Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na chrípku a prechladnutie » Liečivé prípravky proti kašľu » Lieky na odkašliavanie, vykašliavanie

BROMHEXIN 12-KVAPKY KM GTT POR 30ML - diskusia

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 122181
Bromhexin 12 kvapky KM sa používa pri liečbe akútnych a chronických ochorení priedušiek a pľúc, ktorých sprievodným znakom je porušená tvorba hlienu a jeho transport.

Viac informácií

3,29
Bežná cena: 4,65 €, Ušetríte: 29 % (1,36 €)

Dostupnosť: skladom > 5 ks

Tovar odošleme 22. 2. 2018, predpokladaný termín doručenia 23. 2. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Bromhexin 12 kvapky KM sa používa pri liečbe akútnych a chronických ochorení priedušiek a pľúc, ktorých sprievodným znakom je porušená tvorba hlienu a jeho transport.

Informácie o produkte

Výrobca: Krewel Meuselbach
Značka: ASPECTON
Kód výrobku: 122181
Kód EAN: 4030031890024
Držiteľ rozhodnutia: Krewel Meuselbach

Liek je bronchosekretolytikum (liek uvoľňuje hlieny pri ochoreniach dýchacích ciest s tvorbou hustého hlienu).

Liek sa používa pri liečbe akútnych a chronických ochorení priedušiek a pľúc, ktorých sprievodným znakom je porušená tvorba hlienu a jeho transport. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Písomná informácia pre pou~ívate>a

 

BROMHEXIN 12 KVAPKY KM

perorálne kvapky

bromhexíniumchlorid

 

 

Pozorne si pre

V~dy u~ívajte te

nto liek presne tak, ako je to uve

d

e

n

é v tejt

o in

formác

ii a

lebo ako vám pove

da

l

váa

lek

ár alebo

l

ekárnik.

Túto písomnú

informáciu si uschovajt

e. Mo~n

o

bude potrebné, aby ste si ju zn

ovu pre

Ak potrebujete alaie informácie alebo radu, obráete sa na svojho lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

písomnej informácii pre pou~ívate

>

a

.

Ak sa príznaky váaho ochorenia nezlepaia do 4 a~ 5 dní alebo ak sa zhoraia, musíte sa obrátie na lekára.

 

 

V tejto písomnej informácii pre pou~ívate>a sa dozviete:

1. o je Bromhexin 12 kvapky KM a na

2. o potrebujete vediee skô

r, ako u~ijete Bromhexin 12 kvapk

y

K

M

3. Ako

u~

ívae

Brom

hexin 12 kvapky K

M

4

. Mo

~

ved>aja

e ú

Ako uchovávae Bromhexin 12 kvapky KM

Obsah balenia a alaie informácie

 

 

1. o je Bromhexin 12 kvapky KM a na

 

Bromhexin 12 kvapky KM je bronchosekretolytikum (liek uvo>Huje hlieny pri ochoreniach dýchacích ciest s tvorbou hustého hlie

nu).

 

Bromhexin 12 kvapky KM sa pou~íva pri lie

 

2. o potrebujete vediee skôr, ako u~ijete Bromhexin 12 kvapky KM

 

Neu~ívajte Br

omhexin 12 kvapky KM

ak ste alergi

c

k

ý

na lie

bromh

exín

iumchlorid alebo

na

ktor

ú

k

o>

vek z 

al

aích zlo~iek tohto

l

ieku (uvedených v 

i 6).

u

 d

oj

zpe

r

yngospazmu - tonický kU

u pacientov s bronchiálnou astmou alebo s inými ochoreniami dýchacích ciest, ktorých prí

Upozornenia a opatrenia

O

b

r

áete sa

na

svojho

lek

ára alebo lekárni

ka

pred

t

ý

m,

ako za

ne

te u~ívae Bromhexin

12 kvapky KM.

 

Vo ve>m

i zriedk

av

ých prípadoch bol hlásený výsky

t záva~ných ko~ných

reakcií ako Stevensov-J

o

hnson

Iné lieky a Bromhexin 12 kvapky KM

Ak u~ívate alebo ste v poslednom

 

Súbe~né podávanie Bromhexinu 12 kvapky KM a antitusík (lieky na tlmenie kaa>a) mô~

e v dôsledku zní~eného reflexu ka

a

>

bie

upcha

tie

prieduaiek hlien

om

,

kto

r

é

~e ohro

zi

e stav pacienta. Pre

t

o musí bye súbe~né po

dávanie

chto liekov indikované ve>mi u

vá~ene.

 

Bromhexin 1

2

kvapky KM a jedlo a ná

p

oje

B

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Bromhexin 12 kvapky KM nemá ~iadny alebo má zanedbate>ný vplyv na schopnose viese vozidlá a obsluhovae stroje.

 

 

3. Ako u~ívae Bromhexin 12 kvapky KM

 

V~dy u~ívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto

informácii alebo ako vám povedal

v

á

a

aleb

o leká

rnik

. Ak si nie ste n

ie

i

s

tý,

overte

si

to u svojho lekára a

l

ebo lekárnika.

 

Odporú

vk

a je:

 

Dospelí a dFHJL\

dpxšž ¨ª¬²Â

Æðò 0 4 r œ ž Ì Î Ø

óçÛ;

Predávkovanie sa spravidla neprejavuje vo vä

tická lie

o

d

stráneni

e pr

íznako

v pr

edávkovania).

Ak

d

i

eea

u

~i

lo ve>k

é

mno~stvo Bromhexinu

1

2 kvapky KM, vyh>adajt

e lekára

.

 

Ak zabudnete u~ie Bromhexi

n 12 kvapky KM

Neu~í

v

ajte dvojnásobnú dávku,

aby s

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Menej

 

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Menej

Ve>mi zriedkavé: anaf

ylaktická reakcia a~ aok, záva~

n

é

ko~né r

eakc

ie (St

even

sov-Johnsonov syn

dr

ó

m a 

L

y

ell

ov syndr

óm

)

 

Opatrenia pri výsk

y

te ved>ajaích ú

v

Pri vý

sk

yte prvých príznakov alergickej

reakcie musíte ihne

prestae s u~ívaním l

i

eku B

Tento liek uchovávajte mimo doh>adu a dosahu detí.

 

Nepou~ívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na etikete a na akatuli po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzeahuje

na posledný deH v danom mesiaci.

N

e

likviduj

te l

ieky o

dpad

ovou vodou alebo

do

m

ovým

o

dpa

dom. Nep

ou

~itý liek vráete do

lekárne. Tieto opatreni

a pomô~

u

chránie ~ivotné prostredie.

 

6. Obsah balenia a 

 

Bromh

- Lie

- alaie zlo~ky sú propylénglykol, glycerol, levomentol, silica horkého plodu fenikla oby

 

Ako vyzerá Bromhexin 12 kvapky KM a obsah balenia

 

B

romhexin 12 kvapky KM je

r

n

e

~ltkas

tý r

oztok

arom

atickej vône.

Ve

>

k

ose

b

ale

nia: 30

,

50 a 100 ml.

 

Nie v

a

musia b

ye

 

Dr~ite> ro

zhodnutia o registrác

i

i a výrobca:

Krewel Meu

s

elbac

 

 

 

Schválený text k rozhodnutiu o pred:~ení, ev.

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.

Príloha

 

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu BROMHEXIN 12-KVAPKY KM GTT POR 30ML

Diskusia

Diskusia k produktu BROMHEXIN 12-KVAPKY KM GTT POR 30ML

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam