Obľúbené položky

Úvodná strana » Domácnosť, upratovanie a maznáčikovia » Chovateľské potreby » Veterinárne prípravky » Antiparazitiká

Antiparazitiká

Repelenty nie sú prípravky určené len pre ľudí, i zvieratá potrebujú občas účinný repelent proti dotieravému hmyzu. A tak si tu môžete kúpiť prípravky proti blchám a kliešťom pre psy a mačky, alebo repelenty proti hmyzu pre plemená koní.

Pokračovať

Najpredávanejšie v kategórii


Načítavam
Značka:
Všetky

Rozbaliť filter

 • FYPRYST Spot-on pro psy (10-20 kg) 1.34 ml Registrovaný liečivy prípravok

  FYPRYST Spot-on pro psy (10-20 kg) 1.34 ml

  Výpredaj Doručenie do Vianoc

  skladom > 5 ks

  Příbalová informace FYPRYST 67 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psyFYPRYST 134 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psyFYPRYST 268 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psyFYPRYST 402 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy 1. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci a držitele povolení k výrobě odpovědného za uvolnění šarže, pokud se neshoduje KRKA, d.d., Novo mestoŠmarješka cesta 68501 Novo mestoSlovinsko 2. Název veterinárního léčivého přípravku Fypryst 67 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psyFypryst 134 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psyFypryst 268 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psyFypryst 402 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psyFipronilum 3. Obsah léčivých a ostatních látek Fypryst 67 mg spot-on pro psy 1 pipeta (0,67 ml) obsahuje - Léčivá látka Fipronilum 67 mg. Pomocné látky Butylhydroxyanisol (E320) 0,134 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,067 mg. Fypryst 134 mg spot-on pro psy 1 pipeta (1,34 ml) obsahuje - Léčivá látka Fipronilum 134 mg. Pomocné látky Butylhydroxyanisol (E320) 0,27 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,13 mg. Fypryst 268 mg spot-on pro psy 1 pipeta (2,68 ml) obsahuje - Léčivá látka Fipronilum 268 mg. Pomocné látky Butylhydroxyanisol (E320) 0,54 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,27 mg. Fypryst 402 mg spot-on pro psy - 1 pipeta (4,02 ml) obsahuje Léčivá látka Fipronilum 402 mg. Pomocné látky Butylhydroxyanisol (E320) 0,80 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,40 mg. 4. Indikace Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) u psů. Léčba a kontrola alergie na bleší kousnutí (FAD) u psů. Prevence a léčba napadení všenkami (Trichodectes canis) u psů. 5. Kontraindikace Vzhledem k absenci dostupných údajů přípravek nepoužívejte u štěňat mladších 8 týdnů a/nebo vážících méně než 2kg. Přípravek nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka) nebo zvířat v rekonvalescenci. Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí či dokonce úhynu.Tento přípravek je určen pro psy. Nepoužívejte u koček, protože by to mohlo vést k předávkování. 6. Nežádoucí účinky Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená hlavně charakterem nosiče. Mezi velmi vzácnými nežádoucími účinky byly po použití zaznamenány přechodné kožní reakce v místě aplikace (vyblednutí kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly zaznamenány hypersalivace, reversibilní neurologické příznaky (hyperesthesie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo dýchací příznaky. Vyhněte se předávkování.Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři. 7. Cílový druh zvířat Psi 8. Dávkování pro každý druh, cesta(y) a způsob podání Dávkování Fypryst 67 mg spot-on pro psy - Jedna jednodávková pipeta o obsahu 0.67 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího od 2 kg až do 10 kg živé hmotnosti. Fypryst 134 mg spot-on pro psy - Jedna jednodávková pipeta o obsahu 1,34 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího od 10 kg až do 20 kg živé hmotnosti. Fypryst 268 mg spot-on pro psy - Jedna jednodávková pipeta o obsahu 2,68 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího od 20 kg až do 40 kg živé hmotnosti. Fypryst 402 mg spot-on pro psy - Jedna jednodávková pipeta o obsahu 4,02 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího více než 40 kg živé váhy. Jedna jednodávková pipeta o obsahu 4,02 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on a odpovídající menší jednodávková pipeta pro psa o hmotnosti větší než 60 kg. Takto zajistíte minimální doporučenou dávku fipronilu 6.7 mg/kg. Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální léčebný interval 4 týdny. Měsíční léčba se doporučuje v případě vysokého rizika opakovaného napadení blechami, pokud je pes alergický na bleší kousnutí, v případě nutnosti kontroly napadení klíšťaty nebo při častém koupání psa za použití hypoalergenních nebo zvláčňujících šamponů. V oblastech, kde nehrozí vážné napadení blechami a klíšťaty, může být přípravek Fypryst spot-on aplikován každé dva až tři měsíce. Cesta podání - zevní podání na kůži. Způsob podáníVyjměte jednodávkovou pipetu z třívrstevného sáčku. Držte pipetu svisle a krouživým pohybem sejměte čepičku. Čepičku otočte a nasaďte ji opačným koncem na pipetu. Tlačte a točte čepičkou, abyste promáčkli její plombu, poté čepičku z pipety sejměte. Rozhrňte srst zvířete v oblasti kohoutku před lopatkami tak, že je viditelná kůže. Přiložte hrot jednodávkové pipety na kůži a několikrát pipetu stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě. Přípravek má přetrvávající účinnost proti napadení blechami po dobu dvou měsíců a proti klíšťatům po dobu až 4 týdnů, v závislosti na síle zamoření prostředí. Blechy jsou usmrceny během 24 hodin po napadení. 9. Pokyny pro správné podání Vyhněte se kontaktu přípravku s očima zvířete. Klíště přítomné na zvířeti by mělo být odstraněno před podáním přípravku, aby se snížilo riziko přenosných onemocnění. Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat. Během dvou dnů po aplikaci přípravku by se mělo vyhnout koupání/ponoření do vody a koupání častější než jedenkrát týdně, protože nebyla provedena žádná studie ke zjištění, jak toto ovlivňuje účinnost přípravku. Zvláčňující šampony mohou být před aplikací použity, ale snižují délku ochrany proti blechám na přibližně 5 týdnů, pokud jsou použity týdně po aplikaci přípravku. Koupání jedenkrát týdně za použití medikovaného šamponu s 2% obsahem chlorhexidinu neovlivnilo během 6 týdenní studie účinnost přípravku proti blechám.Po aplikaci přípravku by psům nemělo být dovoleno koupání ve vodních zdrojích po dobu 2 dnů. (viz bod 13). Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Z tohoto důvodu nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob klíšťaty, pokud jsou podmínky nepříznivé. Zpravidla jsou klíšťata usmrcena a odpadnou z hostitele během 24 až 48 hod. po napadení, aniž by se nasála krve. Po aplikaci nelze během období účinnosti přípravku vyloučit uchycení jednotlivých klíšťat.Blechy z domácích zvířat často napadají zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a obvykle odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače. Přípravek Fypryst spot-on může být aplikován chovným a březím fenám a fenám v laktaci. 10. Ochranná lhůta Není určeno pro potravinová zvířata. 11. Zvláštní opatření pro uchování Uchovávat mimo dosah dětí. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 12. Zvláštní upozornění Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Proto se vyhněte kontaktu tohoto přípravku s ústy a očima. Zvířata nebo osoby, u nichž je známa přecitlivělost na insekticidy nebo alkohol, by neměly přijít do kontaktu s přípravkem Fypryst spot-on. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu prstů s obsahem. Pokud k němu dojde, omyjte si ruce vodou a mýdlem. V případě náhodného zásahu oka opatrně vypláchněte oko čistou vodou. Po použití si umyjte ruce.Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště dětmi. Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku. 13. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je jich třeba Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí. Fipronil může nepříznivě ovlivňovat vodní organismy. Neznečišťujte přípravkem nebo prázdnými obaly rybníky, vodní toky nebo nádrže. 14. Datum poslední revize příbalové informace Únor 2011 15. Další informace Fypryst 67 mg spot-on pro psy - Jedna krabička obsahuje jednodávkové pipety o obsahu 0.67 ml roztoku, každá balená v třívrstevném sáčku. Fypryst 134 mg spot-on pro psy - Jedna krabička obsahuje jednodávkové pipety o obsahu 1,34 ml roztoku, každá balená v třívrstevném sáčku. Fypryst 268 mg spot-on pro psy - Jedna krabička obsahuje jednodávkové pipety o obsahu 2,68 ml roztoku, každá balená v třívrstevném sáčku. Fypryst 402 mg spot-on pro psy - Jedna krabička obsahuje jednodávkové pipety o obsahu 4,02 ml roztoku, každá balená v třívrstevném sáčku. Krabička obsahuje 1, 3, 6, 10, 20 pipet. Pouze pro zvířata. Farmakoterapeutická skupina - Ostatní ektoparazitika k lokálnímu použitíATCvet kód - QP53AX15 Fipronil je insekticid/akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Působí na členovce interakcí s ligandami chloridových kanálů, konkrétně s těmi, které jsou regulovány neurotransmiterem kyselinou gamma-aminomáselnou (GABA), blokujíce tak pre- a postsynaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány. Důsledkem toho je nekontrolovaná činnost centrálního nervového systému a smrt hmyzu a roztočů. Přípravek Fypryst spot-on obsahuje účinnou látku fipronil, která má jedinečný mechanismus účinku na blechy a klíšťata. Fypryst spot-on se hromadí v tukové složce kůže a chlupových folikulech a kontinuálně je vylučován z chlupových folikulů na kůži a srst, takto poskytujíce dlouho přetrvávající aktivitu. Po lokální aplikaci přípravku Fypryst spot-on u psů je fipronil kůží mírně absorbován (≈ 15%). U psů byly pozorovány variabilní koncentrace fipronilu v plazmě. Po aplikaci přípravku Fypryst spot-on je koncentrační gradient fipronilu šířen v srsti zvířat z místa aplikace k periferním zónám (lumbální zóna, slabiny,..). U psů se fipronil metabolizuje hlavně na sulfonový derivát (RM 1602), který má také insekticidní a akaricidní vlastnosti. U psů se koncentrace fipronilu na chlupech s časem snižuje, až dosáhne hladiny přibližně 3-4 μg.g-1 56 dní po aplikaci. Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte, prosím, příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.KRKA ČR, s.r.o.Sokolovská 79186 00, Praha 8Tel: 221 115 150info@krka.cz

  6,18 €

 • FYPRYST Spot-on pro psy (více jak 40 kg) 4.02 ml Registrovaný liečivy prípravok

  FYPRYST Spot-on pro psy (více jak 40 kg) 4.02 ml

  Výpredaj Doručenie do Vianoc

  skladom > 5 ks

  Příbalová informace FYPRYST 67 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psyFYPRYST 134 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psyFYPRYST 268 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psyFYPRYST 402 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy 1. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci a držitele povolení k výrobě odpovědného za uvolnění šarže, pokud se neshoduje KRKA, d.d., Novo mestoŠmarješka cesta 68501 Novo mestoSlovinsko 2. Název veterinárního léčivého přípravku Fypryst 67 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psyFypryst 134 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psyFypryst 268 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psyFypryst 402 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psyFipronilum 3. Obsah léčivých a ostatních látek Fypryst 67 mg spot-on pro psy 1 pipeta (0,67 ml) obsahuje - Léčivá látka Fipronilum 67 mg. Pomocné látky Butylhydroxyanisol (E320) 0,134 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,067 mg. Fypryst 134 mg spot-on pro psy 1 pipeta (1,34 ml) obsahuje - Léčivá látka Fipronilum 134 mg. Pomocné látky Butylhydroxyanisol (E320) 0,27 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,13 mg. Fypryst 268 mg spot-on pro psy 1 pipeta (2,68 ml) obsahuje - Léčivá látka Fipronilum 268 mg. Pomocné látky Butylhydroxyanisol (E320) 0,54 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,27 mg. Fypryst 402 mg spot-on pro psy - 1 pipeta (4,02 ml) obsahuje Léčivá látka Fipronilum 402 mg. Pomocné látky Butylhydroxyanisol (E320) 0,80 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,40 mg. 4. Indikace Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) u psů. Léčba a kontrola alergie na bleší kousnutí (FAD) u psů. Prevence a léčba napadení všenkami (Trichodectes canis) u psů. 5. Kontraindikace Vzhledem k absenci dostupných údajů přípravek nepoužívejte u štěňat mladších 8 týdnů a/nebo vážících méně než 2kg. Přípravek nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka) nebo zvířat v rekonvalescenci. Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí či dokonce úhynu.Tento přípravek je určen pro psy. Nepoužívejte u koček, protože by to mohlo vést k předávkování. 6. Nežádoucí účinky Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená hlavně charakterem nosiče. Mezi velmi vzácnými nežádoucími účinky byly po použití zaznamenány přechodné kožní reakce v místě aplikace (vyblednutí kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly zaznamenány hypersalivace, reversibilní neurologické příznaky (hyperesthesie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo dýchací příznaky. Vyhněte se předávkování.Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři. 7. Cílový druh zvířat Psi 8. Dávkování pro každý druh, cesta(y) a způsob podání Dávkování Fypryst 67 mg spot-on pro psy - Jedna jednodávková pipeta o obsahu 0.67 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího od 2 kg až do 10 kg živé hmotnosti. Fypryst 134 mg spot-on pro psy - Jedna jednodávková pipeta o obsahu 1,34 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího od 10 kg až do 20 kg živé hmotnosti. Fypryst 268 mg spot-on pro psy - Jedna jednodávková pipeta o obsahu 2,68 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího od 20 kg až do 40 kg živé hmotnosti. Fypryst 402 mg spot-on pro psy - Jedna jednodávková pipeta o obsahu 4,02 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího více než 40 kg živé váhy. Jedna jednodávková pipeta o obsahu 4,02 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on a odpovídající menší jednodávková pipeta pro psa o hmotnosti větší než 60 kg. Takto zajistíte minimální doporučenou dávku fipronilu 6.7 mg/kg. Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální léčebný interval 4 týdny. Měsíční léčba se doporučuje v případě vysokého rizika opakovaného napadení blechami, pokud je pes alergický na bleší kousnutí, v případě nutnosti kontroly napadení klíšťaty nebo při častém koupání psa za použití hypoalergenních nebo zvláčňujících šamponů. V oblastech, kde nehrozí vážné napadení blechami a klíšťaty, může být přípravek Fypryst spot-on aplikován každé dva až tři měsíce. Cesta podání - zevní podání na kůži. Způsob podáníVyjměte jednodávkovou pipetu z třívrstevného sáčku. Držte pipetu svisle a krouživým pohybem sejměte čepičku. Čepičku otočte a nasaďte ji opačným koncem na pipetu. Tlačte a točte čepičkou, abyste promáčkli její plombu, poté čepičku z pipety sejměte. Rozhrňte srst zvířete v oblasti kohoutku před lopatkami tak, že je viditelná kůže. Přiložte hrot jednodávkové pipety na kůži a několikrát pipetu stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě. Přípravek má přetrvávající účinnost proti napadení blechami po dobu dvou měsíců a proti klíšťatům po dobu až 4 týdnů, v závislosti na síle zamoření prostředí. Blechy jsou usmrceny během 24 hodin po napadení. 9. Pokyny pro správné podání Vyhněte se kontaktu přípravku s očima zvířete. Klíště přítomné na zvířeti by mělo být odstraněno před podáním přípravku, aby se snížilo riziko přenosných onemocnění. Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat. Během dvou dnů po aplikaci přípravku by se mělo vyhnout koupání/ponoření do vody a koupání častější než jedenkrát týdně, protože nebyla provedena žádná studie ke zjištění, jak toto ovlivňuje účinnost přípravku. Zvláčňující šampony mohou být před aplikací použity, ale snižují délku ochrany proti blechám na přibližně 5 týdnů, pokud jsou použity týdně po aplikaci přípravku. Koupání jedenkrát týdně za použití medikovaného šamponu s 2% obsahem chlorhexidinu neovlivnilo během 6 týdenní studie účinnost přípravku proti blechám.Po aplikaci přípravku by psům nemělo být dovoleno koupání ve vodních zdrojích po dobu 2 dnů. (viz bod 13). Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Z tohoto důvodu nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob klíšťaty, pokud jsou podmínky nepříznivé. Zpravidla jsou klíšťata usmrcena a odpadnou z hostitele během 24 až 48 hod. po napadení, aniž by se nasála krve. Po aplikaci nelze během období účinnosti přípravku vyloučit uchycení jednotlivých klíšťat.Blechy z domácích zvířat často napadají zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a obvykle odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače. Přípravek Fypryst spot-on může být aplikován chovným a březím fenám a fenám v laktaci. 10. Ochranná lhůta Není určeno pro potravinová zvířata. 11. Zvláštní opatření pro uchování Uchovávat mimo dosah dětí. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 12. Zvláštní upozornění Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Proto se vyhněte kontaktu tohoto přípravku s ústy a očima. Zvířata nebo osoby, u nichž je známa přecitlivělost na insekticidy nebo alkohol, by neměly přijít do kontaktu s přípravkem Fypryst spot-on. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu prstů s obsahem. Pokud k němu dojde, omyjte si ruce vodou a mýdlem. V případě náhodného zásahu oka opatrně vypláchněte oko čistou vodou. Po použití si umyjte ruce.Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště dětmi. Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku. 13. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je jich třeba Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí. Fipronil může nepříznivě ovlivňovat vodní organismy. Neznečišťujte přípravkem nebo prázdnými obaly rybníky, vodní toky nebo nádrže. 14. Datum poslední revize příbalové informace Únor 2011 15. Další informace Fypryst 67 mg spot-on pro psy - Jedna krabička obsahuje jednodávkové pipety o obsahu 0.67 ml roztoku, každá balená v třívrstevném sáčku. Fypryst 134 mg spot-on pro psy - Jedna krabička obsahuje jednodávkové pipety o obsahu 1,34 ml roztoku, každá balená v třívrstevném sáčku. Fypryst 268 mg spot-on pro psy - Jedna krabička obsahuje jednodávkové pipety o obsahu 2,68 ml roztoku, každá balená v třívrstevném sáčku. Fypryst 402 mg spot-on pro psy - Jedna krabička obsahuje jednodávkové pipety o obsahu 4,02 ml roztoku, každá balená v třívrstevném sáčku. Krabička obsahuje 1, 3, 6, 10, 20 pipet. Pouze pro zvířata. Farmakoterapeutická skupina - Ostatní ektoparazitika k lokálnímu použitíATCvet kód - QP53AX15 Fipronil je insekticid/akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Působí na členovce interakcí s ligandami chloridových kanálů, konkrétně s těmi, které jsou regulovány neurotransmiterem kyselinou gamma-aminomáselnou (GABA), blokujíce tak pre- a postsynaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány. Důsledkem toho je nekontrolovaná činnost centrálního nervového systému a smrt hmyzu a roztočů. Přípravek Fypryst spot-on obsahuje účinnou látku fipronil, která má jedinečný mechanismus účinku na blechy a klíšťata. Fypryst spot-on se hromadí v tukové složce kůže a chlupových folikulech a kontinuálně je vylučován z chlupových folikulů na kůži a srst, takto poskytujíce dlouho přetrvávající aktivitu. Po lokální aplikaci přípravku Fypryst spot-on u psů je fipronil kůží mírně absorbován (≈ 15%). U psů byly pozorovány variabilní koncentrace fipronilu v plazmě. Po aplikaci přípravku Fypryst spot-on je koncentrační gradient fipronilu šířen v srsti zvířat z místa aplikace k periferním zónám (lumbální zóna, slabiny,..). U psů se fipronil metabolizuje hlavně na sulfonový derivát (RM 1602), který má také insekticidní a akaricidní vlastnosti. U psů se koncentrace fipronilu na chlupech s časem snižuje, až dosáhne hladiny přibližně 3-4 μg.g-1 56 dní po aplikaci. Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte, prosím, příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.KRKA ČR, s.r.o.Sokolovská 79186 00, Praha 8Tel: 221 115 150info@krka.cz

  8,49 €

 • Antiparazitní pipety pro kočky 2 kusy Veterinárny prípravok

  Antiparazitní pipety pro kočky 2 kusy

  Doručenie do Vianoc

  skladom do 24 hodín

  Pipety pro kočky.Pipeta poskytuje repelentní ochranu proti napadení hmyzem (roztoči, blechy, klíšťata a létající hmyz). Přírodní repelent obsahuje výtažky z konopí a citronu. Používá se pro lokální aplikaci, která umožňuje vysokou ochranu po dobu 30 dní a je vhodná pro používání po celý rok. Může být použita u koťat, březích koček a kocourů s alergií na běžné insekticidy. Nejsou zaznamenány žádné kontraindikace nebo nežádoucí účinky. PoužitíPodávejte na kůži, na krku a v přední části ramen. 1. Vyjměte pipetu z ochranného pouzdra, 2. Držte pipetu vzhůru a odlomte horní část, 3. Aplikujte na krk, 4. Použijte pipetu přímo na kůži bez masáže a vyprázdněte obsah na jednom místě. Nepoužívejte v případě, že zvíře má mokrou srst. Nicméně, koupání nebo mytí zvířete 2 hodiny po aplikaci léčby nesnižuje účinnost přípravku.  SloženíSilice, citronová tráva, glykoly, voda a pomocné látky. Balení2 kusy

  9,48 €

 • Home Cleanse 350 ml

  Home Cleanse 350 ml

  Doručenie do Vianoc

  skladom do 24 hodín

  Čistící přípravek, určený k odstranění roztočových, zvířecích alergenů a pylových částic z lůžkovin, čalouněného nábytku, koberců a pelíšků domácích zvířat. JAK FUNGUJE Účinné čistící látky společně s přírodními antialergeny eukalyptem a ylang ylang obalí a zneutralizují pylové a zvířecí alergeny a ihned odstraní většinu roztočových alergenů a jejich zbytků. JEDNODUCHÉ POUŽITÍ Před použitím dobře protřepejte. 1× měsíčně aplikujte 4 stříknutí na 1 m2 na povrch čištěné plochy z výšky cca 0,5 m ošetřený povrch nechte 2–3 hodiny uschnout a poté ho vysajte vysavačem vyskytuje-li s v domácnosti domácí zvíře, doporučuje se souběžné použití přípravku Petal Cleanse Při pylové alergii v období pylové sezóny zvyšte dávkování na 1× týdně. Větrat doporučujeme pouze za pomocí speciální pylové sítě. RYCHLOST ÚČINKU Přípravek účinkuje ihned po aplikaci. Imunitnímu systému člověka může trvat až týden než se dostane opět do rovnováhy. JAK DLOUHO ÚČINKUJE Přípravek neutralizuje a odstraňuje většinu alergenů okamžitě po použití přípravku. Na konci měsíce se počet alergenů zvyšuje o zhruba 14% z původního množství, proto se doporučováno použití přípravku 1× měsíčně. OBJEM PŘÍPRAVKU 350 ml SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU Purifed Water, Ethyl alcohol, Benzyl benzoate, PPG-26 Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated caster oil, Eucalyptus globulus leaf oil, Quarternium-26, Quarternium-22, Canaga odorata.

  23,58 €

 • ADVANTAGE roztok v pipetách pro kočky 4 x 0.8 ml Veterinárny liek

  ADVANTAGE roztok v pipetách pro kočky 4 x 0.8 ml

  Doručenie do Vianoc

  skladom do 24 hodín

  OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK 1 pipeta (0,8 ml) obsahuje: Léčivé látky: Imidaclopridum 80,0 mg Pomocné látky: Butylhydroxytoluen (E321) 0,8 mg INDIKACE Prevence a léčba napadnutí koček blechami. Jedno ošetření chrání před dalším napadnutím blechami 3-4 týdny. Lék se může aplikovat jako součást léčby alergické dermatitidy vyvolané blechami ( FAD). KONTRAINDIKACE Nepoužívat u koťat do 8 týdnů věku. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Výjimečně bylo zaznamenáno nadměrné slinění a nervové příznaky jako inkoordinace, tremor a deprese. Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT Kočky o hmotnosti 4 kg. ž. hm. a více DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ Kočka o hmotnosti 4 kg ž.hm a více - 1 pipeta po 0,8 ml. Pouze pro aplikaci na kůži. Z pipety sejmeme uzávěr, který je zajištěn před zneužitím dětmi, přitlačíme jej na opačnou stranu, pootočíme, sundáme. Dvěma prsty rozhrneme srst mezi lopatkami, případně na bedrech tak, aby byla viditelná kůže. Potom naneseme přípravek přímo na kůži opakovaným stlačením pipety. Jednorázová aplikace má účinnost 3- 4 týdny. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ Pouze pro aplikaci na kůži. OCHRANNÁ LHŮTA Není určeno pro potravinová zvířata. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchovávat mimo dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ Po aplikaci si důkladně umyjte ruce. Nejezte, nepijte a nekuřte při aplikaci přípravku. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a ústy. V případě náhodného polití kůže umyjte místo okamžitě mýdlem a vodou. V případě zasažení očí proplachujte dostatečným množstvím vody i pod víčky minimálně 15 minut. Lidé se známou přecitlivělostí na imidacloprid musí přípravek aplikovat obezřetně. Ve vzácných případech může přípravek způsobit kožní přecitlivělost. Pokud kožní a nebo oční příznaky přetrvávají nebo je přípravek náhodně pozřen, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci lékaři. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE červen 2008 DALŠÍ INFORMACE Lze použít během březosti a laktace. Pouze pro zvířata. Velikost balení: pipeta o obsahu 0,8 ml/v blistru 2 nebo 4 pipety Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

  28,10 €

 • PAVESBylinný šampón pre psov s antiparazitnou prísadou 250 ml

  PAVESBylinný šampón pre psov s antiparazitnou prísadou 250 ml

  Doručenie do Vianoc

  skladom

  Obzvlášť jemný a šetrný šampón je určený pre pravidelnú starostlivosť o srsť psov všetkých plemien. Bylinné prísady harmančeka a kakostu majú upokojujúci účinok. Levanduľový extrakt odpudzuje parazity. Po použití šampónu je srsť zvieraťa hebká, jemná a dobre sa rozčesáva. Prípravok je vhodný aj pre šteniatka.

  2,23 €

 • BEAPHAR Antiparazitný obojok pre mačku 35 cm 1 kus Veterinárny prípravok

  BEAPHAR Antiparazitný obojok pre mačku 35 cm 1 kus

  Doručenie do Vianoc

  skladom 1 - 2 ks

  Repelentný obojok pre mačky a mačiatka od 2 mesiacov veku založený na báze prírodných olejov. Obsahuje vysoko účinné esencie nimby a voňavé éterické oleje prírodného pôvodu ako eukalyptový olej, citrónový extrakt, cédrový olej, mätu a routový olej. Zaujíma Vás ako obojok účinkuje Účinné látky preniknú do srsti a na kožu mačky, srsť bude voňavo svieža, koža hebká a stálym nosením získa mačka príjemnú vôňu pre človeka i pre zviera, nie však pre škodlivé parazity. Špecifiká obojku Prostriedok s ochranným účinkom koncentrovaných nimbových substancií. Vysoko účinné vlastnosti čisto biologických nimbových esencií pôsobia ako trvalý ochranný plášť. Obojok je vodeodolný, zelenej farby. Účinnosť 4 mesiace. Dĺžka 35 cm.

  4,15 €

 • Háčik na kliešte 2ks v sáčku Veterinárny prípravok

  Háčik na kliešte 2ks v sáčku

  Doručenie do Vianoc

  skladom

  Plastový háčik na odstránenie kliešťov. Jednoduché použitie. Stačí priložiť pod kliešťa a točiť. Veľkosť 7 cm. Farby podľa momentálnej ponuky. Vhodný pre všetky zvieratá. Háčik na odstránenie kliešťov je geniálny spôsob vyťahovania kliešťov. Prisatého kliešťa zachytíte do štrbiny v háčiku čo najbližšie pri koži, točením háčika medzi dvoma prstami ľubovoľným smerom + veľmi miernym ťahom kliešťa efektne z kože uvoľníte živého a neporušeného. Ranku odporúčame bezodkladne vydezinfikovať. Veľmi jednoduchá pomôcka na odstránenie prisatého kliešťa z kože Vášho psa, mačky Pri odstraňovaní kliešťa je veľmi dôležité nestláčať telo kliešťa, aby nedošlo k vypusteniu slín do kože, pretože môže mať za následok lokálne alergické reakcie a prenos infekcií. Pinzety alebo svorky a im podobné predmety vyvíjajú tlak na tráviaci trakt kliešťa. Háčiky O'Tom sú prepracované tak, aby sa v nich telo kliešťa len uchytilo bez vyvíjania tlaku. Tieto špeciálne háčiky na kliešte značky O'Tom obdržali viaceré zdravotné a veterinárne certifikáty. V roku 2005 boli v Nemecku medzinárodne ocenené ako najlepší a najefektívnejší nástroj na odstraňovanie kliešťov

  3,22 €

 • KILTIX Obojok proti blchám a kliešťom pre veľké psy 70 cm Veterinárny prípravok

  KILTIX Obojok proti blchám a kliešťom pre veľké psy 70 cm

  Doručenie do Vianoc

  skladom

  Kiltix je veterinárny liek. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu. Dávkovanie a spôsob použitia Obojok vyberte z vákuového balenia, rozbaľte a odstráňte spojky. Obojok priložte voľne na krk a voľný koniec prevlečte prackami obojku. Obojok nesmie byť príliš tesný, medzi obojkom a krkom musí zostať priestor na dva prsty. Obojok je určený na stále nosenie, účinkuje ako pri pohybe, tak v pokoji. Po nasadení je obojok účinný proti blchám a kliešťom až 7 mesiacov. Nežiaduce účinky: počas niekoľkých dní po aplikácii obojku sa môže prejaviť mierne svrbenie. Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné reakcie, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára. Kontraindikácie: nepoužívať na poranenú kožu, u kachektických a chorých zvierat. Liečba inými Ektoparazitikami sa v čase nosenia obojku neodporúča. Nepoužívať u šteniat do 3 mesiacov. Osobitné opatrenia na používanie u zvierat Obojok je akaracid a insekticíd určený na vonkajšie použitie. Zabráňte kontaktu obojku s ústnou dutinou zvieraťa. Osobitné bezpečnostné opatrenia osobám, ktoré podávajú liek zvieratám. Ľudia so známou precitlivenosťou na propoxur alebo flumetrín by sa mali vyhnúť kontaktu s obojkom. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade zasiahnutia pokožky či sliznice opláchnite exponovanú časť ihneď veľkým množstvom vody. Osobitnú pozornosť je nutné venovať aj nakladaniu s nepoužitým veterinárnym liekom alebo odpadom, ktorý pochádza z tohto lieku. Zvieratá s obojkom by nemali prísť do kontaktu s batoľatami a malými deťmi. Nie je určený pre potravinové zvieratá. Špeciálne opatrenia na likvidáciu nepoužitých prípravkov alebo odpadu, ak sú nejaké Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi. Prípravok nesmie kontaminovať vodné toky, pretože môže byť nebezpečný pre ryby a ďalšie vodné organizmy. Jedovatý pre včely. Špeciálne opatrenia na uchovanie Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávajte pri teplote do 25 ° C. Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na obale. Ďalšie informácie Len pre zvieratá. Pokiaľ chcete získať informácie o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU Jún 2009. Dĺžka obojku 70 cm.

  21,08 €

 • REX Antiparazitní šampon s heřmánkem pro psy 250 ml Veterinárny prípravok

  REX Antiparazitní šampon s heřmánkem pro psy 250 ml

  Doručenie do Vianoc

  skladom

  Obzvlášť jemný a šetrný šampon je určen pro pravidelnou péči o srst psů všech plemen. Účinné antiparazitní látky spolehlivě hubí blechy i vši a napomáhají odpuzovat bodavý hmyz a klíšťata. Heřmánek působí proti drobným zánětům kůže a má zklidňující účinek. Po použití šamponu zůstává srst dlouho hebká, jemná a dobře se rozčesává.

  2,29 €

 • KILTIX Obojok proti blchám a kliešťom pre stredné psy 53 cm Registrovaný liečivy prípravok

  KILTIX Obojok proti blchám a kliešťom pre stredné psy 53 cm

  Doručenie do Vianoc

  skladom

  Obsah liečivých látok a ostatných látokKiltix pre stredné psy je obojok žltej farby, ktorý obsahuje účinné látky Propoxurum 3,020 g, Flumethrinum 0,680 g Dávkovanie a spôsob použitia Obojok vyberte z vákuového balenia, rozbaľte a odstráňte spojky. Obojok priložte voľne na krk a voľný koniec prevlečte prackami obojku. Obojok nesmie byť príliš tesný, medzi obojkom a krkom musí zostať priestor na dva prsty. Obojok je určený na stále nosenie, účinkuje ako pri pohybe, tak v pokoji. Po nasadení je obojok účinný proti blchám a kliešťom až 7 mesiacov. Nežiaduce účinky: Počas niekoľkých dní po aplikácii obojku sa môže prejaviť mierne svrbenie. Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné reakcie, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára. Kontraindikácie: Nepoužívať na poranenú kožu, u kachektických a chorých zvierat. Liečba inými Ektoparazitikami sa v čase nosenia obojku neodporúča. Nepoužívať u šteniat do 3 mesiacov. Osobitné opatrenia na používanie u zvierat Obojok je akaracid a insekticíd určený na vonkajšie použitie. Zabráňte kontaktu obojku s ústnou dutinou zvieraťa. Osobitné bezpečnostné opatrenia osobám, ktoré podávajú liek zvieratám. Ľudia so známou precitlivenosťou na propoxur alebo flumetrín by sa mali vyhnúť kontaktu s obojkom. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade zasiahnutia pokožky či sliznice opláchnite exponovanú časť ihneď veľkým množstvom vody. Osobitnú pozornosť je nutné venovať aj nakladaniu s nepoužitým veterinárnym liekom alebo odpadom, ktorý pochádza z tohto lieku. Zvieratá s obojkom by nemali prísť do kontaktu s batoľatami a malými deťmi. Nie je určený pre potravinové zvieratá. Špeciálne opatrenia na likvidáciu nepoužitých prípravkov alebo odpadu, ak sú nejaké Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi. Prípravok nesmie kontaminovať vodné toky, pretože môže byť nebezpečný pre ryby a ďalšie vodné organizmy. Jedovatý pre včely. Špeciálne opatrenia na uchovanie Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávajte pri teplote do 25 ° C. Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na obale. Ďalšie informácie Len pre zvieratá. Pokiaľ chcete získať informácie o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii. Dĺžka obojku 53 cm. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU: Jún 2009.

  19,32 €

 • PINZETA NA KLIEŠTE 1 KS Veterinárny prípravok

  PINZETA NA KLIEŠTE 1 KS

  Doručenie do Vianoc

  skladom

  Popis: Kleště na odstraňování klíšťat patří k jedné z nezbytných pomůcek v domácnosti. Slouží k rychlému a bezpečnému odstranění cizopasícího klíštěte.

  1,54 €

 • KILTIX Obojok proti blchám a kliešťom pre malé psy 38 cm Registrovaný liečivy prípravok

  KILTIX Obojok proti blchám a kliešťom pre malé psy 38 cm

  Doručenie do Vianoc

  skladom

  Kiltix je veterinárny liek. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu. Dávkovanie a spôsob použitia Obojok vyberte z vákuového balenia, rozbaľte a odstráňte spojky. Obojok priložte voľne na krk a voľný koniec prevlečte prackami obojku. Obojok nesmie byť príliš tesný, medzi obojkom a krkom musí zostať priestor na dva prsty. Obojok je určený na stále nosenie, účinkuje ako pri pohybe, tak v pokoji. Po nasadení je obojok účinný proti blchám a kliešťom až 7 mesiacov. Nežiaduce účinky Počas niekoľkých dní po aplikácii obojku sa môže prejaviť mierne svrbenie. Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné reakcie, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára. Kontraindikácie Nepoužívať na poranenú kožu, u kachektických a chorých zvierat. Liečba inými Ektoparazitikami sa v čase nosenia obojku neodporúča. Nepoužívať u šteniat do 3 mesiacov. Osobitné opatrenia na používanie u zvierat Obojok je akaracid a insekticíd určený na vonkajšie použitie. Zabráňte kontaktu obojku s ústnou dutinou zvieraťa. Osobitné bezpečnostné opatrenia osobám, ktoré podávajú liek zvieratám. Ľudia so známou precitlivenosťou na propoxur alebo flumetrín by sa mali vyhnúť kontaktu s obojkom. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade zasiahnutia pokožky či sliznice opláchnite exponovanú časť ihneď veľkým množstvom vody. Osobitnú pozornosť je nutné venovať aj nakladaniu s nepoužitým veterinárnym liekom alebo odpadom, ktorý pochádza z tohto lieku. Zvieratá s obojkom by nemali prísť do kontaktu s batoľatami a malými deťmi. Nie je určený pre potravinové zvieratá. Špeciálne opatrenia na likvidáciu nepoužitých prípravkov alebo odpadu, ak sú nejaké Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi. Prípravok nesmie kontaminovať vodné toky, pretože môže byť nebezpečný pre ryby a ďalšie vodné organizmy. Jedovatý pre včely. Špeciálne opatrenia na uchovanie Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávajte pri teplote do 25 ° C. Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na obale. Ďalšie informácie Len pre zvieratá. Pokiaľ chcete získať informácie o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU Jún 2009. Dĺžka obojku 38 cm.

  17,98 € -6% 19,14 €

 • BEAPHAR Antiparazitní obojek pro psa Bio Band Plus 65 cm Veterinárny prípravok

  BEAPHAR Antiparazitní obojek pro psa Bio Band Plus 65 cm

  Doručenie do Vianoc

  skladom

  Obsahuje vysoce účinné esence nimby a voňavé éterické oleje přírodního původu jako eukalyptový olej, citrónový extrakt, cedrový olej, mátu a routový olej. Je přírodně účinný prostředek s ochranným účinkem koncentrovaných nimbových substancí. Üčinné látky proniknou do kožichu a na kůži psa, kožich bude voňavě svěží, kůže hebká a stálým nošením získá pes příjemnou vůni pro člověka i pro zvíře, nikoli však pro škodlivé parazity. Vysoce účinné vlastnosti čistě biologických nimbových esencí působí jako trvalý ochranný plášť. Je vhodný pro dospělé psy a štěňata od 2 měsíců věku. Návod k použití: před použitim obojku otevřete obal. Upevněte obojek volně kolem krku. Po upevněni obojku na krk se začne rozprostírat olej na srst psa. Obojek je účinný po dobu 4 měsiců. Odolný proti vodě. Složeni Margosový extrakt, olej z Poleje obecné, Eukalyptový olej, D-Limonen.

  4,15 €

 • ADVANTIX Spot-on pre psy 4-10 kg 1x1 ml Registrovaný liečivy prípravok

  ADVANTIX Spot-on pre psy 4-10 kg 1x1 ml

  Doručenie do Vianoc

  skladom > 5 ks

  Advantix odpudzuje a zabíja kliešte, komáre, bodavé muchy a všenky skôr, než sa prisajú, a blchám zabráni hrýzť do niekoľkých minút. Päťnásobná ochrana Proti kliešťom - odpudí kliešte skôr, ako sa stihnú prisať, odpudené kliešte v krátkom čase uhynú, tým sa zabráni prenosu chorôb, ako napr .: boreliózy, babesiósy, ehrlichiózy, ricketsiózy. Proti blchám - zabíja blchy do 3-5 minút od kontaktu, zabíja larvy bĺch v okolí ošetreného zvieraťa, spôsobí ochrnutie hryzadiel bĺch do niekoľkých sekúnd od kontaktu = blcha nemôže hrýzť a ani spôsobovať alergiu na blšie uhryznutie. Proti komárom, bodavým muchám a všenkám - odpudí hmyz skôr, než stihne uštipnúť a sať krv, tým zabráni prenosu chorôb napr. Leishmaniózy, ktorá sa vyskytuje v teplejších oblastiach. Prečo pre Vášho psa vybrať práve Advantix? Jedna aplikácia chráni až 1 mesiac. Má repelentný účinok - odpudí parazita skôr, než sa stačí zahryznúť a preniesť nebezpečné choroby. Účinne chráni pred širokou škálou vonkajších parazitov (kliešte, blchy, komáre, bodavé muchy, všenky). Je vodeodolný - účinkuje aj po namočení zvieraťa. Je bezpečný pre šteňatá od 7 týždňa veku a nad 1,5 kg ž. hm., aj pre gravidné a laktujúce suky. Zaujíma Vás ako liek pôsobí Blchy na psoch sú zabíjané behom jedného dňa po aplikácii. Jednorazová aplikácia chráni pred ďalším napadnutím blchami po dobu 4 týždňov. Jednorazová aplikácia má repelentnú účinnosť (zabraňujúcu sanie) proti flebotomom (Phlebotomus papatasi po dobu 2 týždňov a Phlebotomus perniciosus počas 3 týždňov), proti komárom (Aedes aegypti po dobu 2 týždňov a Culex pipiens počas 4 týždňov) a proti bodalke stajňovej (Stomoxys calcitrans) počas 4 týždňov. Liek môže byť použitý ako súčasť liečebnej stratégie alergie na blšie uhryznutie (FAD). Prípravok má perzistentný, akaricídny a repelentný účinnok proti infestácii kliešťami (Rhipicephalus sanguineus a Ixodes ricinus počas 4 týždňov a Oermacentor reticularis počas 3 týždňov). Kliešte prítomné na psovi už v dobe aplikácie nemusia byť usmrtené počas 2 dní po liečbe a môžu zostávať prichytené a viditeľné. Preto sa odporúča odstrániť kliešte prítomné na psovi už v dobe aplikácie, aby sa zabránilo ich prichyteniu a saniu krvi. Návod na použitie Aplikuje sa vždy 1 pipeta prípravku Advantix pre psov 4-10 kg živej hmotnosti. Len pre podanie na kožu. Vybrať jednu pipetu z balenia. Držte aplikátor pipety vo vzpriamenej polohe, zatočte a vytiahnite uzáver. Opačný koniec uzáveru nasaďte na pipetu a otočením porušte tesnenia pipety. Uzáver zložte. U pokojne stojaceho psa rozhrňte srsť v oblasti medzi lopatkami, až je viditeľná koža. Priložte ústie pipety priamo na kožu a niekoľkonásobným pevným stlačením pipety aplikujte celý jej obsah priamo na kožu. Aplikujte prípravok len na nepoškodenú kožu. Dôležité upozornenia Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinné látky alebo na niektorú z pomocných látok. Nikdy neaplikujte mačkám - prípravok je pre nich toxický!

  9,45 € -6% 10,09 €

 • ARPALIT Neo sprej s mechanický rozprašovačem 150 ml

  ARPALIT Neo sprej s mechanický rozprašovačem 150 ml

  Doručenie do Vianoc

  skladom

  ARPALIT Neo je ektoparazitický přípravek určený k hubení klíšťat, blech, vší a všenek. Používá se zejména u menších, krátkosrstých zvířat nebo u zvířat, které hůře snášejí zvuk spreje. Mohou to být například psi, ptáci, plazi či jiná drobná zvířata. K dispozici ve formě aerosolu s mechanickým rozprašovačem. Dávkování Min. 1x měsíčně. Složení Přípravek obsahuje léčivé látky Permethrinum, Fenoxycarbum. Kontraindikace Nepoužívejte přípravek u nemocných zvířat, koček a u mláďat do 2 měsíců věku a v době laktace.

  3,87 €

 • ADVANTIX Spot-on pre psy nad 25 kg 1x4 ml Registrovaný liečivy prípravok

  ADVANTIX Spot-on pre psy nad 25 kg 1x4 ml

  Doručenie do Vianoc

  skladom > 5 ks

  Advantix odpudzuje a zabíja kliešte, komáre, bodavé muchy a všenky skôr, než sa prisajú a blchám zabráni hrýzť do niekoľkých minút. Päťnásobná ochrana Proti kliešťom - odpudí kliešte skôr, ako sa stihnú prisať, odpudené kliešte v krátkom čase uhynú, tým sa zabráni prenosu chorôb, ako napr .: boreliózy, babesiósy, ehrlichiózy, ricketsiózy. Proti blchám - zabíja blchy do 3-5 minút od kontaktu, zabíja larvy bĺch v okolí ošetreného zvieraťa, spôsobí ochrnutie hryzadiel bĺch do niekoľkých sekúnd od kontaktu = blcha nemôže hrýzť a ani spôsobovať alergiu na blšie uhryznutie. Proti komárom, bodavým muchám a všenkám - odpudí hmyz skôr, než stihne uštipnúť a sať krv, tým sa zabráni prenosu chorôb napr. Leishmaniózy, ktorá sa vyskytuje v teplejších oblastiach. Prečo pre Vášho psa vybrať práve Advantix? Jedna aplikácia chráni až 1 mesiac. Má repelentný účinok - odpudí parazita skôr, než sa stačí zahryznúť a preniesť nebezpečné choroby. Účinne chráni pred širokou škálou vonkajších parazitov (kliešte, blchy, komáre, bodavé muchy, všenky). Je vodeodolný - účinkuje aj po namočení zvieraťa. Je bezpečný pre šteňatá od 7 týždňa veku a nad 1,5 kg ž. hm., aj pre gravidné a laktujúce suky. Zaujíma Vás ako liek pôsobí Blchy na psoch sú zabíjané behom jedného dňa po aplikácii. Jednorazová aplikácia chráni pred ďalším napadnutím blchami po dobu 4 týždňov. Jednorazová aplikácia má repelentný účinnok (zabraňujúci sanie) proti flebotomom (Phlebotomus papatasi po dobu 2 týždňov a Phlebotomus perniciosus počas 3 týždňov), proti komárom (Aedes aegypti po dobu 2 týždňov a Culex pipiens počas 4 týždňov) a proti bodalke stajňovej (Stomoxys calcitrans) počas 4 týždňov. Liek môže byť použitý ako súčasť liečebnej stratégie alergie na blšie uhryznutie (FAD). Prípravok má perzistentný, akaricídny a repelentný účinnok proti infestácii kliešťami (Rhipicephalus sanguineus a Ixodes ricinus počas 4 týždňov a Oermacentor reticularis počas 3 týždňov). Kliešte prítomné na psovi už v dobe aplikácie nemusia byť usmrtené počas 2 dní po liečbe a môžu zostávať prichytené a viditeľné. Preto sa odporúča odstrániť kliešte prítomné na psovi už v dobe aplikácie, aby sa zabránilo ich prichyteniu a saniu krvi. Návod na použitie Aplikuje sa vždy 1 pipeta prípravku Advantix pre psov nad 25 kg živej hmotnosti. Len pre podanie na kožu. Vyberte jednu pipetu z balenia. Držte aplikátor pipety vo vzpriamenej polohe, zatočte a vytiahnite uzáver. Opačný koniec uzáveru nasaďte na pipetu a otočením porušte tesnenia pipety. Uzáver zložte. U pokojne stojaceho psa rozhrňte srsť v oblasti medzi lopatkami, až je viditeľná koža. Priložte ústie pipety priamo na kožu a niekoľkonásobným pevným stlačením pipety aplikujte celý jej obsah priamo na kožu. Aplikujte prípravok len na nepoškodenú kožu. Dôležité upozornenia Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinné látky alebo na niektorú z pomocných látok. Nikdy neaplikujte mačkám - prípravok je pre ne toxický!

  13,01 € -3% 13,35 €

 • ADVANTIX Spot-on pre psy 10-25 kg 1x2,5 ml Registrovaný liečivy prípravok

  ADVANTIX Spot-on pre psy 10-25 kg 1x2,5 ml

  Doručenie do Vianoc

  skladom > 5 ks

  Advantix odpudzuje a zabíja kliešte, komáre, bodavé muchy a všenky skôr, než sa prisajú, a blchám zabráni hrýzť do niekoľkých minút. Päťnásobná ochrana Proti kliešťom - odpudí kliešte skôr, ako sa stihnú prisať, odpudené kliešte v krátkom čase uhynú, tým sa zabráni prenosu chorôb, ako napr .: boreliózy, babesiósy, ehrlichiózy, ricketsiózy. Proti blchám - zabíja blchy do 3-5 minút od kontaktu, zabíja larvy bĺch v okolí ošetreného zvieraťa, spôsobí ochrnutie hryzadiel bĺch do niekoľkých sekúnd od kontaktu = blcha nemôže hrýzť a ani spôsobovať alergiu na blšie uhryznutie. Proti komárom, bodavým muchám a všenkám - odpudí hmyz skôr, než stihne uštipnúť a sať krv, tým zabráni prenosu chorôb napr. Leishmaniózy, ktorá sa vyskytuje v teplejších oblastiach. Prečo pre Vášho psa vybrať práve Advantix? Jedna aplikácia chráni až 1 mesiac. Má repelentný účinok - odpudí parazita skôr, než sa stačí zahryznúť a preniesť nebezpečné choroby. Účinne chráni pred širokou škálou vonkajších parazitov (kliešte, blchy, komáre, bodavé muchy, všenky). Je vodeodolný - účinkuje aj po namočení zvieraťa. Je bezpečný pre šteňatá od 7 týždňa veku a nad 1,5 kg ž. hm., aj pre gravidné a laktujúce suky. Zaujíma Vás ako liek pôsobí Blchy na psoch sú zabíjané behom jedného dňa po aplikácii. Jednorazová aplikácia chráni pred ďalším napadnutím blchami po dobu 4 týždňov. Jednorazová aplikácia má repelentný účinok (zabraňujúci sanie) proti flebotomom (Phlebotomus papatasi po dobu 2 týždňov a Phlebotomus perniciosus počas 3 týždňov), proti komárom (Aedes aegypti po dobu 2 týždňov a Culex pipiens počas 4 týždňov) a proti bodalke stajňovej (Stomoxys calcitrans) počas 4 týždňov. Liek môže byť použitý ako súčasť liečebnej stratégie alergie na blšie uhryznutie (FAD). Prípravok má perzistentný, akaricídny a repelentný účinok proti infestácii kliešťami (Rhipicephalus sanguineus a Ixodes ricinus počas 4 týždňov a Oermacentor reticularis počas 3 týždňov). Kliešte prítomné na psovi už v dobe aplikácie nemusia byť usmrtené počas 2 dní po liečbe a môžu zostávať prichytené a viditeľné. Preto sa odporúča odstrániť kliešte prítomné na psovi už v dobe aplikácie, aby sa zabránilo ich prichyteniu a saniu krvi. Návod na použitie Aplikuje sa vždy 1 pipeta prípravku Advantix pre psov 10-25 kg živej hmotnosti. Len pre podanie na kožu. Vyberte jednu pipetu z balenia. Držte aplikátor pipety vo vzpriamenej polohe, zatočte a vytiahnite uzáver. Opačný koniec uzáveru nasaďte na pipetu a otočením porušte tesnenia pipety. Uzáver zložte. U pokojne stojaceho psa rozhrňte srsť v oblasti medzi lopatkami, až je viditeľná koža. Priložte ústie pipety priamo na kožu a niekoľkonásobným pevným stlačením pipety aplikujte celý jej obsah priamo na kožu. Aplikujte prípravok len na nepoškodenú kožu. Dôležité upozornenia Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinné látky alebo na niektorú z pomocných látok. Nikdy neaplikujte mačkám - prípravok je pre ne toxický!

  11,21 € -6% 11,90 €

 • Arpalit NEO a.u.v. sprej 150 ml

  Arpalit NEO a.u.v. sprej 150 ml

  Doručenie do Vianoc

  skladom

  Užití Přípravky ARPALIT Neo jsou jedinečnými přípravky na bázi nejnovějších poznatků o působení insekticidních látek. Jejich pravidelné používání chrání zvíře před blechami, klíšťaty a jejich vývojovými stádii. Dávkování Min. 1x měsíčně. Příznaky Působí preventivně proti vzniku alergie na bleší kousnutí a zákeřným onemocněním typu lymfská borelióza a klíšťová encephalitida. Účinné látky Permethrinum Phenoxycarb Hlavními insekticidními látkami přípravku ARPALIT Neo jsou permethrin a fenoxycarb. Přípravek je navíc obohacen výživnou látkou D-panthenol a silikonovou složkou.

  3,87 €

 • Depar k odstranění klíšťat dezinfekce + pinzeta Veterinárny prípravok

  Depar k odstranění klíšťat dezinfekce + pinzeta

  Doručenie do Vianoc

  skladom

  Přípravek k odstranění klíštat z pokožky (pinzeta) se současnou dezinfekcí. Místo vpichu je kapalinou zárověň dezinfikováno. Způsob použití: Stisknutím lahvičky s kapalinou vymáčkněte 2-3 kapky na zadeček klíštěte. Po uplynutí 5-10 minut uchopte opatrně pinzetou klíště a kývavými pohyby do stran klíště uvolněte. Při odstraňování klíštěte hraje podstatnou roli čas. I kdyby bylo přisáté klíště infikované, nemusí to automaticky znamenat, že vás nakazí encefalitidou. Virus potřebuje nějaký čas k proniknutí do hostitele. Udává se přibližně dvě hodiny po přisátí. Proto je podstatné po každé vycházce do lesa se prohlédnout a případného parazita okamžitě a hlavně správně odstranit. Klíště chytíme co nejblíže kůži a pomalým kývavým pohybem ho vytáhneme. Poučku, že se má odstraňovat proti směru hodinových ručiček je naprosto zbytečné si pamatovat, nehraje totiž žádnou roli. Podstatné je postupovat obezřetně, aby se podařilo pokud možno vytáhnout klíště celé. Po odstranění místo potřete dezinfekcí, kterou můžete použít i na samotné klíště. Za žádných okolností ho nerozmačkávejte mezi prsty, akorát by jste se tím vystavili nebezpečí onemocnění p kontaktu z jeho střevy. Klíště můžete spláchnout do odpadu nebo využít možnosti ho zaslat do laboratoře na provedení testu na přítomnost klíšťové encefalitidy a boreliózy

  3,50 €

 • ADVANTIX Spot-on pre psy do 4 kg 1x0,4 ml Veterinárny prípravok

  ADVANTIX Spot-on pre psy do 4 kg 1x0,4 ml

  Doručenie do Vianoc

  skladom > 5 ks

  Advantix odpudzuje a zabíja kliešte, komáre, bodavé muchy a všenky skôr, než sa prisajú, a blchám zabráni hrýzť do niekoľkých minút. Päťnásobná ochrana Proti kliešťom - odpudí kliešte skôr, ako sa stihnú prisať, odpudené kliešte v krátkom čase uhynú, tým sa zabráni prenosu chorôb, ako napr .: boreliózy, babesiósy, ehrlichiózy, ricketsiózy. Proti blchám - zabíja blchy do 3-5 minút od kontaktu, zabíja larvy bĺch v okolí ošetreného zvieraťa, spôsobí ochrnutie hryzadiel bĺch do niekoľkých sekúnd od kontaktu = blcha nemôže hrýzť a ani spôsobovať alergiu na blšie uhryznutie. Proti komárom, bodavým muchám a všenkám - odpudí hmyz skôr, než stihne uštipnúť a sať krv, tým zabráni prenosu chorôb napr. Leishmaniózy, ktorá sa vyskytuje v teplejších oblastiach. Prečo pre Vášho psa vybrať práve Advantix? Jedna aplikácia chráni až 1 mesiac. Má repelentný účinok - odpudí parazita skôr, než sa stačí zahryznúť a preniesť nebezpečné choroby. Účinne chráni pred širokou škálou vonkajších parazitov (kliešte, blchy, komáre, bodavé muchy, všenky). Je vodeodolný - účinkuje aj po namočení zvieraťa. Je bezpečný pre šteňatá od 7 týždňa veku a nad 1,5 kg ž. hm., aj pre gravidné a laktujúce suky. Zaujíma Vás ako liek pôsobí Blchy na psoch sú zabíjané behom jedného dňa po aplikácii. Jednorazová aplikácia chráni pred ďalším napadnutím blchami po dobu 4 týždňov. Jednorázová aplikácia má repelentnú účinnosť (zabraňujúcu saniu) proti flebotomom (Phlebotomus papatasi po dobu 2 týždňov a Phlebotomus perniciosus počas 3 týždňov), proti komárom (Aedes aegypti po dobu 2 týždňov a Culex pipiens počas 4 týždňov) a proti bodalke stajňovej (Stomoxys calcitrans) počas 4 týždňov. Liek môže byť použitý ako súčasť liečebnej stratégie alergie na blšie uhryznutie (FAD). Prípravok má perzistentný, akaricídny a repelentný účinok proti infestácii kliešťami (Rhipicephalus sanguineus a Ixodes ricinus počas 4 týždňov a Oermacentor reticularis počas 3 týždňov). Kliešte prítomné na psovi už v dobe aplikácie nemusia byť usmrtené počas 2 dní po liečbe a môžu zostávať prichytené a viditeľné. Preto sa odporúča odstrániť kliešte prítomné na psovi už v dobe aplikácie, aby sa zabránilo ich prichyteniu a saniu krvi. Návod na použitie Aplikuje sa vždy 1 pipeta prípravku Advantix pre psov do 4 kg živej hmotnosti. Len pre podanie na kožu. Vyberte jednu pipetu z balenia. Držte aplikátor pipety vo vzpriamenej polohe, zatočte a vytiahnite uzáver. Opačný koniec uzáveru nasaďte na pipetu a otočením porušte tesnenia pipety. Uzáver zložte. U pokojne stojaceho psa rozhrňte srsť v oblasti medzi lopatkami, až je viditeľná koža. Priložte ústie pipety priamo na kožu a niekoľkonásobným pevným stlačením pipety aplikujte celý jej obsah priamo na kožu. Aplikujte prípravok len na nepoškodenú kožu. Dôležité upozornenia Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinné látky alebo na niektorú z pomocných látok. Nikdy neaplikujte mačkám - prípravok je pre ne toxický!

  8,78 € -10% 9,73 €

 • Dehinel plus XL a.u.v. tbl. 2 Veterinárny prípravok

  Dehinel plus XL a.u.v. tbl. 2

  Doručenie do Vianoc

  skladom 1 - 2 ks

  Dehinel Plus XL tablety pro psy – 2 a 12 tablet je určen k prevenci a léčbě infekcí vyvolaných oblými a plochými červy u dospělých psů i štěňat (škrkavky, měchovci, tasemnice). Celý popis Dehinel Plus XL Dehinel Plus XL tablety pro psy – 2 a 12 tablet je určen k prevenci a léčbě infekcí vyvolaných oblými a plochými červy u dospělých psů i štěňat (škrkavky, měchovci, tasemnice). Doporučené dávkování je 1 tableta na 35 kg živé váhy. K dosažení přesného dávkování lze tabletu půlit. Štěňatům lze podávat od 2 týdnů stáří a následně každé 2 týdny do věku 12 týdnů, poté každé 3 měsíce. Dospělým psům se doporučuje podávat každé 3 měsíce. V případě silné infekce je třeba léčbu opakovat po 14 dnech.

  6,76 €

 • ALFA VITA háčik na kliešte 1 ks Veterinárny prípravok

  ALFA VITA háčik na kliešte 1 ks

  Doručenie do Vianoc

  skladom

  Vďaka háčika ALFA ľahko a bezpečne odstránite kliešť prisaté na koži. Podľa veľkosti kliešťa stačí zvoliť menšie či väčšie stranu háčika a zasunúť ho pod kliešť do rozšírenej vidlicové časti. Háčik niekoľkokrát skrutkovito otočte a kliešť sa samo po niekoľkých otočkách uvoľní. Po odstránení kliešťa miesto dôkladne vydezinfikujte. Háčik je vhodný pre odstránenie kliešťov u ľudí i zvierat.

  0,98 €

 • ALFA VITA pinzeta na klieště + antibakteriálny obrúsok Veterinárny prípravok

  ALFA VITA pinzeta na klieště + antibakteriálny obrúsok

  Doručenie do Vianoc

  skladom

  Pomocou tejto pinzety ľahko a spoľahlivo odstránite kliešť prisaté na koži. Pinzetou uchopte kliešť až u jeho hlavičky a opatrne ju otáčajte v smere hodinových ručičiek. Po odstránení kliešťa miesto dôkladne vydezinfikujte. Pinzeta na kliešte je v predaji aj v sade s antibakteriálnymi obrúskami, ktoré slúžia k očisteniu postihnutého miesta. Obrúsky majú navyše všestranné uplatnenie pre odstránenie nečistôt na cestách, v zamestnaní iv domácnostiach.

  1,53 € -1% 1,54 €

Najpredávanejšie značky

Akciová ponuka do vašej schránky

Výhodné ponuky nemusíte hľadať, pošleme vám ich e-mailom.

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.

Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam