Podrobné informácie

Savé pomôcky na zabezpečenie úniku moču pre inkontinentných mužov aj ženy. Podložky pod chorých, sacia schopnosť 2015 ml. Rozmer podložky so záložkami 70x180 cm.

Informácie o produkte

Výrobca: BAMBO-HYGIENIC A.S.
Značka: ABRI
Kód výrobku: 195257
Kód EAN: 5703538759215
Držiteľ rozhodnutia: BAMBO-HYGIENIC A.S.

Použitie
Absorpčné podložky pre inkontinentných pacientov všetkých stupňov, predovšetkým ako ochrana čalúneného nábytku a postelí.

Príznaky
Únik moču.

Fakty
Pomôcky dostanete na poukaz v dostatočnom množstve v plnej úhrade Vašou zdravotnou poisťovňou a nájdete ich v každej lekárni alebo výdajni zdravotníckych potrieb. Spôsob predpisovania a úhrada VšZP: Predpisuje zmluvný lekár poisťovne v odbornosti PRL, URN.GYN NEU a GER na poukaz PZT pre inkontinentných pacientov v ambulantnej starostlivosti od 3 rokov veku, ktorý zároveň urči stupeň inkontinencie. Odborný lekár písomne ​​informuje praktického lekára poistenca o vyšetrení a predpísaní pomôcky. Hradené takisto obyvateľom domovov dôchodcov a ústavov sociálnej starostlivosti. Poistencom v zdravotníckej ústavnej starostlivosti a odborných liečebniach poisťovňa tieto pomôcky nehradí. Všeobecné informácie: obdobie pre predpisovanie poukazu je max. 3 mesiace. Nie je viazané revíznym lekárom. Nie je striktná povinnosť odborného vyšetrenia. Na poukaz môže byť predpísaný iba jeden kód s možnosťou kombinácie viacerých poukazov a daným typom výrobku, napr. vložiek a vkladacích plienok alebo vkladacích plienok a plienkových nohavičiek pn dodržaní finančného limitu pre daný stupeň. Finančný limit. resp. stupeň inkontinencie I., II. a III. musí byť vyznačený na poukaze.

Recenzie

Recenzie produktu Inkontinenčná podložka Abri-soft Superdry 30ks 70x180cm so záložkami

Diskusia

Diskusia k produktu Inkontinenčná podložka Abri-soft Superdry 30ks 70x180cm so záložkami

Pridať nový príspevok do diskusie