Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Léky na nervový systém » Lieky na dobrý spánok

GA MAGNESIOVE TBL 50X500MG GALVEX - recenzie

Liek
Kód výrobku: 332318
Sa užíva pri nedostatočnom prívode horčíka potravou, v dobe dojčenia, v puberte, v rekonvalescencii a po operáciách, pri jednostranných diétach a hladovkách, strese, pri zvýšených stratách horčíka, pri zvýšenej náchylnosti ku kŕčom, pri dlhodobom podávaní antiepileptík a diuretík, pri alergických ochoreniach, pri hormonálnej antikoncepcii, na zníženie vysokej hladiny cholesterolu v krvi, pri cukrovke, pri predráždenosti, zníženej schopnosti sústredenia, závratoch.

Viac informácií

2,49

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 26. 6. 2018, predpokladaný termín doručenia 27. 6. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - GA MAGNESIOVE TBL 50X500MG GALVEX

Sa užíva pri nedostatočnom prívode horčíka potravou, v dobe dojčenia, v puberte, v rekonvalescencii a po operáciách, pri jednostranných diétach a hladovkách, strese, pri zvýšených stratách horčíka, pri zvýšenej náchylnosti ku kŕčom, pri dlhodobom podávaní antiepileptík a diuretík, pri alergických ochoreniach, pri hormonálnej antikoncepcii, na zníženie vysokej hladiny cholesterolu v krvi, pri cukrovke, pri predráždenosti, zníženej schopnosti sústredenia, závratoch.
<p>

</p>
<p>

</p>

Príloha č.3 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.: 2013/01735

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX

Magnéziové tablety 500 mg Galvex

tablety

dihydrát magnéziumlaktátu

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľa nájdete informácie:

  Čo je MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX a na čo sa používa

  Skôr ako užijete MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX

  Ako užívať MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX

  Možné vedľajšie účinky

  Ako uchovávať MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX

  Ďalšie informácie

  čo je MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX a na čo sa používa

MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX sú tablety s obsahom horčíka. Magnézium (horčík) je nepostrádateľný pre viac ako 300 metabolických pochodov v ľudskom organizme. Je dôležitý pre normálnu funkciu nervového systému, pre stavbu kostí, zubov a chrupaviek. Pri jeho nedostatku sa môžu objaviť tras, svalová slabosť, nočné kŕče v nohách až tetanické stavy, ataxia, psychické poruchy, rozvoj aterosklerózy, nepravidelnosti srdcového rytmu, tráviace ťažkosti s hnačkou.

MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX sa užíva pri nedostatočnom prívode horčíka potravou (počas tehotenstva, dojčenia, v puberte, v rekonvalescencii a po operáciách, pri jednostranných diétach a hladovkách, strese), pri zvýšených stratách horčíka (po opakovanom dávení, dlhšietrvajúcich hnačkách), pri zvýšenej náchylnosti ku kŕčom, pri dlhodobom podávaní antiepileptík a diuretík, pri alergických ochoreniach, pri hormonálnej antikoncepcii, na zníženie vysokej hladiny cholesterolu v krvi, pri cukrovke, pri predráždenosti, zníženej schopnosti sústredenia, závratoch.

Na základe odporúčania lekára ako podporná liečba srdcových ochorení, vysokého tlaku krvi, na prevenciu premenštruačného napätia, pri migréne, pri chorobách štítnej žľazy a prištítnych teliesok, ako súčasť liečby chronických zápalových črevných ochorení, pri kŕčoch v tehotenstve (eklampsii), pri niektorých poruchách imunity.

Liek môžu užívať dospelí aj deti, tehotné a dojčiace ženy.

  Skôr ako Užijete MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX

Neužívajte MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX

- keď ste alergickí (precitlivení) na liečivo dihydrát magnéziumlaktátu alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku,

- keď máte zvýšenú hladinu horčíka v krvi (hypermagneziémia),

- keď máte ťažkú pečeňovú poruchu,

- keď máte ťažkú nedostatočnú funkciu obličiek,

- keď trpíte na myasthenia gravis (choroba charakterizovaná výraznou svalovou slabosťou, ktorá sa prejavuje dvojitým videním, poruchou reči, neschopnosťou udržať otvorené oči apod.).

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak súčasne užívate lieky obsahujúce digoxín, dexametazón, nitrofurantoín, paracetamol, salicylany, fosfor, vápnik, železo liek MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX užite až po trojhodinovom odstupe, pretože tieto lieky znižujú vstrebávanie horčíka v čreve. Liek sa nesmie užívať v rovnakom čase s tetracyklínmi, pretože horčík spomaľuje ich vstrebávanie.

Užívanie MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX s jedlom a nápojmi

Odporúča sa 2 hodiny pred užitím a 2 hodiny po užití lieku nepiť mlieko a nejesť žiadne mliečne výrobky, pretože môže byť znížené vstrebávanie horčíka. Liek je najvhodnejšie užiť medzi jedlom a zapiť pohárom vody.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia na základe odporučenia lekára.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX

Žiadne.

  Ako užívať MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX

Vždy užívajte liek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istí, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Ak lekár neurčí inak, zvyčajná dávka je:

Dospelí: obvykle užívajú 1 tabletu 2 až 3 krát denne

Deti: 1/2 až 1 tabletu denne

Liek užívajte najlepšie medzi jedlom a zapíjajte dostatočným množstvom vody.

Ak užijete viac MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX ako máte

Pri normálnej funkcii obličiek sa predávkovanie nepozoruje. Otrava magnéziom sa môže vyvinúť u pacientov s obličkovou nedostatočnosťou a  po užití vysokých dávok lieku. V prípade predávkovania sa ihneď poraďte s lekárom.

Ak zabudnete užiť MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

  Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

V zriedkavých prípadoch (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb) sa môžu objaviť pocit na vracanie, hnačky, celková slabosť, pokles krvného tlaku, poruchy srdcovej činnosti.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

  Ako uchovávať MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX

MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX uchovávajte v dobre uzatvorenom pôvodnom obale na ochranu pred slnečným svetlom a vlhkosťou, pri teplote do 25°C. Chráňte pred mrazom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a papierovej škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

  Ďalšie informácie

Čo MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX obsahuje

- Liečivo je: dihydrát magnéziumlaktátu 500 mg, čo zodpovedá 51 mg čistého horčíka v 1 tablete.

- Ďalšie zložky sú: ryžový škrob, mastenec, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý, povidón K 29/32.

Obsah balenia

50 tabliet, 80 tabliet, 100 tabliet

klinické balenia – 600 tabliet a 1 200 tabliet

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

GALVEX, spol. s r. o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Tel.: 048/415 4615

Fax: 048/472 6911

e-mail: info@galvex.sk

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v máji 2013.

<p>
3/3</p>

Informácie o produkte

Výrobca: Galvex
Značka: GALVEX
Kód výrobku: 332318
Kód EAN: 8586002900156
Držiteľ rozhodnutia: Galvex

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Tablety obsahujú horčík. Magnézium (horčík) je nevyhnutný pre viac ako 300 metabolických pochodov v ľudskom organizme. Je dôležitý pre normálnu funkciu nervového systému, pre stavbu kostí, zubov a chrupaviek. Pri jeho nedostatku sa môže objaviť tras, svalová slabosť, nočné kŕče v nohách až tetanické stavy, ataxia, psychické poruchy, rozvoj aterosklerózy, nepravidelnosti srdcového rytmu, tráviace ťažkosti spojené s hnačkou.

Liek sa užíva pri nedostatočnom prívode horčíka potravou (počas tehotenstva, dojčenia, v puberte, v rekonvalescencii a po operáciách, pri jednostranných diétach a hladovkách, strese), pri zvýšených stratách horčíka (po opakovanom dávení, dlhšie trvajúcich hnačkách), pri zvýšenej náchylnosti ku kŕčom, pri dlhodobom podávaní antiepileptík a diuretík, pri alergických ochoreniach, pri užívaní hormonálnej antikoncepcie, na zníženie vysokej hladiny cholesterolu v krvi, pri cukrovke, pri predráždenosti, zníženej schopnosti sústredenia, závratoch.

Na základe odporúčania lekára sa liek používa ako podporná liečba pri srdcových ochoreniach, vysokom tlaku krvi, na prevenciu premenštruačného napätia, pri migréne, pri chorobách štítnej žľazy a prištítnych teliesok, ako súčasť liečby chronických zápalových črevných ochorení, pri kŕčoch v tehotenstve (eklampsii) a pri niektorých poruchách imunity. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

GA MAGNESIOVE TBL 50X500MG GALVEX – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu GA MAGNESIOVE TBL 50X500MG GALVEX zobrazíte alebo stiahnete tu: GA MAGNESIOVE TBL 50X500MG GALVEX.doc

Recenzie

Recenzie produktu GA MAGNESIOVE TBL 50X500MG GALVEX

Diskusia

Diskusia k produktu GA MAGNESIOVE TBL 50X500MG GALVEX

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám