Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Vitamíny, minerály » Vitamíny » Multivitamíny

CELASKON LONG EF CPS PLD30X500MG - recenzie

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 115283
Celaskon Long Effect je určený na prevenciu a liečbu nedostatku vitamínu C v organizme. Užíva sa na posilnenie imunitného systému (odolnosti) organizmu pri infekčných ochoreniach ako je chrípka a nachladnutie, zmierňuje a skracuje ich príznaky.

Viac informácií

5,01

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 18. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 19. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Celaskon Long Effect je určený na prevenciu a liečbu nedostatku vitamínu C v organizme. Užíva sa na posilnenie imunitného systému (odolnosti) organizmu pri infekčných ochoreniach ako je chrípka a nachladnutie, zmierňuje a skracuje ich príznaky.

Informácie o produkte

Výrobca: Zentiva sk
Kód výrobku: 115283
Kód EAN: 8594739206304
Držiteľ rozhodnutia: Zentiva sk

Liek obsahuje kyselinu askorbovú (vitamín C) vo forme kapsúľ s postupným uvoľňovaním. Užíva sa:

  • ako prevencia a liečba nedostatku vitamínu C v organizme.
  • na posilnenie odolnosti organizmu pri infekčných ochoreniach ako je chrípka a nachladnutie. Užívanie lieku zmierňuje a skracuje príznaky chrípky a nachladnutia.
  • na pokrytie zvýšenej potreby vitamínu C organizmom - v tehotenstve a v období dojčenia, v dobe intenzívneho rastu, u starších osôb, u športovcov, pri nadmernej fyzickej a duševnej záťaži, po ťažkých úrazoch, pri popáleninách a rozsiahlych operáciách. Zvýšená potreba je tiež u fajčiarov.
  • ako doplnková liečba infekcií, najmä respiračných, ďalej ako podporný prostriedok pri zdĺhavom hojení rán a zlomenín.
  • v období rastu a na udržanie zdravých kostí, zubov, ďasien, väziva a ciev. Je dôležitý pre tvorbu látok zúčastňujúcich sa na prenose nervových vzruchov, pre tvorbu hormónov, vstrebávanie železa z potravy, normálnu imunitnú odpoveď na infekciu a hojenie rán.

Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/08821, 2012/08822Písomná informácia pre používateľa

CELASKON LONG EFFECT
Tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Kyselina askorbová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.Čo je Celaskon Long Effect a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Celaskon Long Effect
3.Ako užívať Celaskon Long Effect
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať Celaskon Long Effect
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Celaskon Long Effect a na čo sa používa

Celaskon Long Effect obsahuje vitamín C, ktorý je dôležitý pre rast a udržiavanie zdravých kostí, zubov, ďasien, väziva a ciev, pre tvorbu látok zúčastňujúcich sa prenosu nervových vzruchov, pre tvorbu hormónov, pre vstrebávanie železa z potravy, pre normálnu imunitnú odpoveď na infekciu a pre hojenie rán.
Ľudský organizmus si vitamín C nevie sám vytvoriť, preto je ho potrebné do organizmu dodávať.
Celaskon Long Effect je určený na prevenciu a liečbu nedostatku vitamínu C v organizme. Užíva sa na posilnenie imunitného systému (odolnosti) organizmu pri infekčných ochoreniach ako je chrípka a nachladnutie, zmierňuje a skracuje ich príznaky.
Celaskon Long Effect sa ďalej užíva pri stavoch zvýšenej potreby vitamínu C v tehotenstve a v období dojčenia, v dobe intenzívneho rastu, u starších osôb, u športovcov, pri nadmernej fyzickej a duševnej záťaži, po ťažkých úrazoch, pri popáleninách a rozsiahlych operáciách. Zvýšená potreba je tiež u fajčiarov. Užíva sa ako doplnková liečba infekcií, najmä respiračných, ďalej ako podporný prostriedok pri zdĺhavom hojení rán a zlomenín.

Celaskon Long Effect je vyrábaný za použitia modernej technológie tak, aby k  uvoľňovaniu kyseliny askorbovej dochádzalo postupne počas 8 12 hodín. Kapsula Celaskon Long Effect je naplnená peletami. Po užití kapsuly dôjde k jej rýchlemu rozpadu a tým k uvoľneniu jednotlivých peliet v gastrointestinálnom trakte. Z každej pelety sa kyselina askorbová uvoľňuje postupne, takže nedochádza k neúmernému zvýšeniu jej koncentrácie v mieste pôsobenia ani v závislosti na čase.
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Celaskon Long Effect

Neužívajte Celaskon Long Effect
ak ste alergický/á na kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Celaskon Long Effect najmä ak
trpíte poruchou metabolizmu železa (hemosideróza, hemochromatóza).
máte oxalátové obličkové kamene.
Pri dodržaní odporúčaného dávkovania je liek vhodný pre diabetikov.
Vzhľadom na liekovú formu tento liek nie je vhodný pre deti do 3 rokov.
Vitamín C môže vo vyšších dávkach ovplyvniť správnosť výsledkov niektorých laboratórnych testov, najmä na stanovenie glukózy v moči a testu na zrakom nezistiteľné krvácanie v stolici.

Iné lieky a Celaskon Long Effect
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Pri súčasnom podávaní zvyšuje kyselina askorbová vstrebávanie železa a V-penicilínu a etinylestradiolu (ženského pohlavného hormónu, ktorý je často súčasťou  hormonálnej antikoncepcie). Kyselina acetylsalicylová môže znižovať hladinu vitamínu C v krvi a vitamín C môže zvyšovať spätné vstrebávanie salicylátov v obličkách. Pri vysokých dávkach môže ovplyvniť účinnosť liekov proti zrážavosti krvi, ovplyvňuje vstrebávanie vitamínu B12.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
V období tehotenstva a dojčenia je zvýšená potreba vitamínu C, preto môžu tehotné a dojčiace ženy liek užívať, odporúčaná dávka je jedna kapsula denne. Liečivo prechádza placentárnou bariérou a do materského mlieka.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Tento liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Celaskon Long Effect obsahuje sacharózu a oranžovú žlť
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré druhy cukrov, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete tento liek užívať.
Oranžová žlť môže u niektorých pacientov vyvolať alergické reakcie.


3. Ako užívať Celaskon Long Effect

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je jedna kapsula denne.
Pri liečbe hypovitaminózy C (nedostatok vitamínu C) sa užívajú vyššie dávky, až 2 000 mg denne, podľa odporúčania lekára.
Liek je určený pre dospelých, dospievajúcich a deti od 3 rokov.

Ak užijete viac Celaskonu Long Effect, ako máte
Príjem vyšších ako odporúčaných dávok môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov. Špecifická liečba nie je známa, možno liečiť len príznaky.

Ak zabudnete užiť Celaskon Long Effect
Užite nasledujúcu dávku ihneď ako si spomeniete.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní Celaskonu Long Effect sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky zoradené podľa frekvencie ich výskytu:
Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)
Ekzém, urtikária (žihľavka), nauzea (nutkanie na zvracanie) *, vracanie*, hnačka*
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
Pocit slabosti*, oxalátové močové kamene**
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
Hemolytická anémia (chudokrvnosť spôsobená zvýšeným rozpadom červených krviniek) **, zlyhanie obličiek**

* pri vyšších dávkach (niekoľko gramov denne)
** pri veľmi vysokých dávkách

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Celaskon Long Effect

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Celaskon Long Effect obsahuje
Liečivo je kyselina askorbová 500 mg v 1 kapsule.
Ďalšie zložky sú: zrnený cukor (obsahuje sacharózu a kukuričný škrob), šelak, kyselina vínna, mastenec, želatína, oranžová žlť (E110), oxid titaničitý (E171).

Ako vyzerá Celaskon Long Effect a obsah balenia
Tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0, vrchná časť je nepriehľadná, oranžová, spodná časť je priehľadná oranžová, ktoré obsahujú biele až krémové guľovité pelety s možnosťou ojedinelého výskytu tmavších peliet.
10, 30, 40, 60 kapsúl.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
Zentiva, a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
SK - 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 33 100 100
e-mail: zentiva@zentiva.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2013.


Logo Zentiva

Recenzie

Recenzie produktu CELASKON LONG EF CPS PLD30X500MG

Diskusia

Diskusia k produktu CELASKON LONG EF CPS PLD30X500MG

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam