Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na chrípku a prechladnutie » Lieky proti nádche a na upchaný nos, nosné kvapky » Lieky na uvoľnenie dutín

Nasic sprej s rozprašovačom pre deti 10 ml - diskusia

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 331210
Nasic pre deti sa používa na zníženie prekrvenia nosa počas nádchy a podporu hojenia kožných a sliznicových poranení, na úľavu od vazomotorickej nádchy (nádcha spôsobená rozšírením ciev v nosovej sliznici) a na liečbu sťaženého dýchania nosom po operácii nosa. Nasic pre deti je určený pre deti od 2 do 6 rokov.

Viac informácií

4,38

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 21. 2. 2018, predpokladaný termín doručenia 22. 2. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Nasic pre deti sa používa na zníženie prekrvenia nosa počas nádchy a podporu hojenia kožných a sliznicových poranení, na úľavu od vazomotorickej nádchy (nádcha spôsobená rozšírením ciev v nosovej sliznici) a na liečbu sťaženého dýchania nosom po operácii nosa. Nasic pre deti je určený pre deti od 2 do 6 rokov.

Informácie o produkte

Výrobca: KLOSTERFRAU
Značka: KLOSTERFRAU
Kód výrobku: 331210
Kód EAN: 4008617226840
Držiteľ rozhodnutia: KLOSTERFRAU

nasic kids je nosový sprej určený pre deti od 2 do 6 rokov. Obsahuje liečivo xylometazolíniumchlorid, ktoré má schopnosti zúžiť cievy, a tak znižuje prekrvenie slizníc. Obsahuje prídavné liečivo dexpantenol, čo je derivát kyseliny pantoténovej; vitamín, ktorý podporuje hojenie rán a ochraňuje sliznice.

Používa sa na zníženie prekrvenia nosa počas nádchy a podporu hojenia kožných a sliznicových poranení, na úľavu od vazomotorickej nádchy (nádcha spôsobená rozšírením ciev v nosovej sliznici) a na liečbu sťaženého dýchania nosom po operácii nosa.  Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príloha

Príloha

 

 

 

Písomná informácia pre pou~ívate>a

 

nasic pre deti

nosová roztoková aerodisperzia

xylometazolíniumchlorid 0,05 %, dexpantenol 5 %

 

 

Poz

o

rne si pre

ú

informáciu

predt

ý

m, ne~ za

e

to~e obsah

uje pr

e

v

á

s

dôle~ité informácie.

V~dy pou

~

ívajte tento l

i

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Mo~no bude potrebné, aby ste si ju znovu pre

Ak potrebujete alaie informácie alebo radu, obráete sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

n

ika. To sa týka aj akýchko>ve

k

ved>ajaí

ch ú

i

nkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomne

j

informácii

pre p

o

u

~

í

vate>a. Pozri

Ak sa príznaky váaho ochorenia nezlepaia do 7 dní alebo ak sa zhoraia, musíte sa obrátie na lekára.

 

 

V tejto písomnej informácii pre pou~ívate>a sa dozviete:

1. o je nasic pre deti a na

2. o potrebujete vediee predtým, ako pou~ijete nas

i

c pre deti

3. Ako pou~ívae n

a

sic pre det

i

4. M

o

~né ved>ajaie ú

5. Ako uchovávae

nasic pre d

eti

6.

O

b

s

a

h balenia a alaie informácie

 

1. o je nasic pre deti a na

 

nasic pre deti je nosový sprej.

 

Obsahuje lie

Obsahuje prídavné lie

e

j; vitamín, ktorý podporuje ho

j

enie rán a 

ochraH

uje sliznice.

 

nasic pre deti sa pou~íva

n

a zní~enie

prekr

v

e

n

i

a

nosa po

en

ia ko~ných a 

s

ak ste alergický na xylometazolíniumchlorid, dexpantenol alebo na ktorúko>vek z alaích zlo~iek tohto lieku (uvedených v 

ak máte suchý zápal nosovej sliznice s tvorbou chrást (rhinitis sicca),

po chirurgickom odstránení auakovitého telieska (hypofýzy

)

cez nos (transsfenoidálna hyp

o

fyzektómia)

alebo

po iných opera

l

ia mozgový

obal,

u doj

 

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako za

ak u~ívate apecifické lieky, ktoré zvyaujú tlak krvi (napr. inhibítory monoaminooxidázy),

ak máte zvýaený vnútroo

ak máte ea~ké poruchy srdca a ciev (napr. ochorenie vencovitých tepien) a vysoký tlak krvi (hypertenzia),

ak máte nádor drene nadobli

ak máte poruchy metabolizmu, napr. zvýaenú

ak máte metabolické ochorenie porfýriu,

ak máte zvä

Pri chronickej nádche sa mô~e pou~ívae len pod lekárskou kontrolou, preto~e je riziko sten

 

Deti a dospievajúci

Predchádzajte dlhodobému pou~ívaniu a predávkovaniu, najmä u detí. Pou~itie vyaaích dávok musí bye spojené s doh>adom le

k

ára.

 

nasic pre deti obsahuje

l

ie

oncent

r

ácii ur

p

reto nie je

vhodn

ý

p

r

e

doj

ok

y.

 

Iné lieky

Preto sa nesmie pou~ívae u pacientov so známou precitlivenoseou na túto konzerva

dobre.

 

 

3. Ako pou~ívae nas

i

c pre deti

V~dy

pou~ívajte tento liek presne tak, ako vám

povedal váa

r

.

A

k

si nie ste nie

si

to u svojho l

e

e

tky nasledujúce dávky okam~it

e

podae.

alebo

 

hSÁaJhRhSÁaJhn hŽ%ïCJhoNŒhŽ%ïCJ'hT_|hT_|5CJOJQJaJmHsH'hT_|hA>5CJOJQJaJmHsHh]NyhT_|5CJOJQJaJ'hT_|hÄf+5CJ

OJQJaJmHsHh]Nyh˜Ù5C

J

A>5

C

JOJQJaJht5CJOJQJaJh]NyhSÁ5

C

JOJQJaJ

zôö

ø

ú

@

oN

Œ

& F„þÿ]„þ

ÿ

Dávkovanie

Ak lekár nepredpísal inak, deeom od 2 do 6 rokov má podae jedna dávka lieku nasic pre deti do ka~dej nosovej dierky maximálne trikrát denne, ak je to potrebné. Dávkovanie je závislé od individuálnej citlivosti a odpovede na lie

 

D:~ka pou~ívan

i

a

Bez lekárskeho odporú

nepou~ívaj

te nas

i

c pre deti dlhaie ako 7 dní.

Pred opätovn

ý

m pou~itím

má by

e

p

r

estávka v trvaní nieko>kých dní.

O

d:~ke pou~

í

Pacienti so zvýaeným vnútroo

 

Ak máte pocit, ~e ú

e

bo lekárnikovi.

 

Ak pou~ijete

viac lieku

nasic

p

re deti, ako máte

Ak sa napríklad predávku

j

ete alebo n

áhodne

p

r

e

h

ltnete vä

as

ic pre deti, m

ô

4. Mo~né ved>ajaie ú

 

Tak ako vaetky lieky, aj tento liek mô~e spôsobovae ved>ajaie ú

 

Ved>ajaie ú

 

 

Ve>mi

a

ko 1 z 10 osôb

Mo~né ved>ajaie ú

 

Nervový systém

Ve>mi zriedkavé: nepokoj, nespavose alebo tie~ únava (ospalose, upokojenie), bolese hlavy, halucinácia (vidiny, u staraích detí).

 

Srdce a krvný obeh

Zriedkavé: búaenie srdca, zrýchlenie tepu srdca (tachykardia), z

v

ýaenie tlaku krvi (hypertenzi

a

)

Ve>mi zr

iedkav

é

: srdcové arytmie (poruchy tepu srdca).

 

D

ý

chacia súst

ava

Ve

>

m

i

zriedkavé: zvýaené prekrvenie sl

iz

nice po vymizn

u

Neznáma frekvencia: pálenie a suchose sliznice nosa, kýchanie.

 

Svalová a kostrová sústava

Ve>mi zriedkavé: kU

 

Imunitný systém

Menej

 

Hlásenie ved>ajaích ú

v

Ak sa u vás vyskytne akýko>v

e

k ved>aja

í ú

n

ok, obráete sa na svojho lekára alebo lek

á

rnika. To s

a týka

a

j

a

kýchko>vek ved>ajaích ú

,

ktoré nie sú u

v

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepou~itý liek vráete do lekárne. Tieto opatrenia pomô~u chránie ~ivotné prostredie.

 

 

6. Obsah balenia a alaie informácie

 

Lie

.

10 g roztoku obsahuje 5 mg xy

l

ometazolíni

umchlo

r

idu a 500 mg dexpantenolu.

Jedna dávka 0,1

ml roztoku

(ekviv

a

l

e

n

t

ná 0,10 g) obsahuje 0,05 mg xylo

me

tazolíniumchlo

r

Cassella-med GmbH & Co.KG

Gereonsmühlengasse 1

50670 Kolín

Nemecko

 

Výrobca

Klosterfrau Berlin GmbH, Motzener Str. 41, DE-12277 Berlin, Nemecko

 

 

Táto písomná informácia pre pou~ívate>a bola naposledy aktualizovaná v auguste 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu Nasic sprej s rozprašovačom pre deti 10 ml

Diskusia

Diskusia k produktu Nasic sprej s rozprašovačom pre deti 10 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam