Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Viac zistíte tu.

Název

Dostupnost

Cena

V košíku máte za €.

Vybíráme pro vás

Produkt
Produkt
Produkt

Výpredaj, ktorý zahreje

Volajte 0221 201 380

HYLAK FORTE GTT 1X100ML

Užíva pri nafukovaní, hnačke alebo zápche, dlhodobých ochoreniach z precitlivenosti, podpornej liečbe pri vírusových a bakteriálnych infekciách, zdĺhavých ochoreniach tráviaceho traktu. Liek je vhodný pre dospelých i deti vrátane dojčiat od 2 rokov.

akceHYLAK FORTE GTT 1X100ML
Dostupnosť: skladom
Odošleme zo skladu: dnes
Naša cena: 8,50 €
Bežná cena: 9,60 €
Ušetríte: 11 %
ks
iba 1 Euro za doručenie objednávky!
Hodnotenie

Produkt ešte nebol hodnotený

Doprava zdarma od 30 €

Veľký nákup sa vyplatíPozrite si cenník dopravy

Popis tovaru HYLAK FORTE GTT 1X100ML

Čítajte pozorne príbalovú informáciu.

Výrobca/Dodávateľ: TEVA PHARMACEUTICALS
Charakteristika: liek
Kód výrobku: 115159
Kód EAN: 4030096458627
Kód SUKL: 0028620
Písomná informácia pre používateľa

Hylak forte,
perorálne kvapky
Bezzárodkový vodný substrát produktov metabolizmu: Escherichia coli, Streptococcus faecalis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus helveticus.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. Pozri časť 4.
-Ak sa do 2 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára. .

V tejto písomnej informácii pre užívateľov sa dozviete:
1.Čo je Hylak forte a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Hylak forte
3.Ako užívať Hylak forte
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať Hylak forte
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1.Čo je Hylak forte a na čo sa používa

Na normálnu funkciu tráviaceho traktu človeka je nevyhnutná prítomnosť určitých baktérií, ktoré osídľujú najmä oblasť hrubého čreva. Dokončujú proces trávenia, bránia množeniu choroboplodných zárodkov, produkujú vitamíny B a K. Rozličné vonkajšie vplyvy, ako podávanie antibiotík, liečba žiarením, neobvyklá alebo nevhodná strava či prípadná infekcia, narušujú mikrobiálnu rovnováhu v čreve a dostaví sa hnačka alebo zápcha, nafukovanie, pocit plnosti. Podaním lieku Hylak forte sa podporí rast vhodných črevných baktérií prirodzenou cestou, úprava pH, a tým i normálna činnosť tráviacej sústavy.

Liek Hylak forte sa používa pri:
- nafukovaní, hnačke, zápche,
- tráviacich ťažkostiach počas liečby a po liečbe antibiotikami, sulfónamidmi a žiarením,
- poruchách metabolickej funkcie pečene,
- tráviace ťažkosti spojené so zmenou podnebia a stravy (napr. pri cestovaní),
- tráviace ťažkosti spôsobené nedostatkom žalúdočnej kyseliny
- ťažkosti vyvolané dlhodobým pôsobením bakteriálnych toxínov v čreve, ako napínanie na vracanie, poruchy krvného obehu, náhla unaviteľnosť,
- chronická atrofická gastroenteritída (zápal sliznice žalúdka a tenkého čreva)
- ochorenia kože, ako napr. ekzém alebo urtikária
- stav po zápale sliznice tenkého čreva, zapríčineneného salmonelou

Liek je vhodný pre dospelých a deti od 2 rokov.

2.Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Hylak forte

Neužívajte Hylak forte
-ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku, vrátane laktózy
-ak máte akútnu hnačku s vysokou horúčkou a krv v stolici
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Hylak forte, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
Ak sa objavia závažnejšie príznaky, napr. akútna hnačka s vysokou horúčkou alebo krvou v stolici, ak hnačka pretrváva dlhšie ako 2 dni, alebo ak sa objavia iné pretrvávajúce alebo nejasné tráviace problémy.
Ak sa objaví hnačka, a to hlavne u detí a starších ľudí, hlavnou terapeutickou prioritou je náhrada tekutín a elektrolytov. Vždy je potrebné kontaktovať lekára, ak hnačka pretrváva viac ako 2 dni alebo ak je sprevádzaná krvou v stolici, horúčkou alebo poruchami cirkulácie.

Liek Hylak forte sa nesmie podávať pri známej precitlivenosti na laktózu alebo iné zložky lieku.

Deti a dospievajúci
Hylak forte sa nemá podávať deťom vo veku do 2 rokov

Iné lieky a Hylak forte
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri užívaní kvapiek Hylak forte sa treba vyhnúť súčasnému užívaniu antacíd (liekov pri zvýšenej produkcii žalúdočnej kyseliny)

Hylak forte a jedlo a nápoje
Kvapky Hylak forte sa užívajú pred jedlom alebo počas jedla s malým množstvom tekutiny.
Kvapky Hylak forte sa nemajú užívať spolu s mliekom alebo mliečnymi výrobkami, pretože by mohlo dôjsť k ich zrážaniu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Štúdie s liekom Hylak forte nepreukázali žiadne dôkazy o rizikách spojených s tehotenstvom.
Vo všeobecnosti platí, že pri podávaní liekov počas tehotenstva sa má starostlivo posúdiť prínos terapie oproti riziku.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3.Ako používať Hylak forte

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčná dávka je:
Dospelí a deti od 12 rokov: 3-krát denne 40 - 60 kvapiek.
Deti od 2 rokov: 3-krát denne 20 - 40 kvapiek.

Po vyriešení akútnych symptómov, môžete dávku znížiť na polovicu.
Ak máte zvýšenú produkciou žalúdočnej kyseliny, často spojenú s pálením záhy, je vhodné rozdeliť dennú dávku na viac ako v 3 dávky.
Doba trvania užívania Hylaku forte zvyčajne nie je obmedzená.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hylak forte sa zvyčajne dobre znáša.
Zriedkavo (môže postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) sa môže vyskytnúť všeobecná precitlivenosť kože a slizníc a veľmi zriedkavo (môže postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) mierne tráviace ťažkosti.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Hylak forte

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v tme pri teplote do 25 ˚C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Hylak forte obsahuje

-Liečivo je bezzárodkový koncentrát metabolitov bakteriálneho mliečneho kvasenia spolu s metabolitmi fyziologických črevných baktérií Escherichia coli, Streptococcus faecalis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus helveticus

-Ďalšie zložky sú heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydrogénfosforečnan draselný, kyselina mliečna, mliečny cukor, kyselina fosforečná, sorbitan draselný, kyselina citrónová bezvodá, čistená voda
Hodnota pH: 3,0 - 3,4.


Ako vyzerá Hylak forte a obsah balenia

Liekovka z hnedého skla s kvapkacím uzáverom, písomná informácia pre používateľa, papierová skladačka.

1 ml (= 17 kvapiek) zodpovedá metabolickým produktom 100 miliárd baktérií.

Obsah balenia: 30, 100 ml roztoku.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, SRN

Výrobca:
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle Str. 3, 89143, Blaubeuren, SRN

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii: Teva Pharmaceuticals Slovakia, Teslova 26, Bratislava, tel.: +421 2 5726 7911

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.

Diskusia k tovaru HYLAK FORTE GTT 1X100ML

Nadpis:
Príspevok:
Vkladať diskusné príspevky môžu iba prihlásení zákazníci.
Ak ste registrovaný, prihláste sa. Zaregistrovať sa môžete tu.
hylak forte (sedliacka 13.06.2012) reagovať
Tak toto je to najodpornejšie z liekov čo som za svoj život užila. Dr. mi to odporučila k ATB, ale toto vedieť, tak nevyhadzujem peniaze. 3xdenne dostať tento humus do seba, to treba ozaj riadne sebazaprenie. Okrem iného po každom užití dostanem kŕče a bolesti v žalúdku, neviem či idem zvracať, alebo...... Odporná kysl chuť, ktorú sa mi nepodarilo ničím prekryť, pripomína ako by ste pili kyselinu citrónovú. Údajne sa to dáva aj deťom. No teda, určite by som to do toho môjho nedostala. Zatiaľ som si nie istá, čo to urobí s črevami, ale začínam mať tušenie, že žalúdok mi to pokazí určite.

Hodnotenie výrobku HYLAK FORTE GTT 1X100ML

Hodnotenie môžete pridať k produktom, ktoré ste si u nás už zakúpili. Vaše hodnotenie uvidia v detaile produktu všetci naši zákazníci. Vďaka tomuto hodnoteniu máte možnosť zistiť, ako je produkt obľúbený u ostatných zákazníkov. Zobrazujú sa iba hodnotenia, v ktorých zákazníci pridali aj slovný popis.

Tento produkt ešte nikto nehodnotil. Ohodnoťte tento produkt jako první!
1 - veľká nespokojnosť2 - nespokojnosť3 - priemer4 - spokojnosť5 - veľká spokojnosť
Ako ste spokojní s týmto produktom?
Slovný komentár
Vkladať hodnotenia môžu len prihlásení zákazníci, ktorí už tento produkt zakúpili.Ak ste registrovaný, prihláste sa. Zaregistrovať sa môžete tu.

Recenzie zákazníkov z Heureka.sk

Žiadne recenzie nie sú teraz k dispozícii.
Najpredávanejší v tejto rubrike:
akce

ELMEX Gelée zubný gél 25 mg

ELMEX Gelée zubný gél 25 mg
Kód:114695

Naša cena:  5,96 €
Bežná cena:  6,67 €
Ušetríte:  11 %

GABA
Prevencia vzniku zubného kazu, liečba začínajúceho zubného kazu, zníženie citlivosti obnažených zubných krčkov.
Dostupnosť: dodávame do 8 dní

ESPUMISAN CPS 50X40MG BLISTER

ESPUMISAN CPS 50X40MG BLISTER
Kód:114770

Naša cena:  4,79 €

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.
Espumisan sa používa na symptomatickú liečbu žalúdkovo-črevných ťažkostí súvisiacich s hromadením plynu, napríklad plynatosť, nadúvanie a pocit plnosti ako príprava na diagnostické vyšetrenie v oblasti brucha, napríklad rtg vyšetrenie a sonografia.
Dostupnosť: skladom
akce

Essentiale Forte N 300 mg 100 kapsúl : Výpredaj

Essentiale Forte N 300 mg 100 kapsúl : Výpredaj
Kód:115068

Naša cena:  11,99 €
Bežná cena:  15,52 €
Ušetríte:  23 %

SANOFI AVENTIS S.R.O.
Essentiale forte N je rastlinný liek na ochorenie pečene. Používa sa na zlepšenie zdravotných ťažkostí ako je nedostatok chuti do jedla, pocit tlaku v pravej časti nadbrušia atd.
Dostupnosť: skladom

CELASKON TABLETY 250MG TBL 100X250MG

CELASKON TABLETY 250MG TBL 100X250MG
Kód:115316

Naša cena:  4,49 €

Zentiva sk
Jeho úloha v organizme je mnohostranná: umožňuje činnosť rôznych enzýmov v organizme, je súčasťou antioxidačného systému. Je dôležitý pre rast a udržiavanie zdravých kostí, zubov, ďasien, väziva a krvných ciev, pre tvorbu niektorých látok, ktoré sa zúčastňujú na prenose nervových vzruchov medzi nervovými bunkami, pre tvorbu hormónov nadobličiek, pre vstrebávanie železa z potravy, rovnako je nutný pre normálnu imunitnú odpoveď na infekciu a pre hojenie rán.
Dostupnosť: skladom

CANESTEN® krém 20 g

CANESTEN® krém 20 g
Kód:115918

Naša cena:  5,68 €

BAYER
Canesten dermálny krém sa používa na liečbu kožných infekcií a infekcií slizníc, ktoré sú spôsobené kvasinkami, plesňami a niektorými baktériami.

Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa so svojim lekárom či lekárnikom! Canesten je dermálny krém na vonkajšie použitie. Obsahuje liečivo klotrimazol.
Dostupnosť: skladom
akce

OLYNTH 0,1% nosný sprej NAO 10 ml

OLYNTH 0,1% nosný sprej NAO 10 ml
Kód:122059

Naša cena:  3,65 €
Bežná cena:  3,99 €
Ušetríte:  9 %

JOHNSON & JOHNSON
Na zníženie opuchu sliznice nosa pri akútnej nádche, pri nadmernej tvorbe hlienu, pri alergickej nádche... Liek je určený dospelým a deťom od 6 rokov.
Dostupnosť: skladom
Produkt bol pridaný do Váąho nákupného koąíka.
ukáza? koąík