

~ih>avka

 

Ve>mi zriedkav

é

(vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 osôb)

poruchy krvotvorby

záva~né ko~

n

é

reakcie

(vyrá~ky, opuch ko~e)

zú~enie prieduaiek (u náchylných pacientov s alergickou astmou)

p

oruchy funkcie pe

- pri dlhod

ob

e

j lie

o

~no v

ylú

mo~nose p

o

a

 

N

e

podávajte dieeaeu tento liek a ihne kontaktujte lekára, ak:

ak sa u dieeaea objaví alergická reakcia, ako

je ko~ná vyrá~ka, svrbenie, niekedy sprevádzaná dýchacími problémami alebo opuchom pier, jazyka, hrdla a lebo tváre

ak s

a u diee

a

ea objaví ko~ná vyrá~ka alebo olupovanie ko~e, príp. vriedky v ústach

ak sa u dieeae

a

u~ skôr objavili problémy s dýchaním v súvislosti s podaním kyseliny acety

l

s

a

licylov

e

j alebo v súvislosti s podaním lieku Panadol Junior

ak sa u dieeaea objaví nevysvetlite>ná tvorby modrín alebo krvácanie

 

Hlásenie ved>ajaích ú

Ak sa u vás

5

. Ako uchovávae Panadol Junior

 

U

ch

o

vávajte pri t

e

plote

do 25 (C

.

Neuchováva

j

t

e v mrazni

 

Tent

o

liek uchovávajte mimo doh>adu a dosahu detí.

 

Nepou~ívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený

na akatu>ke po EXP. Dátum exspirácie sa vzeahuje na posledný deH v danom mesiaci.

 

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou a

lebo dom

o

v

ým odpadom. Nepou~itý liek vráete do lekárne. Tieto opatrenia pomô~u chránie ~ivotné

p

rostredie.

 

 

6. Obsah balenia a alaie informácie

 

h

u

j

e

 

- Li

e

- alaia zlo~ka je tuhý tuk.

 

Ako vyzerá Panadol Junior a obsah balenia

 

L

iek Panadol Junior

e

a

~ takmer bie

l

e hlad

k

y torpédovi

t

é

ho tvaru, balené v PV

C

/PE stripe v papierovej akatu>ke s prilo~enou písomnou informáciou.

 

Ve>kose balenia: 10, 50

 

Dr~

 

Dr~ite> rozhodnutia o registrácii:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech R

epublic

s

.

r.o., Hvzdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, eská republika

mail:  HYPERLINK "mailto:cz.in

f

o@gsk.com" cz.info@gsk.com

 

Výrobca:

Farmaclair, 440 Avenue du Général de

G

a

u

lle, 14

2

00 Herouville Saint-Clair, Francúzsko

 

Táto písomná informácia pre pou~ívate>a bola naposledy aktualizovaná v marci 2016.

 

 

 

 

 

 

Sc

hv

á

lený text k r

o

zhodnu

tiu o pr

e

vode, ev.

.

: 2016/00222-TR

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu PANADOL JUNIOR sup 250 mg 1x10 ks

Diskusia

Diskusia k produktu PANADOL JUNIOR sup 250 mg 1x10 ks

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam