Obľúbené položky

Canesten 1 vaginálny krém crm vag 1x5 g

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 116889

Produkt je dlhodobo nedostupný

Termín distribúcie je neznámy

Pošlite mi e-mail, keď bude produkt opäť skladom

 
Podrobné informácie
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - Canesten 1 vaginálny krém crm vag 1x5 g

PRÍLOHA Č.2 K notifikácii zmeny v registrácii lieku, EV. Č.: 2011/02962

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Canesten 1 vaginálny krém
500 mg , vaginálny krém
klotrimazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať užívať Mycospor pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 7 dňoch, musíte kontaktovať lekára.
-Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1.Čo je Canesten 1 vaginálny krém a na čo sa používa
2.Skôr ako použijete Canesten 1 vaginálny krém
3.Ako používať Canesten 1 vaginálny krém
4.Možné vedľajšie účinky
5Ako uchovávať Canesten 1 vaginálny krém
6.Ďalšie informácie


1.ČO JE CANESTEN 1 VAGINÁLNY KRÉM A NA ČO SA POUŽÍVA

Canesten 1 vaginálny krém je širokospektrálne antimykotikum, ktoré sa používa na liečbu gynekologických zápalov pošvy spôsobených hubovitými mikroorganizmami, kvasinkami a plesňami (predovšetkým rodu Candida). Okrem toho pôsobí proti Trichomonas vaginalis a ďalej proti infekciám pošvy spôsobenými grampozitívnymi mikróbmi, predovšetkým streptokokmi a stafylokokmi a gramnegatívnymi mikróbmi (Bacteroides, Gardnerella vaginalis).
Canesten 1 vaginálny krém je určený na jednorazovú liečbu. Vaginálny krém Canestenu 1 teda naďalej pôsobí aj niekoľko dní po aplikácii. Poskytuje Vám tak maximálne pohodlie.

Canesten 1 vaginálny krém sa používa pri nasledovných indikáciách:
vaginálna mykóza (plesňové ochorenie pošvy) a zápal pošvy vyvolaný choroboplodnými hubami (zvyčajne kvasinkami),
výtok z pošvy podmienený infekciou (zvyčajne kandidou),
zápal vonkajších rodidiel (vyvolaný kandidou).
Vyššie uvedené indikácie sa prejavujú svrbením a/alebo bodaním či pálením, často sprevádzané žlto-bielym výtokom. Môže sa tiež objaviť sčervenenie a zdurenie vonkajších rodidiel a vaginálneho otvoru. Zápal s lokálnymi príznakmi nemá žiadne sekundárne účinky, negatívne ovplyvňuje celkový pocit pacientky a jej pracovnú výkonnosť. Tento stav je charakterizovaný akútnym nástupom príznakov, ktoré sa zhoršujú postupne alebo sa vyskytnú náhle s väčšou intenzitou.
zápal žaluďa a predkožky (vyvolaný kandidou).
Sexuálny partner, u ktorého sa vyskytne zápal žaluďa a predkožky vyvolaný kvasinkami má tiež podstúpiť lokálnu liečbu. Prejavuje sa sčervenením, svrbením a výtokom.

Pri zápale pošvy vyvolanom trichomonádami (prejavuje sa zdurením a opuchom pošvy, zapáchajúcim hnisavým výtokom a bolesťou pri pohlavnom styku) je potrebné pred použitím tablety navštíviť lekára. Liečba infekcie vyvolanej trichomonádami si vyžaduje súbežnú liečbu vhodnými antibiotikami podľa odporúčania ošetrujúceho lekára.


2.SKÔR AKO POUŽIJETE CANESTEN 1 VAGINÁLNY KRÉM

Nepoužívajte Canesten 1 vaginálny krém
-keď ste alergický (precitlivený) na klotrimazol, cetylstearylalkohol alebo na niektorú z ďalších zložiek Canestenu 1 vaginálneho krému.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Canestenu 1 vaginálneho krému

Pri dokázanej infekcii vyvolanej Trichomonas vaginalis je nutná súbežná liečba perorálne podávanými antibiotikami, a to aj u sexuálneho partnera.

Sexuálny partner má tiež podstúpiť lokálnu liečbu, a to nielen v prípade príznakov infekcie, akými sú svrbenie a zápal. Liečba oboch sexuálnych partnerov predchádza vzniku možnej opakovanej infekcie (reinfekcie).

Počas liečby nepoužívajte tampóny.

Liečbu nie je vhodné začať tesne pred menštruáciou alebo v priebehu menštruácie.

Canesten 1 vaginálny krém môže znížiť účinnosť a bezpečnosť ochranných antikoncepčných prostriedkov na báze gumy (prezervatív, pesar). Tento účinok je dočasný a vyskytuje sa iba počas liečby.

Cetylstearylalkohol môže spôsobiť lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu).

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte o to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Používanie Canestenu 1 vaginálneho krému s jedlom a nápojmi
Nevzťahuje sa.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
O použití lieku v prvých troch mesiacoch tehotenstva a v období dojčenia musí rozhodnúť lekár.

Canesten 1 vaginálny krém možno použiť na ošetrenie pôrodných ciest v posledných 4-6 týždňoch tehotenstva. Počas tehotenstva sa má vaginálny krém zavádzať bez použitia aplikátora.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Canesten 1 vaginálny krém nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3.AKO POUŽÍVAŤ CANESTEN 1 VAGINÁLNY KRÉM

Vždy používajte Canesten 1 vaginálny krém presne tak, ako je uvedené v tejto písopmnej informcáii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka je 1 Canesten 1 vaginálný krém.
Vaginálny krém sa má zaviesť do pošvy čo najhlbšie večer pred spaním.

Vaginálny krém sa zavádza do pošvy pomocou aplikátora.

Návod na použitie aplikátora
1. Vyberte aplikátor z ochranného obalu. Piest (A) vsuňte do aplikátora (B).
2. Otáčaním odstráňte červený kryt (C).
3. Zaveďte aplikátor (B) čo najhlbšie do pošvy. Zatlačte piest (B) až na doraz, čím úplne vyprázdnite obsah aplikátora do pošvy. Najlepšia poloha na zavádzanie vaginálneho krému je v polohe ležmo s mierne nadvihnutými končatinami.
4. Aplikátor vytiahnite a znehodnoťte.

Zápal vonkajších rodidiel a zápal žaluďa a predkožky
Najčastejšie sa Canesten 1 vaginálny krém nanáša 2 až 3 krát denne na postihnuté miesta v tenkej vrstve (zvyčajne postačuje asi 1/2 centimetra krému na plochu veľkosti dlane). Zvyčajná dĺžka liečby je 1 - 2 týždne.

Liek je vhodný pre dievčatá od 12 rokov.

Ak použijete viac Canestenu 1 vaginálneho krému ako máte
Prípady predávkovania nie sú známe.
Ak nedopatrením vaginálny krém požije dieťa, oznámte to lekárovi alebo najbližšej službe prvej pomoci v nemocnici.

Ak zabudnete použiť Canesten 1 vaginálny krém
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4.MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Canesten 1 vaginálny krém môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Najčastejšie sa vyskytujúce vedľajšie účinky klotrimazolu, liečiva obsiahnutého vo vaginálnom kréme Canesten 1, sú nasledovné:
Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania: alergické reakcie (synkopa (mdloba), hypotenzia (nízky tlak krvi), dýchavičnosť, tráviace ťažkosti), bolesť.
Poruchy kože a podkožného tkaniva: svrbenie, vyrážka.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5.AKO UCHOVÁVAŤ CANESTEN 1 VAGINÁLNY KRÉM

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Canesten 1 vaginálny krém po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nepoužívajte Canesten 1 vaginálny krém ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Canesten 1 vaginálny krém obsahuje

Liečivo je klotrimazol. 5 g vaginálneho krému obsahuje 500 mg klotrimazolu.
Ďalšie zložky sú sorbitanstearát, polysorbát 60, cetylpalmitát, cetylstearylalkohol, benzylalkohol, izopropylmyristát, čistená voda.

Ako vyzerá Canesten 1 vaginálny krém a obsah balenia
Canesten 1 vaginálny krém je jemný biely krém.
Obsah balenia: 1 jednorazový aplikátor s obsahom 5 g vaginálneho krému.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii 
Bayer, spol. s r.o.
Digital Park II, Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Výrobca
Bayer HealthCare AG, Leverkusen, Nemecko
Kern-Pharma, Terrassa (Barcelona), ŠpanielskoTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji 2011.


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Bayer, spol. s r.o.
Tel. +42 12 59 21 31 11
Fax +42 12 59 21 33 34
e-mail: bayer@bayer.sk

Informácie o produkte

Značka: CANESTEN
Kód výrobku: 116889
Kód EAN:

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie

Recenzie produktu Canesten 1 vaginálny krém crm vag 1x5 g

Diskusia

Diskusia k produktu Canesten 1 vaginálny krém crm vag 1x5 g

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám