Podrobné informácie

Tento liek sa používa na zmiernenie miernej alebo stredne silnej bolesti a na zníženie horúčky (vysokej teploty).

Informácie o produkte

Výrobca: Abbott Laboratories, s.r.o.
Kód výrobku: 331208
Kód EAN: 8002660012937
Držiteľ rozhodnutia: Abbott Laboratories, s.r.o.

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (NSAID). Liek sa používa krátkodobo na zmiernenie miernej alebo stredne silnej bolesti, ako je bolesť hlavy a zubov, vrátane bolesti pri menštruácii a na zníženie horúčky (vysokej teploty). Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

BRUFEDOL 400 mg šumivý granulát

ibuprofen


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára .
-Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 dní v prípade horúčky a do 5 dní v prípade bolesti nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.Čo je Brufedol 400 mg šumivý granulát a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť, predtým ako užijete Brufedol 400 mg šumivý granulát
3.Ako užívať Brufedol 400 mg šumivý granulát
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať Brufedol 400 mg šumivý granulát
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1.Čo je Brufedol a na čo sa používa

Brufedol patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).
Jedno vrecko lieku obsahuje 400 mg ibuprofenu.

Tento liek sa používa na krátkodobé použitie:
- na zmiernenie miernej alebo stredne silnej bolesti – ako je bolesť hlavy a zubov, vrátane bolesti pri menštruácii na zníženie horúčky (vysokej teploty).

Môže sa použiť u dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov (s telesnou hmotnosťou 40 kg a viac).


2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Brufedol

Nepodávajte/neužívajte Brufedol:

- deťom mladším ako 12 rokov,
- keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších pomocných látok
lieku (uvedené v časti 6),
-keď ste kedykoľvek v minulosti po užívaní ibuprofenu, kyseliny acetylsalicylovej (napr. Aspirin) alebo iných nesteroidných protizápalových liekov zaznamenali alergickú reakciu – príznaky zahŕňajú začervenanie kože alebo vyrážku, opuch tváre alebo pier, nádchu, chrčanie alebo dýchavičnosť,
- keď máte žalúdočný/dvanástnikový vred (peptický vred) alebo krvácanie (alebo ste mali 2 alebo viac takýchto príhod v minulosti),
-keď ste pri liečbe nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) kedykoľvek v minulosti mali krvácanie alebo perforáciu (prederavenie) žalúdka alebo čreva,
-keď máte závažné problémy s pečeňou alebo obličkami,
-keď trpíte závažným srdcovým zlyhaním alebo ischemickou chorobou srdca,
-keď trpíte krvácaním do mozgu (cerebrovaskulárnym krvácaním) alebo iným aktívnym krvácaním,
-keď trpíte ochorením, ktoré sa prejavuje náchylnosťou na krvácanie,
- keď trpíte závažnou dehydratáciou (spôsobenou vracaním, hnačkou alebo nedostatočným príjmom tekutín),
-keď ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva. Pozri „Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť“ nižšie kvôli podrobnejším informáciám.
-

Neužívajte Brufedol, ak sa vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Brufedol:
-ak máte chronické zápalové črevné ochorenie, ako je zápal hrubého čreva s vredmi (ulcerózna kolitída), zápal postihujúci tráviace ústrojenstvo (Crohnova choroba), alebo iné žalúdočné alebo črevné ochorenie,
-ak máte poruchy krvotvorby,
-ak máte problémy s normálnym mechanizmom zrážanlivosti krvi,
-ak trpíte alergiami, sennou nádchou, , chronickým opuchom nosovej sliznice, dutín, nosových mandlí, alebo chronickými obštrukčnými poruchami dýchacích ciest, pretože riziko zúženia dýchacích ciest s dýchacími ťažkosťami (bronchospazmu) je väčšie,
-ak ste niekedy mali astmu,
-ak máte problémy s krvným obehom v tepnách rúk alebo nôh,
-ak máte problémy s pečeňou, obličkami, so srdcom alebo vysoký krvný tlak,
-ak ste sa nedávno podrobili veľkému chirurgickému zákroku,
-ak ste v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva,
-ak plánujete otehotnieť (pre viac informácii pozri Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť nižšie)
-ak dojčíte,
-ak máte ovčie kiahne,
-ak máte systémový lupus erythematosus (SLE alebo iné autoimunitné ochorenia),
-ak máte dedičnú poruchu červeného krvného farbiva hemoglobínu (porfýriu).

Ak sa vás niektorý z vyššie uvedených stavov týka, pred začatím užívania Brufedolu sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Starší pacienti
Starší pacienti si majú byť vedomí, že riziko vedľajších účinkov je u nich vyššie, najmä krvácanie a perforácia (prederavenie) v tráviacom trakte, ktorá môže byť aj smrteľná.

Najnižšia účinná dávka
Kvôli zníženiu rizika vedľajších účinkov sa má vždy použiť najnižšia účinná dávka. Použitie vyššej dávky ako je odporúčaná dávka, môže spôsobiť závažné riziká..

Užívanie Brufedolu súvisí s rizikom závažných vedľajších účinkov. Pozrite si, prosím, časť 4 kvôli informáciám, čo máte robiť, ak k nim dôjde.

Srdcový infarkt a cievna mozgová príhoda
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako užijete tento liek, ak máte problémy so srdcom, prekonali ste cievnu mozgovú príhodu alebo máte dôvod, že by vám takéto ochorenia mohli hroziť. To znamená, napr., ak máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hodnotu cholesterolu alebo ste fajčiar.

Tento liek môže v malej miere zvyšovať riziko infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody. Zvýšené riziko je pravdepodobnejšie v prípade vysokých dávok alebo dlhodobej liečby.
Neužívajte vyššiu dávku, ako je odporúčaná dávka tohto lieku.

Existuje riziko poruchy funkcie obličiek u dehydratovaných detí a dospievajúcich.

Neužívajte tento liek dlhší čas ako je odporúčané v tejto písomnej informácii pre používateľa, 3 dni pri horúčke a 5 dní v prípade bolesti.
Deti mladšie ako 12 rokov
Tento liek sa nemá podávať deťom mladším ako 12 rokov.

Iné lieky a Brufedol
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to z dôvodu, že Brufedol môže pôsobiť na účinok iných liekov. Rovnako môžu niektoré lieky pôsobiť na účinok Brufedolu.

Informujte svojho lekára, predovšetkým, ak užívate lieky s obsahom ktoréhokoľvek z liečiv uvedených nižšie:
-kyselina acetylsalicylová,
-neužívajte tento liek, ak užívate iné lieky proti bolesti typu NSAID,
-iné lieky obsahujúce ibuprofen, napr. voľnopredajné – dostupné bez lekárskeho predpisu,
-lieky na problémy so srdcom – napr. digoxín,
-lieky na liečbu cukrovky (tzv.sulfonylmočoviny),
-lieky na zabránenie tvorby krvných zrazenín – napr. kyselina acetylsalicylová , warfarín alebo tiklopidín,
-lieky potláčajúce imunitný systém – napr. cyklosporín alebo takrolimus,
-lieky na zníženie vysokého krvného tlaku – vrátane ACE inhibítorov (napr. kaptopril), betablokátory alebo antagonisty receptoru angiotenzínu II,
-diuretiká (močopudné tablety),
-steroidy – používané pri zápalových ochoreniach,
-selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) – používané v liečbe depresie,
-niektoré antibiotiká v liečbe infekcií – vrátane aminoglykozidov a chinolónov,
-zidovudín – používaný pri HIV alebo AIDS,
-metotrexát – používaný v liečbe niektorých druhov rakoviny,
-cholestyramín – používaný na zníženie hodnôt cholesterolu,
-lítium – používané pri niektorých formách depresie,
-vorikonazol a flukonazol – používaný v liečbe plesňových infekcií,
-mifepriston – používaný na umelé ukončenie tehotenstva,
-ginko biloba – liek rastlinného pôvodu používaný pri demencii.


Ak sa vás čokoľvek z vyššie uvedeného týka (alebo si nie ste istý), skôr ako začnete užívať Brufedol, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Brufedol a alkohol
Ak počas užívania tohto lieku požívate alkohol, výskyt vedľajších účinkov je pravdepodobnejší.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Tehotenstvo
-Neužívajte tento liek v posledných troch mesiacoch tehotenstva.
-Ak plánujete otehotnieť alebo ak ste v období prvých šiestich mesiacov tehotenstva , poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete tento liek užívať. Tento liek máte užívať iba s vedomím lekára.

Dojčenie
- Ibuprofen sa vylučuje do materského mlieka, ale je nepravdepodobné, že by mal na dojča negatívny vplyv. Poraďte sa s lekárom, ak počas dojčenia užívate Brufedol častejšie ako príležitostne.
Plodnosť

Ibuprofen patrí do skupiny liečiv (nesteroidových protizápalových liečiv), ktoré u žien môžu
zhoršovať plodnosť. Tento účinok vymizne po vysadení lieku. Je nepravdepodobné, aby ibuprofen užívaný príležitostne ovplyvnil šancu otehotnieť, avšak informujte sa u svojho lekára alebo lekárnika ak sa snažíte otehotnieť alebo máte problémy s otehotnením. Je to z dôvodu, že tento liek môže možnosť otehotnenia znižovať.Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Tento liek môže spôsobiť, že budete pociťovať závrat alebo únavu, Ak k tomu dôjde, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje. Nevykonávajte žiadne činnosti, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť.

Brufedol obsahuje sacharózu
Sacharóza je cukor. Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry alebo máte poruchu trávenia niektorých cukrov, poraďte sa s ním predtým, ako začnete tento liek užívať.

Brufedol obsahuje sodík
Brufedol obsahuje 100 mg sodíka v jednom vrecku. To je dôležité v prípade, ak dodržiavate diétu s nízkym obsahom sodíka. Keďže tento liek obsahuje sodík, môže byť potrebné, aby sa príjem sodíka vo vašej strave ešte znížil.


3.Ako užívať Brufedol

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liek je určený iba na krátkodobé užívanie. Má sa užívať v čo najnižšej možnej dávke a čo najkratší čas, potrebný na zmiernenie vašich príznakov.

Odporúčaná dávka

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov (s hmotnosťou 40 kg a viac):
Užite jedno vrecko 400 mg ako jednu dávku alebo trikrát denne s odstupom medzi jednotlivými dávkami 4 až 6 hodín.

Užitie viac ako 400 mg v rovnakom čase sa neprejaví lepším účinkom na bolesť.

Nikdy neužívajte viac ako 3 vrecká (1200 mg) v priebehu 24 hodín.


Osoby s problémami s pečeňou alebo obličkami
Ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami, lekár určí, aká dávka je pre vás vhodná. Bude sa jednať o najnižšiu možnú účinnú dávku.

Starší pacienti (nad 65 rokov)
Ak ste v staršom veku, vhodnú dávku pre vás určí lekár. Bude sa jednať o najnižšiu možnú účinnú dávku.

Užívanie tohto lieku
Na dosiahnutie rýchlejšieho nástupu účinku je možné dávku užiť nalačno.
-Vysypte granulát z vrecka do malého pohára s vodou (približne 125 ml).
-Presvedčte sa, že ste vysypali celý obsah vrecka.
-Liek miešajte dovtedy, kým neprestane bublať a granulát je rozpustený – takto získate šumivý nápoj s pomarančovou príchuťou.

Pokiaľ u dospievajúcich vo veku od 12 do 18 rokov sa príznaky zhoršia, alebo je potreba užívania lieku dlhšia ako 3 dni, je treba poradiť sa s lekárom.

Ako dlho pokračovať v liečbe
Poraďte sa so svojím lekárom, ak sa príznaky zhoršia alebo nezlepšia do 3 dní pri horúčke alebo do 5 dní v prípade bolesti.Ak užijete viac Brufedolu ako máte

Ak ste užili viac tohto lieku, ako ste mali, vždy kontaktujte lekára alebo choďte do najbližšej nemocnice. Balenie lieku si zoberte so sebou.

Príznaky predávkovania môžu zahŕňať nevoľnosť, bolesť žalúdka, vracanie (môže byť s prímesou krvi), zvonenie v ušiach, stav zmätenosti a mimovoľné pohyby očí. Pri vysokých dávkach
môže dôjsť k strate vedomia, ku kŕčom (najmä u detí), k pocitu slabosti alebo závratu, môže sa objaviť krv v moči, pocit chladu a ťažkosti s dýchaním.

Ak častejšie užívate lieky proti bolesti, najmä s kombináciami rôznych liečiv tlmiacich bolesť, môže dôjsť k trvalému poškodeniu obličiek, s rizikom zlyhania obličiek. Toto riziko sa môže zvyšovať pri nedostatočnom príjme tekutín. Preto sa nadmernému užívaniu liekov proti bolesti vyhýbajte.

Ak užívate lieky proti bolesti dlhší čas, môžu spôsobiť bolesť hlavy, ktorá by sa nemala liečiť užitím ďalších liekov proti bolesti. Ak sa Vás týka daný problém oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak zabudnete užiť Brufedol
-ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak už je takmer čas na užitie ďalšej
dávky, dávku, na ktorú ste zabudli, vynechajte.
-neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.Možné vedľajšie účinky


Závažné vedľajšie účinky

Prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných účinkov – môžete potrebovať bezodkladnú lekársku starostlivosť:

Menej časté (môžu postihnúť 1 zo 100 pacientov):
-čierna dechtovitá stolica alebo krv v stolici,
-vracanie krvi alebo tmavých čiastočiek, ktoré vyzerajú ako kávová usadenina.

Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť 1 z 10 000 pacientov):
-opuch tváre, jazyka alebo hrdla (hrtana), ktorý môže spôsobovať veľké problémy s dýchaním (angioedém), rýchly tlkot srdca, prudký pokles krvného tlaku alebo život ohrozujúci šok,
-náhla alergická reakcia s dýchavičnosťou, pískaním pri dýchaní alebo poklesom krvného tlaku,
-ťažká vyrážka s pľuzgiermi na koži, najmä na nohách, ramenách, rukách a chodidlách, ktorá môže postihnúť aj tvár a pery (erythema multiforme, Stevensov-Johnsonov syndróm). Tento stav sa môže aj zhoršovať, keď dochádza k zväčšovaniu pľuzgierov a k ich rozšíreniu a koža sa môže odlupovať (toxická epidermálna nekrolýza). Môže sa vyskytnúť aj závažná infekcia s odumieraním (nekrózou) kožného tkaniva, podkožného tkaniva a svalstva,
-poruchy krvotvorby (agranulocytóza, s príznakmi, ako je horúčka, bolesť hrdla, povrchové vredy v ústach, príznaky podobné chrípke, ťažká únava, krvácanie z nosa a z kože). Bude potrebné vyšetrenie krvného obrazu.

Prestaňte užívať tento liek a bezodkladne navštívte lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z vyššie uvedených vedľajších účinkov.

Prestaňte užívať tento liek a informujte lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov:

Časté (môžu postihnúť 1 z 10 pacientov):
- pálenie záhy, bolesť brucha, porucha trávenia.

Menej časté môžu (postihnúť 1 zo 100 pacientov):
-rozmazané videnie alebo iné problémy so zrakom, napr. citlivosť na svetlo,
-alergické reakcie, napríklad kožná vyrážka, svrbenie a astmatické záchvaty (niekedy súčasne s nízkym krvným tlakom).

Zriedkavé (môžu postihnúť 1 z 1000 pacientov):
- strácanie zraku.

Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť 1 z 10 000 pacientov):
-náhle naplnenie pľúc vodou, dôsledkom čoho je sťažené dýchanie, vysoký krvný tlak, zadržiavanie vody v tele a nárast hmotnosti.

Prestaňte užívať tento liek a informujte lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z vyššie uvedených
vedľajších účinkov.

Ďalšie vedľajšie účinky

Časté (môžu postihnúť 1 z 10 pacientov):
-poruchy tráviacej sústavy , ako je napr. hnačka, nevoľnosť, vracanie, plynatosť, zápcha.
-
-bolesť hlavy, ospalosť, závrat, točenie hlavy, únava, nepokoj, nespavosť a podráždenosť.
-
Menej časté (môžu postihnúť 1 zo 100 pacientov):
-vred v tráviacej sústave s perforáciou alebo bez perforácie,
-zápal čriev a zhoršenie zápalu hrubého čreva (kolitídy) a tráviaceho traktu (Crohnova choroba)
a komplikácie divertikula (výdute) hrubého čreva (perforácie alebo fistuly),
- mikroskopické krvácanie z čriev, ktoré môže viesť k anémii ,
- vredy v ústach a zápaly.


- zápal žalúdka,
- obličkové ťažkosti vrátane opuchu, zápal obličiek a zlyhanie obličiek,
- nádcha,
- sťažené dýchanie (bronchospazmus).

Zriedkavé (môžu postihnúť 1 z 1000 pacientov):
- depresia, zmätenosť, halucinácie,
- syndróm lupus erythematosus (kožné ochorenie),
- zvýšenie močovinového dusíka a pečeňových enzýmov v krvi, pokles hodnoty hemoglobínu
a hematokritu, zníženie zrážania krvných doštičiek a predĺžený čas krvácania,
- pokles hodnôt vápnika v sére a zvýšenie hodnôt kyseliny močovej v sére.

Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť 1 z 10 000 pacientov):
- nepríjemné vnímanie srdcového tepu, srdcové zlyhanie, srdcový infarkt alebo vysoký krvný
Tlak,
- zvonenie alebo hučanie v ušiach,
- zápal pažeráka a pankreasu,
- zúženie čriev,
- akútny zápal pečene, žltkasté sfarbenie kože alebo očných bielkov, poruchy funkcie pečene,
poškodenie alebo zlyhanie pečene,
- zápal mozgových blán (bez bakteriálnej infekcie),
- poškodenie tkaniva obličiek,
- vypadávanie vlasov.

V súvislosti s inými NSAID boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky:
-vysoký krvný tlak alebo srdcové zlyhanie,
-zhoršenie vredov v hrubom čreve a Crohnovej choroby (ochorenia čreva),
-nízke riziko srdcového infarktu a cievnej mozgovej príhody.

Ak začnete pociťovať akékoľvek vedľajšie účinky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.Ako uchovávať Brufedol

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Tento liek nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Brufedol obsahuje
- liečivo je ibuprofen, jedno vrecko obsahuje ibuprofen 400 mg,
- ďalšími zložkami sú: kyselina jablčná, sodná soľ sacharínu, sacharóza, povidón, pomarančová
príchuť, nátriumlaurylsulfát, hydrogénuhličitan sodný a bezvodý uhličitan sodný.

Ako vyzerá Brufedol a obsah balenia
Brufedol je biely prášok s pomarančovou príchuťou. Prípravok je balený vo vreckách.

Jedno balenie obsahuje 12, 15, 20, 30 alebo 40 vreciek.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
BGP Products s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca
Abbvie S.r.L., S.R. 148 Pontina, km 52 snc, 04011Campoverde di Aprilia (LT), , Taliansko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Švédsko(RMS): Brufen 400 mg brusgranulat
Rakúsko: Brufen 400 mg Brausegranulat
Belgicko: Brufen Granules 400 mg
Bulharsko: Brufen 400 mg Effervescent Granules
Česká Republika: Brufedol 400 mg šumivé granule
Estónsko: Dalsy 400 mg
Maďarsko: Brufen 400 mg pezsgőgranulátum
Írsko: Brufen 400 mg Effervescent Granules
Taliansko: Ibuprofene Abbott 400 mg Granulato Effervescente
Lotyšsko: Brufen 400 mg putojošās granules
Litva: Brufen 400 mg šnypščiosios granulės
Luxembursko: Brufen 400 mg Granules
Holandsko: Brufen 400 mg bruisgranulaat
Nórsko: Dalsy 400 mg Granules
Poľsko: Brufen, 400 mg, Effervescent Granules
Portugalsko: Brufen 400 mg efervescent granulados
Rumunsko: Brufen 400 mg granule efervescente
Slovinsko: Brufen 400 mg šumeča zrnca
Španielsko: Dalsy 400 mg Granulado Efervescente
Veľká Británia: Brufen 400 mg Effervescent Granules

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.

Recenzie

Recenzie produktu Brufen (brufedol)šumivý granulát 400 mg x 20 vreciek

Diskusia

Diskusia k produktu Brufen (brufedol)šumivý granulát 400 mg x 20 vreciek

Pridať nový príspevok do diskusie