MojaLekáreň.sk
Hľadať

LINOLA-Fett Ölbad prísada do kúpeľa 400 ml

Liek
LINOLA-Fett Ölbad prísada do kúpeľa 400 ml

Linola-Fett Ölbad je olejové, tekuté kúpeľové aditívum, ktoré sa používa na kožu počas kúpania, umývania alebo sprchovania. Je určený na podpornú liečbu suchých alebo šúpajúcich sa kožných ochorení (psoriázy alebo atopického ekzému).

Viac informácií

Na sklade zajtra Pozajtra odosielame, u vás v piatok 9. 12.

9,79 €

Potrebujem poradiť

9,79 €

Pridajte ešte

Do košíka
Do košíka

LINOLA-Fett Ölbad prísada do kúpeľa 400 ml

Tekutá kúpeľová prísada, olejový kúpeľ bez konzervačných látok. Liek sa používa u dospelých i detí na podpornú liečbu suchých alebo šúpajúcich sa dermatóz, ako napr. lupienka (psoriasis vulgaris), atopický ekzém (atopická dermatitída, neurodermatitída). 

Lieková forma

Linola-Fett Ölbad je priehľadný, žltkastý olejový roztok.

Liečivá látka a jej množstvo

Liečivá sú tekutý parafín, zmes esterov mastných kyselín, etoxylované a propoxylované alkoholy C10-16, etoxylované alkoholy C10-16.

1 g kúpeľového aditíva obsahuje 480 mg tekutého parafínu, 440 mg zmesi esterov mastných kyselín, 10 mg etoxylovaných a propoxylovaných alkoholov C10-16, 60 mg etoxylovaných alkoholov C10-16.

Ďalšia zložka je parfum Savanne.

Ako užívať

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Linola Fett Ölbad je tekutá prísada do kúpeľa určená na kožu.

Úplné alebo čiastočné kúpele sa môžu vykonávať počas 4 týždňov podľa druhu a rozsahu ochorenia.

Kúpele sa môžu vykonávať každé 2 – 3 dni, pričom sa použije (ak nie je odporučené inak) nasledujúce množstvo Linoly Fett Ölbad:

Úplný kúpeľ

(kúpeľ vo vani)

30 – 40 ml

Čiastočný kúpeľ

(v umývadle)

2 ml

Sprchovanie

(liek naneste na vlhkú pokožku a potom krátko osprchujte)

20 ml

Teplota kúpeľa nemá prekročiť 36 °C, lebo vyššia teplota znižuje účinok spätného premastenia. Ak sa objaví svrbenie, znížte teplotu kúpeľa na 32 °C alebo tak, ako vám je ešte príjemné.

Kúpeľ nemá trvať dlhšie ako 20 minút.

Po kúpeli kožu jemne osušte uterákom. Silné osušenie a trenie znižuje liečebný účinok.

Použitie u detí a dospievajúcich

Pre deti a dospievajúcich platí rovnaké dávkovanie ako pre dospelých.

U dojčiat a malých detí stačí niekoľkominútový kúpeľ.

Podanie tohto prípravku v tehotenstve a v období kojenia je možné.

Na čo si dať pozor

Prečítajte si pozorne príbalovú informáciu, ktorá je súčasťou každého balenia.

Obsah balenia

Balenie obsahuje 400 ml.

Nežiaduce účinky

Podobne ako všetky lieky, môže mať aj tento prípravok nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého - nežiaduce účinky nájdete v príbalovom letáku.
Nežiaduce účinky môžete hlásiť priamo na adresu:
ŠÚKL, Oddelenie farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26
alebo e-mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk   

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Informácie o produkte

Výrobca:
Značka:
Produktová rada:
Kód výrobku:
116211
Kód EAN:
8594038080346
Kód ŠUKL:
89997
ATC kód:
D02AC
ATC názov:
Lieky s vazelínou a tukmi
Farmakoterapeutická skupina:
emolienciá a dermatoprotektíva | eemolienciá a dermatoprotektíva | lieky s vazelínou a tukmi
Držiteľ rozhodnutia:

Oznámiť nežiaduce účinky

LINOLA-Fett Ölbad prísada do kúpeľa 400 ml

Príbalovú informáciu k produktu LINOLA-Fett Ölbad prísada do kúpeľa 400 ml stiahnete vo formáte doc tu: LINOLA-Fett Ölbad prísada do kúpeľa 400 ml.doc

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2016/01115-Z1B

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2016/04266-ZME

 

Písomná informácia pre používateľa

Linola Fett Ölbad

kúpeľové aditívum

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 4 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Linola Fett Ölbad a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Linolu Fett Ölbad

3. Ako používať Linolu Fett Ölbad

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Linolu Fett Ölbad

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Linola Fett Ölbad a na čo sa používa

Linola Fett Ölbad je olejové, tekuté kúpeľové aditívum (prísada do kúpeľa), ktoré sa používa na kožu počas kúpania, umývania alebo sprchovania.

Linola Fett Ölbad sa používa na podpornú liečbu suchých kožných ochorení alebo kožných ochorení s olupovaním kože, ako je lupienka (psoriáza) alebo atopický ekzém (nazýva sa aj endogénny ekzém alebo neurodermitída).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Linolu Fett Ölbad

Nepoužívajte Linolu Fett Ölbad

- Ak ste alergický na tekutý parafín, estery mastných kyselín, etoxylované a propoxylované alkoholy C10-16 alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- Ak máte akútnu formu lupienky s drobnými pľuzgierikmi (pustulózna psoriáza) alebo poranenú kožu.

- Ak máte horúčkovité ochorenia, tuberkulózu, závažné ochorenie srdca a krvného obehu; pri vysokom krvnom tlaku sa kúpele neodporúčajú, preto sa neodporúča ani kúpeľ s prísadou Linoly Fett Ölbad.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Linolu Fett Ölbad, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Linola Fett Ölbad sa nesmie dostať do kontaktu s očami, lebo môže spôsobiť pálenie očí. Ak sa vám Linola Fett Ölbad náhodou dostane do očí, dôkladne ich vypláchnite vodou.

Pokožku po použití Linoly Fett Ölbad pokrýva olejový film, ktorý ostane aj na povrchu vane alebo vaničky sprchového kúta. Preto hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia.

Pri súbežnom používaní Linoly Fett Ölbad a výrobkov z latexu (napr. kondómov, pesarov) môže dôjsť vplyvom obsiahnutého parafínu k zníženiu ich funkčnosti, čím sa môže znížiť ich spoľahlivosť.

Iné lieky a Linola Fett Ölbad

Ak teraz používate, alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Súbežné používanie mydla a inej čistiacej kozmetiky znižuje účinok Linoly Fett Ölbad.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Linola Fett Ölbad sa môže používať počas tehotenstva aj dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nevyžaduje sa žiadna zvláštna opartnosť.

3. Ako používať Linolu Fett Ölbad

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Linola Fett Ölbad je tekutá prísada do kúpeľa určená na kožu.

Úplné alebo čiastočné kúpele sa môžu vykonávať počas 4 týždňov podľa druhu a rozsahu ochorenia.

Kúpele sa môžu vykonávať každé 2 – 3 dni, pričom sa použije (ak nie je odporučené inak) nasledujúce množstvo Linoly Fett Ölbad:

Úplný kúpeľ

(kúpeľ vo vani)

30 – 40 ml

Čiastočný kúpeľ

(v umývadle)

2 ml

Sprchovanie

(liek naneste na vlhkú pokožku a potom krátko osprchujte)

20 ml

Teplota kúpeľa nemá prekročiť 36 °C, lebo vyššia teplota znižuje účinok spätného premastenia. Ak sa objaví svrbenie, znížte teplotu kúpeľa na 32 °C alebo tak, ako vám je ešte príjemné.

Kúpeľ nemá trvať dlhšie ako 20 minút.

Po kúpeli kožu jemne osušte uterákom. Silné osušenie a trenie znižuje liečebný účinok.

Použitie u detí a dospievajúcich

Pre deti a dospievajúcich platí rovnaké dávkovanie ako pre dospelých.

U dojčiat a malých detí stačí niekoľkominútový kúpeľ.

Ak použijete viac Linoly Fett Ölbad, ako máte

Nehlásil sa žiaden prípad predávkovania.

Ak zabudnete použiť Linolu Fett Ölbad

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku Linoly Fett Ölbad, aby ste nahradili vynechanú dávku. Jednoducho pokračujte v liečbe odporúčanou dávkou.

Ak prestanete používať Linolu Fett Ölbad

Pred ukončením používania lieku sa poraďte s lekárom, aby sa neohrozila úspešnosť liečby.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak spozorujete niektorý z nižšie uvedených vedľajších účinkov, prestaňte používať Linolu Fett Ölbad a čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

- sčervenenie, pálenie alebo svrbenie kože.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

- kožná reakcia vo forme kontaktného ekzému, kontaktnej dermatitídy, žihľavky (vyrážok) a malých pľuzgierikov.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- alergické reakcie, hnisavý zápal vlasovej cibuľky (folikulitída).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Linolu Fett Ölbad

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Po prvom otvorení liek spotrebujte do 1 roka.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Linola Fett Ölbad obsahuje

- Liečivá sú tekutý parafín, zmes esterov mastných kyselín, etoxylované a propoxylované alkoholy C10-16, etoxylované alkoholy C10-16.

1 g kúpeľového aditíva obsahuje 480 mg tekutého parafínu, 440 mg zmesi esterov mastných kyselín, 10 mg etoxylovaných a propoxylovaných alkoholov C10-16, 60 mg etoxylovaných alkoholov C10-16.

- Ďalšia zložka je parfum Savanne.

Ako vyzerá Linola Fett Ölbad a obsah balenia

Priehľadný, žltkastý olejový roztok v polyetylénovej plastovej fľaši s polypropylénovým skrutkovým uzáverom a odmerkou s polyetylénu.

Obsah balenia:200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 2x 400 ml.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstrasse 56

33611 Bielefeld

Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MEDAC SR spol. s r.o.

Legionárska 127

911 01 Trenčín

Tel: +421 905 785 119

medac@medac.sk

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2017.

LINOLA-Fett Ölbad prísada do kúpeľa 400 ml

LINOLA-Fett Ölbad prísada do kúpeľa 400 ml

Máte otázky k produktu?
Opýtajte sa v diskusii

Pridať nový príspevok do diskusie

Mohlo by vás zaujímať

Do košíka
Do košíka
Spýtajte sa lekárnika

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.