Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Chrípka, nachladnutie » Nádcha » Zvlhčenie sliznice, morská voda

Biomedica Biotussil kvapky 100 ml : Výpredaj - recenzie

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 115725
Pomocný liek pri akútnych a chronických ochoreniach dýchacích ciest, vrátane nádchy a zápaloch prínosových dutín.

Viac informácií

6,33

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 25. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 26. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Pomocný liek pri akútnych a chronických ochoreniach dýchacích ciest, vrátane nádchy a zápaloch prínosových dutín.

Informácie o produkte

Výrobca: Biomedica-Terezia Company
Značka: BIOMEDICA
Kód výrobku: 115725
Kód EAN: 8594002390037
Držiteľ rozhodnutia: Biomedica-Terezia Company

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV - POZORNE PREČÍTAJTE!

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
BIOMEDICA, spol s r.o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika

Zloženie
100 g lieku obsahuje
Herbarum extractum pro Biotussil 97,80 g
(ex Gentianae radix 0,20 g
(Koreň horca žltého)
Primulae flos 1,50 g
(Kvet prvosienky jarnej)
Plantaginis folium 1,50 g
(List skorocela kopijovitého)
Thymi herba 1,50 g
(Vňať tymianu)
Liquiritiae radix 1,50 g
(Koreň sladkého drievka)
Sambuci flos 1,50 g)
(Kvet bazy čiernej)
extrahované etanolom 23% (m/m)
Foeniculi amari fructus aetheroleum 0,05 g
(Feniklová silica)
Anisi stellati aetheroleum 0,05 g
(Anízová silica)

Pomocné látky: glycerolum (glycerol 85%), saccharinum natricum monohydricum (sodná soľ sacharínu).
1 ml = 23 kvapiek

Farmakoterapeutická skupina
Expektorans, sekretolytikum, fytofarmakum, antiseptikum.

Charakteristika
Zmes rastlinných liehových výťažkov so sekretolytickým a antiseptickým účinkom.

Indikácie
Pomocný liek pri akútnych a chronických ochoreniach dýchacích ciest, vrátane nádchy a zápaloch prínosových dutín.
Prípravok môžu užívať dospelí, mladiství a deti od 2 rokov veku.

Kontraindikácie
Precitlivenosť (alergia) na niektorú zo zložiek lieku. Závažné srdcovo - cievne choroby (najmä vysoký krvný tlak alebo poruchy srdcového rytmu), znížená hladina draslíka v krvi, ťažké poruchy pečene a obličiek, epilepsia, alkoholizmus, ťažké poruchy mozgových funkcií.
V priebehu tehotenstva a dojčenia nie je liek pri odporúčanom dávkovaní kontraindikovaný, o jeho užívaní v tomto období sa však poraďte so svojím lekárom.
Pokiaľ sa stavy uvedené v tomto odstavci vyskytnú v priebehu užívania lieku, informujte o tom svojho lekára.

Nežiaduce účinky
Možnosť vyvolania alergickej reakcie, prípadne i závažného typu.
Priame nežiaduce účinky lieku nie sú známe ani pri dlhodobom užívaní, možnosť všeobecných nežiaducich účinkov nie je vylúčená.

Interakcie
Vzhľadom na možné interakcie s niektorými ďalšími liekmi informujte svojho ošetrujúceho lekára o tom, že užívate Biotussil. Sú to najmä lieky upravujúce krvnú zrážanlivosť (warfarin), na posilnenie srdcovej činnosti (digoxín) alebo na úpravu porúch srdcového rytmu (antiarytmiká), močopudné lieky (diuretiká), niektoré lieky proti depresiám (antidepresivá) a epilepsii (antiepileptiká), kyselinu acetylsalicylovú (liek pri horúčkach alebo bolestiach) a kortikoidy vrátane tabletovej antikoncepcie.

Pri zakúpení iných voľnopredajných liekov alebo výživových doplnkoch sa poraďte s lekárnikom. Niektoré zložky, najmä sladké drievko, môžu byť obsiahnuté vo väčšej miere aj v potravinách alebo výživových doplnkoch, takže by mohlo dôjsť k nežiaducemu zvýšeniu ich príjmu s možnými následnými nepriaznivými dopadmi na zdravotný stav užívateľa.

Dávkovanie
Ak lekár neurčí inak, odporúča sa dávkovanie
Dospelí 3 x denne 50 perorálnych kvapiek
Deti od 7 do 12 rokov 3 x denne 25 perorálnych kvapiek
Deti od 2 do 7 rokov 3 x denne 10 - 15 perorálnych kvapiek

Spôsob podávania
Odporúča sa podávať liek ešte niekoľko dní po odznení príznakov ochorenia. Dospelí môžu užívať liek neriedený, deťom sa podáva s lyžicou čaju.

Špeciálne upozornenia
Prípravok je určený pre krátkodobé podávanie, pričom celková doba liečby by nemala byť dlhšia ako 14 dní. Je treba sa vyvarovať výrazného prekračovania odporúčaných dávok.
Tento liečivý prípravok obsahuje 23,9 % obj. alkoholu, tj. do 426 mg v jednej dávke (50 kvapiek pre dospelého), čo odpovedá do 10,5 ml piva (5 %), 4,4 ml vína (12 %). Túto skutočnosť je nutné vziať do úvahy u tehotných a dojčiacich žien.
Vzhľadom na možné farmakologické interakcie s niektorými ďalšími liekmi vrátane receptúrnych je potrebné informovať lekárnika alebo ošetrujúceho lekára o súbežnom užívaní Biotussil perorálne kvapky a ďalších liečiv.

Upozornenie
Pri prípadnom výskyte akýchkoľvek neobvyklých reakcií sa poraďte s lekárom.
Môže dôjsť ku vzniku slabého zákalu alebo ľahko roztrepateľnej usadeniny, ktorá však neznižuje liečebný účinok lieku.

Varovanie
Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale. Liek musí byť uchovávaný mimo dosahu a dohľadu detí.

Balenie
1 x 100 ml

Uchovávanie
Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale, aby bol liek chránený pred svetlom.
V neporušenom obale je doba použiteľnosti prípravku 2 roky.
Po prvom otvorení fľaštičky je prípravok použiteľný 3 mesiace.

Dátum poslednej revízie textu
máj 2009


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Písomná informácia pre

pou~ívate>

a

 

BIOTUSSI

L

peroráln

e kvap

k

y

 

rastlinný extrak

t (kor

eH horca ~l

ho,

kvet prvosienky jarn

ej,

list skorocela kopijovité

ho,

v

Hae t

y

m

iánu,

koreH sladkého dr

ievka, kvet bazy

ernej),

silica horkého plodu fenikla ob

y

í

v

a

ebujete ve

diee

p

r

edtým, ako u~ijet

e BIOT

USSIL

Ako u~

ív

ae

BIOTUSSIL

Mo~né ved

>aj

aie ú

Ako uchováva

e B

I

OTUSSIL

O

bsah

balenia a alaie

informácie

 

 

e

BIOTUSSIL a na

 

BIOTUSS

IL

Tento liek mô~u u~ív

a

e dospelí,

d

ospievajúc

i a deti v

o veku

o

d 2 rokov.

 

 

2. 

o potr

ebujete vedie

e

pre

dtým, ako u~ijete B

IOTU

SSIL

 

Neu~ívajte BIOTUSS

IL

a

k

ste al

e

r

gický

na lie

na ktorúko>vek z 

alaích zlo~iek tohto lieku (uvedených

v

Iné lieky a BIOTUSSIL

A

k teraz u~

í

v

ate alebo

ste v posl

ednom

ase u~ívali,

práve

budete u~íva

e

a

laie lieky, povedzt

e to

svojmu lekárovi alebo le

kárn

i

kovi.

 

I

n

formu

jte svojho lekára,

ak u~ívate niekto

z nasledujúcich liekov: 

warfarín (lie

k

BIOTUSSIL nemá ~iadny

alebo má za

n

e

dbate>ný

vplyv na s

chopno

s

e

obslu

hovae stroje

.

Pri

dodr~aní odporú

ého

dávkovania je nepravdepod

obné

ovplyvn

e

n

ie po

zornosti pri riaden

í motorových vozid

ie

l a obsluhe strojov.

 

BIOTUSSIL obsahuj

e

Ak u~ijete viac peror

á

lnych kvapi

e

k

BIOTUSSIL

, ako máte

Pora

t

e sa so svojím lek

árom.

Ak zabudnete

u

~ie

Neu~íva

jte

dvojnásobnú dávku, aby st

e na

h

radili

v

y

necha

nú dávku, ale pokra

po

d>a uvedeného dávkovania.

 

Ak máte aké

ko

 

5. Ako uchovávae BI

O

TUSSIL

 

Uch

o

v

ávajte pri

teplote d

o 25 °

C

,

v pôvodnom obale,

chrán

ený pred svet

lo

m.

Tento liek uchovávaj

te m

imo doh>adu a dosahu det

í.

 

N

epou~í

v

a

jte t

ento liek po dátume

exspirácie, ktorý

j

e uvedený na akatuli a liekovke po EXP

.

- 1 ml liek

u

obsahuje l

ie

astlin

n

ý

extrakt pre BIOTU

SSIL 9

47,78 mg (zlo

~

enie

extraktu: koreH ho

rca

~ltého 1,94 mg, kvet prv

osie

n

ky jarn

e

j

14,5

4 mg, list skorocel

a kopijovitého 14,

54

 mg, vHae tymiánu 14,54 mg, koreH sl

ad

Biomedica, spol. s.r.o

.

, Praha, Di

v

i

ze HoYáte

v, HoYáte

v 104,

2

89 12 Nymburk, e

ská re

publika

 

Táto

p

ísom

ná informácia bola n

apos

ledy aktualizovaná v októ

bri

2

016.

 

 

EFORMAT2

 

 

Prílo

ha

20

Recenzie

Recenzie produktu Biomedica Biotussil kvapky 100 ml : Výpredaj

Diskusia

Diskusia k produktu Biomedica Biotussil kvapky 100 ml : Výpredaj

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam