Obľúbené položky

IMMUNAL sol por (fľ.skl.hnedá) 1x50 ml

Kód výrobku: 117047
IMMUNAL® sa odporúča používať v nasledovných indikáciách: · bežné infekcie, ktoré majú mierny priebeh · opakované ochorenia z prechladnutia · prevencia ochorení z prechladnutia a chrípky · podporná liečba počas dlhodobej aplikácie antibiotík pri chronických infekciách.

Viac informácií

4,49

Skladom zajtra

Pozajtra odosielame, u vás v piatok 23. 8.

Pozajtra odosielame, u vás v piatok 23. 8.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie IMMUNAL sol por (fľ.skl.hnedá) 1x50 ml

IMMUNAL® sa odporúča používať v nasledovných indikáciách: · bežné infekcie, ktoré majú mierny priebeh · opakované ochorenia z prechladnutia · prevencia ochorení z prechladnutia a chrípky · podporná liečba počas dlhodobej aplikácie antibiotík pri chronických infekciách.

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/03719 - ZME

Písomná informácia pre používateľa

Echinacea purpurea (L.) Moench, herba, succus

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

Ak sa do 10 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je IMMUNAL a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete IMMUNAL

3. Ako užívať IMMUNAL

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať IMMUNAL

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je IMMUNAL a na čo sa používa

IMMUNAL perorálny roztok je rastlinný liek, ktorý posilňuje imunitný systém. Obsahuje šťavu získanú z čerstvej kvitnúcej vňati echinacei purpurovej (Echinacea purpurea (L.) Moench, herba, succus).

Účinné látky echinacey posilňujú obranyschopnosť organizmu tým, že sa zvýši počet bielych krviniek (granulocytov a makrofágov) a aktivuje ich schopnosť zničiť a odstrániť mikroorganizmy, ktoré vnikli do organizmu.

IMMUNAL perorálny roztok je určený na krátkodobú prevenciu a liečbu prechladnutia a jeho príznakov (výtok z nosa, bolesť hrdla, únava).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete IMMUNAL tablety

Neužívajte IMMUNAL

- ak ste precitlivený na echinaceu alebo na niektorú z rastlín čeľade Asteraceae (astrovité) (rumanček, arnika, nechtík, rebríček) alebo na niektorú z ďalších zložiek

- ak máte systémovú poruchu v pokročilom štádiu ako je tuberkulóza a sarkoidóza

- ak trpíte autoimunitným ochorením ako je kolagenóza a roztrúsená skleróza

- ak trpíte imunitnou nedostatočnosťou (HIV infekcia, AIDS)

- ak dostávate liečbu, ktorá spôsobuje útlm vášho imunitného systému ako je liečba rakoviny alebo ak máte transplantovaný orgán alebo kostnú dreň

- ak trpíte ochorením bielych krviniek ako je prudké zníženie počtu niektorých bielych krviniek (napr.agranulocytóza, leukémia)

- ak ste náchylný na alergie (žihľavka, neinfekčné zápalové cohorenie kože nazývané atopická dermatitída, astma)

IMMUNAL sa nemá podávať deťom mladším ako 1 rok.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní IMMUNALU

Neprekračujte stanovenú dávku.

Ak sa počas užívania lieku stav zhorší alebo sa objaví vysoká horúčka, alebo ak symptómy pretrvávajú dlhšie ako 10 dní, poraďte sa so svojim lekárom alebo kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

Ak máte dedičný sklon k alergiám, užívanie IMMUNALU konzultujte so svojim lekárom.

Používanie u detí sa neodporúča, pretože účinnosť u detí starších ako 1 rok nebola dostatočne preukázaná.

Ak sa tento liek nepoužíva nejaký čas (3-6 mesiacov) môže sa zakaliť alebo sa môžu vytvoriť zhluky aktívnych polysacharidových zložiek. V takom prípade fľašu pred použitím dobre pretrepte.

IMMUNAL obsahuje 20 objemových % etanolu, pozri tiež časť Osobitné upozornenia týkajúce sa pomocných látok.

Iné lieky a IMMUNAL tablety

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vzájomné pôsobenie echinacey s inými liekmi nebolo hlásené.

Užívanie IMMUNALU s jedlom a nápojmi

IMMUNAL môžete užívať nezávisle od príjmu potravy.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Z dôvodu chýbania dostatočných údajov sa používanie počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.

IMMUNAL obsahuje 20 objemových % etanolu, pozri tiež časť Dôležité informácie o niektorých zložkách IMMUNALU.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách IMMUNALU

IMMUNAL obsahuje 20 objemových % etanolu. Každá dávka pre deti staršie ako 12 rokov a dospelých obsahuje až do 404 mg etanolu (alkoholu), čo zodpovedá 10 ml piva alebo 4,2 ml vína.

Nie je bezpečné, aby ho užívali osoby, ktoré trpia alkoholizmom. Je to potrebné vziať do úvahy aj u tehotných alebo dojčiacich žien, detí a vysokorizikových skupinách ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.

Tento liek obsahuje aj sorbitol. Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte lekára pred užívaním tohto lieku.

3. Ako užívať IMMUNAL

Dospievajúci nad 12 rokov, dospelí, starší pacienti: 2,5 ml roztoku 3-krát denne.

Deti

IMMUNAL sa nemá podávať deťom mladším ako 1 rok (pozri časť Neužívajte IMMUNAL).

Používanie u detí vo veku 1-12 rokov sa neodporúča (pozri časť Buďte zvlášť opatrný pri užívaní IMMUNAL).

Dĺžka užívania

Na prevenciu a liečbu sa liek nemá užívať dlhšie ako 10 dní.

Liečba sa má začať pri objavení sa prvých príznakov prechladnutia.

Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 10 dní, poraďte sa svojim lekárom alebo lekárnikom.

Odporúčanú dávku naberte priloženým dávkovačom, zmiešajte v pohári s teplou tekutinou a vypite. Roztok sa môže užiť aj neriedený. Užívanie nezávisí od príjmu potravy.

Ak užijete viac IMMUNALU, ako máte

Ak sa po užití väčšej dávky objavia vedľajšie účinky, kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. Doteraz neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.

Ak zabudnete užiť IMMUNAL

Ak zabudnete užiť IMMUNAL, užite ho hneď ako si na to spomeniete. Ak je už však čas na užitie ďalšej dávky, zabudnutú dávku vynechajte a pokračujte tak ako doteraz. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri dlhodobom užívaní (viac ako 8 týždňov) sa môže objaviť leukopénia (znížený počet bielych krviniek).

  reakcie z precitlivenosti (svrbenie, vyrážka)

  Stevensov-Johnsonov syndróm (porucha kože vyvolaná alergickou reakciou rôznej príčiny)

  angioedém kože, Quinckeho edém (akútny opuch hlbokých vrstiev kože podobný žihľavke)

  anafylaktický šok (rýchlo nastupujúca alergická reakcia)

Ak mávate atopické ekzémy, echinacea môže u vás spustiť alergické reakcie.

Boli hlásené nežiaduce účinky spojené s autoimunitnými ochoreniami (diseminovaná encefalitída, nodózny erytém, imunotrombocytopénia, Evansov syndróm, Sjögrenov syndróm s renálnou tubulárnou dysfunkciou).

Može sa vyskytnúť bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek) s obštrukciou (upchatím) a astma ako reakcie z precitlivenosti.

Častosť výskytu nežiaducich účinkov nie je známa. Ak sa objaví nejaký iný nežiaduci účinok, ktorý nie je vyššie uvedený, poraďte sa o tom so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať IMMUNAL

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte IMMUNAL po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale, po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo IMMUNAL obsahuje

Liečivo je šťava získaná z čerstvej kvitnúcej vňati echinacey purpurovej.

Ďalšie zložky sú sorbitol a etanol 20% (v/v).

1 ml roztoku obsahuje 0,8 ml šťavy získanej z čerstvej kvitnúcej vňati echinacey purpurovej (Echinacea purpurea (L.) Moench, herba, succus).

Ako vyzerá IMMUNAL a obsah balenia

IMMUNAL je číry až zakalený roztok hnedej farby s malým množstvom sedimentu.

Je balený v sklenenej hnedej fľaši s odmerným dávkovačom.

Tento liek nie je viazaný na lekársky predpis.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.

Informácie o produkte

Značka: IMMUNAL
Kód výrobku: 117047
Kód EAN: 3838957497331
kód ŠUKL: 65369

IMMUNAL® sa odporúča používať v nasledovných indikáciách:
· bežné infekcie, ktoré majú mierny priebeh
· opakované ochorenia z prechladnutia
· prevencia ochorení z prechladnutia a chrípky
· podporná liečba počas dlhodobej aplikácie antibiotík pri chronických infekciách. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie

Recenzie IMMUNAL sol por (fľ.skl.hnedá) 1x50 ml

Diskusia

Diskusia IMMUNAL sol por (fľ.skl.hnedá) 1x50 ml

Príbalový leták

Príbalový leták IMMUNAL sol por (fľ.skl.hnedá) 1x50 ml

Príbalovú informáciu k produktu IMMUNAL sol por (fľ.skl.hnedá) 1x50 ml zobrazíte alebo stiahnete tu: IMMUNAL sol por (fľ.skl.hnedá) 1x50 ml.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam