Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na kožné problémy » Lieky na lupienku

OILATUM EMOLLIENT add bal 1x150 ml : VÝPREDAJ

Liek
Kód výrobku: 116181
Oilatum Emollient je kúpeľové aditívum, ktoré sa používa na podpornú liečbu kontaktnej dermatitídy, atopického ekzému, ichtyózy, stareckej xerózy a na upokojenie podráždenej kože. Je vhodný najmä tam, kde sú postihnuté veľké plochy tela.

Viac informácií

Produkt už nie je určený k predaju na slovenskom trhu

Podobné produkty
Podobné produkty od rovnakého výrobcu

 

Odporúčané alternatívne produkty

Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - OILATUM EMOLLIENT add bal 1x150 ml : VÝPREDAJ

Oilatum Emollient je kúpeľové aditívum, ktoré sa používa na podpornú liečbu kontaktnej dermatitídy, atopického ekzému, ichtyózy, stareckej xerózy a na upokojenie podráždenej kože. Je vhodný najmä tam, kde sú postihnuté veľké plochy tela.
<p>Príloha
č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/06025-Z1B</p>
<p>Schválený
text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2016/00208-TR</p>
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Oilatum Emollient

634 mg/g kúpeľové aditívum

tekutý parafín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

  Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

  Čo je Oilatum Emollient a na čo sa používa

  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oilatum Emollient

  Ako používať Oilatum Emollient

  Možné vedľajšie účinky

  Ako uchovávať Oilatum Emollient

  Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Oilatum Emollient a na čo sa používa

Oilatum Emollient je kúpeľové aditívum (prísada do kúpeľa), ktoré obsahuje liečivo tekutý parafín. Patrí do skupiny liekov, ktoré zmäkčujú a ochraňujú kožu. Používa sa na liečbu atopického ekzému, kontaktnej dermatitídy, stareckého svrbenia, ichtyózy a ďalších kožných ochorení spojených so zvýšenou suchosťou kože. Je vhodný najmä v prípade, ak sú postihnuté veľké plochy tela.

Tento liek je určený všetkým vekovým skupinám vrátane dojčiat a starších osôb.

Ako Oilatum Emollient účinkuje

Rozptýlením Oilatum Emollient vo vode sa zvyšuje zjemňujúci účinok tekutého parafínu a súčasne čistí kožu aj bez použitia mydla.

Oilatum Emollient má zjemňujúci a ochranný účinok, pretože vytvára na koži jemný film, ktorý zabraňuje odparovaniu vody z povrchu kože. Hydratuje, upokojuje podráždenú kožu a odstraňuje svrbenie kože a obnovuje jej prirodzenú vláčnosť.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oilatum Emollient

Nepoužívajte Oilatum Emollient

  ak ste alergický na tekutý parafín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Oilatum Emollient, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  Tento liek obsahuje zložky, ktoré očisťujú kožu. Súčasné použitie mydla zhoršuje vyváženosť ochranného mastného filmu na povrchu kože, čo znižuje liečebný účinok tohto lieku (pozri nižiše „Iné lieky a Oilatum Emollient“).

  Pozor na pošmyknutie sa pri vstupovaní do vane a pri ukončení kúpeľa.

Iné lieky a Oilatum Emollient

Ak teraz používate, alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Súčasné použitie mydiel a saponátov ruší účinok Oilatum Emollient. Okrem tohto nie je známe, či Oilatum Emollient ovplyvňuje účinok iných liekov alebo naopak.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Nie sú známe žiadne obmedzenia pri používaní Oilatum Emollient počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Oilatum Emollient nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako používať Oilatum Emollient

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek je len na vonkajšie použitie (na kožu). Ako často sa liek používa je individuálne, závisí to od typu, rozsahu a závažnosti ochorenia. Obvyklý je jeden kúpeľ denne. Dĺžka kúpeľa je 10 − 20 minút.

Oilatum Emollient sa musí používať vždy s vodou – buď ho pridáte do vody alebo nanesiete priamo na vlhkú kožu. Oilatum Emollient je najúčinnejšie, keď sa použije ako kúpeľová prísada, najmä v prípade rozsiahleho postihnutia kože. Odmerané množstvo tohto lieku pridajte do napustenej vane s vodou a dobre premiešajte. Odporúča sa teplota kúpeľa, ktorá zodpovedá teplote ľudského tela, nie horúca. Pozor na pošmyknutie vo vani! Vodu z povrchu kože odstraňujte prikladaním čistého uteráku, pretože trenie narúša ochranný mastný film. Ak sa na koži objaví začervenanie alebo vyrážka, prestante tento liek používať a poraďte sa s lekárom.

Oilatum Emollient kožu aj očisťuje a nepoužíva sa súčasne s mydlom (pozri vyššie „Iné lieky a Oilatum Emollient“.

Kúpeľ pre dospelých vrátane starších osôb

1 – 3 uzávery (10 – 30 ml) pridajte do vane naplnenej vodou do výšky 20 cm (100 – 150 l) a dobre premiešajte. Ponorte sa do kúpeľa (všetky postihnuté oblasti) na 10 – 20 minút, a potom sa jemne osušte čistým uterákom.

Kúpeľ pre deti vrátane dojčiat

½ – 2 uzávery (5 – 20 ml) pridajte do vaničky alebo vane s vodou (10 – 50 l) a dobre premiešajte. Pomocou špongie na kúpanie vzniknutý roztok jemne naneste dieťaťu na celé telo, a potom ho jemne osušte čistým uterákom.

Čistenie kože

Malé množstvo oleja vtierajte do vlhkej kože, potom ju opláchnite vodou a jemne osušte čistým uterákom.

Po kúpeli prepláchnite odtok teplou tečúcou vodou. Týmto sa zaistí, že v odtoku nezostanú žiadne zvyšky Oilatum Emollient. Takisto môže byť nutné vyčistiť vaňu odmasťovacím čistiacim prostriedkom.

Ak zabudnete použiť Oilatum Emollient

Ak zabudnete použiť Oilatum Emollient, stačí, ak ho v čase ďalšieho kúpeľa použijete tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci neprejavia sa u každého.

Len v ojedinelých prípadoch vznikne po použití tohto lieku v mieste aplikácie začervenanie alebo vyrážka. Ak sa objaví vyrážka alebo sčervenanie, prestaňte tento liek používať a poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Oilatum Emollient

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený škatuli a fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Oilatum Emollient obsahuje

  Liečivo je tekutý parafín. 1 g kúpeľového aditíva obsahuje 634 mg tekutého parafínu (63,4 %).

  Ďalšie zložky sú acetylovaný lanalkol, izopropylpalmitát, tekutý makrogol 400, polyoxyetylén(40)sorbitolseptaoleát, vôňa.

Ako vyzerá Oilatum Emollient a obsah balenia

Bledožltý roztok olejovej konzistencie v polyetylénovej fľaši so skrutkovacím uzávarom.

Obsah balenia: 150 ml, 500 ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c

140 00 Praha 4

Česká republika

mail: cz.info@gsk.com

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.

Finisklin Business Park

Írsko

Famar Nederland B.V.

Industrieweg 1

5531 AD Bladel

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v marci 2016.

Informácie o produkte

Výrobca: GSK -OTC
Kód výrobku: 116181
Kód EAN: 8586007703110
Držiteľ rozhodnutia: GSK -OTC

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek je kúpeľové aditívum (prísada do kúpeľa), ktoré obsahuje liečivo tekutý parafín. Patrí do skupiny liekov, ktoré zmäkčujú a ochraňujú kožu. Používa sa na liečbu atopického ekzému, kontaktnej dermatitídy, stareckého svrbenia, ichtyózy a ďalších kožných ochorení spojených so zvýšenou suchosťou kože. Je vhodný najmä v prípade, ak sú postihnuté veľké plochy tela.
Rozptýlením kúpeľového aditíva vo vode sa zvyšuje zjemňujúci účinok tekutého parafínu a súčasne čistí kožu aj bez použitia mydla. Kúpeľové aditívum má zjemňujúci a ochranný účinok, pretože vytvára na koži jemný film, ktorý zabraňuje odparovaniu vody z povrchu kože. Hydratuje, upokojuje podráždenú kožu a odstraňuje svrbenie kože a obnovuje jej prirodzenú vláčnosť. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

OILATUM EMOLLIENT add bal 1x150 ml : VÝPREDAJ – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu OILATUM EMOLLIENT add bal 1x150 ml : VÝPREDAJ zobrazíte alebo stiahnete tu: OILATUM EMOLLIENT add bal 1x150 ml : VÝPREDAJ.docx

Recenzie

Recenzie produktu OILATUM EMOLLIENT add bal 1x150 ml : VÝPREDAJ

Diskusia

Diskusia k produktu OILATUM EMOLLIENT add bal 1x150 ml : VÝPREDAJ

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám