Moje srdcovky

Úvodná strana » Domácnosť a zvieratá » Chovateľské potreby » Psi » Antiparazitiká pre psov » Pipety proti kliešťom a blchám pre psov

FYPRYST 134 mg PSY 10-20 kg roztok na kvapkanie na kožu pre psov (pipeta) 1x1,34 ml

Veterinárny liek
Kód výrobku: 439932

Chráňte svojho domáceho maznáčika pred kliešťami a blchami. Liek je určený pre psov.

Viac informácií

Bežná cena: 6,51 €
3,49 €
Ušetríte: 46 % (3,02 €)

Skladom viac ako 5 kusov

Dnes odosielame, zajtra u vás.

Dnes odosielame, zajtra u vás.

ZITENAX

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie FYPRYST 134 mg PSY 10-20 kg roztok na kvapkanie na kožu pre psov (pipeta) 1x1,34 ml

Liek je určený pre psov.

  • Liečba a prevencia infestácií spôsobených blchami (Ctenocephalides felis) a kliešťami (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) u psov.
  • Liečba a kontrola alergickej reakcie po uhryznutí blchami (FAD) u psov.
  • Prevencia a liečba napadnutia švolou Trichodectes canis u psov.

Použitie

Dávka: Jedna pipeta s obsahom 1,34 ml roztoku na kvapkanie na kožu pre psa s hmotnosťou od 10 do 20 kg.
Týmto spôsobom aplikujete minimálnu doporučenú dávku 6,7 mg/kg fipronilu. Kvôli nedostatočným testom bezpečnosti lieku minimálny interval medzi aplikáciami je 4 týždne.

Mesačná aplikácia sa odporúča v prípade vysokého rizika opakovaného zamorenia blchami, ak je pes alergický na poštípanie blchami a v prípade nevyhnutnej kontroly zamorenia kliešťami alebo pri častom kúpaním psov s použitím hypoalergénneho alebo zvláčňujúceho šampónu. V oblastiach, kde nie je zvýšené riziko zamorenia blchami a kliešťami, liek Fypryst roztok na kvapkanie na kožu sa môže používať každý druhý až tretí mesiac.

Cesta podania: Externá aplikácia na kožu.

Spôsob podania

Odstráňte pipetu z trojitého vrecúška. Držte pipetu kolmo a stiahnite vrchnák. Otočte vrchnákom pipety a umiestnite ho opačným koncom späť na pipetu. Vrchnák zatlačte a otočte s ním, čím prelomíte uzáver pipety. Potom vrchnák z pipety odstráňte. Rozhrňte srsť zvieraťa medzi lopatkami tak, aby ste videli kožu. Hrot pipety priložte na kožu a niekoľkokrát stlačte tak, aby ste obsah vyprázdnili priamo na kožu.

Liek je účinný proti zamoreniu blchami 2 mesiace a proti kliešťom do 4 týždňov v závislosti od výskytu bĺch a kliešťov v prostredí. Blchy sú usmrtené do 24 hodín od kontaktu so zvieraťom.

Vyhnite sa kontaktu lieku s očami zvieraťa.
Kliešte prichytené na zvierati by sa mali odstrániť pred použitím lieku, aby sa zabránilo riziku prenosných chorôb.
Je dôležité ubezpečiť sa, že sa liek aplikuje na miesta, kde nemôže dôjsť k olízaniu, a že sa zvieratá neolizujú navzájom bezprostredne po aplikácii.
Na základe údajov testov účinnosti u psov šampónovaných 2 dni po aplikácii lieku sa kúpanie neodporúča 2 dni po aplikácii lieku a neodporúča sa ani častejšie kúpanie ako raz za týždeň. Zvláčňujúce šampóny je možné použiť pred aplikáciou lieku, ale ak sa použijú týždenne po aplikácii lieku, obmedzujú trvanie ochrany proti blchám na približne 5 týždňov. 6 týždňov trvajúci pokus preukázal, že kúpanie raz za týždeň s použitím medikovaného šampónu obsahujúceho 2% chlórhexidínu neovplyvnilo účinnosť lieku proti blchám.
Po aplikácii lieku by sa psy nemali 2 dni kúpať v prírodných vodných zdrojoch (pozri časť 13).
Ojedinele sa môže vyskytnúť prichytenie kliešťa. Preto je nemožné úplne vylúčiť prenos infekčných chorôb. Zvyčajne je kliešť usmrtený a odpadáva z hostiteľa do 24 až 48 hodín po prichytení bez satia. Počas trvania účinku lieku sa ojedinelé prichytenie kliešťa nemôže vylúčiť.
Blchy zo zvierat často zamorujú klietky, ležovisko a odpočívadlá zvierat, koberce a zariadenie domácnosti. Preto by mali byť tieto miesta pravidelne ošetrované vhodným insekticídom a vysávané z dôvodu masového zamorenia a v rámci ochranných opatrení.

Liek Fypryst roztok na kvapkanie na kožu sa môže aplikovať chovným, gravidným sukám a laktujúcim sukám.

V prípade oliznutia sa môže vyskytnúť hypersalivácia spôsobená charakterom lieku. Po použití lieku sa veľmi zriedkavo pozorovala krátkodobá kožná reakcia na mieste podania (strata zafarbenia kože, lokálna alopécia, svrbenie, začervenanie kože) a celková žihľavka alebo strata ochlpenia. Výnimočne sa vyskytla hypersalivácia, reverzibilné neurologické symptómy (hyperestézia, depresia, nervozita), vracanie alebo problémy s dýchaním.
Vyhnite sa predávkovaniu.

Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte Vášho veterinárneho lekára.

POZOR: Vzhľadom na nedostatočné údaje o používaní lieku, nepodávať šteňatám do veku 8 týždňov alebo psom s hmotnosťou nižšou ako 2 kg. Nepodávať chorým (systémové ochorenia, horúčka) zvieratám alebo zvieratám v rekonvalescencii. Z dôvodu možných nežiaducich účinkov a mortality nepodávať králikom. Liek je určený pre psov. Nepodávať mačkám; aplikácia môže spôsobiť predávkovanie.

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

 

FYPRYST roztok na kvapkanie na kožu pre psov

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Každá pipeta obsahuje:

 

Pipeta

Fipronilum

Butylhydroxyanizol E

320

Butylhydroxytoluen

E 321

Fypryst 67 mg roztok na kvapkanie na

kožu pre psov

0,67 ml

67 mg

0,134 mg

0,067 mg

Fypryst 134 mg roztok na kvapkanie

na kožu pre psov

1,34 ml

134 mg

0,27 mg

0,13 mg

Fypryst 268 mg roztok na kvapkanie

na kožu pre psov

2,68 ml

268 mg

0,54 mg

0,27 mg

Fypryst 402 mg roztok na kvapkanie

na kožu pre psov

4,02 ml

402 mg

0,80 mg

0,40 mg

 

Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Roztok na kvapkanie na kožu

Bledožltá tekutina

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Cieľový druh

 

Psy.

 

4.2 Indicipre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

 

Liečba a prevencia infestácií spôsobených blchami (Ctenocephalidefelis) a kliešťami

(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) u psov.

Liečba a kontrola alergickej reakcie po uhryznutí blchami (FAD) u psov. Prevencia a liečba napadnutia švolou Trichodectes canis u psov.

 

4.3 Kontraindicie

 

Vzhľadom na nedostatočné údaje o používaní lieku, nepodávať šteňatám do veku 8 týždňov alebo

psom s hmotnosťou nižšou ako 2 kg.

Nepodávať chorým (systémové ochorenia, horúčka) zvieratám alebo zvieratám v

rekonvalescencii.

Z dôvodu možných nežiaducich účinkov a mortality nepodávať králikom.

Liek je určený pre psov. Nepodávajte mačkám; aplikácia môže spôsobiť predávkovanie.

 

4.4 Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh

 

Liek sa nesmie dostať do kontaktu s očami zvieraťa.

 

4.5 Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

 

i) Osobitné bezpečnost opatrenia na používanie u zvierat

 

Kliešte prichytené na zvierati by sa mali odstrániť pred použitím prípravku, aby sa zabránilo riziku prenosných chorôb.

Je dôležité ubezpečiť sa, že sa liek aplikuje na miesta, kde nemôže dôjsť k olízaniu, a že sa

zvieratá neolizujú navzájom bezprostredne po aplikácii.

Na základe údajov testov účinnosti u psov šampónovaných 2 dni po aplikácii lieku sa kúpanie neodporúča 2 dni po aplikácii prípravku a neodporúča sa ani častejšie kúpanie ako raz za týždeň.

Zvláčňujúce šampóny je možné použiť pred aplikáciou lieku, ale ak sa použijú týždenne po aplikácii lieku, obmedzujú trvanie ochrany proti blchám na približne 5 týždňov. 6 týždňov

trvajúci pokus preukázal, že kúpanie raz za týždeň s použitím medikovaného šampónu obsahujúceho 2% chlórhexidínu neovplyvnilo účinnosť lieku proti blchám.

Po aplikácii lieku by sa psy nemali 2 dni kúpať v prírodných vodných zdrojoch (pozri časť 6.6).

Ojedinele sa môže vyskytnúť prichytenie kliešťa. Preto je nemožné úplne vylúčiť prenos infekčných chorôb. Zvyčajne je kliešť usmrtený a odpadáva z hostiteľa do 24 až 48 hodín po prichytení bez satia. Počas trvania účinku lieku sa ojedinelé prichytenie kliešťa nemôže vylúčiť. Blchy zo zvierat často zamorujú klietky, ležovisko a odpočívadlá zvierat, koberce a zariadenie domácnosti. Preto by mali byť tieto miesta pravidelne ošetrované vhodným insekticídom a vysávané z dôvodu masového zamorenia a v rámci ochranných opatrení.

 

ii) Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liekzvieratám

 

Liek môže spôsobiť podráždenie mukóznych membrán a očí. Preto je potrebné vyhnúť sa kontaktu lieku s ústami a očami.

Ľudia so známou precitlivenosťou na fipronil alebo alkohol by nemali prichádzať do kontaktu s

týmto veterinárnym liekom. Snažte sa vyhnúť kontaktu obsahu s prstami. Ak príde ku kontaktu,

umyte si ruky vodou a mydlom.

Po náhodnom kvapnutí do oka, vypláchnite oko čistou vodou. Po použití si umyte ruky.

Nemanipulujte s ošetrenými zvieratami a deti by sa s nimi nemali hrať až do zaschnutia lieku v

mieste aplikácie. Odporúča sa večerné ošetrenie a zvieratá by nemali spať s majiteľmi, najmä s deťmi.

Počas aplikácie lieku nefajčiť, nejesť a nepiť.

 

4.6 Nežiaduce účink(frekvencia výskytu a závažnosť)

 

V prípade oliznutia sa môže vyskytnúť hypersalivácia spôsobená charakterom lieku. Po použití lieku sa veľmi zriedkavo pozorovala krátkodobá kožná reakcia na mieste podania (strata zafarbenia kože, lokálna alopécia, svrbenie, začervenanie kože) a celková žihľavka alebo strata

ochlpenia. Výnimočne sa vyskytla hypersalivácia, reverzibilné neurologické symptómy

(hyperestézia, depresia, nervozita), vracanie alebo problémy s dýchaním. Vyhnite sa predávkovaniu.

 

4.7 Použitipočas gravidity, laktácie, znášky

 

Bezpečnosť lieku bola overená u chovných, gravidných a laktujúcich súk, ktorým boli podané dávky trojnásobne presahujúce odporúčanú dávku. Liek Fypryst roztok na kvapkanie na kožu sa môže aplikovať chovným, gravidným a laktujúcim sukám.

 

4.8 Liekové interakcie iné formy vzájomného pôsobenia

 

Nie sú známe.

 

4.9 Dávkovanie a spôsob podania lieku

 

Dávkovani e :

Jedna pipeta s obsahom 0,67 ml roztoku na kvapkanie na kožu pre psa s hmotnosťou od 2 do 10

kg.

Jedna pipeta s obsahom 1,34 ml roztoku na kvapkanie na kožu pre psa s hmotnosťou od 10 do 20

kg.

Jedna pipeta s obsahom 2,68 ml roztoku na kvapkanie na kožu pre psa s hmotnosťou od 20 do 40

kg.

Jedna pipeta s obsahom 4,02 ml roztoku na kvapkanie na kožu pre psa s hmotnosťou vyššou ako

40 kg a jedna pipeta s obsahom 4,02 ml roztoku na kvapkanie na kožu spolu s vhodnou pipetou s menším obsahom pre psy s hmotnosťou vyššou ako 60 kg.

 

Týmto spôsobom aplikujete minimálnu doporučenú dávku 6,7 mg/kg fipronilu.

 

Kvôli nedostatočným testom bezpečnosti lieku minimálny interval medzi aplikáciami je 4 týždne.

 

Aplikácia raz za mesiac sa odporúča v prípade vysokého rizika opakovaného zamorenia blchami, ak je pes alergický na poštípanie blchami a v prípade nevyhnutnej kontroly zamorenia kliešťami alebo pri častom kúpaním psov s použitím hypoalergénneho alebo zvláčňujúceho šampónu.

V oblastiach, kde nie je zvýšené riziko zamorenia blchami a kliešťami, liek Fypryst roztok na

kvapkanie na kožu sa môže používať každý druhý až tretí mesiac.

 

Cestapodania:Nakvapkanímnakožu.

 

Spôsob podani a:

Odstráňte pipetu z trojitého vrecúška. Držte pipetu kolmo a stiahnite vrchnák. Otočte vrchnákom pipety a umiestnite ho opačným koncom späť na pipetu. Vrchnák zatlačte a otočte s ním, čím prelomíte uzáver pipety. Potom vrchnák z pipety odstráňte. Rozhrňte srsť zvieraťa medzi lopatkami tak, aby ste videli kožu. Hrot pipety priložte na kožu a niekoľkokrát stlačte tak, aby ste obsah vyprázdnili priamo na kožu.

2Q==

 

Liek je účinný proti zamoreniu blchami 2 mesiace a proti kliešťom do 4 týždňov v závislosti od výskyt bĺch a kliešťov v prostredí. Blchy sú usmrtené do 24 hodín od kontaktu so zvieraťom.

 

 

 

4.10 Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá), ak sú potrebné

 

Laboratórne štúdie potvrdzujúce bezpečnosť lieku u cieľových druhov zvierat vykonané na šteňatách vo veku 8 týždňov, rastúcich psoch a psoch s hmotnosťou okolo 2 kg, ktoré boli počas šiestich mesiacov ošetrené dávkami, ktoré päť násobne presahovali odporúčanú dávku, nepreukázali žiadne nežiaduce účinky. Avšak, pri predávkovaní sa môže zvýšiť riziko výskytu nežiaducich účinkov (pozrite časť 4.6.), preto je potrebné použiť dávku zvolenú podľa hmotnosti zvieraťa.

 

4.11 Ochranná (-é) lehota (-y)

 

Neuplatňuje sa.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: antiektoparazitikum na vonkajšie použitie

ATCvet kód: QP53AX15

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Fipronil je insekticíd / akaricíd patriaci do skupiny fenylpyrazolov. Pôsobí na článkonožce interakciou s ligandami chloridových kanálov, najmä tými, ktoré sú regulované neurotransmiterom kyseliny gamma-aminomaslovej (GABA), a tak blokuje pre a postsynaptický prenos chloridových iónov cez bunkové membrány. Dôsledkom toho je nekoordinovaná činnosť centrálneho nervového systému a následné usmrtenie hmyzu a roztočov.

Fypryst roztok na kvapkanie na kožu obsahuje aktívnu látku fipronil, ktorá má špecifický mechanizmus účinku na blchy a kliešte. Fypryst roztok na kvapkanie na kožu sa hromadí v

tukovej zložke kože a vlasových folikuloch a je kontinuálne vylučovaný z vlasových folikulov na kožu a srsť, výsledkom čoho je dlhodobo pretrvávajúca aktivita.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Množstvo fipronilu po lokálnej aplikácii lieku je u psov mierne absorbované kožou (15%). V

krvnej plazme psov sa pozorovali rôzne koncentrácie fipronilu.

Po aplikácii lieku Fypryst roztok na kvapkanie na kožu sa fipronil koncentračným gradientom šíri

na kožu a srsť zvieraťa z bodu aplikácie k periférnym zónam (lumbálna zóna, slabiny...). U psov sa fipronil väčšinou metabolizuje na sulfónový derivát (RM 1602), ktorý má aj

insekticídne a akaricídne vlastnosti.

U psov koncetrácia fipronilu na chlpoch klesá až na hladinu 3-4 µg/g po 56 dňoch po liečbe.

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Buthylhydroxytoluén (E321) Buthylhydroxyanizol (E320) Bezvodý etanol (96%) Polysorbat 80

Povidon K25

Dietylenglykol-monoetyléter

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 3 roky.

 

6.4. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

 

Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Tento veterinárny liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

 

6.5 Charakter a zloženie vnútorného obalu

 

Pipeta (PP), uzáver s hrotom (PE alebo POM): tri pipety s jednou dávkou 0,67 ml roztoku na

kvapkanie na kožu v trojitom vrecúšku (PETP/Al/LDPE).

Pipeta (PP), uzáver s hrotom (PE alebo POM): tri pipety s jednou dávkou 1,34 ml roztoku na kvapkanie na kožu v trojitom vrecúšku (PETP/Al/LDPE).

Pipeta (PP), uzáver s hrotom (PE alebo POM): tri pipety s jednou dávkou 2,68 ml roztoku na

kvapkanie na kožu v trojitom vrecúšku (PETP/Al/LDPE).

Pipeta (PP), uzáver s hrotom (PE alebo POM): tri pipety s jednou dávkou 4,02 ml roztoku na kvapkanie na kožu v trojitom vrecúšku (PETP/Al/LDPE).

 

Škatuľka s obsahom 1, 3, 6, 10 a 20 pipiet.

 

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

 

6.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia przneškodňovanie nepoužitýchveterinárnych liekov, prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používanítýchto liekov

 

Každý nepoužitý liek alebo odpadové materiály musia byť zlikvidované v súlade s platnými národnými predpismi.

 

Tento liek sa nesmie dostať do vodných tokov, pretože môže byť nebezpečný pre ryby a vodné

organizmy.

7. DRŽITEĽ POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (-A)

96/004/DC/10-S

9. DÁTUPRVÉHO POVOLENIA ALEBO DÁTUM PREDĹŽENIA PLATNOSTI

POVOLENIA

9.3.2010

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

10/2015

Informácie o produkte

Výrobca: KRKA
Značka: FYPRYST
Kód výrobku: 439932
Kód EAN: 5909990858958
Kód ŠUKL: 960041
Držiteľ rozhodnutia: KRKA

Recenzie

Recenzie FYPRYST 134 mg PSY 10-20 kg roztok na kvapkanie na kožu pre psov (pipeta) 1x1,34 ml

Diskusia

Diskusia FYPRYST 134 mg PSY 10-20 kg roztok na kvapkanie na kožu pre psov (pipeta) 1x1,34 ml

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam