Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na bolesť » Lieky na bolesť chrbta

DICLOBENE gel 100 g

Liek
Kód výrobku: 117703

Liek pôsobiaci proti bolesti a zápalu určený na vonkajšie použitie.

Viac informácií

6,69 €

Skladom zajtra

V utorok 25. 2. odosielame, u vás v stredu 26. 2.

V utorok 25. 2. odosielame, u vás v stredu 26. 2.

Všetko za 3,99 €

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie DICLOBENE gel 100 g

Liek pôsobiaci proti bolesti a zápalu určený na vonkajšie použitie.

Liek pôsobiaci proti bolesti a zápalu určený na vonkajšie použitie. Obsahuje 1 % diklofenaku v chladivom gélovom základe. Gél potláča bolesť, opuch a zápal po športových poraneniach, znižuje bolestivosť pri pohybe. Pôsobí pri ťažkostiach reumatického pôvodu, pri náhle vzniknutých i dlhotrvajúcich zápaloch. Gél nemastí, preniká veľmi dobre pokožkou a dosahuje v tkanivách rýchlo účinnú koncentráciu.

Liek sa používa na miestnu liečbu bolesti spojenej s akútnym presilením, vyvrtnutím alebo pri podliatinách na rukách a nohách v dôsledku zranení, napr. pri športových úrazoch (podvrtnutie, vykĺbenie, pomliaždenie) a na liečbu poúrazových zápalov svalov, kĺbov a väziva. Na odporúčanie lekára Gél možno použiť na tlmenie bolesti a zápalu pri reumatizme mäkkých tkanív (ako sú zápaly šliach a ich puzdier, tkanív v okolí kĺbov) a pri ochorení kĺbov a chrbtice.

Liek, ktorý znižuje bolesť patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liekov (NSAID).
Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Použitie

Dávkovanie a dávkovacie schémy
Gél môžu používať dospelí a deti od 14 rokov. Gél sa nanáša 3–4x denne v tenkej vrstve na postihnuté oblasti tela a jemne sa vtiera. Podľa veľkosti postihnutých bolestivých miest sa môže spotrebovať 2 až 4 g gélu (množstvo veľkosti čerešne až orechu).

Poznámka: Gél sa môže podávať súčasne s inými liekmi obsahujúcimi diklofenak v inej liekovej forme.
Ak je tento liek potrebný na liečbu bolesti dlhšie ako 7 dní alebo ak nastane zhoršenie príznakov, je potrebné, aby sa pacient/rodič dospievajúceho pacienta (staršieho ako 14 rokov) poradil s lekárom.

Spôsob použitia
Gél sa nanesie na postihnuté časti tela a zľahka rozotrie. Gél sa môže aplikovať len na intaktnú plochu kože, nie na rany resp. otvorené poranenia. Oči a sliznice sa nesmú dostať do kontaktu s liekom. Pred priložením obväzu má gél niekoľko minút na koži schnúť, neodporúča sa použiť okluzívny obväz. Dĺžku podávania určí lekár.

Upozornenie
Liek sa nesmie použiť v treťom trimestri gravidity.
Liek sa má používať počas dojčenia iba pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka. Nemá sa aplikovať na prsia dojčiacich matiek, ani na iných veľkých plochách kože ani počas dlhšieho obdobia.
Liek sa nesmie použiť u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 14 rokov.
Nesmie sa používať dlhšiu dobu a na väčšiu plochu poraneného tkaniva.
U pacientov, ktorí už predtým užívali nesteroidné antiflogistiká a mali alergické príznaky napr. záchvaty astmy, kožné reakcie alebo akútnu nádchu, sa môže gél použiť len opatrne.
Pacienti s chronickou obštrukciou dýchacích ciest, sennou nádchou, opuchom nosnej sliznice (polypy), ochoreniami dýchacích ciest alebo astmatici reagujú častejšie ako iní pacienti na podanie nesteroidných antireumatík záchvatmi astmy, miestnymi opuchmi kože, slizníc (Quinckeho edém) alebo žihľavkou (urticaria).

Viac na adcc.sk

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

<p>Schválený
text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2018/04160-TR</p>
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Diclobene

gél

Sodná soľ diklofenaku

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

  Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

  Čo je Diclobene a na čo sa používa

  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Diclobene

  Ako používať Diclobene

  Možné vedľajšie účinky

  Ako uchovávať Diclobene

  Obsah balenia a ďalšie informácie

 1. Čo je Diclobene a na čo sa používa

Diclobene gél je liek pôsobiaci proti bolesti a zápalu určený na vonkajšie použitie. Obsahuje 1 % diklofenaku v chladivom gélovom základe. Diclobene gél potláča bolesť, opuch a zápal po športových poraneniach, znižuje bolestivosť pri pohybe. Pôsobí pri ťažkostiach reumatického pôvodu, pri náhle vzniknutých i dlhotrvajúcich zápaloch. Diclobene gél nemastí, preniká veľmi dobre pokožkou a dosahuje v tkanivách rýchlo účinnú koncentráciu.

Diclobene sa používa na miestnu liečbu bolesti spojenej s akútnym presilením, vyvrtnutím alebo pri podliatinách na rukách a nohách v dôsledku zranení, napr. pri športových úrazoch (podvrtnutie, vykĺbenie, pomliaždenie) a na liečbu poúrazových zápalov svalov, kĺbov a väziva. Na odporúčanie lekára Diclobene gél možno použiť na tlmenie bolesti a zápalu pri reumatizme mäkkých tkanív (ako sú zápaly šliach a ich puzdier, tkanív v okolí kĺbov) a pri ochorení kĺbov a chrbtice. Diclobene gél môžu používať dospelí a deti od 14 rokov.

Diclobene je liek, ktorý znižuje bolesť. Patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liekov (NSAID).

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Diclobene

Nepoužívajte Diclobene

  keď ste alergický na liečivo, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

  keď ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú a iné protizápalové lieky,

  počas posledných troch mesiacov tehotenstva,

  u pacientov so záchvatom astmy, žihľavkou alebo akútnou nádchou spôsobenými užívaním kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidných protizápalových liekov (NSAID).

Upozornenia a opatrenia

  Nenanášajte, ak máte poranenia, otvorené rany alebo ekzém na koži.

  Nepoužívajte na oči, do nosa a ústnej dutiny; ak sa gél dostane do očí alebo na sliznice, gél odstráňte dostatočným množstvom vody.

  Nepoužívajte liek dlhšiu dobu a na rozsiahle plochy kože, pretože môže dôjsť k celkovým vedľajším reakciám.

  Neprehltnite Diclobene gél.

  Nezakrývajte ošetrené miesta okluzívnymi (vodotesnými a nepriedušnými) obväzmi alebo náplasťami.

Deti a dospievajúci

Diclobene gél nepodávajte deťom do 14 rokov.

Iné lieky a Diclobene

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V súčasnosti nie sú známe nežiaduce interakcie s inými liekmi pri dodržiavaní odporúčaného dávkovania.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.

Diclobene sa neodporúča používať tehotným ženám.

Počas posledných troch mesiacov tehotenstva je používanie zakázané pre možnosť poškodenia plodu alebo vyvolania ťažkostí pri pôrode.

Liek sa neodporúča používať počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Diclobene gél nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 1. Ako používať Diclobene

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Gél sa obyčajne nanáša v množstve zodpovedajúcom veľkosti lieskového orecha (2 - 4 g gélu) 3 až 4 -krát denne na postihnuté miesto.

Použitie u detí a dospievajúcich

Deti a dospievajúci do 14 rokov

Diclobene sa pre nedostatočné údaje o účinnosti a bezpečnosti nesmie používať u detí a dospievajúcich vo veku do 14 rokov.

Dospievajúci starší ako 14 rokov

Ak je tento liek u dospievajúcich starších ako 14 rokov potrebný na liečbu bolesti dlhšie ako 7 dní alebo ak nastane zhoršenie príznakov, je potrebné, aby sa pacient/rodič dospievajúceho pacienta poradil s lekárom.

Ako dlho sa má Diclobene používať

Čas používania závisí od základného ochorenia. Po úrazoch väčšinou nepresahuje 7 -10 dní. Pokiaľ nedôjde počas troch dní používania gélu Diclobene k zlepšeniu stavu, poraďte sa o ďalšom užívaní lieku s lekárom.

Pri dlhotrvajúcich ochoreniach, napr. kĺbovom i mimokĺbovom reumatizme, dlhotrvajúcich ochoreniach kĺbov a chrbtice, Diclobene gél možno užívať i dlhodobo, prípadne kombinovať s inými protizápalovými liekmi, ale len na odporúčanie lekára.

Gél sa ľahko rozotrie a nechá zaschnúť. Neprekrývajte nepriedušnými materiálmi, môžete priložiť elastické ovínadlo.

Ak máte pocit, že účinok Diclobene je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak použijete viac Diclobene, ako máte

Povedzte svojmu lekárovi, ak sa po nesprávnom používaní gélu Diclobene objavia významné vedľajšie účinky alebo ak dôjde k náhodnému predávkovaniu (napr. u detí). Lekár vám bude podľa závažnosti otravy vedieť poradiť, či sú potrebné nejaké ďalšie opatrenia.

Ak zabudnete použiť Diclobene

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 1. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Diclobene® gél sa zvyčajne veľmi dobre znáša. V priebehu liečby sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky s nasledujúcou častosťou výskytu:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

  vyrážka, ekzém (zápalové ochorenie kože na základe precitlivenosti), erytém (začervenanie spôsobené zápalom kože), zápal kože (vrátane podráždenia pokožky), svrbenie

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

  bulózna dermatitída (zápal kože s pľuzgiermi)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

  precitlivenosť (vrátane žihľavky), angioneurotický edém (opuch podkožného tkaniva),

  vyrážka s pľuzgiermi,

  astma (dýchavičnosť alebo ťažký pocit na hrudníku),

  zvýšená citlivosť na slnečné žiarenie.

Často sa vyskytujú známky kožnej precitlivenosti, ako napr. sčervenanie, pálenie kože.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 1. Ako uchovávať Diclobene

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a tube po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie

 1. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Diclobene obsahuje

  Liečivo je sodná soľ diklofenaku 10,00 mg v 1 g gélu.

  Ďalšie zložky sú: izopropyladipát, kyselina mliečna, izopropylalkohol, disiričitan sodný, hydroxypropylcelulóza, čistená voda.

Ako vyzerá Diclobene a obsah balenia

Diclobene je dostupný v baleniach s 40 g a 100 g gélu.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandsko

Výrobca:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

TEVA Pharmaceuticals Slovakia, Teslova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská republika,

tel.: +421 2 59 26 79 11

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/2018.

<p>

  <p>

</p>

Informácie o produkte

Výrobca: TEVA PHARMACEUTICALS
Značka: TEVA PHARMACEUTICALS
Kód výrobku: 117703
Kód EAN: 4030096477574
kód ŠUKL: 84453
Držiteľ rozhodnutia: TEVA PHARMACEUTICALS

Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príbalový leták DICLOBENE gel 100 g

Príbalovú informáciu k produktu DICLOBENE gel 100 g zobrazíte alebo stiahnete tu: DICLOBENE gel 100 g.doc

Recenzie

Recenzie DICLOBENE gel 100 g

Diskusia

Diskusia DICLOBENE gel 100 g

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam