Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na chrípku a prechladnutie » Lieky na zvýšenú teplotu a horúčku

PANADOL JUNIOR sup 250 mg 1x10 ks - diskusia

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 117773
Liek obsahuje paracetamol, liečivo proti bolesti (analgetikum) a na zníženie horúčky (antipyretikum).

Viac informácií

2,30

Dostupnosť: skladom > 5 ks

Tovar odošleme 20. 4. 2018, predpokladaný termín doručenia 23. 4. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Liek obsahuje paracetamol, liečivo proti bolesti (analgetikum) a na zníženie horúčky (antipyretikum).

Informácie o produkte

Výrobca: GSK -OTC
Značka: PANADOL
Kód výrobku: 117773
Kód EAN: 8596149000343
Držiteľ rozhodnutia: GSK -OTC

Liek obsahuje paracetamol, liečivo proti bolesti (analgetikum) a na zníženie horúčky (antipyretikum). Liek je určený na zníženie horúčky sprevádzajúcej chrípku a prechladnutie, rovnako ako infekčné ochorenia detského veku (napr. osýpky, rubeola, ovčie kiahne, šarlach, mumps) a očkovanie. Liek je tiež vhodný na tlmenie bolesti sprevádzajúcej prerezávanie zúbkov, bolesti zubov, bolesti v krku a bolesti hlavy. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


PANADOL JUNIOR

250 mg čapíky


paracetamol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa do 3 dní nebude vaše dieťa cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Panadol Junior a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Panadol Junior

3. Ako používať Panadol Junior

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Panadol Junior

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Panadol Junior a na čo sa používa


Panadol Junior čapíky obsahujú paracetamol, liečivo proti bolesti (analgetikum) a na zníženie horúčky (antipyretikum).


Panadol Junior čapíky sú určené na zníženie horúčky sprevádzajúcej chrípku a prechladnutie, rovnako ako infekčné ochorenia detského veku (napr. osýpky, rubeola, ovčie kiahne, šarlach, mumps) a očkovanie. Panadol Junior čapíky sú tiež vhodné na tlmenie bolesti sprevádzajúcej prerezávanie zúbkov, bolesti zubov, bolesti v krku a bolesti hlavy.

Liek je určený pre deti s telesnou hmotnosťou nad 15 kg.


Ak sa do 3 dní nebude vaše dieťa cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Panadol Junior


Nepoužívajte Panadol Junior

- ak je vaše dieťa alergické na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • pri závažnom ochorení pečene (vrátane žltačky)

 • pre závažnej hemolytickej anémii (chudokrvnosť z rozpadu červených krviniek)

 • pri krvácaní z konečníka

 • pri zápale hrubého čreva (proktokolitída)


Panadol Junior sa nemá podávať súbežne s inými liekmi, ktoré poškodzujú pečeň.

Vzhľadom na obsah liečiva sa tento liek nemá podávať deťom s telesnou hmotnosťou do 9 kg.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Panadol Junior, obráťte sa na svojho lekára ak podávate tento liek dieťaťu s ochorením pečene, obličiek alebo nedostatkom enzýmu glukóza-6- fosfátdehydrogenázy.


Vysoký horúčka, silná alebo pretrvávajúca bolesť v krku, kašeľ, bolesť hlavy, nevoľnosť alebo vracanie s bolesťami brucha môžu byť príznakom závažnejšieho ochorenia, preto vyhľadajte lekára.


Deti a dospievajúci

Tento liek je určený deťom s telesnou hmotnosťou od 15 kg, pozri časť 3. Ako používať Panadol Junior.


Iné lieky a Panadol Junior

Ak teraz vaše dieťa teraz užíva alebo v poslednom čase užívalo, či práve bude užívať ďalšie lieky (aj na lekársky predpis), povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Súčasné dlhodobé užívanie lieku s niektorými liekmi na spanie, proti epilepsii, niektorých antibiotík môže viesť k poškodeniu pečene. Metoklopramid alebo domperidón môže zvýšiť rýchlosť vstrebávania paracetamolu, cholestyramín ju môže znížiť. Pri pravidelnom dlhodobom používaní paracetamolu sa môže zvýšiť účinok liekov na zníženie krvnej zrážanlivosti (warfarín alebo iné lieky s obsahom kumarínov) s následným zvýšením rizika krvácavých stavov. Občasné používanie nemá významný vplyv.

Súbežné dlhodobé používanie lieku Panadol Junior čapíky spolu s kyselinou acetylsalicylovou alebo ďalšími nesteroidnými antiflogistikami (protizápalovými látkami) môže viesť k poškodeniu obličiek.


Panadol Junior a jedlo, nápoje a alkohol

Panadol Junior je určený na podávanie deťom. Ak by liek používal dospelý, nemal by tento liek používať bez odporúčania lekára a počas liečby sa nesmú používať alkoholické nápoje.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Liek Panadol Junior čapíky je určený na používanie u detí. Z bezpečnostných dôvodov však uvádzame aj informácie týkajúce sa dojčenia.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek je určený pre deti. Pokiaľ by však liek užíval dospelý, uvádzame preto nasledujúce informácie.

Liek Panadol Junior čapíky nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.3. Ako používať Panadol Junior


Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal lekár alebo lekárnik alebo zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnej sestry.


Ak lekár neurčí inak, deťom s telesnou hmotnosťou 15-30 kg sa podáva 1 čapík 4-krát denne v časových odstupoch najmenej 6 hodín. Deťom s telesnou hmotnosťou nad 30 kg sa podávajú 1-2 čapíky 4-krát denne v časových odstupoch najmenej 6 hodín.

Vzhľadom na obsah liečiva sa liek nepodáva deťom s telesnou hmotnosťou do 15 kg.


Čapík vyberte z obalu a jemne zaveďte do konečníka. Po zavedení čapíka stlačte na 1-2 minúty zadoček rukou k sebe a uistite sa, že čapík zostal v konečníku.


Neprekračujte odporúčané dávkovanie.

Podávanie vyšších ako odporúčaných dávok môže viesť k riziku závažného poškodenie pečene.

Panadol Junior obsahuje paracetamol, nepodávajte tento liek spolu s inými liekmi s obsahom paracetamolu.

Ak sa do 3 dní zdravotný stav nezlepší alebo naopak zhorší, obráťte sa na lekára.


Ak použijete viac Panadol Junior, ako máte


Z dôvodu možného rizika predávkovania a zlyhania pečene vyhľadajte, vo všetkých prípadoch podozrenia na predávkovanie alebo pri náhodnom požití čapíkov, ihneď lekára, a to aj v prípade že nepozorujete žiadne príznaky.

Môžu sa objaviť abnormality metabolizmu glukózy a metabolická acidóza.


Ak zabudnete použiť Panadol Junior


Nepodávajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku Panadol Junior čapíky.4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liek Panadol Junior čapíky sa pri dodržiavaní doporučeného dávkovania dobre znáša, ale môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:


Zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 1 000 osôb)

 • zvýšená hladina pečeňových enzýmov

 • zvýšené hladiny kreatinínu v sére

 • žihľavka


Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 osôb)

 • poruchy krvotvorby

 • závažné kožné reakcie (vyrážky, opuch kože)

 • zúženie priedušiek (u náchylných pacientov s alergickou astmou)

 • poruchy funkcie pečene

- pri dlhodobej liečbe nemožno vylúčiť možnosť poškodenia obličiek


Nepodávajte dieťaťu tento liek a ihneď kontaktujte lekára, ak:

 • ak sa u dieťaťa objaví alergická reakcia, ako je kožná vyrážka, svrbenie, niekedy sprevádzaná dýchacími problémami alebo opuchom pier, jazyka, hrdla a lebo tváre

 • ak sa u dieťaťa objaví kožná vyrážka alebo olupovanie kože, príp. vriedky v ústach

 • ak sa u dieťaťa už skôr objavili problémy s dýchaním v súvislosti s podaním kyseliny acetylsalicylovej alebo v súvislosti s podaním lieku Panadol Junior čapíky

 • ak sa u dieťaťa objaví nevysvetliteľná tvorby modrín alebo krvácanie


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať Panadol Junior


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Panadol Junior obsahuje


- Liečivo je paracetamol 250 mg v jednom čapíku.

- Ďalšia zložka je tuhý tuk.


Ako vyzerá Panadol Junior a obsah balenia


Liek Panadol Junior čapíky sú biele až takmer biele hladké čapíky torpédovitého tvaru, balené v PVC/PE stripe v papierovej škatuľke s priloženou písomnou informáciou.


Veľkosť balenia: 10, 50 čapíkov


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika

mail: cz.info@gsk.com


Výrobca:

Farmaclair, 440 Avenue du Général de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Francúzsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2016.


4/4


Recenzie

Recenzie produktu PANADOL JUNIOR sup 250 mg 1x10 ks

Diskusia

Diskusia k produktu PANADOL JUNIOR sup 250 mg 1x10 ks

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám