Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Kožné problémy » Atopický ekzém

LINOLA-Fett krém 50 g - recenzie

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 116193
Linola Fett je krém na ošetrovanie kožných ochorení na suchej pokožke, určený na podporné použitie v prípade miernych až stredne ťažkých foriem atopického ekzému v subakútnom až chronickom štádiu.

Viac informácií

Produkt je dlhodobo nedostupný

Termín distribúcie je neznámy

Podobné produkty
Podobné produkty od rovnakého výrobcu Pošlite mi e-mail, keď bude produkt opäť skladom

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Linola Fett je krém na ošetrovanie kožných ochorení na suchej pokožke, určený na podporné použitie v prípade miernych až stredne ťažkých foriem atopického ekzému v subakútnom až chronickom štádiu.

Informácie o produkte

Výrobca: Dr.Wolf
Značka: LINOLA
Kód výrobku: 116193
Kód EAN: 8594038080292
Držiteľ rozhodnutia: Dr.Wolf

Linola FETT je dermálny krém na liečbu kožných ochorení, ktoré sa vyznačujú nadmerným vysušením a oslabením ochranných funkcií pokožky.
Krém má vysoký obsah tuku a neobsahuje konzervačné látky. Linola FETT obsahuje kyselinu linolovú, životne dôležitú mastnú kyselinu, ktorá je nepostrádateľná pre pokožku. Nedostatok kyseliny linolovej môže narušiť "bariérovú funkciu" pokožky a spôsobiť tak sklony ku zápalom, ekzémom, svrbeniu a iným kožným problémom. Ľudský organizmus nedokáže kyselinu linolovú vytvárať sám, musí byť dodávaná zvonka. Deje sa tak sčasti stravou. Doplnkovo sa kyselina linolová môže nanášal' aj priamo na oblasti pokožky, ktoré sú suché, drsné a popraskané. Pokožka ich vstrebe ako "stavebné prvky" a vytvorí tak znovu porušenú funkciu bariéry. Linola FETT znovu vytvorí bariéru pokožky a stabilizuje ju
Linola FETT udržiava vlhkosť a kožný tuk vo vrchnej vrstve kože a zabezpečuje jej elasticitu Linola FETT pôsobí proti zápalovým príznakom. Použitie: Liečba kožných ochorení so suchou kožou. Ragády (bolestivé popraskanie pokožky), poškodenie pokožky spôsobené škodlivinami v pracovnom procese. Ochrana pri röntgenovom a ÚV žiarení. Bezkortikoidová intervalová liečba dermatóz. Vďaka veľmi dobrej znášanlivosti neexistujú pre Linola FETT žiadne obmedzenia v dobe používania ani u dojčiat a malých detí. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Strana 1 (celkem 4)
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls231852/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE


Linola - Fett

krém

Nenasycené mastné kyselinyPřečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Linola - Fett
musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Linola - Fett a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linola - Fett používat.
3. Jak se přípravek Linola - Fett používá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek Linola - Fett uchovávat.
6. Další informace.


1. CO JE PŘÍPRAVEK LINOLA - FETT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

TYP LÉČIVA (FARMAKOTEREPEUTICKÁ SKUPINA)
Linola - Fett je dermatologikum (přípravek na kůži).
Léčivou látkou přípravku Linola - Fett je 0,815 g nenasycených mastných kyselin (C 18:2-
mastných kyselin) ve 100g krému.
Linola - Fett je krém typu o/v emulze.
Linola - Fett krém obsahuje kyselinu linolovou a 9, 11-oktadekadienovou ze skupiny
nenasycených mastných kyselin.
Přípravek Linola - Fett se používá k podpůrné léčbě mírného až středně těžkého atopického
ekzému (neurodermitis) v subakutním (méně prudkém) až chronickém (vleklém) stadiu.
Přípravek Linola - Fett je vhodný pro dospělé i děti každého věku s výjimkou náhlého
zhoršení kožních onemocnění (ekzémy, virová a bakteriální onemocnění).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
Strana 2 (celkem 4)
LINOLA-FETT POUŽÍVAT.

Linola - Fett nesmí být používána při přecitlivělosti(alergii) na nenasycené mastné kyseliny,
podzemnici olejnou, soju, cetylstearylalkohol, tuk z ovčí vlny (lanolin) nebo jinou složku
přípravku.


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí

Cetylstearylalkohol, podzemnicový olej a lanolin mohou vyvolat lokálně ohraničené kožní
reakce (např.kontaktní dermatitidu- zánět kůže).
Butylhydroxytoluen (E 321, je z tuku z ovčí vlny) může vyvolávat místní kožní reakce (např.
kontaktní dermatitidu), podráždění očí a sliznic.
Podzemnicový olej může vzácně vyvolat těžkou alergickou reakci.
Odolnost proti protržení a bezpečnost kondomu je snížena, je-li současně
v anogenitální oblasti (pohlavních orgánů a konečníku) použit krém Linola-Fett, protože
přípravek obsahuje vazelínu.

Užíváte-li jiné léky (na lékařský předpis i bez něj) poraďte se o vhodnosti používání
přípravku Linola-Fett s lékařem. Pokud se do 1 měsíce příznaky onemocnění nezlepší nebo
se projeví nežádoucí účinky léku, je nutná lékařská kontrola. O vhodnosti současného užívání
jiných volně prodejných léků se poraďte s lékařem.
Při předpisu jiných léků oznamte lékaři, že používáte přípravek Linola-Fett .

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce dosud nejsou známy.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pro použití v době těhotenství nejsou žádná omezení.
Po dobu kojení by neměla být Linola - Fett nanášena na oblast prsou, aby kojenec
nepřišel do styku s účinnými látkami krému.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Linola - Fett nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK LINOLA FETT POUŽÍVÁ

Linola - Fett nanášejte dle potřeby několikrát denně rovnoměrně na vysušenou kůži, použití
2x denně je dostačující.
Linola - Fett používejte do zlepšení stavu kůže, případně dle doporučení ošetřujícího lékaře.
Snášenlivost přípravku byla prokázána až na 4 týdny.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Strana 3 (celkem 4)
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Linola - Fett nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Časté nežádoucí účinky: ( 1% - 10%) výskyt lokálních kožních reakcí (např.kožní
dermatitida), se zarudnutím a pálením nebo svěděním kůže.
Vzácné nežádoucí účinky: ( 0,01% - 0,1%) podzemnicový olej může vyvolat těžkou
alergickou reakci.
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): může se vyskytnout otok kůže.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK LINOLA - FETT UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30 C. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu jako: Použitelné
do
Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 rok.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Linola - Fett obsahuje:
Léčivá látka:
100g krému obsahuje 0,815 g nenasycených mastných kyselin (C18:2-mastných kyselin).

Pomocné látky: Butylbenzylpropionaldehyd, decyl-oleát, mikrokrystalický vosk, bílý vosk,
ztužený tuk, čištěná voda, tuk z ovčí vlny, aluminium-tristearát, sorbitan-stearát,
hydrogenovaný podzemnicový olej, podzemnicový olej, cetylstearylalkohol,
magnesium-stearát, tvrdý parafin, tekutý parafin, alkoholy tuku z ovčí vlny,
betakaroten, čištěný slunečnicový olej, bílá vazelína.

7. Jak přípravek LINOLA - FETT vypadá a co obsahuje toto balení:

Lékovou formou přípravku je krém. Linola Fett je slabě nažloutlý, hladký krém
Velikost balení: 15g, 25g, 50g, 75g, 100g, 150g, 250g, 2x250g
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Dr.August Wolff GmbH Co.KG Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56
D-33611 Bielefeld
Německo
Strana 4 (celkem 4)

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci:
Medac, spol. s r.o.
Sirotkova 45
616 00 Brno
Tel.: 541 240 837
www.medac.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.1.2013

Recenzie

Recenzie produktu LINOLA-Fett krém 50 g

Diskusia

Diskusia k produktu LINOLA-Fett krém 50 g

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam