Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Doplnky stravy » Doplnky stravy pre detoxikáciu organizmu

MAXI-KALZ 1000 tbl eff 1000 mg (tuba PP) 1x10 ks - recenzie

Výživový doplnok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 115461
Liek obsahuje vápnik a používa sa na liečbu stavov s nedostatkom vápnika rôzneho pôvodu.

Viac informácií

Produkt je dlhodobo nedostupný

Termín distribúcie je neznámy

Podobné produkty
Podobné produkty od rovnakého výrobcu Pošlite mi e-mail, keď bude produkt opäť skladom

 

Odporúčané alternatívne produkty

Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - MAXI-KALZ 1000 tbl eff 1000 mg (tuba PP) 1x10 ks

Liek obsahuje vápnik a používa sa na liečbu stavov s nedostatkom vápnika rôzneho pôvodu.
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Maxi-Kalz 500

500 mg šumivé tablety

Maxi-Kalz 1000

1000 mg šumivé tablety

uhličitan vápenatý

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

  Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Maxi-Kalz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Maxi-Kalz

3. Ako užívať Maxi-Kalz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Maxi-Kalz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Maxi-Kalz a na čo sa používa

Maxi-Kalz je liek s obsahom vápnika, ktorý sa používa na liečbu stavov s nedostatkom vápnika rôzneho pôvodu. Dostatočný prísun vápnika je nevyhnutný pre rast kostí a zubov a pre normálnu funkciu svalovej sústavy, nervovej sústavy, zrážanie krvi, na funkciu a stabilitu bunkovej steny. Okrem toho sa používa pri liečbe alergicky podmienených ochoreniach.

Denná potreba vápnika sa pohybuje medzi 500 mg – 2000 mg. Pri nevyváženej strave, v období

rastu, počas tehotenstva a dojčenia sa odporúča podporiť prísun vápnika.

Liek je určený na:

  pokrytie zvýšenej potreby vápnika, najmä počas rastu, tehotenstva a dojčenia

  zabránenie nedostatku vápnika a ako podporná liečba pri osteoporóze (rednutí kostí).

Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Maxi-Kalz

Neužívajte Maxi-Kalz

- ak ste alergický na uhličitan vápenatý alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte zvýšený obsah vápnika v krvi (napr. pri nadmernej činnosti prištítnych teliesok, pri predávkovaní vitamínom D, pri tumoroch spôsobujúcich odvápnenie ako sú plazmocytómy, pri kostných metastázach a pri rýchlom úbytku kostnej hmoty spôsobenom znehybnením (napr. pri pripútaní na lôžko po ťažkých úrazoch)),

- ak máte ťažké zlyhanie obličiek,

- ak máte zvýšené vylučovanie vápnika močom,

- ak ste náchylný na obličkové kamene,

- chronické infekcie močových ciest spôsobené baktériami, ktoré rozkladajú močovinu (nebezpečenstvo tvorby kameňov).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Maxi-Kalz, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Pri zvýšenom vylučovaní vápnika do moču (viac ako 300 mg za 24 hodín) ako aj pri chronickom

zlyhaní obličiek alebo v prípadoch tvorby kameňov v močových cestách sa musí vylučovanie vápnika

kontrolovať laboratórne. Pri zvýšenom vylučovaní sa musí dávkovanie znížiť alebo liečba vápnikom

prerušiť. Počas liečby vápnikom je nutné vyhýbať sa vysokým dávkam vitamínu D, pokiaľ nie sú

špeciálne určené. Je potrebná opatrnosť pri súčasnom podávaní liekov na srdcovú nedostatočnosť

(digitalisové glykozidy).

Pri použití vápnika na liečbu osteoporózy je treba mať na zreteli, že vápnik samotný nemá vplyv na

zvyšované rednutie kostí spôsobené nečinnosťou, nedostatkom pohlavných hormónov, nadmernou

konzumáciou alkoholu atď.

Upozornenie pre chorých na cukrovku:

Liek je vhodný pre diabetikov, pretože šumivé tablety neobsahujú cukor.

Iné lieky a Maxi-Kalz

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súčasnom podávaní liekov proti srdcovej nedostatočnosti (digitalisové glykozidy) sa poraďte s lekárom, pretože vápnik zosilňuje účinok týchto liekov a zhoršuje ich znášanlivosť.

Pri súčasnom podávaní vysokých dávok vápnika a vitamínu D spolu s verapamilom (liek na liečbu porúch srdcového rytmu) sa pozorovalo zníženie jeho účinku.

Vápnik môže brzdiť vstrebávanie fluoridov, tetracyklínov alebo prípravkov s obsahom železa z čreva, preto sa odporúča dodržiavať najmenej trojhodinovú prestávku medzi užívaním vápnika a týchto liekov.

Ak sa súčasne užívajú lieky na neutralizáciu žalúdkovej kyseliny s obsahom hliníka, môže sa zvýšiť vstrebávanie hliníka do organizmu.

Vitamín D zvyšuje vstrebávanie vápnika, kortikosteroidy môžu ovplyvniť vstrebávanie vápnika.

Maxi-Kalz a jedlo a nápoje

Šumivé tablety Maxi-Kalz sa nemajú užívať súčasne s potravinami, ktoré obsahujú kyselinu šťaveľovú (špenát, rebarbora) alebo fytovú (otruby, celozrné produkty).

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Maxi-Kalz sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek nemá žiaden vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Maxi-Kalz obsahuje sodík

Maxi-Kalz 500 obsahuje 56,46 mg sodíka v dávke.

Maxi-Kalz 1000 obsahuje 5,24 mg sodíka v dávke.

Má sa vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s

kontrolovaným obsahom sodíka.

3. Ako užívať Maxi-Kalz

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo vaša zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

Odporúčaná dávka je:

Maxi-Kalz 500:

Podľa predpisu lekára, 1 až 3 tablety denne.

Maxi-Kalz 1000:

Podľa predpisu lekára, 1 až 1 a ½ tablety denne.

Tabletu treba rozpustiť v pohári vody (približne ¼ litra) a vypiť.

Poznámka pre diabetikov: vhodné pre diabetikov, pretože neobsahuje cukor.

Trvanie liečby závisí od ochorenia.

Ak užijete viac Maxi-Kalzu, ako máte

Pri hyperkalciémii (nadmerné množstvo vápnika v krvi) môžu byť prítomné poruchy srdcového rytmu, pri hyperfosfatémii (zvýšené množstvo fosfátov v krvi) so súčasnou hyperkalciémiou (zvýšená hladina vápnika v krvi) sa môžu tvoriť kamene.

Ak zabudnete užiť Maxi-Kalz

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

V zriedkavých prípadoch sa pozorovali poruchy v žalúdočno-črevnom trakte (nadúvanie, zápcha, hnačka). Pri vyššom dávkovaní sa môže zvýšiť hladina vápnika v krvi a môže sa zvýšiť vylučovanie vápnika močom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Maxi-Kalz

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25°C, v dobre uzavretom pôvodnom obale, na ochranu pred vlhkosťou

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a tube po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Maxi-Kalz obsahuje

Maxi-Kalz 500

Liečivo: jedna šumivá tableta obsahuje 1250 mg uhličitanu vápenatého (čo zodpovedá 500 mg vápnika).

Ďalšie zložky sú kyselina citrónová, cyklamát sodný, sodná soľ sacharínu, pomarančová aróma, hydrogénuhličitan sodný, racemát kyseliny jablčnej, uhličitan sodný.

Maxi-Kalz 1000

Liečivo: jedna šumivá tableta obsahuje 2500 mg uhličitanu vápenatého (čo zodpovedá 1000 mg vápnika).

Ďalšie zložky sú kyselina citrónová, cyklamát sodný, sodná soľ sacharínu, citrónová aróma.

Ako vyzerá Maxi-Kalz a obsah balenia

Maxi-Kalz 500 sú okrúhle, ploché, biele tablety s ružovými čiastočkami, s vôňou a príchuťou

Maxi-Kalz 1000 sú okrúhle, ploché, biele tablety s príchuťou citróna.

Veľkosť balenia:

Maxi-Kalz 500: Polypropylénová tuba s bielym vrchnákom, obsahujúca 20 tabliet.

Maxi-Kalz 1000: Polypropylénová tuba s bielym vrchnákom, obsahujúca 10 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

MEDA Pharma spol. s.r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:

HERMES PHARMA GmbH, Allgäu 36, 9400 Wolfsberg, Rakúsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktulizovaná v novembri 2016.

4

Informácie o produkte

Výrobca: HERMES
Kód výrobku: 115461
Kód EAN: 9088880194126
Držiteľ rozhodnutia: HERMES

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek obsahuje vápnik a používa sa na liečbu stavov s nedostatkom vápnika rôzneho pôvodu. Dostatočný prísun vápnika je nevyhnutný pre rast kostí a zubov a pre normálnu funkciu svalovej sústavy, nervovej sústavy, zrážanie krvi, na funkciu a stabilitu bunkovej steny. Okrem toho sa používa pri liečbe alergicky podmienených ochoreniach. Denná potreba vápnika sa pohybuje medzi 500 mg – 2000 mg. Pri nevyváženej strave, v období rastu, počas tehotenstva a dojčenia sa odporúča podporiť prísun vápnika.

Liek je určený na:

 • pokrytie zvýšenej potreby vápnika, najmä počas rastu, tehotenstva a dojčenia,
 • zabránenie nedostatku vápnika a ako podporná liečba pri osteoporóze (rednutí kostí).

Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

MAXI-KALZ 1000 tbl eff 1000 mg (tuba PP) 1x10 ks – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu MAXI-KALZ 1000 tbl eff 1000 mg (tuba PP) 1x10 ks zobrazíte alebo stiahnete tu: MAXI-KALZ 1000 tbl eff 1000 mg (tuba PP) 1x10 ks.doc

Recenzie

Recenzie produktu MAXI-KALZ 1000 tbl eff 1000 mg (tuba PP) 1x10 ks

Diskusia

Diskusia k produktu MAXI-KALZ 1000 tbl eff 1000 mg (tuba PP) 1x10 ks

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám