Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Chrípka, nachladnutie » Zvýšená teplota, horúčka

PANADOL EXTRA NOVUM TBL FLM 24X500MG - recenzie

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 117759
Panadol Extra Novum obsahuje kombináciu dvoch liečiv, ktorá je účinná proti bolesti a horúčke. Liek je určený dospelým a dospievajúcim od 12 rokov.

Viac informácií

3,14
Bežná cena: 3,39 €, Ušetríte: 7 % (0,25 €)

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 23. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 24. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Panadol Extra Novum obsahuje kombináciu dvoch liečiv, ktorá je účinná proti bolesti a horúčke. Liek je určený dospelým a dospievajúcim od 12 rokov.

Informácie o produkte

Výrobca: GSK -OTC
Značka: GSK -OTC
Kód výrobku: 117759
Kód EAN: 8590335012066
Držiteľ rozhodnutia: GSK -OTC

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv, ktoré sú účinné proti bolesti a horúčke: paracetamol a kofeín. Paracetamol zaisťuje úľavu pri bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu. Kofeín zvyšuje analgetický účinok paracetamolu, zmierňuje únavu, mierne podporuje dýchanie a krvný obeh pri horúčkovitých ochoreniach. 
Liek je vhodný na úľavu pri bolestiach hlavy, migréne, bolestiach chrbta, zubov a bolestiach pri menštruácii. Liek tiež prináša úľavu od nepríjemných príznakov chrípky a prechladnutia ako sú bolesti svalov, kĺbov, bolestí v hrdle a znižuje horúčku.
Len na odporučenie lekára sa liek môže užívať na potlačenie bolesti pri reumatických ochoreniach ako je artróza (degeneratívne kĺbové ochorenie) a neuralgia (bolesť pociťovaná v oblasti nervu). Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07422


Písomná informácia pre používateľa

Panadol Extra Novum
filmom obalené tablety

(paracetamolum, coffeinum)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.Čo je Panadol Extra Novum a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol Extra Novum
3.Ako užívať Panadol Extra Novum
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať Panadol Extra Novum
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1.Čo je Panadol Extra Novum a na čo sa používa

Panadol Extra Novum obsahuje kombináciu dvoch liečiv, ktorá je účinná proti bolesti a horúčke: paracetamol a kofeín. Paracetamol zaisťuje úľavu pri bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu. Kofeín zvyšuje analgetický účinok paracetamolu, zmierňuje únavu, mierne podporuje dýchanie a krvný obeh pri horúčkovitých ochoreniach.
Panadol Extra Novum nedráždi žalúdok. Neobsahuje kyselinu acetylsalicylovú.
Panadol Extra Novum je vhodný na úľavu pri bolestiach hlavy, migréne, bolestiach chrbta, zubov a bolestiach pri menštruácii. Panadol Extra Novum tiež prináša úľavu od nepríjemných príznakov chrípky a prechladnutia ako sú bolesti svalov, kĺbov, bolestí v hrdle a znižuje horúčku.
Len  na odporučenie lekára sa liek môže užívať na potlačenie bolesti pri reumatických ochoreniach ako je artróza (degeneratívne kĺbové ochorenie) a neuralgia (bolesť pociťovaná v oblasti nervu).

Liek je určený dospelým a dospievajúcim od 12 rokov.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol Extra Novum

Neužívajte Panadol Extra Novum

-ak ste alergický/á na paracetamol, kofeín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
-pri ťažkom pečeňovom zlyhávaní, žltačke, chronickom pití alkoholu a pri súbežnom podávaní liekov poškodzujúcich pečeň;
- pri ťažkej hemolytickej anémii (málokrvnosť z rozpadu červených krviniek).

Užívanie vyšších než odporúčaných dávok môže viesť k riziku vážneho poškodenia pečene.

Upozornenia a opatrenia

Neužívajte tento liek bez odporúčania lekára, ak máte problémy s pitím alkoholu alebo trpíte pečeňovým ochorením.
Panadol Extra Novum užívajte so zvýšenou opatrnosťou, ak máte niektorý z týchto zdravotných problémov: nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy, zníženú funkciu obličiek, kedy užívajte liek len po porade s lekárom, pretože je dôležité, aby ste užívali nižšie dávky paracetamolu.
Liek nie je určený deťom do 12 rokov.

Iné lieky a Panadol Extra Novum

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinky Panadolu Extra Novum a účinky iných súbežne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.

Súbežné užívanie lieku s niektorými liekmi na spanie, proti epilepsii, niektorými antibiotikami alebo pitím alkoholu môže viesť, v niektorých prípadoch, k poškodeniu funkcie pečene. Nie je vhodné kombinovať Panadol Extra Novum s liekmi obsahujúcimi kyselinu acetylsalicylovú. Dlhodobé užívanie vyšších dávok paracetamolu môže zvýšiť účinok liekov typu warfarínu pôsobiacich proti krvnému zrážaniu.

Panadol Extra Novum a jedlo, nápoje a alkohol

Počas liečby sa nesmie konzumovať alkohol. Dlhodobá konzumácia alkoholu významne zvyšuje riziko poškodenia pečene. Ak máte problémy s pitím alkoholu, poraďte sa pred začiatkom liečby s lekárom.
Tento liek obsahuje kofeín. Počas užívaní tohto lieku se vyvarujte nadmernému pitiu nápojov obsahujúcich kofeín (napr. čaj, káva alebo niektoré nápoje s kofeínom). Vysoký príjem kofeínu môže viesť k ťažkostiam so spánkom, trasu a nepríjemným pocitom na hrudi (spôsobeným zrýchleným tlkotom srdca).
Liek sa môže podávať nezávisle od jedla. Užívanie po jedle môže viesť k zníženému účinku paracetamolu.

Tehotenstvo, dojčenie a fertilita

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva a dojčenia. Kofeín sa neodporúča užívať počas tehotenstva pre možné zvýšenie rizika spontánneho potratu spojeného s jeho konzumáciou.
Kofeín v materskom mlieku môže mať stimulačný efekt na dojčené dieťa.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Panadol Extra Novum nemá žiadny alebo má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Panadol Extra Novum obsahuje zmes sodných solí parabénov. Tieto soli môžu spôsobiť alergické reakcie (možno onesorené).


3.Ako užívať Panadol Extra Novum

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácie pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý/á, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a mladiství od 15 rokov: 1-2 tablety 1 až 4-krát denne podľa potreby s odstupom najmenej 4 hodiny. 1 tableta je vhodná pre osoby s telesnou hmotnosťou 34-60 kg, 2 tablety pre osoby s telesnou hmotnosťou nad 60 kg. Najvyššia jednotlivá dávka sú 2 tablety. Maximálna denná dávka je 8 tabliet za 24 hodín.
Mladiství 12 15 rokov: 1 tableta 1 až 3-krát denne s odstupom najmenej 6 hodín. Najvyššia jednotlivá dávka je 1 tableta. Maximálna denná dávka sú 3 tablety za 24 hodín.

Deťom do 12 rokov liek nepodávajte.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie.

Tablety sa zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny.
Neužívajte s ďalšími liekmi obsahujúcimi paracetamol.
Bez porady s lekárom neužívajte tento liek dlhšie ako 7 dní. Ak nedochádza k zmierneniu príznakov ochorenia do 3 dní, poraďte sa o ďalšom postupe s lekárom.

Ak užijete viac Panadolu Extra Novum, ako máte

V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom vyhľadajte ihneď svojho lekára alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie a povedzte im presné množstvo lieku, ktoré ste užil/a. Ukážte im použité balenie a túto písomnú informáciu. Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť vážne poškodenie až zlyhanie funkcie pečene. V prípade predávkovania je nevyhnutná okamžitá lekárska pomoc, aj keď nie sú prítomné žiadne príznaky predávkovania.

Ak zabudnete užiť Panadol Extra Novum

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Užite zvyčajnú dávku lieku, hneď ako si spomeniete. Medzi dvoma dávkami zachovávajte minimálny časový odstup 4 hodiny.


4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sú zriedkavé, vyskytujú sa s frekvenciou viac ako 1 z 10 000 pacientov, ale menej ako 1 z 1000 pacientov.

Prestaňte liek užívať a ihneď informujte svojho lekára ak pociťujete:
alergické reakcie ako sú kožné vyrážky, žihľavka, sťažené dýchanie v dôsledku zúženia priedušiek (bronchospazmus), svrbenie, potenie;
zmeny krvného obrazu;
bolesť žalúdka alebo iné tráviace ťažkosti, nevoľnosť a vracanie, hnačka;
bolesť hlavy, závrat, nespavosť a palpitácie (búšenie srdca), depresia, zmätenosť, halucinácie, triaška, opuchy, poruchy videnia, nervozita
abnormálna funkcia pečene, zlyhanie pečene, žltačka.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.Ako uchovávať Panadol Extra Novum

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po Dátum exspirácie:. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Panadol Extra Novum obsahuje

-Liečivá sú paracetamol 500 mg, kofeín 65 mg v 1 filmom obalenej tablete.
-Ďalšie zložky sú predželatínovaný škrob, povidón 25, uhličitan vápenatý, krospovidón, zmes sodných solí parabénov, kyselina algínová, magnéziumstearát, filmotvorná sústava Opadry YS-1-7003 biela, karnaubský vosk, čistená voda.

Ako vyzerá Panadol Extra Novum a obsah balenia

Panadol Extra Novum sú biele až takmer biele filmom obalené tablety oválneho tvaru, na jednej strane je vyrazené xPx s P vnútri kruhu, druhá strana je hladká.
Veľkosť balenia: 10, 12, 14, 20, 24 alebo 30 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, 980 Great West Road, Brentford, TW8 9GS, Veľká Británia.

Výrobca
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Írsko.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2014 .

Recenzie

Recenzie produktu PANADOL EXTRA NOVUM TBL FLM 24X500MG

Diskusia

Diskusia k produktu PANADOL EXTRA NOVUM TBL FLM 24X500MG

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam