Doprava zadarmo nad 20 €. Prihláste sa k newsletteru!
MojaLekáreň.sk

GUNA Gunaprevac 6 dávok

Homeopatický liek
GUNA Gunaprevac 6 dávok

Viaczložkový homeopatický liek bez schválených terapeutických indikácií. Homeopatický liek používajte podľa rady odborníka na homeopatiu.

Viac informácií

Na sklade V utorok 19. 10. odosielame, u vás v stredu 20. 10.

12,59 €

Pridať do obľúbených Potrebujem poradiť

Pridajte ešte

Do košíka
Do košíka

GUNA Gunaprevac 6 dávok

Homeopatia je liečebná metóda založená na základe zákona podobnosti a používa liečivé látky v nekonečne malých (infinitezimálnych) dávkach. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach. Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Zložky homeopatických liekov sa používajú v takom stupni riedenia, ktoré zaručuje netoxickosť lieku.

Lieková forma

Biele pilulky sférického tvaru.

Liečivá látka a jej množstvo

Liečivá sú: 1 tuba piluliek na homeopatické použitie (1 g) obsahuje: Aconitum napellus (prilbica tuhá) 5 CH (0,1 nanogramov), Atropa bella-donna (ľuľkovec zlomocný) 5 CH (0,1 nanogramov), Echinacea angustifolia (echinacea úzkolistá) 3 CH (1 mikrogram), Asclepias vincetoxicum (luskáč lekársky) 5 CH (0,1 nanogramov), Anas barbariae, hepatis et cordis extractum (extrakt pečene a srdca kačice) 200 K (10 femtogramov), Cuprum metallicum (meď) 3 CH (1 mikrogram), Haemophilus influenzae (baktéria) 9 CH (1 attogram).

Ako užívať

  • Dospelí a deti vo veku viac ako 6 rokov: Prevencia: 1 tuba piluliek na homeopatické použitie týždenne počas 6 týždňov. Liečba: 1 tuba piluliek na homeopatické použitie v priebehu prvých 24 až 48 hodín od objavenia sa prvých príznakov ochorenia. Potom každých 6 až 8 hodín až do vymiznutia príznakov. V prípade pretrvávania príznakov je potrebné poradiť sa s lekárom.
  • Deti vo veku od 2 do 6 rokov: polovica dávky pre dospelých.Použitie u detí vo veku do 2 rokov sa má konzultovať s detským lekárom.
  • Spôsob použitia: Pilulky sa vysypú priamo pod jazyk a nechajú sa voľne rozpustiť. Užívajú sa 15 minút pred jedlom. U detí je možné dávku rozpustiť v malom množstve vody.

Na čo si dať pozor

Prečítajte si pozorne príbalovú informáciu, ktorá je súčasťou každého balenia. Užívanie lieku počas tehotenstva a dojčenia sa má konzultovať s lekárom. Deťom do 2 rokov je možné liek podávať len po konzultácii s lekárom. Liek obsahuje sacharózu.

Obsah balenia

Obsah balenia 6 dávok po 1 g.

Nežiaduce účinky

  • Podobne ako všetky lieky, môže mať aj tento prípravok nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého - nežiaduce účinky nájdete v príbalovom letáku.
  • Nežiaduce účinky môžete hlásiť priamo na adresu: ŠÚKL, Oddelenie farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26 alebo e-mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Informácie o produkte

Výrobca:
Značka:
Kód výrobku:
331176
Kód EAN:
8594060120676
Kód ŠUKL:
2163A
ATC kód:
V03AX
ATC názov:
Iné liečivá
Farmakoterapeutická skupina:
všetky ostatné liečivá | všetky ostatné liečivá | iné liečivá
Držiteľ rozhodnutia:

Oznámiť nežiaduce účinky

GUNA Gunaprevac 6 dávok

Príbalovú informáciu k produktu GUNA Gunaprevac 6 dávok stiahnete vo formáte doc tu: GUNA Gunaprevac 6 dávok.doc

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2016/06226-PRE

Písomná informácia pre používateľa

GUNAPREVAC

pilulky v jednodávkovom obale

Homeopatický liek

prilbica tuhá (Aconitum napellus) 5 CH, ľuľkovec zlomocný (Atropa bella-donna) 5 CH, echinacea úzkolistá (Echinacea angustifolia) 3 CH, luskáč lekársky (Asclepias vincetoxicum) 5 CH, extrakt pečene a srdca kačice (Anas barbariae, hepatis et cordis extractum) 200 K, meď (Cuprum metallicum) 3 CH, baktéria (Haemophilus influenzae) 9 CH

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal

váš lekár alebo lekárnik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je GUNAPREVAC a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete GUNAPREVAC

3. Ako užívať GUNAPREVAC

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať GUNAPREVAC

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je GUNAPREVAC na čo sa používa

GUNAPREVAC je viaczložkový homeopatický liek bez schválených terapeutických indikácií.

Homeopatia je liečebná metóda založená na základe zákona podobnosti a používa liečivé látky v nekonečne malých (infinitezimálnych) dávkach. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.

Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Zložky homeopatických liekov sa používajú v takom stupni riedenia, ktoré zaručuje netoxickosť lieku.

Homeopatický liek používajte podľa rady odborníka na homeopatiu.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete GUNAPREVAC

Neužívajte GUNAPREVAC

  • ak ste alergický (precitlivený) na prilbicu tuhú, ľuľkovec zlomocný, echinaceu úzkolistú, luskáč lekársky, extrakt pečene a srdca kačice, meď, baktériu Haemophilus influenzae alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať GUNAPREVAC, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Deti a dospievajúci

Deťom do 2 rokov je možné GUNAPREVAC podávať len po konzultácii s lekárom.

Iné lieky a GUNAPREVAC

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

a jedlo a nápoje

GUNAPREVAC sa môže užívať v odporúčaných intervaloch a dávke. Neboli hlásené žiadne interakcie s jedlom a nápojmi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

GUNAPREVAC nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

obsahuje 1 g sacharózy (repného cukru) v dávke (1 tuba)

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Musí sa to vziať do úvahy u pacientov s cukrovkou (diabetes mellitus).

3. Ako užívať GUNAPREVAC

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí a deti vo veku viac ako 6 rokov:

Prevencia: 1 tuba piluliek na homeopatické použitie týždenne počas 6 týždňov.

Liečba: 1 tuba piluliek na homeopatické použitie v priebehu prvých 24 až 48 hodín od objavenia sa prvých príznakov ochorenia. Potom každých 6 až 8 hodín až do vymiznutia príznakov. V prípade pretrvávania príznakov sa poraďte so svojím lekárom.

Deti vo veku od 2 do 6 rokov: polovica dávky pre dospelých.

Použitie u detí vo veku do 2 rokov konzultujte s detským lekárom.

Pilulky vysypte priamo pod jazyk a nechajte ich voľne rozpustiť. Užite 15 minút pred jedlom.

U detí je možné dávku rozpustiť v malom množstve vody.

Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo ak sa budete cítiť horšie, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak užijete viac GUNAPREVACU, ako máte

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť GUNAPREVAC

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nepozorovali sa žiadne nežiaduce účinky.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať GUNAPREVAC

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo GUNAPREVAC obsahuje

Liečivá sú: 1 tuba piluliek na homeopatické použitie (1 g) obsahuje:

Aconitum napellus (prilbica tuhá) 5 CH (0,1 nanogramov)

Atropa bella-donna (ľuľkovec zlomocný) 5 CH (0,1 nanogramov)

Echinacea angustifolia (echinacea úzkolistá) 3 CH (1 mikrogram)

Asclepias vincetoxicum (luskáč lekársky) 5 CH (0,1 nanogramov)

Anas barbariae, hepatis et cordis extractum

(extrakt pečene a srdca kačice) 200 K (10 femtogramov)

Cuprum metallicum (meď) 3 CH (1 mikrogram)

Haemophilus influenzae (baktéria) 9 CH (1 attogram)

Ďalšia zložka je sacharóza.

Ako vyzerá GUNAPREVAC a obsah balenia

GUNAPREVAC sú biele pilulky sférického tvaru.

Obsah balenia: 6 túb (jednodávkových obalov) v papierovej škatuľke.

Každý jednodávkový obal obsahuje 1 g piluliek na homeopatické použitie.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

inPHARM CLINIC s.r.o.

V Lipkách 647

154 00 Praha 5

Česká republika

GUNA S.p.a.

Via Palmanova 71

20132 Miláno

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v októbri 2018.

GUNA Gunaprevac 6 dávok

GUNA Gunaprevac 6 dávok

Máte otázky k produktu?
Opýtajte sa v diskusii

Pridať nový príspevok do diskusie

Mohlo by vás zaujímať

Do košíka
Do košíka
Spýtajte sa lekárnika

Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním.

Zistiť viac

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.