Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Metoject 50 mg/ml injekčný roztok sol inj 25 mg/0,5 ml (striek.napl.skl. so vsad.ihl.) 6x0,5 ml

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 180752
Liek obsahuje liečivo metotrexát, ktorý: ovplyvňuje rast určitých buniek v organizme, ktoré sa rýchlo rozmnožujú; znižuje aktivitu imunitného systému (vlastný obranný mechanizmus tela); má protizápalové účinky.

Viac informácií

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Liek obsahuje liečivo metotrexát, ktorý: ovplyvňuje rast určitých buniek v organizme, ktoré sa rýchlo rozmnožujú; znižuje aktivitu imunitného systému (vlastný obranný mechanizmus tela); má protizápalové účinky.

Informácie o produkte

Kód výrobku: 180752
Kód EAN: 4037353017436

Liek obsahuje liečivo metotrexát, ktorý:

  • ovplyvňuje rast určitých buniek v organizme, ktoré sa rýchlo rozmnožujú;
  • znižuje aktivitu imunitného systému (vlastný obranný mechanizmus tela);
  • má protizápalové účinky.

Liek je určený na liečbu:

  • aktívnej reumatoidnej artritídy u dospelých pacientov,
  • polyartritických foriem ťažkej, aktívnej juvenilnej idiopatickej artritídy, keď je odpoveď na nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs) nedostatočná,
  • ťažkej nezvládnuteľnej invalidizujúcej psoriázy, ktorá dostatočne nereaguje na iné druhy liečby ako fototerapia, PUVA (kombinovaná liečba psoralenom a ultrafialovým žiarením A) a retinoidy,
  • závažnej psoriatickej artritídy u dospelých pacientov,
  • miernej až stredne závažnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, keď nie je možná adekvátna liečba inými liekmi.

Liek upravuje a spomaľuje postup ochorenia. Viac na adcc.sk

Príbalový leták

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Metoject 50 mg/ml injekčný roztok
Metotrexát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Metoject 50 mg/ml a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Metoject 50 mg/ml 
3. Ako používať Metoject 50 mg/ml
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Metoject 50 mg/ml 
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1.Čo je Metoject 50 mg/ml a na čo sa používa

Metoject 50 mg/ml je určený na liečbu

aktívnej reumatoidnej artritídy u dospelých pacientov.
polyartritických foriem ťažkej, aktívnej juvenilnej idiopatickej artritídy, keď je odpoveď na nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs) nedostatočná.
ťažkej nezvládnuteľnej invalidizujúcej psoriázy, ktorá dostatočne nereaguje na iné druhy liečby ako fototerapia, PUVA (kombinovaná liečba psoralenom a ultrafialovým žiarením A) a retinoidy, a závažnej psoriatickej artritídy u dospelých pacientov.
miernej až stredne závažnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, keď nie je možná adekvátna liečba inými liekmi.

Reumatoidná artritída (RA) je chronické ochorenie spojivových tkanív charakterizované zápalom synoviálnych membrán (membrán v kĺboch). Tieto membrány produkujú tekutinu, ktorá pôsobí ako mazivo v mnohých kĺboch. Zápal spôsobuje zhrubnutie membrány a opuch kĺbu.

Juvenilná artritída sa týka detí a mladistvých mladších ako 16 rokov. Polyartritické formy sú indikované, keď je postihnutých 5 alebo viac kĺbov počas prvých 6 mesiacov ochorenia.

Psoriatická artritída je druh artritídy s psoriatickými léziami na koži a nechtoch, najmä na kĺboch prstov na rukách a nohách.

Psoriáza je bežné chronické kožné ochorenie charakterizované červenými fľakmi, ktoré sú pokryté hrubými, suchými, striebristými, priľnavými šupinami.

Metoject 50 mg/ml upravuje a spomaľuje postup ochorenia.

Crohnova choroba je typ zápalového ochorenia čriev, ktoré môže postihnúť ľubovoľnú časť gastrointestinálneho traktu a spôsobovať symptómy, ako sú napríklad bolesť brucha, hnačka, vracanie alebo pokles hmotnosti.


2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Metoject 50 mg/ml

Nepoužívajte Metoject 50 mg/ml, keď 
ste alergický na metotrexát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
trpíte ochorením pečene, závažným ochorením obličiek alebo ochorením krvi.
pravidelne konzumujete veľké množstvo alkoholu.
trpíte závažnou infekciou, napr. tuberkulózou, HIV alebo inými príznakmi imunodeficiencie (nedostatočnej imunity).
trpíte žalúdočnými vredmi alebo črevnými vredmi.
ste tehotná alebo dojčíte.
sa v rovnakom čase podrobujete očkovaniu živými vakcínami.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Metoject 50 mg/ml, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:
ste starší alebo sa cítite celkovo zle a slabo,
máte problémy s funkciou pečene,
trpíte dehydratáciou (stratou vody).

Odporúčané následné vyšetrenia a bezpečnostné opatrenia:
Hoci sa Metoject 50 mg/ml podáva v malých dávkach, môžu sa objaviť závažné vedľajšie účinky. Na to, aby sa včas odhalili, váš lekár vám musí urobiť vyšetrenia a laboratórne testy.

Pred liečbou:
Predtým, ako začne liečba, odoberú sa vzorky krvi na kontrolu dostatočného množstva krviniek, urobia sa testy na kontrolu funkcie pečene, sérového albumínu (bielkovina v krvi) a funkcie obličiek. Váš lekár tiež skontroluje, či netrpíte tuberkulózou (infekčné ochorenie s tvorbou malých uzlíkov v postihnutom tkanive) a urobí röntgenový snímok hrudníka.

Počas liečby:
Nasledovným testom sa budete podrobovať najmenej raz mesačne počas prvých šiestich mesiacov liečby a následne najmenej raz za tri mesiace:

Vyšetrenie úst a hrdla na zmeny na slizniciach
Krvné testy
Kontrola funkcie pečene
Kontrola funkcie obličiek
Kontrola dýchacej sústavy a ak je to nevyhnutné, test pľúcnych funkcií

Metotrexát môže ovplyvniť váš imunitný systém a výsledky očkovania. Môže tiež ovplyvniť výsledky imunologických testov. Môžu sa rozvinúť neaktívne, chronické ochorenia (napr. herpes zoster [pásový opar], tuberkulóza, hepatitída B alebo C). Počas liečby Metojectom 50 mg/ml nesmiete byť očkovaný živými vakcínami.

Počas liečby metotrexátom sa môže znovu objaviť radiáciou indukovaná dermatitída (zápal kože) a spálenie slnkom (recall reakcia). Psoriatické lézie sa môžu zhoršiť počas UV ožiarenia a súbežného podávania metotrexátu.
Môžu sa objaviť zväčšené lymfatické uzliny (lymfóm) a vtedy sa musí liečba zastaviť.

Hnačka môže byť toxickým účinkom Metojectu 50 mg/ml a vyžaduje si prerušenie liečby. Ak trpíte hnačkou, povedzte to svojmu lekárovi.

Iné lieky a Metoject 50 mg/ml
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinok liečby môže ovplyvniť podávanie Metoject 50 mg/ml súbežne s určitými inými liekmi:

lieky poškodzujúce pečeň alebo krvný obraz, napr. leflunomid
antibiotiká (lieky na prevenciu/boj s určitými infekciami), ako sú: tetracyklíny, chloramfenikol a neabsorbovateľné širokospektrálne antibiotiká, penicilíny, glykopeptidy, sulfónamidy (lieky obsahujúce síru na prevenciu/boj s určitými infekciami), ciprofloxacín a cefalotín
nesteroidné protizápalové lieky alebo salicyláty (lieky proti bolesti a/alebo zápalu)
probenecid (liek proti dne)
slabé organické kyseliny, ako sú slučkové diuretiká (vodné tablety) alebo niektoré lieky používané na liečbu bolesti a zápalových ochorení (napr. kyselina acetylosalicylová, diklofenak a ibuprofen) a pyrazol (napr. metamizol na liečbu bolesti)
lieky, ktoré môžu mať nežiaduce účinky na kostnú dreň, napr. trimetoprim-sulfametoxazol (antibiotikum) a pyrimetamín
sulfasalazín (antireumatický liek)
azatioprin (imunosupresívny liek používaný na liečbu závažných foriem reumatoidnej artritídy)
merkaptopurín (cytostatikum)
retinoidy (lieky proti psoriáze a iným kožným ochoreniam)
teofylín (liek proti bronchiálnej astme a iným ochoreniam pľúc)
inhibítory protónovej pumpy (lieky proti žalúdočným ťažkostiam)
hypoglykemiká (lieky používané na zníženie cukru v krvi)

Vitamíny obsahujúce kyselinu listovú môžu poškodiť účinok liečby a mali by sa užívať, len ak vám to odporučí lekár.

Vyhnite sa očkovaniu živými vakcínami.

Metoject 50 mg/ml a jedlo, nápoje a alkohol
Počas liečby Metojectom 50 mg/ml sa musíte vyhnúť konzumácii alkoholu, ako aj konzumácii veľkého množstva kávy, nealkoholických nápojov obsahujúcich kofeín a čierneho čaju.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Metoject 50 mg/ml nesmiete užívať počas tehotenstva. Ženy a muži musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby Metojectom 50 mg/ml a ďalších 6 mesiacov po jej ukončení.

U žien v plodnom veku musí byť tehotenstvo s určitosťou vylúčené, a to použitím vhodných metód pred začatím liečby, napr. tehotenský test.

Keďže metotrexát môže byť genotoxický, odporúča sa všetkým ženám, ktoré chcú otehotnieť konzultácia s genetickým poradenským centrom už pred začatím liečby, ak je to možné. Mužom sa odporúča, aby sa pred začatím liečby poradili o možnosti uchovania spermií.

Dojčenie sa má pred liečbou a počas liečby Metojectom 50 mg/ml prerušiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liečba Metojectom 50 mg/ml môže spôsobiť nežiaduce reakcie postihujúce centrálny nervový systém, napr. únavu a závrat. Preto môže byť v istých prípadoch narušená schopnosť viesť vozidlo a/alebo obsluhovať stroje. Ak pocítite únavu alebo ospalosť, nesmiete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Metojectu 50 mg/ml
Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


3.Ako používať Metoject 50 mg/ml

Váš lekár rozhodne o dávkovaní, ktoré sa individuálne prispôsobuje. Obyčajne trvá 4 8 týždňov, než sa prejaví účinok liečby.

Metoject 50 mg/ml sa podáva ako injekcia lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom, alebo pod ich dozorom iba raz týždenne. Spolu s lekárom sa rozhodnete pre vhodný deň, v ktorý každý týždeň dostanete injekciu. Metoject 50 mg/ml možno podať injekčne intramuskulárne (do svalu), intravenózne (do žily) a subkutánne (pod kožu).

Pretože existuje málo údajov o podávaní lieku intravenózne u detí a mladistvých, možno ho podať injekčne len pod kožu alebo do svalu.

Lekár rozhodne o primeranej dávke u detí a mladistvých s polyartritickými formami juvenilnej idiopatickej artritídy.
Metoject sa neodporúča u detí mladších ako 3 roky kvôli nedostatočným skúsenostiam v tejto vekovej skupine.

Spôsob a dĺžka podávania
Metoject sa podáva injekčne jedenkrát týždenne!

Dĺžku trvania liečby určuje ošetrujúci lekár. Liečba reumatoidnej artritídy, juvenilnej idiopatickej artritídy, psoriasis vulgaris, psoriatickej artritídy a Crohnnovej choroby Metojectom je dlhodobá.

Na začiatku liečby vám Metoject podá zdravotnícky personál. V niektorých prípadoch sa váš lekár môže rozhodnúť, že vám dá pokyny, ako si máte Metoject vstreknúť pod kožu sami. Následne vás riadne zaškolí.
V žiadnom prípade sa nepokúšajte vstrekovať si Metoject sami ešte pred takýmto zaškolením.
Prosím, pozrite si návod na použitie na konci tejto písomnej informácie.

Zaobchádzanie a likvidácia lieku musia byť v súlade s národnými požiadavkami na cytostatiká. Tehotné zdravotnícke pracovníčky nemajú manipulovať a/alebo podávať Metoject 50 mg/ml.

Metotrexát sa nesmie dostať do kontaktu s povrchom kože alebo sliznice. V prípade kontaminácie sa musí postihnuté miesto ihneď opláchnuť veľkým množstvom vody.

Ak máte pocit, že účinok Metojectu 50 mg/ml je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Frekvencia a stupeň závažnosti vedľajších účinkov závisia od veľkosti dávky a frekvencie podávania. Keďže závažné vedľajšie účinky sa môžu objaviť dokonca aj pri nízkych dávkach, je dôležité, aby vás pravidelne sledoval váš lekár. Váš lekár vykoná vyšetrenia na kontrolu anomálií vznikajúcich v krvi
(ako napríklad nízky počet bielych krviniek, nízky počet trombocytov, lymfóm) a zmien v obličkách a pečeni.

Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytnú niektoré z nasledujúcich symptómov, pretože môžu indikovať závažný, potenciálne život ohrozujúci vedľajší účinok, ktorý si vyžaduje urgentnú špecifickú liečbu:

pretrvávajúci suchý, neproduktívny kašeľ, dýchavičnosť a horúčka; toto môžu byť príznaky zápalu pľúc (pneumónia) [časté môžu postihnúť najviac 1 z 10 ľudí]
symptómy poškodenia pečene, ako napríklad zožltnutie pokožky a očných bielok; metotrexát môže spôsobiť chronické poškodenie pečene (cirhóza pečene), tvorbu zjazveného tkaniva pečene (fibróza pečene), tukovú degeneráciu pečene [všetky menej časté môžu postihnúť najviac 1 zo 100 ľudí], zápal pečene (akútna hepatitída) [zriedkavé môže postihnúť najviac 1 z 1 000 ľudí] a zlyhanie pečene [veľmi zriedkavé môže postihnúť najviac 1 z 10 000 ľudí]
symptómy alergie, ako napríklad kožná vyrážka vrátane sčervenanej svrbiacej pokožky, opuch rúk, chodidiel, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla (čo môže spôsobovať problémy s prehĺtaním alebo dýchaním) a pocit na omdletie; toto môžu byť príznaky závažných alergických reakcií alebo anafylaktického šoku [zriedkavé môžu postihnúť najviac 1 z 1 000 ľudí]
symptómy poškodenia obličiek, ako napríklad opuch rúk, členkov alebo chodidiel, zmeny frekvencie močenia alebo zníženie alebo absencia moču; toto môžu byť príznaky zlyhania obličiek [zriedkavé môžu postihnúť najviac 1 z 1 000 ľudí]
symptómy infekcií, napríklad horúčka, triaška, bolestivosť, bolesť v hrdle; metotrexát môže zvyšovať vašu citlivosť na infekcie. Zriedkavo [môžu postihnúť najviac 1 z 1 000 ľudí] sa môžu vyskytnúť závažné infekcie, ako napríklad určitý typ pneumónie (pneumónia spôsobená baktériami Pneumocystis carinii) alebo otrava krvi (sepsa)
závažná hnačka, vracanie krvi a čierna alebo dechtovitá stolica; tieto symptómy môžu indikovať zriedkavú [môže postihnúť najviac 1 z 1 000 ľudí] závažnú komplikáciu gastrointestinálneho systému spôsobenú metotrexátom, napríklad gastrointestinálne vredy
horúčka a závažné zhoršenie vášho celkového stavu alebo náhla horúčka sprevádzaná bolesťou v hrdle alebo ústach alebo močovými problémami; metotrexát môže veľmi zriedkavo [môže postihnúť najviac 1 z 10 000 ľudí] spôsobiť prudký pokles počtu bielych krviniek (agranulocytóza) a závažný útlm činnosti kostnej drene
neočakávané krvácanie, napríklad krvácanie z ďasien, krv v moči, vracanie krvi alebo podliatiny, čo môžu byť príznaky závažného poklesu počtu krvných doštičiek spôsobeného závažnými priebehmi útlmu činnosti kostnej drene [veľmi zriedkavé môžu postihnúť najviac 1 z 10 000 ľudí]
závažná kožná vyrážka alebo tvorba kožných pľuzgierikov (tieto môžu postihnúť aj vaše ústa, oči a genitálie); toto môžu byť príznaky veľmi zriedkavých [môžu postihnúť najviac 1 z 10 000 ľudí] stavov nazývaných Stevensov-Johnsonov syndróm alebo syndróm spálenej kože (toxická epidermálna nekrolýza)

Môžu sa objaviť nasledovné ďalšie vedľajšie účinky:

Veľmi časté: môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí
zápal ústnej dutiny, poruchy trávenia, nutkanie na dávenie (pocit nevoľnosti), strata chuti do jedla
zvýšené hladiny pečeňových enzýmov


Časté: môžu postihnúť najviac 1 z 10 ľudí
vredy v ústach, hnačka
vyrážka, sčervenanie kože, svrbenie
bolesť hlavy, únava, ospalosť
znížená krvotvorba so zníženým počtom bielych a/alebo červených krviniek a/alebo krvných doštičiek (leukopénia, anémia, trombocytopénia)

Menej časté: môžu postihnúť najviac 1 zo 100 ľudí
zápal hrdla, zápal čriev, dávenie
zvýšená citlivosť na svetlo, vypadávanie vlasov, zvýšený počet reumatických uzlíkov, pásový opar, zápal ciev, vyrážka na koži pripomínajúca herpes, žihľavka
vznik cukrovky (diabetes mellitus)
závrat, zmätenosť, depresia
zníženie hladiny sérového albumínu
zníženie počtu krviniek a krvných doštičiek
zápal a vred močového mechúra alebo vagíny (pošvy), znížená funkcia obličiek, poruchy močenia
bolesti kĺbov, bolesť svalov, osteoporóza (rednutie kostí)

Zriedkavé: môžu postihnúť najviac 1 z 1 000 ľudí
zvýšená pigmentácia kože, akné, modré bodky v dôsledku cievneho krvácania
alergický zápal krvných ciev, horúčka, červené oči, infekcia, porucha hojenia rán, znížený počet protilátok v krvi
poruchy zraku
zápal srdcového vaku, hromadenie tekutiny v srdcovom vaku
nízky tlak krvi, upchanie cievy uvoľnenou krvnou zrazeninou (tromboembolické príhody)
fibróza pľúc, dýchavičnosť a priedušková astma, hromadenie tekutín v pľúcnom vaku
porucha elektrolytov

Veľmi zriedkavé: môžu postihnúť najviac 1 z 10 000 ľudí
závažné krvácanie, toxický megakolón (akútne toxické rozšírenie čreva)
zvýšená pigmentácia nechtov, zápal nechtovej kožky, furunkulóza (hlboká infekcia vlasových vačkov), viditeľné zväčšenie malých krvných ciev
miestne poškodenie (tvorba sterilného abscesu, zmeny v tukovom tkanive) v mieste podania injekcie po podaní do svalu alebo pod kožu
poškodenie zraku, bolesť, strata sily alebo znížená citlivosť alebo pocit pichania v rukách a nohách, zmeny pocitu chuti (kovová pachuť), kŕče, paralýza, závažná bolesť hlavy s horúčkou
retinopatia (nezápalové ochorenie očí)
zníženie sexuálnej potreby, impotencia, zväčšenie prsníkov u mužov (gynekomastia), porušená tvorba spermií, poruchy menštruácie, vaginálny (pošvový) výtok
zväčšenie lymfatických uzlín (lymfóm)

Keď sa metotrexát podáva do svalu, bežne sa v mieste podanie injekcie môžu objaviť miestne nežiaduce účinky (pocit pálenia) alebo poškodenie (tvorba sterilného abscesu, deštrukcia tukového tkaniva). Subkutánna aplikácia (pod kožu) metotrexátu je v mieste podania dobre tolerovaná. Boli pozorované iba mierne miestne kožné reakcie, ktoré počas liečby slabli.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5.Ako uchovávať Metoject 50 mg/ml

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte naplnené injekčné striekačky vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Metoject 50 mg/ml obsahuje
Liečivo je metotrexát. 1 ml injekčného roztoku obsahuje disodnú soľ metotrexátu, čo zodpovedá 50 mg metotrexátu.
Ďalšie zložky sú chlorid sodný, hydroxid sodný, voda na injekciu.

Ako vyzerá Metoject 50 mg/ml a obsah balenia
Metoject 50 mg/ml naplnené injekčné striekačky obsahuje číry, žltohnedý roztok.

Dostupné sú nasledovné veľkosti balení:

Naplnené injekčné striekačky s objemom 0,15 ml, 0,20 ml, 0,25 ml, 0,30 ml, 0,35 ml, 0,40 ml, 0,45 ml, 0,50 ml, 0,55 ml a 0,60 ml injekčného roztoku so vsadenými injekčnými ihlami na s.c. podanie, s ciachovaním a s tampónmi napustenými alkoholom v baleniach po 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 a 24 naplnených injekčných striekačiek.

Naplnené injekčné striekačky s objemom 0,15 ml, 0,20 ml, 0,25 ml, 0,30 ml, 0,35 ml, 0,40 ml, 0,45 ml, 0,50 ml, 0,55 ml a 0,60 ml injekčného roztoku s priloženými injekčnými ihlami na s.c. podanie, s ciachovaním a s tampónmi napustenými alkoholom v baleniach po 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 a 24 naplnených injekčných striekačiek. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Fehlandtstr. 3
20354 Hamburg
Nemecko
Telefón: +49 4103 8006-0
Fax: +49 4103 8006-100

Výrobca:
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Theaterstr. 6
22880 Wedel
Nemecko
Telefón: +49 4103 8006-0
Fax: +49 4103 8006-100

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Grécko, Holandsko, Island, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko: Metoject
Dánsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Nórsko, Poľsko a Portugalsko: Metex
Nemecko: metex
Taliansko: Reumaflex

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/ 2013.
Návod na použitie

Pred zahájením vstreknutia si dôkladne prečítajte pokyny nižšie a vždy použite spôsob, aký vám poradil váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Príprava
Vyberte si čistú, dobre osvetlenú a rovnú pracovnú plochu.

Pred začiatkom si pripravte potrebné pomôcky:
1 naplnená injekčná striekačka Metoject,
1 alkoholový tampón (je súčasťou balenia)
Dôkladne si umyte ruky. Pred použitím skontrolujte striekačku Metoject, či nevykazuje viditeľné poškodenia (alebo pukliny).

Miesto vpichu

Najlepšie miesta vpichu sú:
- horná časť stehien,
- brucho, okrem oblasti v okolí pupka.

Ak vám niekto pomáha podať injekciu, môže vám ju vpichnúť aj do zadnej časti paže, tesne pod ramenom.
Pri každej injekcii zmeňte miesto vpichu. Znížite tak riziko vzniku podráždenia v mieste vpichu.
Nikdy nepodávajte injekciu do pokožky, ktorá je jemná, podliata, červená, stvrdnutá, zjazvená alebo na miesto, kde sa nachádzajú strie. Ak trpíte psoriázou, pokúste sa vyhnúť vstreknutiu priamo do spuchnutej, hrubej, červenej alebo šupinovitej oblasti pokožky alebo lézie.

Vstreknutie roztoku

1. Naplnenú injekčnú striekačku s metotrexátom vyberte z obalu a dôkladne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. Naplnenú striekačku vyberte z obalu pri izbovej teplote.
Dezinfekcia
Vyberte miesto vpichu a vydezinfikujte ho tampónom navlhčeným dezinfekčným prostriedkom.
Dezinfekčný prostriedok nechajte vyschnúť minimálne 60 sekúnd.

3. Odstráňte ochranný plastový kryt.
Opatrne odstráňte šedý ochranný plastový kryt tak, že ho priamo snímete zo striekačky. Ak kryt sedí príliš pevne, mierne ho pri potiahnutí pootočte.
Dôležité: nedotýkajte sa ihly naplnenej injekčnej striekačky!
4. Zavedenie kanyly

Dvomi prstami stlačte pokožku a vytvorte na nej riasu. Rýchlo zaveďte ihlu do pokožky v 90-stupňovom uhle.
.5. Vstreknutie

Celú ihlu zaveďte do riasy pokožky. Pomaly stlačte piest a kvapalinu vstreknite po pokožku. Pokožku pevne pridržiavajte, až pokým vstreknutie nie je dokončené. Opatrne ihlu rovno vytiahnite.

Metotrexát sa nesmie dostať do kontaktu s povrchom pokožky alebo so sliznicou. V prípade kontaminácie postihnuté miesto okamžite opláchnite veľkým množstvom vody.

Ak vás alebo osobu vo vašom okolí poranila ihla, okamžite vyhľadajte lekára a túto naplnenú injekčnú striekačku nepoužívajte.

Likvidácia a ďalšia manipulácia
Spôsob manipulácie a likvidácie lieku a naplnenej injekčnej striekačky musí byť v súlade s miestnymi predpismi. Tehotné zdravotnícke pracovníčky nesmú manipulovať s Metojectom ani ho podávať.

Recenzie

Recenzie produktu Metoject 50 mg/ml injekčný roztok sol inj 25 mg/0,5 ml (striek.napl.skl. so vsad.ihl.) 6x0,5 ml

Diskusia

Diskusia k produktu Metoject 50 mg/ml injekčný roztok sol inj 25 mg/0,5 ml (striek.napl.skl. so vsad.ihl.) 6x0,5 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám