Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

MEDOFLOXINE 200 mg tbl flm 1000x200 mg (klin. bal

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 128862

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - MEDOFLOXINE 200 mg tbl flm 1000x200 mg (klin. bal

Príloha č. 2 k Rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 2108/04004

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

MEDOFLOXINE 200 mg (ofloxacinum) filmom obalené tablety Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je MEDOFLOXINE a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete MEDOFLOXINE

3. Ako užívať MEDOFLOXINE

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať MEDOFLOXINE

6. Ďalšie informácie

 1. ČO JE MEDOFLOXINE A NA ČO SA POUŽÍVA Farmakoterapeutická skupina

  Chemoterapeutikum, fluorochinolón

  Charakteristika

  MEDOFLOXINE je jedným zo skupiny liekov nazývaných fluorochinolónové antibakteriálne látky. Zabíja baktérie (mikroorganizmy). Používa sa na liečbu infekcií spôsobených citlivými mikroorganizmami.

  Indikácie

  Je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií, ak sú spôsobené citlivými organizmami:

   nekomplikovaná cervikálna a uretrálna kvapavka (kvapavka v oblasti krčku maternice a močovej trubice)

   negonokoková cervicitída (zápal krčku maternice) a uretritída (zápal močovej trubice)

   infekcie dolného respiračného traktu

   kožné infekcie a infekcie mäkkých tkanív

   infekcie horných a dolných močových ciest

 2. SKÔR AKO UŽIJETE MEDOFLOXINE Neužívajte MEDOFLOXINE
   keď ste precitlivený na ofloxacín alebo iné chinolóny

   keď ste mali zápal šľachy

   keď ste dieťa alebo rastúci adolescent, lebo sa nemôže vylúčiť poškodenie kĺbových chrupaviek.

   keď ste tehotná alebo dojčíte

   keď máte alebo ste mal epilepsiu alebo nízky kŕčový prah

  Buďte zvlášť opatrný pri užívaní MEDOFLOXINE

  Počas liečby liekom MEDOFLOXINE by ste sa mali vyvarovať silnému slnečnému žiareniu (kúpanie a opaľovanie), pretože sa objavili zriedkavé kožné reakcie (fotosenzitivita).

  Ak počas liečby liekom MEDOFLOXINE pôjdete na vyšetrenia moču, povedzte v laboratóriu, že užívate liek MEDOFLOXINE. Môže vyvolať falošné výsledky niektorých testov.

  Užívanie iných liekov

  Hoci sa s liekom MEDOFLOXINE zvyčajne môžu užívať iné lieky, mali by ste informovať lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate. Vrátane liekov, ktoré sa dajú kúpiť bez lekárskeho predpisu, vrátane antacíd a vitamínových prípravkov obsahujúcich železo.

  Užívate lieky na liečbu cukrovky (glibenclamid)?

  Užívate lieky na liečbu nádoru (metotrexát)?

  Užívate lieky na liečbu dny alebo dnavej artritídy?

  Užívate lieky na liečbu žalúdočných ťažkostí (antacidá, cimetidín)?

  Užívate lieky na riedenie krvi (antikoagulanciá)?

  Užívate lieky na močenie (furosemid)?

  Užívate lieky na liečbu astmy (teofylín)?

  Užívate lieky na liečbu bolesti, zápalu kĺbov (nesteroidné antireumatiká)?

  Ak na niektorú z predchádzajúcich otázok odpoviete kladne, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika pred tým ako začnete užívať liek MEDOFLOXINE.

  Užívanie MEDOFLOXINE s jedlom a nápojmi

  Alkohol môže vedľajšie účinky lieku MEDOFLOXINE zhoršovať, preto by ste počas liečby nemali piť alkohol.

  Tehotenstvo a dojčenie

  Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

  Bezpečnosť ofloxacínu počas ťarchavosti nebola sledovaná a jeho použitie sa neodporúča.

  Ofloxacín sa vylučuje materským mliekom, jeho užívanie sa počas laktácie neodporúča.

  Vedenie vozidla a obsluha strojov

  V niektorých prípadoch môže liek MEDOFLOXINE spôsobiť závraty, ospalosť, poruchy zraku a zníženie zručností. Preto by ste nemali viesť motorové vozidlo, pokiaľ si nie ste istý, že nie ste takto ovplyvnený.

  Dôležité informácie o niektorých zložkách MEDOFLOXINE

  MEDOFLOXINE obsahuje laktózu. Ak Vám lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, vyhľadajte svojho lekára pred užívaním tohto lieku.

 3. AKO UŽÍVAŤ MEDOFLOXINE

  MEDOFLOXINE tablety sa užívajú celé zapité pohárom vody. Tablety nelámte a nehryzte. Liek sa nemá užiť do dvoch hodín po užití antacíd (lieky na zvýšenú sekréciu žalúdočnej kyseliny), liekov na pálenie záhy (sukralfát) alebo liekov obsahujúcich železo. Ak tak urobíte, nedosiahnete plný účinok lieku MEDOFLOXINE.

  Liek MEDOFLOXINE sa má užívať v intervaloch, ktoré Vám odporučil lekár. Vždy dodržujte inštrukcie lekára. Inštrukcie sú v písomnej informácii pre používateľov. Tiež si ju prečítajte. Ak si nie ste istý alebo ste zmätený, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

  Koľko lieku MEDOFLOXINE potrebujete, určí Váš lekár, závisí to od typu a závažnosti infekcie. Váš lekár Vám môže vysvetliť viac. Zvyčajná dávka je medzi 200 mg (jedna tableta) do 800 mg (štyri tablety) denne. V jednotlivej dávke sa neužíva viac ako 400 mg (dve tablety). Ak máte užiť viac ako 400 mg denne, mali by ste ich rozdeliť do dvoch rovnakých dávok a užiť v dvanásť hodinových intervaloch. Nemali by ste užívať viac ako štyri tablety denne.

  Dĺžka trvania liečby je tiež rôzna, zvyčajne od päť do desať dní. Pri niektorých infekciách je potrebná iba jednotlivá dávka. Nemali by ste užívať lieky dlhšie ako dva mesiace.

  Je veľmi dôležité, aby ste využívali všetky tablety lieku MEDOFLOXINE, ktoré Vám lekár predpísal. Neprestaňte ich užívať, ak sa cítite lepšie. Vaša infekcia sa môže vrátiť a môže sa stať horšie liečiteľná. Váš lekár alebo lekárnik Vám môže povedať viac.

  Ak užijete viac MEDOFLOXINE ako máte

  Ak ste náhodou užili príliš vysokú dávku, ihneď požiadajte lekára o pokyny a choďte do najbližšej nemocnice. Vždy si zoberte so sebou tablety, obal a písomnú informáciu pre používateľov, aby v nemocnici vedeli o aké lieky sa jedná.

  Ak zabudnete užiť MEDOFLOXINE

  Ak zabudnete užiť dávku, neznepokojujte sa, užite ju hneď keď si spomeniete. Ak je to blízko času nasledujúcej dávky, užite ju ako normálne a zabudnite na chýbajúcu dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

  Ak prestanete užívať MEDOFLOXINE

  Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

  Tak ako všetky lieky, MEDOFLOXINE môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

  Ak sa u Vás objaví niektorý z nasledujúcich účinkov, prestaňte užívať liek MEDOFLOXINE a ihneď kontaktujte Vášho lekára.

   bolesť pečene, močenie moču veľmi tmavej farby

   veľmi vodnatá, častá, krvavá hnačka

   kožný výsev alebo šúpanie kože, svrbenie alebo začervenanie kože

   bolesť alebo citlivosť nejakého kĺbu

   opuch tváre alebo pier, sipenie alebo ťažký dych

   rýchle búšenie srdca, pocit mdlôb alebo slabosti

  Môžu sa u Vás objaviť menej závažné a mimoriadne účinky:

   závraty, bolesti hlavy

   nepokoj, poruchy spánku, ospalosť, nočné mory

   pocit strachu, zmätenosti, depresie, halucinácie

   tras, nestabilita pohybov

   kožná necitlivosť alebo

   poruchy sluchu, chuti, strata čuchu, poruchy zraku. Ak sa tieto objavia po prvej dávke, neužívajte viac liek MEDOFLOXINE a ihneď navštívte svojho lekára.

  Najbežnejšie a menej závažné účinky sú:

   bolesti brucha a žalúdka

   pocit slabosti alebo byť slabý

   strata chuti do jedla

  Sú zvyčajne mierne a počas alebo po liečbe vymiznú. Ak máte niektorý z uvedených účinkov, je závažný, trvá dlho alebo sa obávate, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

  Neobávajte sa zoznamu nežiaducich účinkov, nemusíte mať ani jeden z nich.

  Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 5. AKO UCHOVÁVAŤ MEDOFLOXINE

  Skladujte na suchom mieste, chráňte pred svetlom a skladujte pri teplote nepresahujúcej 25°C.

  Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

  Nepoužívajte MEDOFLOXINE po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

  Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE Čo MEDOFLOXINE obsahuje

  Liečivo je ofloxacinum (ofloxacín) 200 mg v jednej filmom obalenej tablete.

  Ďalšie zložky sú: sodná soľ kroskarmelózy, povidón, monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát, poťahová zmes Opadry White Y-1-7000.

  Ako vyzerá MEDOFLOXINE a obsah balenia

  Biele, guľaté, konvexné, filmom obalené tablety o priemere jadra 9,5 mm.

  Veľkosť balenia: 10, 20, 50, 100, 1000 tabliet.

  Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

  MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

  Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2009.

  4/4

Informácie o produkte

Kód výrobku: 128862
Kód EAN:

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Príbalový leták

MEDOFLOXINE 200 mg tbl flm 1000x200 mg (klin. bal – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu MEDOFLOXINE 200 mg tbl flm 1000x200 mg (klin. bal zobrazíte alebo stiahnete tu: MEDOFLOXINE 200 mg tbl flm 1000x200 mg (klin. bal.doc

Recenzie

Recenzie produktu MEDOFLOXINE 200 mg tbl flm 1000x200 mg (klin. bal

Diskusia

Diskusia k produktu MEDOFLOXINE 200 mg tbl flm 1000x200 mg (klin. bal

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám